Ouderen maken zich zorgen over geld

Het besteedbaar inkomen van gepensioneerden staat al jaren onder druk. Volgens de berekeningen gaan zij er ook komende jaren weer op achteruit. Deze ontwikkelingen leidt bij gepensioneerden regelmatig tot grote zorgen om hun financiële situatie. Dit blijkt uit een enquête van de ANBO.

Verlaging verplicht eigen risico

Een mogelijke oplossing is volgens de ANBO de verlaging van het verplicht eigen risico van de zorgverzekering van 385 naar 285 euro per jaar. “Dit is een effectieve maatregel die met name gepensioneerden met een laag inkomen en hoge zorgkosten helpt. Wij zouden graag zien dat het kabinet hier werk van maakt”, aldus directeur-bestuurder van de ANBO Liane den Haan.

Iedereen gelijk

Daarnaast mogen de regels van de pensioenfondsen soepeler worden, zodat de pensioenen makkelijker aangepast kunnen worden aan de prijsstijgingen. De kosten voor zorg en levensonderhoud stijgen elk jaar. Als derde oplossing geven de ondervraagden aan het verhogen van de netto AOW. Volgens Den Haan lijkt dit een goede oplossing, maar is het niet. “De AOW is voor iedereen gelijk en bij verhoging profiteren ook mensen met een goed pensioeninkomen hiervan. ANBO wil juist dat gepensioneerden met een laag pensioeninkomen en hoge zorgkosten of gepensioneerden met een middeninkomen koopkrachtreparatie krijgen.”

Donderdag 18 augustus 2016 beginnen de coalitiepartijen aan de begrotingsonderhandelingen. ANBO vindt dat het kabinet dit jaar met gerichte oplossingen moet komen. “Want economisch herstel is van ons allemaal.”

(Bron: ANP/ANBO)

Geef een reactie

Reacties (10)

  oosterwijck says:

  In Belgie krijgen gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden, 2x per jaar een prijscompensatie die gelijk is aan de inflatie (een recht dat vastgelegd is in de wet). En daarnaast wordt elk jaar onderhandeld, door de vakbonden (die daar nog iets betekenen voor de loonslaven) over een verhoging van de pensioenen en de uitkeringen. Door dit verschil van mentaliteit, lopen de pensioenen en uitkeringen in Nederland minstens 10% achter, op die in Belgie. Als de ANBO wekelijk iets wil betekenen voor de ouderen, moeten ze daarvoor strijden. Niet participeren op een tijdelijke belofte van de regering, nu de verkiezingen naderen. Het is nu al duidelijk dat de gepensioneerden, tijdelijk een voordeeltje krijgen, om ze te paaien, opnieuw op het VVD tuig en meelopers zoals de PVDA en D66 te stemmen. Na de verkiezingen wordt dat voordeeltje weer afgenomen en gaat de gepensioneerde loonslaaf er weer op achteruit. Er zijn een aantal partijen actief, die de ouderen zien als stemvee en proberen met vage beloften, dat oud stemvee voor zich te winnen, zodat er een zetel beschikbaar komt voor hen in de Tweede Kamer. Maar alle vage beloften ten spijt, de ouderen worden nog jaren lang, een poot uitgedraaid. Het wordt echt niet beter, voor iedereen, die niets meer bijdraagt, aan de staatskas.

   Felise Schulze says:

   Natuurlijk ben ik dit volwassen bestaan ook begonnen te werken, maar moet eerlijk zeggen, heb mij nog nooit een loonslaaf gevoeld. Terwijl ik als typ geit of secretaresse mij toch nooit echt op de juiste werkplek heb gevoeld. Ik wilde van jong af aan danseres worden en dat is dus heel iets anders. Verder geef ik u het voorbeeld van Griekenland, waar een sociaal pensioen ongeveer 200 euro p.m. bedraagt, terwijl de mensen daar ook gewoon woonruimte moeten huren, betalen en andere vaste lasten zoals verzekering e.d. Waar het inmiddels door dat suffe idee van 1 Europa heel gewoon is, gezinnen met een restje tuinmeubilair onder viaducten te zien wonen. Maar waar men edelmoediger dan hier toch veel ruimte heeft gemaakt voor ontheemde vluchtelingen. Waar men nog steeds meer gewend is van te delen en te geven uit eigen gaarde en mogelijkheden e.d. Wat nu Belgie, wilt u dan Belg zijn met die suffe taalstrijd e.d.? Goed voorbeeld doet goed volgen geldt ieder mens persoonlijk evenzeer als iedere staat op zich. En om bijvoorbeeld zoiets als nog te behappen gezondheidsverzekering, sociale uitkeringen en AOW in stand te houden, moeten degenen met vanaf ten minste een modaal inkomen nu eenmaal belasting blijven betalen. In Nederland hebben wij in verhouding tot veel andere landen in Europa veel openbaar vervoer, veel goed begaanbare wegen en in steden vaak prettige stoepen, die men echt in Europese landen ook niet overal vindt. In Nederland hebben wij nog een hoop en zouden wij DE HOOP niet zo moeten ondergraven.

  Hanneman says:

  Wéér iets om van wakker te liggen. Alsof het nog niet genoeg is. Om te beginnen is het in Nederland met zeer velen slecht gesteld. Op alle terrein. Het gaat de gevestigde orde van rijken, machtigen zéér voor de wind en het volk zweet en betaalt. In bovenstaand artikel neemt de ANBO het óp voor de ouderen en gaat uit van fatsoenlijke verhoudingen en zeer denkbare suggesties, vóórstellen om het toch tenminste voor dié groep iets verdraagbaarder te maken in het leven. Het lijkt mij eerlijk gezegd één van de vele roepen uit de woestijn. We hebben een politiek bewind dat zich geen zier van al die kwesties aantrekt en wat helemaal walgelijk is, is de voortzetting daarvan ná de verkiezingen. En dat dat gaat gebeuren staat vast. Hebt u de beelden ook gezien van Rutte en Asscher, zonder stropdas, aan de wandel in Delft? Ik zou daarvan bijna maar eens op de VVD of PVVDA gaan stemmen. Doe ik niet echt want dat doet U immers al. Of misschien bedénkt u zich en gaat er eindelijk een andere wind waaien. En daar is het klimaat in Nederland hard aan toe. Eigenlijk aan een storm.

   Felise Schulze says:

   Mijn eerste vraag zou zijn; ‘met wie allemaal is het dan zo slecht gesteld?’ Zelf heb ik ruime tijd op uitkering moeten leven, vanwege psychische gezondheidsproblemen. Het was niet leuk en liet geen te ruime broekriem toe, maar het was ook toen voldoende om behoorlijk te wonen, te eten en nog wel eens iets extra’s, mede ook door incidentele hulp van mijn ex en mijn kinderen. Hierdoor ben ik ook bekend met het gebeuren in enige dag opvang verblijven voor zo iemand als ik, die niet kon werken door psychische problemen en ook voor daklozen, die trouwens vaak tegelijk ook lijden onder psychische problemen. Onder deze personen vond men velen die toch positief bleven streven naar voldoende zelfstandigheid, door bijvoorbeeld kamerhuur of woninghuur wanneer mogelijk, en door bezigheden te zoeken om toch iets zinnigs bij te dragen in en aan de maatschappij. Wat ik niet tegenkwam in dergelijke opvangplekken waren mensen met onvoldoende kleding aan het lijf en bijna doodgaand van de honger. Zelf was ik toen nog wel eens creatief (tekenen/schilderen) actief en bij velen op deze plekken bood dit vaak ook een dagelijks soelaas. Ook muziek en spelletjes (niet op een telefoontje of zoiets) boden tijdverdrijf, sociaal contact en plezier. Natuurlijk bestaan er personen, bijvoorbeeld verslaafd aan harddrugs, die het steeds moeilijker zelfstandig redden, maar daarvoor is m.i. slechts een middel voorhanden, afkicken, geleidelijk of ineens. En dat is toch niet op de samenleving te verhalen.
   En wat betreft sociale uitkeringen en AOW meen ik dat wij in Nederland nog steeds een bevoorrecht volkje zijn, wat de grote graaiers verder ook uitspoken, de echte rekeningen liggen niet bij het merendeel der Nederlanders op het bord.
   Daarbij is het van geen enkel essentieel belang voor een mens zelf, wat anderen cq. rijken doen. Is uiterst weinig belangwekkend, want als mens moet je het nu eenmaal altijd in de eerste plaats zelf doen. En die mogelijkheden hebben wij nog steeds in Nederland.
   Daarom vind ik uw klaagzang ietwat eenzijdig. Wij bestaan niet in de eerste plaats vanwege een ander, maar vanwege onszelf en daarbij helpt positief denken, doen en voelen altijd nog het best.

  Felise Schulze says:

  Met uitsluitend AOW als maandelijks inkomen besta ik toch werkelijk financieel nog allerprettigst. Ik meen dat ik als AOW, met 1 jaar aftrek vanwege uitschrijving ooit uit Nederland, ongeveer plusminus 1050 euro ontvang. Ik woon in een seniorenflat van 2 kamers in een prettige buurt en die flat kost plusminus iets over de 600 euro p.m. inclusief blokverwarming. Door de huurtoeslag komt dat in realiteit op plusminus 370 euro p.m. Ik heb regelmatig bloedprikken en medicatie nodig, en betaal daartoe nog steeds eigen risico bijdrage. In de basisverzekering zijn huisarts en specialistische consult kosten verzekerd. Verder heb ik door eigen schuld nog een boete aan Justitie af te lossen, maar dat bedraagt maandelijks slechts een bedrag van plusminus 31 euro en ik heb nog een postorderbedrijf schuld, die maandelijks 27 euro kost (en zie gelukkig het einde in zicht). Al met al houd ik echt meer dan voldoende geld over om aangenaam van te bestaan. Hoe kan het dan, dat zoveel ouderen zich financieel zorgen maken? Omdat toch iedereen boven ten minste 65 jaar of nog iets ouder AOW ontvangt tot op heden. En dat toch voor iedereen met Nederlands staatsburgerschap en zonder langdurig te zijn uitgeschreven uit Nederland een vaststaand bedrag voor singles en partners ontvangt. Dat zorgt toch voor mogelijkheid van een dak boven het hoofd en voldoende eten in de buik en ook nog voor openbaar vervoer kosten en wat armslag voor andere leuke of nodige zaakjes. Dus nogmaals waarom hebben ouderen dan zoveel kopzorg over centen? Reacties welkom, want ik ben zeer benieuwd naar omstandigheden die hiertoe zouden leiden.

  Felise Schulze says:

  Waaraan ik nog wil toevoegen, dat ik mij de zorgen over een pensioen buiten de AOW iets beter kan voorstellen, omdat het kennelijk wat minder met de pensioenfondsen dreigt te gaan. En zoiets zal zeker voor personen met een intensief arbeidsverleden geen leuk bericht zijn.

  Maar zoals ik van mijn ouders vroeger meemaakte, dat zij allerprettigst konden leven dankzij AOW, en twee pensioenen, vanwege een militair pensioen en nog een leraarspensioen, is toch niet echt een noodzaak voor iedereen.

  Vaak hoor ik de idee is AOW op langere termijn te handhaven? Lijkt mij alleszins mogelijk. En heeft iemand al een dik pensioen bij elkaar verdiend/verzekerd door langdurige en intensieve arbeid, kan wellicht wanneer AOW voor iedereen boven bepaalde leeftijd onbetaalbaar zou worden, gedacht kunnen worden over de minima en minder draagkrachtigen in ieder geval de mogelijkheid van AOW te blijven gunnen. Het lijkt mij dat sommige problemen dikwijls overtrokken zwaar geacht worden en dat simpele oplossingen geschuwd zouden worden.

  Mijn beide reacties gelden met name ouderen die nog voldoende gezond en zelfstandig zijn. Kan mij goed voorstellen, dat bij chronische ernstige aandoeningen en bij minder- of invaliditeit, nog meer zaken gaan meespelen, maar daar kan ik mij nog niet echt in inleven, omdat ik mij tot op heden nog aardig zelfstandig weet te redden. Ik ben bijna zeventig jaar en ik hoop dat dit zo mag blijven tot het einde van mijn stoffelijk bestaan.

  Hanneman says:

  het is maar een geluk voor u dat u de zaken zo positief inschat en daar naar leeft. Ik doe niet anders. Positief denken en roeien met de riemen die ik heb. Niet zulke riante maar ik hoef inderdaad nog niet met blote handen te peddelen. Maar heel veel wordt mij ontzegd en dat heeft toch alles te maken met het ten gelde maken van iets wat voorheen het “naar elkander omzien” was. Zorgverleners worden door de harde cijfers geregeerd. Ik heb vanuit de praktijk zeer veel voorbeelden van mensen die in deurwaarders en bankproblemen terecht zijn gekomen door de torenhoge kosten voor zorg en wonen. Een bestaande bejaarden voorziening die is uitgekleed, omgevormd tot “particuliere woongelegenheid” waar mensen nu voor veel geld hun veiligheid en zorg moeten inkopen. Een zeer belangrijk aandeel in de kosten van de gezondheidszorg wordt opgeslokt door bestuurders, managers en dure directeuren van “zorgbiedende bedrijven” in bij voorbeeld de thuiszorg, de verpleging. Zeer demente mensen een plaats in een veilige opvang onthouden is misschien inderdaad niet hetzelfde als naakt onder een brug in een doos moeten slapen maar het leefklimaat is voor deze mensen héél slecht, angstig. Onder het bewind van zijne bedrijvigheid Rutte en zijn kompanen zijn talloze bezuinigingen doorgevoerd die een einde maakten aan wat ik noem de “sociale cementen” zoals buurthuizen, verenigingen, zoals onlangs een door vrijwilligers gerund vakantie- kinderkamp voor kinderen die in gezinnen leven, al jaren onder de armoedegrens. De afbraak van de humane kwaliteiten in de zorg; artsen die er voor worden beboet als ze terminale patienten een ietsje langer bezoeken dan Zilveren Kruis, Achmea enz. enz. toestaat. Mensen vereenzamen en worden een sombere armoedige oude dag ingedreven.
  Er is geen substantieel orgaan wat het wérkelijk voor ze opneemt. Sociale werkplaatsen waar mensen in een beschermde omgeving een zelfstandig leven konden vormgeven zijn vooral door het Rutte kabinet gesloten en deze “beperkten” zouden door het bedrijfsleven moeten worden aangenomen in regulier werk maar wat denkt u? Massaal de bijstand in.
  Ik denk dat U er goed in bent geslaagd om met uw inkomen een voor u zeer acceptabel bestaan te hebben maar u zou eens te rade moeten gaan bij allen die in die bijstand gebrek hebben aan van alles. Of breng eens een serieus bezoek aan een voedselbank. Er is een regering aan de gang die met mensen met commentaren van uw signatuur zeer gelukkig is maar voor een enorme groep Nederlanders is het economisch, medisch, sociaal zwáár weer! Dat u zich akkoord verklaart met de grote graaiers en uitkleders van wat eens een redelijk sociale, veerkrachtige samenleving was snap ik absoluut niet.

   Felise Schulze says:

   Zeer zeker ben ik op de hoogte van groepen personen die onder schulden gebukt gaan en die bij hulp vanuit de overheid/regering te weinig uitzicht op mogelijkheden tot hoop op ‘schuldenvrije’ horizon amper zien dagen. Ook acht ik het een schande voor ons land dat er veel mensen bestaan van hulp door voedselbanken, iets waarvoor onze regering en de kamers zich diep over zouden moeten schamen. Eerlijk gezegd vind ik de term democratie in de ware zin en betekenis nergens op aarde bestaan, en ben ik in feite tegen regeringen. Jammer genoeg ben ik maar 1 persoon en begrensd in mogelijkheden om burgers en overheden dusdanig te veranderen, dat zulke organen stante pee opgeheven kunnen worden. En zelfs Hanneman met meerdere personen is dit jammer genoeg in deze wereld niet haalbaar tot op heden. Ik vind het meer dan bar, dat voorzieningen tot nut van de bevolking worden geprivatiseerd vanwege centenpolitiek en dat de zorg steeds verder wordt afgeroomd. Alleen ook dat kan men zolang regeringen worden geaccepteerd door een volk niet veranderen. En dat is ook niet echt wat ik bedoel met mijn reacties. Op dit punt kunnen wij ons blind staren, maar wij kunnen ook de goede dingen die wij wel nog beleven, ervaren en tot mogelijkheid hebben waarderen. Vooral als men in andere landen situaties meemaakt welke nog vele malen zwaarder zijn dan hier. Zeker wordt men van een AOW niet rijk, maar tja, ik heb eigenlijk nooit geldelijk rijk willen worden, omdat ik voldoende heb en mij door te zijn, te beleven en te ervaren zoals ik ben vaak meer dan rijk voel. In deze zin bedoel ik mijn reacties meer. Men kan zich ook en hopelijk wellicht onnodig ’te vaak en te veel’ zorgen maken, vanwege algemene beeldvorming.
   En zelf heb ik ook meerdere jaren in de bijstand gezeten, dat was dus nog minder dan AOW en daarvan heb ik het ook weten te redden. Misschien dat ik daarom AOW nu toch erg op prijs stel. Maar al deze ervaringen hebben nog niet geleid dat ik als oudere mij zorgen over centen ga maken. Dat zou ik jammer van mijn bestaan vinden en als maar 1 persoon kan ik niet meer dan dat bestaan zo prettig mogelijk te beleven en daardoor wellicht nog wat positief te mogen delen met zo nu en dan een ander.

  Parhesia says:

  Met respect voor u levensfilosofie felise schulze,meen te begrijpen wat u kenbaar maakt,ook u persoonlijke draagkracht en visie in het leven van alle dag.Het gedachte goed heeft kenmerken die niet voor iedermens naar gelang zijn persoonlijke situatie haalbaar zijn.kan me “enigszins” een idee vormen,hoe eensgelijk gedachtegoed bijmekaar gesprokkelt kan worden.Uit religieuze overwegingen gezien mogen we dankbaar zijn voor alles wat we ontvangen dat het geluk in je zelf te vinden is, sluit hier bij aan.Echter positief denken is voor veel mensen “de ver van m’n bed show”(nog) niet binnen hun bereik.Er word collectief geklaag ja,..maar ook dikwijls terecht!We hoeven ons leven ook niet volledig te laten leiden door omstandigheden apathisch te worden,we hebben een eigen potentieel.

  Dat u niet in regeringen geloofd kunt u beslist beargumenteren,voor vele mensen op deze aardkloot is het echter de realiteit waar ze mee moeten leren omgaan/leven.Heb in m’n omgeving verschillende levensfilosofieën van even zo diverse individuen ontmoet,het heeft me rijk gemaakt aan inzichten,waarvoor ik dankbaar ben jegens deze ontmoetingen.
  Wat me beperkt lijkt,in u betoog voor ‘ anti klagen’ lijkt me niet gangbaar voor iedereen,u mag er gelukkig mee zijn, even zovele met u.Toch de realiteit over gerechtigheid in het RIJKE Nederland lijkt mij zeer bedenkelijk ook niet wenselijk.Dat we binnen ons democratisch stelsel met zijn beperking/mogelijkheden hier verandering in wensen aantebrengen,graag en snel ook.

  Na de 2e wereldoorlog had de toenmalige minister Kolijn met zijn echtgenote een bijna gelijke uitgangshouding als u betoog,de Nederlander moest blij zijn met zijn overleving, aan de slag gaan om het vaderland weer op te bouwen.Het was een tijd van grote ontreddering voor velen.Zijn echtgenote gaf aanwijzigingen(over de radio) hoe moeder de vrouw dit moest gaan bewerkstelligen,in de kleinste details werd er raad en daad gegeven tot op het betuttelige af,men zou kunnen spreken van politieke christelijke bevoormonding.
  Na de oorlog is Nederland herrezen uit de tijd van treurnis.Ons huidige Nederland is door onze vaders/moeders en ons zelf weer opgebouwd tot welvaartsstaat.Dat in onze huidige tijd o.m. door het neoliberalisme,zijn idiologie een financiele puinhoop is gecreëerd daar gaan vele burgers vandaag onder gebukt.Dit wan beleid maakt wereldwijd slachtoffers ook onder welwillende,fatsoenlijke burgers.

  Dat een horde dieven/profijtzuchtige(witteboord criminele) de maatschappelijke orde blijft ontwrichten via lucratieve manipulaties etc, is onacceptabel.Dat de gevolgen zichtbaar zijn in allerlei bedrijfstakken,verlies van banen met soms catstrofale gevolgen,het dient niet op het bordje v.d. burger te worden afgewenteld.
  Al die miljarden gestolen geld hebben een eigenaar met naam en toenaam.Maar niemand voelt zich geroepen
  om dit geld te achter halen(te complex,te duur,niet haalbaar)het boeven gebeuren is nog steeds actueel actief,is mogelijkerwijs weer nieuwe bubbels aan het veroorzaken.De rijkelijke salarissen en bonussen die worden verdient over de ruggen van massa ontslagen bij levensvatbare bedrijven,instellingen.

  Ps: dat u met u toedracht, geen recht doet aan de gerechtigheid,onrecht dat vele burgers treft door een boevencartel veroorzaakt,het u kennelijk minder aanspreekt?!Het mag binnen u persoonlijk visie over geluk een individuele belevenis blijven,toch dat o.a. gepensioneerde, minderbedeelde gerechtigheid zoeken,hun ongenoegen niet zouden mogen uiten?!
  Daarmee staat u bijdragen buiten de menselijke realiteit(mede door de diversiteit aan persoonlijk draagvlak)is als zodanig ook als proportioneel onaangebrachte handeling te betrachten.

   Felise Schulze says:

   De realiteit van mensen in het algemeen toont zich vaak ook in zogenaamde amusement programma’s op tv, zoals een rijdende rechter, en personen uit de nood helpen zoals bijvoorbeeld programma’s die door ik meen RTL4 werden uitgezonden en nog wel andere commerciele zenders.
   Zo lang dit soort programma’s door mensen worden gepruimd en idiote burenruzies door rijdende rechters per tv beslecht worden, ontlopen velen binnen de mensen gemeenschap de bewuste keus tot zelf verantwoordelijkheid nemen voor eigen woorden en daden.
   Naar mijn mening zijn het meerderen binnen een volk van burgers, die het huidige systeem tot ‘geregeerd worden’ in stand helpen houden, mede vanwege dikwijls ons eigen gebrek aan werkelijk voldoende functioneren. Zeker ik ben tegen regeringen, ik ben voor volksvertegenwoordigingen die op persoonlijke uitstraling en visies door een volk gekozen worden ten gunste van alle burgers van staat. Maar ik zie nog geen toekomst waarin ons huidig regeringssysteem en masse omver geworpen zal/kan worden. Tot zoiets moet een ieder binnen een volk zich zelf verantwoordelijk achten tot woorden en daden. Juist omdat wij mensen in onze sociale omgang van alledag zo vaak en dikwijls te kort schieten, blijven idiote structuren en valse ideologien in stand en lopen nog steeds heel wat burgers naar een stembus. Iets wat ik al jaren niet meer doe, want ik stel niet het minste vertrouwen in regeringen sinds er geen vadertje Drees meer een stempel drukte op sociaal welbevinden voor alle burgers. Net als u heb ik niet de minste eerbied voor het huidige kabinet en voor vele voorgaande. Maar wat ik bedoel, ook met dwaze hebzuchtige regeerders, blijf ik zelf verantwoordelijk voor mijn dagelijks functioneren en voor het invullen van mijn mogelijkheden. Wellicht dat ik daarom probeer positief te blijven, ook toen ik zelf jaren in de bijstand moest rondkomen. Want ik ben geen koopwaar voor regeerders. Ik ben mijzelf en wens dat niet aan te passen in en tot negatief treuren. Waarnaast ik een ruim aantal jaren in Griekenland woonde, ook ten tijde van de crisis, dat Grieken nog maar een beperkt bedrag konden pinnen en zelfs enige tijd helemaal niet konden pinnen. Heb ik gezien, hoe ernstig voor burgers de financiele uitbuiting doorwerkt. Want ik zei over Griekse burgers die het dak boven hun hoofd verliezen, niet door eigen schuld, maar door langdurig wanbeleid en een Europa, dat om van te kotsen is, mocht ik dus van nabij meebeleven. De afwijzing van een volk om deel uit te blijven van dat gedrocht, met een zetel in Brussel. Maar ze zitten er nog steeds in en in de schulden hun aangerekend door dat Europa. En juist de angst van huidige regeerders en het oordeel van een volk naast zich neerleggend, is wat ik bedoel, met het feit dat ik geen regering in deze wereld vertrouw. Maar ik verdom het om mijn vreugdevolle ziel door hun in de uitverkoop te laten werpen en te gaan treuren over de realiteit in deze wereld en in ons land. Want ik ben ik, ik bepaal zelf het hoe en wat betreffende mijn voelen, mijn leven, mijn acties en reacties. En op die wijze durf ik zelf voldoende positief te blijven om te wijzen, dat wij het in Nederland nog steeds treffen, door de basis die ooit na de tweede wereldoorlog door Premier Drees werd gelegd.
   Ik ben niet religieus gelovig, maar ik weet al lang, dat als er een hel bestaat, wij het voor het overgrote deel over de wereld op Aarde hebben.
   Zorgen maken helpt nooit echt. Maar jezelf kennen, jezelf blijven, je vermogen tot vreugde niet opgeven, dat is dus wat ik bedoel.