Helft ouderen heeft 100 euro per maand minder te besteden

De koopkracht van senioren gaat sneller achteruit dan gedacht. De helft van de ouderen heeft afgelopen jaar gemiddeld 100 euro per maand moeten inleveren. Dat blijkt uit een onderzoek van de grootste seniorenorganisatie van Nederland, de KBO.

Tweedeling

De KBO heeft voor het 3e achtereenvolgende jaar onderzoek gedaan naar de koopkrachtontwikkeling van ouderen. Daaruit komt naar voren dat de koopkracht opnieuw is afgenomen. Directeur Manon Vanderkaa: “Onder ouderen tekent zich een sterke tweedeling af. Wie huurt, hoge zorgkosten heeft en een klein pensioen, heeft vaak geen mogelijkheden meer om een financiële tegenvaller op te vangen. Alle financiële veerkracht is verdwenen onder de meest kwetsbare groep.”

Bezuinigen

In vergelijking met een jaar geleden heeft de helft van de onderzochte ouderen minder geld op hun bankrekening, gemiddeld 100 euro per maand. Meest genoemd zijn daling van het pensioen en gestegen zorgkosten. Verdere kostenstijging komt door energielasten, medicijnen, woonlasten en boodschappen. De financiële achteruitgang is voor 6 van de 10 mensen aanleiding om te bezuinigen. Het meest op vakantie, kleding, abonnementen, muziek en sport. Maar ook op goede doelen, uitjes, boodschappen, apparatuur en meubels.

Verhoging eigen risico

Vanderkaa: “We vroegen dit jaar aan de deelnemers hoe ze zouden omgaan met een financiële tegenvaller. Bij een onverwachte belastingaanslag van 400 euro die binnen 2 weken voldaan moet worden, komt 1 op de 5 senioren in de problemen. Tegen verhoging van het eigen risico in de zorg naar 500 euro is de helft van de ouderen niet opgewassen. Het is de vraag of politiek Den Haag zich dit realiseert.”

Hoe rijk zijn de ouderen?

Ruim 9 van de 10 ondervraagden krijgen naast AOW aanvullend pensioen. Gemiddeld 1.150 euro, maar de verschillen zijn groot. Zo krijgt een kwart minder dan 400 euro per maand en heeft 10% juist veel: 2.500 euro en meer. 6 op de 10 senioren hebben een eigen huis. 40% daarvan heeft nog een hypotheek, de rest heeft alles afgelost. 6 van de 10 senioren hebben eigen vermogen: cash, spaargeld, koopsompolissen, beleggingen en dergelijke. De bedragen liggen tussen de 20.000 en de 50.000 euro. Vanderkaa: “Maar ook hier zijn de verschillen groot. 4 van de 10 senioren bezitten minder dan 20.000 euro en de top 10 heeft een eigen vermogen tussen de 200.000 en 1.000.000 euro.”

Verkiezingen

Als we de resultaten achter elkaar leggen, tekent zich een patroon af. Ruim de helft van de senioren krijgt minder geld op hun bankrekening. De grote groep met weinig vermogen, een klein pensioen en een huurhuis, heeft geen financiële veerkracht meer. Daarnaast geven de respondenten in 2016 opnieuw aan dat ze het gevoel hebben meer te moeten inleveren dan andere groepen in de samenleving. Het vertrouwen in het kabinet neemt gestaag af. Manon Vanderkaa: “Voor ons is het duidelijk waar het in de verkiezingen over moet gaan: herstel de koopkracht van ouderen!” Onlangs lieten verschillende politieke partijen zich daar al over uit.

Lees ook de uitkomsten van het MAX Opinie Panel over uw financiële situatie.

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reacties (3)

  Hanneman says:

  Tja! “Het vertrouwen in het kabinet neemt gestaag af” lees ik hier. Meteen werpt zich de vraag op wélk vertrouwen? Dat vertrouwen is in mijn eigen ondervinding al vele kabinetten geheel afwezig. En daarvoor in de plaats is een enorm wantrouwen gekomen. Zéker sinds Rutte zijn aanslagen uitvoert. Ook het onderste dubbeltje zál naar boven. Dat verschillende andere partijen liegen over dat ze vinden dat de koopkracht, vooral voor ouderen, hersteld behoort te worden maakt niet zo heel veel uit. We weten inmiddels dat alle gedane beloften over voorspoed, keuzevrijheden en ons behoud van de kwasi-welvaart op geen enkele manier ook maar iéts goeds hebben gebracht. Tegendeel is waar. Er zijn al initiatieven om de ernstigste vormen van het neo-liberale kwaad te remmen of enigzins te keren. Het Ben Oude-Nijhuis huis, het zorgfonds….. Maar de politiek zélf? Mocht u denken dat er toch minstens een páár nobele zielen zijn te vinden in de Haagse Staat, u zit ernáást! Marcel van Dam, u weet wel, een van de gewezen VARA kopstukken, hoegenaamd gerespecteerde debater van socialistische -PVDA-huize, maakte een aantal jaren geleden een documentaire over wat hij noemde “De Onrendabelen”. Ging over mensen die niets opleverden, bijdroegen. Datzelfde stuk kan nu worden gemaakt over de ouderen. U levert niets op. Hooguit bent u klant van een bedrijf waar ze hele dure badkamers aan uw wensen aanpassen, scootmobiels verkopen. Verder brengt u de medische stand financieel weer lekker op orde maar dat is het zo’n beetje. Even de kleine groep bejaarde industrieelen, beurshandelaren, ziekenhuisdirecteuren en zo meer buiten beschouwing gelaten. Ik bedoel dus die grote groep AOWérs zonder pensioen, die zeer duur sociaal huren en gebukt gaan onder de hoge lasten die moeten worden opgebracht voor “zorgbieders”. Dus, resumerend, waar u de politici met “hart voor uw zaak” denkt aan te treffen, die zijn daar niet. Zoals de huidige staatssecretaris en minister van volksgezondheid het met u voorheeft, zo is dat ook met de huidige minister en staatssecretaris van sociale zaken. Deze personen spelen veel gewicht maar lopen in wezen in de pas met de economische ontwikkelingen, dus de grote bedrijven in de wereld. En de keuzes waarvan zij zonder met de ogen te knipperen zeggen dat dat voor u de juiste zijn en waarvan aan u wordt gevraagd daar vertrouwen in te hebben; zijn dat niet!
  Getuige de openbaar toegankelijke kennis van zaken en de reacties op programma’s als “Zwarte Zwanen” – waarvan ik overigens geen zier begrijp- gaat de dieverij gewoon door.
  U gaat ergens na de aanstaande verkiezingen 1000,- eigen risico betalen en mag pas in een verzorgingtehuis als u al zo’n beetje overleden bent. Voorts zullen uw televisieavonden gevuld zijn met televisiereclames over zorgaanbieders of bedrijven die in u een markt zien, wélke dan ook. En als te dezer tijd de staatssecretarissen of ministers van voornoemde ministeries, tussen de spotjes door, het kijkglas vullen dan hebben ze enkel beroerde mededelingen voor u. Dus laat u de komende maanden niet door Samsom, Buma of Pechtold of dat soort figuren in de luren leggen. Alstublieft?

  oosterwijck says:

  Hanneman, … Wat kan ik daar nog aan toevoegen? … Toen ik de kop las, ” De helft van de ouderen heeft afgelopen jaar gemiddeld 100 euro per maand moeten inleveren”, wilde ik spontaan reageren. Maar toen ik jouw reactie las, had ik geen woorden meer. Beter als dit kun je niet verwoorden. …

  Parhesia says:

  Interresant Hanneman,wel bekend jou bijdragen,voor je motivatie bedankt.
  Heb reeds gereageerd bij het thema: “het voelt als of we een grijze plaag zijn geworden”.