Gemeente mag niet korten op huishoudelijke zorg

Gemeenten mogen inwoners niet zomaar korten op huishoudelijke hulp zonder duidelijke onderbouwing. Als dat nodig is moeten zij ook passende hulp bieden, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CrvB), de hoogste bestuursrechter, woensdag geoordeeld.

Uitspraak

Volgens de bestuursrechter is huishoudelijke hulp wel degelijk onderdeel van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning, waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Dat betekent dat ze verplicht zijn om bij te springen als mensen zelf hun huis niet kunnen schoonmaken. Aanvragen voor huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari 2015 geldende oude Wmo, blijven ook na die datum gelden. Deze uitspraak deed de Centrale Raad van Beroep op 18 mei 2016.

“Gemeenten kunnen niet langer wegduiken. Wel vinden wij het een schande voor de getroffen senioren dat er een rechter aan te pas heeft moeten komen. Dit had de politiek moeten voorkomen”, zegt Liane den Haan, directeur bij ouderenorganisatie ANBO.

Generaal pardon

Op 12 januari 2016 besteedde het programma Meldpunt! een uitzending aan de bezuinigingen in de huishoudelijke zorg. Naar aanleiding van de uitzending ontving de redactie duizenden telefoontjes, e-mails en brieven van ouderen uit het hele land. Veel meldingen gingen over het opmerkelijke verloop van de zogenaamde keukentafelgesprekken waarin een medewerker van de gemeente moet inventariseren wat een cliënt nog zelf kan dan en waarbij wel hulp nodig is.

Begin mei 2016 kwam het nieuws naar buiten dat gemeenten in 2015 310 miljoen euro hebben overgehouden aan geld dat zij ontvangen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. MAX-directeur Jan Slagter liet in het programma Pauw weten dit krankzinnig te vinden. “Het geld moet naar de ouderen die gekort zijn. Zij verdienen een generaal pardon“.

Ook Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronisch zieken, vindt dat gemeenten die de afgelopen tijd in de fout zijn gegaan,onmiddellijk hun beleid moeten aanpassen. “Ze moeten hulp gaan bieden als het nodig is. En mensen die onterecht geen of te weinig huishoudelijke hulp hebben gekregen, moeten die alsnog krijgen. We gaan de staatssecretaris vragen om erop toe te zien dat gemeenten dit met spoed gaan doen”, zegt Illya Soffer, directeur van de organisatie.

Claim uw huishoudelijke zorg terug

Bent u sinds 1 januari 2015 uw huishoudelijke zorg verloren? Dan roept de FNV u op om u te melden. Zij helpen u om de huishoudelijke zorg te krijgen waar u recht op heeft. U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur bellen met het telefoonnummer: 079-3536015.

(Bron: ANP, Centrale Raad van Beroep, FNV)

Geef een reactie

Reactie

    Hanneman says:

    Sta ik vanmorgen mijn huishoudelijke hulpwerk te doen in dienst van een zorgaanbieder in het Gooi, wordt mijn klant, een mevrouw van 84, telefonisch “benaderd” door een WMO ambtenaar en ben ik getuige van hoe in een “gesprek” van nog geen 5 minuten de indicatie voor deze mevrouw van drie uur naar tweeënhalf wordt gebracht. Zojuist gebeld met de gemeente, Hilversum, u weet wel, van waaruit het journaal wordt uitgezonden, of ze daar het journaal gisteren wel hadden gezien en begrepen? De Hoge Raad heeft toch bepaald dat de “keukentafelgesprekken” niet meer mogen en of deze nu worden gedaan aan de telefoon, waar de mevrouw in kwestie keurig de antwoorden gaf die de ambtenaar goed kon gebruiken maar die geenszins bij haar situatie paste. De “woordvoerder” van de gemeente nodigde mij uit namen te noemen en om face to face met mij in gesprek te gaan. Heb beide geweigerd. Wil de mevrouw niet belasten en zelf mijn karig betaalde baantje toch wel houden. Ik leef ervoor en ván. Heb deze meneer uitgelegd dat ik als misschien maar schoonmaker de weg naar verschillende redacties wel wist te vinden. Bij déze!