zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars Nederland niet blij met kritiek van Consumentenbond op reserves

De overkoepelende organisatie van zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), is niet blij met de recente publicatie van de Consumentenbond over de financiële reserves van de verzekeringsmaatschappijen. Volgens de Consumentenbond zitten de verzekeraars veel te veel op hun geld en moeten zij de opgebouwde reserves investeren in premieverlagingen voor hun klanten. Volgens Zorgverzekeraars Nederland is het niet haalbaar om alleen het wettelijke minimum aan reserves te behouden, zoals de Consumentenbond voorstelt. 

Valse verwachtingen

In een bericht dat Zorgverzekeraars Nederland hierover publiceert op hun website stelt de organisatie dat de oproep van de Consumentenbond valse verwachtingen wekt bij Nederlanders. Volgens de bond van verzekeraars is het niet haalbaar om alleen het wettelijke minimum aan reserves te behouden, omdat zorgverzekeraars dan geen buffer meer hebben waarmee zij risico’s  kunnen opvangen. In het slechtste geval kan dit leiden tot het omvallen van een verzekeraar. Een buffer hebben de verzekeraars ook nodig om de licentie van De Nederlandsche Bank (DNB) te behouden.

Verlagen van reserves

De afgelopen jaren hebben de zorgverzekeraars, door druk van onder meer de Consumentenbond en de overheid, hun reserves vaker aangesproken. In 2015 hebben zij nog ruim 3,3 miljard aan spaargeld. In 2017 zit er ruim 2 miljard in kas, waarvan 1,35 miljard wettelijk verplicht. Volgens de Consumentenbond kunnen de reserves nog meer slinken, zodat de premies de komende jaren kunnen dalen. Volgens Zorgverzekeraars Nederland ligt dit iets anders. Wij citeren uit het bericht op de ZN-website: “Als zorgverzekeraars de reserves in een keer verder verlagen, levert dat hooguit 1 jaar een lagere premie op. Om juist dit te voorkomen en om stabiliteit te bieden, zetten zorgverzekeraars hun reserves geleidelijk in.”

 

(Bron: Zorgverzekeraars Nederland, Archief, Consumentenbond)

Geef een reactie

Reacties (2)

    Hanneman says:

    Ook na enige overpeinzingen kan ik niet bedenken welke valse verwachtingen bij mij zouden zijn gewekt. Door de consumentenbond althans. De verwachtingen die ik heb van de zorgverzekeraars zijn ook niet vals. Veel daarvan zijn werkelijkheid geworden, anderen nog actueel maar laat ons niemand op ideeën brengen. Nou….. ééntje dan. Tot mijn verwachtingen behoorde niet een publicatie van de verzekeraarsclub. Maar hij is er wel gekomen en het is er een met, hetgeen weer te verwachten was, mededelingen over dat zij het met hun beleid allemaal op orde hebben en goed doen, anderen zijn dom of niet goed op de hoogte. Tja. Eigenlijk kan ZN zich dit soort uitlatingen besparen. De machthebbende regeringspartij dicteert marktwerking en voorziet de marktleiders van vrijbrieven en privileges. Dus met of zonder ruchtbaarheid door publicaties van de consumentenbond, aan het scenario verandert verder niks. Dat laatste citaat over de schamele “winst” voor de premiebetaler is van dezelfde toon als de argumenten die het referendum deden verdwijnen.

    oosterwijck says:

    De reserves van de verzekeraars zijn geslonken, omdat ze veel geld uitgeven aan brillenreclame op TV en de prijzen van geneesmiddelen laten stijgen. De reden hiervan is, dat de aandeelhouders van de verzekeraars, ook aandelen hebben van de brillenwinkels en de farmacie industrie. De leugens over onverwachte tegenvallers, is onnodig, die veroorzaken ze immers zelf. Als de verzekeraars paal en perk zouden stellen aan de prijsverhogingen van geneesmiddelen, zijn er geen tegenvallers. Het is een schande dat marktwerking (voor concurrentie en lagere prijzen) werd beloofd en het tegengestelde heeft plaatsgevonden. Stel je een voor dat de supermarkten hetzelfde zouden doen: De leveranciers van voedsel, systematisch de prijzen laten verhogen en vooraf de klant laat betalen. En elk jaar verklaart dat de klant een grotere bijlage moet betalen omdat de prijzen gestegen zijn. Stel je eens voor; Als ook de supermarkten een extra bijdrage vragen omdat ze reserves moeten aanleggen, voor eventuele tegenvallers, die ze zelf veroorzaken. Laten we snel terugkeren naar een Nationaal ziekenfonds, zonder winstoogmerk. En zonder aandeelhouders, met forse winstuitkeringen. En laat het ziekenfonds, zelf farmaciebedrijven oprichten, zodat medicijnen gemaakt worden tegen kostprijs. Je zal zien dat de ziekenfondsbijdrage kan verminderen met 90%. Daarna hoeven we alleen nog de artsensalarissen aan te pakken. Die kunnen met de helft minder salaris een 40 uur durende werkweek draaien. Dan hoeven we ze ook niet meer van de golfbanen weg te roepen, bij een spoedoperatie.