prinsjesdag

Prinsjesdag 2019: dit zijn de belangrijkste punten

Het is de derde dinsdag van september en dat betekent dat koning Willem-Alexander het politieke jaar opent door de Troontrede voor te lezen. Op deze dag biedt de minister van Financiën het koffertje met daarin de Miljoenennota en Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Daarin staat waar het kabinet komend jaar geld aan gaat uitgeven. Wij hebben de belangrijkste punten voor u op een rijtje gezet.

Verpleeghuiszorg gaat erop vooruit

Na afloop van de traditionele troonrede is het tijd voor een andere traditie op Prinsjesdag: de presentatie van de miljoenennota. Hierin licht het kabinet de belangrijkste plannen voor het komende jaar toe en wordt aangegeven hoeveel deze gaan kosten. In de nota van 2020 wordt onder meer gesproken over de zorgsector. Door de toenemende vergrijzing groeit de vraag naar zorg en moeten er meer banen in de zorgsector worden gecreëerd. Het invullen van deze vacatures is een opgave, want er zijn de afgelopen jaren te weinig zorgprofessionals opgeleid.

Ook wordt er meer geld vrijgemaakt voor de ouderenzorg. Er komt in 2020 ruim 1 miljard bij. Dit geld wordt onder andere geïnvesteerd in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het is de bedoeling dat de investeringen in de ouderenzorg tijdens deze kabinetsperiode vanaf 2021 jaarlijks toenemen tot 3 miljard euro extra.

Hervorming van het pensioenstelsel

Het kabinet “hoopt en vertrouwt op korte termijn samen met de sociale partners de noodzakelijke stappen te kunnen zetten.” Maar wat houdt dit precies in? In de Miljoenennota staat dat het kabinet het pensioenstelsel wil versterken, zodat Nederland ook in de toekomst een goede plek blijft om te wonen en werken.

In de Miljoenennota staat het volgende over het pensioenstelsel: “Een goed pensioenstelsel moet passen bij de samenleving en de arbeidsmarkt. Onze samenleving is pluriform en in beweging; hetzelfde geldt voor de arbeidsmarkt. Ons pensioenstelsel moet daarin meebewegen om toekomstbestendig te zijn. We hebben in Nederland een stelsel voor oudedagsvoorziening dat tot de beste ter wereld hoort, en we willen graag dat onze kinderen en kleinkinderen dat ook nog kunnen zeggen. Bij de vernieuwing van het stelsel zal het kabinet de sterke elementen behouden: collectieve uitvoering die zorgt voor lage kosten, risicodeling die levenslange uitkeringen mogelijk maakt, en de verplichtstelling die ervoor zorgt dat een heel groot aantal werknemers aanvullend pensioen opbouwt. Maar er is verandering nodig om aansluiting te houden bij een veranderende arbeidsmarkt en om te voorkomen dat het draagvlak voor het stelsel langzaam afneemt.”

Het pensioenstelsel is al jaren een heet hangijzer in Nederland. Er wordt al jaren onderhandeld over een nieuw pensioenakkoord en in 2019 komen de vakbonden en de overheid eindelijk tot een overeenkomst. Inmiddels ligt er een concept-pensioenakkoord waarin plannen staan voor de toekomst van de pensioenen. De plannen uit dit akkoord zijn nog niet volledig concreet. Wat wél duidelijk is, is dat de AOW-leeftijd minder snel zal stijgen. “Voor elk jaar dat de levensverwachting toeneemt, stijgt de AOW-leeftijd dan met 8 maanden, in plaats van met één jaar.”

Meer lezen over het pensioenstelsel en het concept-pensioenakkoord? Wij hebben veel artikelen over dit onderwerp.

Zorgpremie omhoog

De gemiddelde zorgpremie gaat in 2020 naar schatting met zo’n 37 euro omhoog. De verwachte maandpremie wordt dan 118,50 euro. Goed om te weten is dat dit alleen een schatting van het kabinet is, het zijn de zorgverzekeraars die bepalen wat de uiteindelijke premies worden. Die worden uiterlijk 12 november 2019 bekend gemaakt.

Aandacht voor huisvesting

Het kabinet heeft als doel om zoveel mogelijk mensen aan een huis te helpen. Er wordt vooral gedacht aan starters door bijvoorbeeld na te denken over het schrappen van de overdrachtsbelasting. De rest van Nederland wordt niet vergeten. Het kabinet wil namelijk dat er veel meer nieuwe woningen worden gebouwd. Gemeenten moeten subsidies krijgen voor nieuwbouwprojecten en ook voor woningcorporaties wordt geld vrijgemaakt. Als zij woningen bouwen krijgen zij korting op de verhuurdersheffing waardoor de huur lager kan worden. De coalitie trekt daar de komende 10 jaar eenmalig 10 miljard euro voor uit.

Het kabinet komt ook met een maatregel die de stijging van de huren moet beperken. De huren stijgen nu snel, omdat de waarde van woningen snel omhoog gaat. Het kabinet wil die stijging afremmen door maar een derde van de WOZ-waarde mee te laten tellen bij het vaststellen van de huurprijs.

Ook het zogenaamde scheefwonen wordt aangepakt. Mensen met een relatief hoog inkomen die in een sociale huurwoning wonen, gaan de komende jaren meer betalen voor hun woning. Woningcorporaties krijgen daardoor extra geld om te besteden aan huisvesting voor mensen die weinig te besteden hebben.

Prinsjesdag

Veel aandacht voor het pensioenstelsel in de Miljoenennota van dit jaar.

Koopkrachtstijging voor de meeste huishoudens

In de Miljoenennota wordt uiteraard ook gesproken over de koopkracht. Dit begrip geeft aan wat Nederlanders van hun inkomen kunnen kopen. Als de koopkracht toeneemt, kunnen zij meer kopen en vice versa. Het kabinet verwacht voor 2019 een algemene koopkracht stijging van naar verwachting 1,2 procent. Voor 2020 is een stijging van 2,1 procent ingecalculeerd. Met name werkenden gaan er op vooruit. Hun koopkracht stijgt met 2,4 procent, aldus de Miljoenennota. Volgens een eerdere berekening van het Centraal Plan Bureau (CPB) stijgt de koopkracht van gepensioneerden met 1,1 procent een stuk minder snel.

Wie verder leest, ziet dat minister Hoekstra van Financiën zich meteen indekt op het gebied van de koopkracht. “Het kabinet kan de koopkracht niet garanderen”, aldus de CDA’er.

Wilt u de hele Miljoenennota lezen? U kunt de plannen op uw gemak bekijken op de website van de Rijksoverheid

Prinsjesdag bij MAX

Prinsjesdag op de radio
Tijdens Prinsjesdag 2019 staat verslaggever Joris Kreugel langs de route om de sfeer te proeven. Hij doet verslag voor de MAX-radioprogramma’s Je dag is goed! en Haandrikman! U kunt zijn bijdrages terugluisteren op de website van NPO Radio 5. U kunt de bijdrages van Joris terugluisteren op de site van deze zender.

Tijd voor MAX
In Tijd voor MAX komt koningshuisdeskundige Josine Droogendijk alles vertellen over de hoeden en andere bijzondere kledingstukken die worden gedragen tijdens Prinsjesdag. Ook zit politiek commentator Kees Boonman in de uitzending om deze Prinsjesdag voor u samen te vatten. U ziet Tijd voor MAX elke werkdag om 17.10 uur op NPO 1.

(Bron: NOS, NRC, Zorgwijzer, Rijksoverheid, AD, Nu.nl, archief, ANP)

Geef een reactie

Reacties (11)

  oosterwijck says:

  De plannen van Prinsjesdag zijn niet volledig concreet. … Het blijft bij vage woorden, waarmee je alle kanten op kan. Zoals we al decennia lang gewend zijn, wordt er weinig of niets verbeterd aan de koopkracht, van de werkende klasse en gepensioneerden. De kloof tussen de topinkomens en alles daaronder wordt weer groter. En de belofte, “Iets te doen aan de woningnood” wordt gedwarsboomd door de CO2 plannen. Dus blijft de woningnood in stand, zoals die al 70 jaar in stand blijft. Ook de belofte, “De huisjesmelkers aan te pakken”, zal op niets uitlopen omdat een prins van Oranje (Vollenhoven junior) de grootste huisjesmelker is, met 385 woningen in Amsterdam. De drie kernproblemen: Onderbezetting bij de politie, het onderwijs en de verpleeghuizen, zal stranden bij de weigering, om de lonen op te trekken. Met de woorden: “Met meer geld alleen, los je het personeelstekort niet op”. … Ze heffen het glas, deden een plas en alles bleef, zoals het was.

  Willem 1 says:

  Beste mensen,

  Wederom gaan de gepensioneerden er op achteruit. Verhoging zorgkosten etc.Men is in Den Haag doof voor de argumenten van ons ouderen. Voor de
  WUL zijn wij nog steeds niet gecompenseerd. (Zal ook wel niet meer gebeuren) Praten helpt niet meer, dus er zal een andere strategie moeten worden gevonden. Wie neemt het voortouw ? FNV, KBO, Partij 50 Plus, ANBO etc., maak een vuist en verenigt u. Kabinet Rutte (VVD,D66,CDA,CU, gaat uw schamen om zo met de ouderen om te gaan. Mensen denk na bij de volgende verkiezingen en stem niet op de partijen die u nu links laten liggen en maling aan u hebben.
  Er is genoeg geld in de pensioenpotten, alleen de REGELS moeten worden veranderd.

  Hanneman says:

  Zoals de traanrede blijken ook de algemene bewauwelingen de traditionele kulpraatjes. Alles in overeenstemming met reeds gevoerd en absoluut nóg verder uit te breiden beleid waarbij prioriteit één is; Hoe zo véél mogelijk uit zo veel mogelijk kleine zakken naar zo min mogelijk gróte zakken te goochelen. Het hele derde dinsdag in Septembercircus verloopt enkel voor de VVD vlekkeloos. Alle werkelijke prioriteiten worden aangestipt en daarmee voldoende besproken geacht. De voorstellen en bewegingen die wél iets willen doen aan het door de VVD verziekte veroorzaakte samenleed worden vlot weggeredeneerd door Mark’s opvolger. Koele Klaas. Streetsmart debater. Voor mijn gevoel een soort Jan Marijnissen in de verkeerde club. Overigens Klaas, het feit dat iets het beste ter wereld is danwel daartoe behoort rechtvaardigt de diefstal niet. Het volkse beklag over het beleid betreft niet de kwaliteit van onze zorg, die van het onderwijs, de politie en zomeer. Het gaat over de door de VVD gelegaliseerde volksbestelingen waarbij een immuun clubje rijke stinkerds álles krijgen en ieder ander niets. Het danig opdrijven van de kosten voor levensonderhoud, of het leven zelf, waardoor tenminste, wát las ik ook weerop teletekst, tenminste achthonderdduizend huishoudens het water tot aan boven de lippen staat. Hoe het verder zal met zorg, onderwijs, politie en veel, veel andere zaken van samenleingsbelang, kunnen we wel bedenken. Maar zo is het in mijn geschiedenis eigenlijk altijd geweest en iets dat altijd is geweest blijkt in de regel ook altijd zo te blijven. In dit gev al vooral dankzij de stompzinnige foute stemmers. De VVD regeert dóór en weet zich verzekerd van de steun van de voorstanders van varkensflats en kippengetto’s. Rentmeesterschap ammehoela! Van de grote smoelen over dertig procent vrouw aan de top en halvering van de veestapel maar met nauwelijks enige zeggenschap. Gelukkig wel voldoende om mee te denken over het op te richten investeringsfonds ten behoeve van het bedrijfsleven, die stakkers die met de mondiale bedreigingen van hun inkomens moeten worstelen. Even twee procent koopkracht beloven en kláár! Alles bij elkaar gelogen toch mooi opgelost.

   Ceeshm says:

   Hanneman, met een instemmende glimlach over uw woordspelingen heb ik uw recht voor zijn raap reactie gelezen.
   Met mijn bijna 85 jaren achter mijn nog steeds rechte rug kan ik alleen maar bevestigen wat u schrijft. Ik heb nog nooit meegemaakt dat de op bijna alle fronten falende belastingdienst mij niet in mijn nek hijgde om tenminste 50% van wat ik verdiende in te pikken. Ik heb mij met al mijn leeftijd genoten wel scheel gewerkt om Nederland weer uit de put te trekken en wij hebben meerdere crises moeten overleven. Toen ik 20 was werd ik slachtoffer van de bestedingsbeperking, rond 1980 stortte de huizenmarkt in met rentes van tot 12% en recent zijn we weer uit een crises gekomen die we aan de banken te danken hadden. En dat alles na 5 jaren WOII waarin weelde ook geen regel was. Alleen het groot kapitaal, koningshuis en politici en aanhang ontsprongen de dans omdat geld niet stinkt. Nu is het 2019 en met de grootst mogelijke moeite geeft Rutte schoorvoetend toe dat hij de bevolking met loze financiële beloftes heeft opgezadeld. Hij roept dat economie zo goed gaat en wij zien dat alleen de eerder genoemde groepen daar beter van worden. Een collega van hem probeerde sociaal te zijn en riep dat inkomens van rond de € 40.000,– erop vooruit moesten gaan desnoods ten koste van inkomen van € 100.000,–en meer. Politici hebben vanuit hun Haagse cocon geen enkel gevoel meer voor wat in de samenleving van alle dag leeft. Meisjes en jongens van wat onze volksvertegenwoordiging moet heten, mé

  Ceeshm says:

  Omdat mijn eerdere reactie plotseling werd afgebroken en verzonden, hier een herhaling.
  Mw. of mijnheer Hanneman, met instemmende glimlach over uw woordspelingen heb ik uw recht voor zijn raap reactie met grote interesse gelezen.
  Met mijn bijna 85 jaren kan ik alleen maar bevestigen wat u schrijft. Ik heb nog nooit meegemaakt dat de op veel fronten falende belastingdienst mij niet in mijn nek hijgde om tenminste 50% van wat ik verdiende in te pikken. Ik heb mij met al mijn leeftijd genoten scheel gewerkt om Nederland weer uit de put te trekken. Wij hebben meerdere crises moeten overleven. Toen ik 20 was de bestedingsbeperking, rond 1980 stortte de huizenmarkt in met rentes van tot 12% en recent een crises die we aan de royaal ondersteunde banken te danken hadden. En dat alles, na 5 jaren WOII waarin weelde ook geen regel was. Alleen grootkapitaal, koningshuis met politici en aanhang ontsprongen schaamteloos in weelde de dans omdat geld niet stinkt. Nu is het 2019 en als een boer die kiespijn heeft, geeft Rutte schoorvoetend toe dat hij de bevolking met ettelijke loze financiële beloftes heeft opgezadeld, zonder een gemeend excuus en zonder het goed te maken. Hij roept dat economie floreert maar wij zien alleen de eerder genoemde groepen en de EU club daar beter van worden. Een politicus probeerde sociaal te spelen en riep dat inkomens van rond de € 40.000,– er meer op vooruit moesten gaan. Desnoods ten koste van inkomens van € 100.000,–of meer. Hij bewees ermee dat politici vanuit hun Haagse cocon geen enkel besef meer hebben voor wat in de samenleving van alle dag leeft. Kinderen in wat volksvertegenwoordiging moet heten, méér dan de helft van de Nederlandse bevolking zou de vingers aflikken bij € 40.000,– en het is juist die groep die doorlopend gepakt wordt. Nadruk wordt gelegd op werkenden en dat is terecht want die moeten de kosten van het potverteren aan de top verdienen. Echter om ouderen, ondanks dat een paar procent daarvan het wel goed heeft, af te schepen met 1.1% is een grote schande. De schaamte voorbij. Die ouderen, jongens en meisjes om het woord vlerken niet te gebruiken, hebben allang verdiend waardoor jullie het zo overvloedig goed hebben. Die zijn te beschaafd of te moe gewerkt om de straat op te gaan. Miljarden verdwijnen geruisloos in de altijd gapende muil van de EU vol met belastingvrij pot verterende ambtelijke bureaucratie die zich aan het belang van ouderen, zieken en behoeftigen niets gelegen laat liggen. En nu bedelen om verloren vertrouwen terug te krijgen? Zittende coke tolererende en snuivende politieke kliek, ga je schamen, alle mooispraat ten spijt.
  Cees de Bruin

   Paul Padberg says:

   Bijna 16oo miljard gespaard. voldoende om nu en in de toekomst aan de verplichtingen te voldoen. Meer als 10 jaar niet geindexeerd . Aan zelfs een één of tijdelijke compensatie wordt niet gedacht.
   Als men de rekenrente op het gemiddelde van onze buurlanden ca. 2.5% zou brengen dan kan er geindexeerd , of gecompenseerd worden wat tevens een enorme boots aan de economie zal geven. De gepensioneerden zijn een grote groep ( meer 2 milj.) kiezers. Demonstreren geeft geen soelaas. Wat help is bij de eerst volgende verkiezing met z’n allen ANDERS kiezen voor mijn part een tijdelijke protestpartij ,zodat men de groep gepensioneerden wel ziet staan..

  oosterwijck says:

  Hervorming van het pensioenstelsel: Als de regering zich zo bezorgd maakt over de generaties na ons, kan beter begonnen worden met de opruiming van plastic in het milieu. En begonnen worden met vermindering van de vervuiling. Voordat ze het achtergesteld loon stelen van de gepensioneerden nu. In werkelijkheid spaart ieder van ons, voor zijn eigen pensioen (wat nooit helemaal uitgekeerd wordt). Waar blijft het verschil, tussen gespaard loon en uitbetaald loon? Zo ook, sparen de generaties na ons, voor hun eigen pensioen. Dus waarom moeten de gepensioneerden van nu, geld afstaan voor de volgende generaties? Die sparen wel voor hun eigen pensioen. En waar nooit antwoord op wordt gegeven: Geef eerst maar eens de meerdere keren, 20 miljard gestolen pensioeninleg terug, die werd gepakt door de eerdere regeringen, Lubbers en Balkenende. Onder het mom : “Afromen van teveel ingelegd pensioen”.

  oosterwijck says:

  Uit bovenstaand relaas blijk weer eens: Hoe de bevolking wordt bedrogen door onze “volksvertegenwoordigers”. Ik kan dan ook alleen maar zeggen: “Hoe durven jullie”. … Welk onderwerp je ook maar bedenkt, er is géén enkel onderwerp, waarbij de bevolking niet misleid wordt. Op het ene moment wordt 20 miljard uit de pensioenpot gehaald, omdat er teveel geld in de pot zit en het andere moment wordt de bevolking gekort op het pensioen, omdat er te weinig in de pot zit. Zou het niet normaal zijn, als de overheid het gestolen geld terug geeft, in plaats van de pensioenen te korten? … Naar de bevolking kan ik alleen maar zeggen: “Hoe is het mogelijk, dat iedereen dit bedrog blijft accepteren, zonder massaal protest”. EIS HET GESTOLEN GELD, UIT DE PENSIOENPOT, TERUG. Stelletje lafbekken. Laat je niet bestelen.

   Ceeshm says:

   Dag Oosterwijck,
   ergens rond 1999 richtte ik Stichting STOP op. Veel bijval maar geen bijval in de vorm van lidmaatschappen. Angst waarschijnlijk om voor zijn mening uit te komen. Nu hebben we Forum voor Democratie, met de oprichting waarvan ik overigens niets te maken heb. Dat geeft ook niet want wat zij voorstaan lijkt bijna voor 100% op mijn Stichting STOP. Lees onderstaande maar. Dus, wat let de kiezer nog?

   Doel Stichting S.T.O.P. (Samen Toezicht Op Politiek)
   Veilig en echt democratisch.
   S.T.O.P. kan individuele stemmen, die nu systematisch worden genegeerd, bundelen, zichtbaar en hoorbaar maken en politieke uitwerking afdwingen.

   Doorlopend Referendum.
   Als stimulans of als blokkade voor positieve of negatieve denkbeelden uit een politieke, godsdienstige of financieel economische hoek en om machtsmisbruik te stoppen. Positieve zaken, uit welke hoek ook, stimuleren en negatieve zaken blokkeren. Met de kiezer als basis. Van onderen naar boven. Bottom-up i.p.v. top-down, zoals nu. Zoiets wil en doe je toch?!

   Hoe?
   Door je stem weer gewicht te geven en onafhankelijk te stemmen. Ruim 33% van de kiezers zweeft en voelt zich beduveld door zittende partijen. 33% is wel ⅓ Macht
   Via S.T.O.P. kan je afrekenen met ondemocratische, top-down cultuur van partijenpolitiek en kiezen voor bottom-up politiek. Onafhankelijk, ongeacht politieke of godsdienstige kleur, ras, welstand of seksuele geaardheid. Met uitsluitend oog en oor voor gemeten algemeen belang. Uit protest vluchten naar extreem links of rechts wordt zo onnodig.

   Wel wakker worden natuurlijk!
   Binnen het huidige bestel ben je voor praktijken van partijenpolitiek nu 100% ongevaarlijk. Word wakker!

  oosterwijck says:

  Stichting STOP

  Klinkt goed, met een duidelijk verhaal. Helaas heb ik nog nooit iets vernomen van dit initiatief. Ik hoop dat daar verandering in komt, zodat ik en iedereen kennis maakt met deze nieuwe inzichten. Het wordt tijd dat de huidige politiek goed door elkaar geschut gaat worden. Ik ben benieuwd, wie er achter de schermen in het bestuur zitten. Publiceer dat op korte termijn a.u.b. zodat ik en ieder ander duidelijk wordt, wie STOP zijn.

  Ik denk dat veel mensen het goed beu zijn om elk jaar valse belofte over zich heen te krijgen, van dat clubje zakkenvullers, die nu de politiek bezetten. Die de bevolking overspoelen met leugens, die met de dag doorzichtiger worden. Doorzichtig gemaakt door de journalistiek. Mijn dank daarvoor is groot. Er komen met de regelmaat van de klok nieuwe partijen ten ten tonele, bemand door dubieuze figuranten elke elders al eens in opspraak zijn geweest voor fraude en/of andere onregelmatigheden, die vervolgens onderling vechtend over straat rollen, totdat ze met de staart tussen de benen weer verdwijnen.

  oosterwijck says:

  Misleidende verhaaltjes
  Landen zoals Japan, Amerika, Frankrijk hebben een veel hogere staatsschuld dan Nederland. De staatsschuld kan niet meer als “argument” gebruikt worden voor het korten op pensioenen of andere arbeidsvoorwaarden. Het korten van pensioenen terwijl de pensioenfondsen vermogens in elf jaar zijn verdubbeld, is niet te begrijpen.
  Het “argument” dat er minder deelnemers zijn klopt ook al niet. Het aantal werkenden is nog nooit zo hoog geweest. Bovendien zou het aantal deelnemers aan pensioenfondsen nog hoger zijn, als ZZP’ers ook verplicht zouden zijn deel te nemen. Die verplichting wil het kabinet niet waarmee zij verdringing van werknemers aanjaagt.

  Rekenmethode
  Volgens Rutte in de tweede kamer zijn niet alleen de pensioenvermogens verdubbeld, maar zijn ook de verplichtingen van de pensioenfondsen toegenomen. Dat is niet zo. Rutte gebruikt voor deze bewering de arm rekenmethode. De toekomstige opbrengsten moeten van Rutte en de directeur Nederlandse bank berekend worden met de laagste rekenrente van Europa en die willen zij nog verder verlagen. Daarbij komt nog dat het kabinet de pensioenfondsen 60 tot 100 miljard wil laten betalen voor het afschaffen van de wettelijk voorgeschreven gelijk pensioenpremie percentage en opbouw van pensioen welk geldt voor elke leeftijd. De afschaffing van het gelijke pensioenpremie percentage is iets van de regering. Het is bijzonder vreemd dat de regering de pensioenfondsen op wil laten draaien voor kosten die de regering veroorzaakt.

  Knotten
  Vakbonden hebben gevraagd het verlagen van pensioenen op te schorten zodat het pensioenakkoord kan worden uitgewerkt. De directeur van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, wil dat niet. Hij wil de pensioengerechtigden en werknemers van Nederland knotten en wel direct. Ooit is Nederland in verzet gekomen tegen de Spaanse overheerser. Onder meer in verzet tegen de tiende penning die opgelegd werd.

  Knot en Rutte willen meer dan 10% van de gepensioneerden en de werknemers afpakken. Dat moet gestopt worden.

  Anne van Dijk, Drachten.