Pieter Omtzigt stelt Kamervragen naar aanleiding van Zwarte Zwanen

Naar aanleiding van de uitzendingen van Zwarte Zwanen heeft Tweede Kamerlid voor het CDA Pieter Omtzigt aan minister van financiën Dijsselbloem en staatssecretaris Klijnsma vragen gesteld.

 • Heeft u kennis genomen van de documentaires Zwarte Zwanen, deel 2 en 3 die Omroep MAX heeft uitgezonden?
 • Heeft u kennis genomen van het feit dat veel pensioenfondsen de afgelopen jaren het beleggingsbeleid uitbesteed hebben aan een zogenaamde ‘fiduciair beheerder’?
 • Klopt het dat de Nederlandsche Bank in haar rapport Risico’s in de Uitbestedingsrelatie’ (RUR) in 2013 tekortkomingen gevonden heeft in de helft van de onderzochte uitbestedingsrelaties, waarbij honderden miljarden pensioengeld zijn ondergebracht?
 • Heeft een fiduciair beheerder een zorgplicht richting het pensioenfonds voor wie hij belegt? Of kan het vermogensbeheercontract ook bepalen dat aansprakelijkheden geheel of gedeeltelijke zijn uitgesloten?
 • Heeft een deelnemer aan een pensioenregeling recht op inzage in het vermogensbheheerscontract dat het pensioenfonds afsluit met de fiduciair beheerder? Zo nee, waarom zou hij dan geen inzagerecht hebben terwijl er behoorlijke kosten in rekening gebracht kunnen worden, die de deelnemer uiteindelijk betaalt?
 • Heeft een deelnemer het recht om de investeringen te kennen, inclusief de derivatenpositie van een pensioenfonds, die het rechtstreeks dan wel middels een vermogensbeheerder aanhoudt?
 • Mag een pensioenfonds een derivatencontact aangaan met geheimhoudingsclausules en/of toezichtsbelemmerende bepalingen? (die laatste zijn nu verboden voor bijvoorbeeld woningbouwcorperaties?
 • Heeft DNB inzicht in de omvang van derivatencontracten met toezichtsbelemmerende bepalingen? Zo ja, kunt u dat inzicht delen?
 • Mag een fiduciair vermogensbeheerder eigendommen uit eigen bestand (zoals bijvoorbeeld vastgoed) verkopen aan een pensioenfonds ? Welke waarborgen zijn er dat de prijs van zo’n transactie op de juiste wijze wordt vastgesteld?
 • Indien een pensioenfonds veel hogere kosten maakt dan het in zijn jaarverslag vermeldt (zoals het pensioenfonds koopvaardij deed),  wie kunnen de deelnemers van het fonds dan aansprakelijk stellen dat zij misleid zijn, dat er geld van hun is uitgegeven uit het fonds waaraan zij verplicht deelnemen?
 • Zijn pensioenfondsen op dit moment voldoende in control over hun beleggingen en hebben zij 100% controle over hun eigen vermogen, ook indien er plotseling een nieuwe zeer grote storm over de financiële markten woedt?
 • Kunt u deze vragen voor het AO pensioenen op 3 september 2015 beantwoorden?

Geef een reactie