Complimenten en kritiek op Zwarte Zwanen

Beste Kijkers,

U reageerde massaal op de 3 MAX-programma’s die wij maakten. Duizenden reacties. In vakantietijd. Het zegt iets over hoe deze MAX-documentaires u geraakt hebben. Wij kunnen niet iedereen persoonlijk antwoord geven. Via dit schrijven reageren we in algemene bewoordingen op de kritische noten, de adviezen, suggesties en complimenten.

In Zwarte Zwanen lichtten wij tegels in de financiële wereld die met Nederlands pensioengeld werkt. Zichtbaar werd een gebrek aan moraliteit. Met andermans verplicht afgedragen geld lijkt de pensioenindustrie zich niet bewust van haar grote verantwoordelijkheden. Geen enkele pensioenpremiebetaler kan kiezen voor zijn pensioenfonds. Je wordt gedwongen je geld naar juist dát fonds te brengen.
Dat de financiële wereld nauwelijks ethische normen en geen moraal kent, is niet nieuw. Dat haar eigen verdienmodel de bepalende norm is eveneens. Dat klanten op een sluwe manier geld afhandig wordt gemaakt verbaast evenmin. Wel nieuw is dat de verantwoordelijken in de pensioenwereld welbewust AnderMans Geld afstaan aan díé financiële wereld.

Vele Nederlanders complimenteerden ons

“Als gepensioneerde met een pensioen van het ABP heb ik met ogen en oren geknipperd. Mijn complimenten voor wat u allemaal boven water hebt gekregen.”

Maar velen voegden daar onmiddellijk aan toe dat ze zich bezorgd maken. En dat ze zich verbijsterd voelen.
“Ik hoop dat er welgestelde mensen uit die wereld, voor wie een paar honderd euro per maand niets uitmaakt, wroeging voelen en de behoefte hebben om slachtoffers van deze ongure praktijken te compenseren.“

En dan volgde vaak de verzuchting: maar wat kunnen we er in godsnaam tegen doen? Mijnheer Grimbergen, mijnheer MAX, Cees, wat moeten we hiertegen ondernemen?

“Waarom geen initiatief om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen om in de tweede kamer vragen te stellen over schimmige prakijken van pensioenfondsen?”

“Dat waren belangrijke uitzendingen, Zwarte Zwanen. Een echte wake-up call. Welke politieke partij wordt nu wakker? Wie neemt de uitdaging aan?”

Kritiek

Een kleine minderheid, minder dan 5 procent van de mensen die reageerden, maakte MAX verwijten. Onze werkwijze werd gehekeld. Sommigen sabelden de documentaires in woede neer.

Anderen formuleerden het als volgt:
“Wat me enorm stoort is dat Cees op zeer suggestieve wijze, misschien wel uit onwetendheid, een aantal zaken aan elkaar knoopt waar in de werkelijke wereld geen verband tussen bestaat, en ondertussen de Nederlandse pensioenwereld een louche dan wel onwetend luchtje probeert aan te wrijven.”

En: “Cees Grimbergen klaagt terecht over het gebrek aan transparantie. Jammer dat hij niet ziet dat zijn eigen aanvliegroute precies is waarom mensen niet met hem in gesprek willen. Als je de mening al klaar hebt, geen nuance zoekt noch andersdenkenden de ruimte geeft moet je niet verbaasd zijn als mensen jou niet vertrouwen.”

En:“Ongenuanceerd.”

Deze reacties waren bijna zonder uitzondering afkomstig uit de pensioen- en beleggingswereld. Veel werkers in de pensioenindustrie stellen zichzelf geen kritische vragen over uitwassen, extreem hoge gouden handdrukken en fraudes. Deze direct betrokkenen gingen in hun kritische reacties zelden in op de door ons gepresenteerde feiten. Waarna de boodschapper, MAX-journalist Grimbergen, wordt verweten dat hij schokkende feiten boven water haalde. Het is een oud gebruik: de boodschapper wordt verguisd.

Voorbeeld? Pensioenfonds ABP schreef aan de leden van het Verantwoordingsorgaan: ‘Het beeld dat Cees Grimbergen schetst, is onjuist.’ Wat er precies onjuist was? Dat meldt ABP niet. Zijn de feiten voor ABP (en vermogensbeheerder APG) te pijnlijk?

Was er dan niets op onze afleveringen aan te merken. Wel degelijk… Zo kwamen sommige thema’s in deze razend ingewikkelde materie niet helemaal tot hun recht. Het medium TV is nu eenmaal minder geschikt om in pensioenjargon álle nuances over het voetlicht te brengen. Dat je dat stoort, als je in de pensioenwereld werkt, kunnen we ons voorstellen. Zwarte Zwanen was echter voor een brede groep kijkers, alle Nederlanders, bedoeld. Níét alleen voor 20.000 specialisten met hun geheel eigen vocabulaire.

Het ging en gaat ons om het grotere verhaal: hoe ziet de wereld van de mensen die met 1200 miljard euro van anderen werken er uit? Dát wilden we laten zien.

Politiek

Een groot aantal van u constateert dat geen enkele partij in de Tweede Kamer iets heeft ondernomen. Er kwamen geen Kamervragen. Geen partij plaatst kritische vraagtekens bij het geschoffeerde rechtsgevoel van Nederlanders die een dag per week voor hun pensioenfonds werken. Wij zullen ook politici blijven informeren over onze bevindingen.
Anderen constateren dat de gespecialiseerde financiële pers het thema niet heeft opgepakt. Dat verbaast ons ook, maar wij gaan niet over keuzes van onze collega’s.

Wat kan ik zelf ondernemen, vroegen velen van u.
Wij adviseren kijkers die actie willen ondernemen het volgende:

 • Blijf kritische vragen stellen aan uw pensioenfonds. Neem geen genoegen met antwoorden die niet duidelijk zijn. Leg steeds de nadruk op het feit dat deze instanties met Ander Mans Geld (AMG) werken, níét met hun eigen geld.
 • Blijf kritische vragen stellen aan uw vakbond. FNV en CNV zijn in bijna alle pensioenfondsen vertegenwoordigd. Binnen het FNV-ledenparlement werd maandag 20 juli een voorstel gepresenteerd om ‘misstanden in pensioenbeleggingen’ aan de kaak te stellen. Dit voorstel was mede het gevolg van de feiten die Zwarte Zwanen 2 en 3 presenteerden.
 • Verdiep u verder in de schimmige wereld die ‘financiële sector’ heet. Alleen door goed geïnformeerde burgers kan het gebrek aan moraliteit in die wereld worden aangekaart. Én bestreden.

MAX zal dit thema dus niet loslaten. Directie en redactie hebben besloten dat Zwarte Zwanen 1, 2 en 3 een vervolg moeten krijgen. Daarin gaan we onder meer in op de nieuwe signalen die we uit de pensioenwereld krijgen. Signalen dat ook daar bereidheid ontstaat wantoestanden aan te pakken. En dan niet via het doorzichtige en ongeloofwaardige ‘reputatiemanagement’ dat de laatste tijd de toon in de pensioenwereld bepaalt. Maar door echte maatregelen.

We hopen dat we u zo enigszins geïnformeerd hebben. En danken u voor de betrokkenheid die u de afgelopen weken bij onze programma’s toonde.

Vriendelijke groeten,

Jan Slagter, directeur MAX
Sigrid Muusse, eindredacteur Zwarte Zwanen
Cees Grimbergen

Geef een reactie

Reacties (3)

 1. Willem Koomen says:

  HET advies van de heer slagter ,,voor wat betreft de slechte verzorgings huizen,was,,is,geen gehoor,,schop de hoogste directeur,of manager met een paar familie ledenof vrienden de deur uit nog meer effect is aan wezig waarschuw van te voren de lokale,,landelijke pers en de tv omroepen,blijf zitten tot het gebouw,door politie wordt ontruimd,ga desnoods een aantal dagen zitten.twee ander onderwerp twee vliegen in een klap,…kan ook,,met een paar aanpassingen gebruikt worden door de overheid kaal geplukte gepensioneerden..met zeer weinig personen.,gegarandeerd groot resultaat. als laatste;wij de zeer vele kijkers naar uw programma zwarte zwanen,hebben zich mateloos geergert aan de manier,waar op uw verslaggever werd behandelt door de arogante verantwoordelijke personen in dit programma aanwezig…terwijl hij maar vragen wide stellen,en wij de miljoenen verplichte deelnemers in dit abp pensioenfonds,willen nee moeten daar een antwoord op krijgen,u kunt zich wel voorstellen, dat mede door hun arogante gedrag en het totale gebrek aan mede werking,wij geen enkel respekt en vertrouwen meer hebben in de overheid,pnsioenbestuurders,en de toezicht houder deDNB.want die spande de kroon.met onbeschoft gedrag

 2. oosterwijck says:

  Bravo, … Jan Slagter, directeur MAX, Sigrid Muusse, eindredacteur Zwarte Zwanen, Cees Grimbergen.

  Dit onderzoek: “Zwarte Zwanen”, is journalistiek ten top. Ik heb genoten van de directheid in de documentaire. Ware het niet, dat ik honderden euries per maand misloop, nadat ik 66 jaar en 8 maanden wordt, in 2019. … Ik hoop dat jullie onderzoek nog niet ten einde is, dat jullie gewoon doorgaan met het blootleggen van de grootste misleiding van de loonslaven, sinds 1869 (de afschaffing van de slavernij, die tot op heden gewoon doorgaat). Buiten het vaststaand feit, dat er gemarchandeerd wordt met onze pensioeninleg, wordt er ook gemarchandeerd met de berekening en vaststelling van onze pensioenrechten. Om een voorbeeld te geven, ik ben ooit tot deelname gedwongen, bij een pensioenfonds geld af te dragen, dat niet indexeerde??? … En nadat ik daar weg kon, na wisseling van baan, is dat pensioenfonds helemaal verdwenen uit de lijst. Ook heb ik ruim twee jaar pensioen opgebouwd bij UWV/GAK en ook die inleg is niet opgenomen in de pensioenberekening. Waar blijft mijn inleg? … Ik denk dat er vele gevallen zijn zoals ik. Er is nog werk genoeg voor het gehele team.

 3. verontrust says:

  Ik wil enige nuance aanbrengen!! Een pensioenfonds is niet verplicht te INDEXEREN! het staat ook in de statuten bij de meeste pensioen fondsen! Maar ik zeg er gelijk bij dat als er mogelijkheid voor is ,waarom niet !!