Pensioengerechtigde leeftijd ligt steeds verder van gewenste pensioenleeftijd

Het moment waarop we de pensioengerechtigde leeftijd bereiken stijgt de komende jaren naar 67 jaar en waarschijnlijk zal die leeftijd in de toekomst nog hoger worden. Tegelijkertijd gaan we zelf veel liever met 61 jaar al met pensioen. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Betaalbaar

Vooral oudere werknemers willen veel eerder met pensioen, dan in de toekomst mogelijk is. De gewenste leeftijd ligt al jaren rond de 61 jaar, maar vanwege de steeds langere levensverwachting en om de AOW en het pensioenstelsel betaalbaar te houden verschuift de pensioengerechtigde leeftijd tot 2021 geleidelijk van 65 naar 67 jaar. En die AOW-leeftijd zal vanaf 2022 blijven stijgen aan de hand van de levensverwachting in de toekomst.

Arbeidsmarkt

Het is volgens het SCP overigens de vraag hoe groot het maatschappelijk draagvlak is voor een verdere stijging van de pensioenleeftijd. De arbeidsdeelname van mensen op hogere lijftijd is sowieso gering en onder de mensen die de 50 jaar zijn gepasseerd daalt het aandeel werkenden sterk. De positie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt is daarbij zeker een aandachtspunt. Ze komen moeilijk aan de bak en ze worden niet goed benut op de arbeidsmarkt. Als zij hun baan kwijt raken dan is al helemaal het hek van de dam.

Gezondheid

Ook een verminderde gezondheid heeft zo zijn weerslag op de langer doorwerkende ouderen. Met name laagopgeleide 55-plussers geven in het onderzoek van SCP aan dat hun gezondheid te wensen over laat. Zo’n 40 procent van hen zegt een minder dan goede gezondheid te hebben. Bij hoogopgeleiden gaat dat om 30 procent. Ook bij volle gezondheid voelt een meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek zich niet verplicht om door te werken tot de pensioenleeftijd behaalt is. Slechts 11 procent voelt deze plicht wel. Een groot deel van de deelnemers verwacht wel steeds langer door te moeten werken en geeft een leeftijd boven de 66 jaar aan als verwachte pensioenleeftijd. Uit een eerder onderzoek van een groep epidemiologen kwam overigens naar voren dat langer doorwerken een gunstig effect kan hebben op de levensverwachting. Maar of we er gelukkiger van worden?

(Bron: nu.nl)

Geef een reactie

Reacties (2)

 1. oosterwijck says:

  Tijdens mijn arbeidzame leven, heb ik altijd VUT (Vervroegde Uit-Treding) premie betaald, om eerder (bij 57-jaar) te kunnen stoppen met werken. Vlak voordat het zover was, werd de VUT afgeschaft en kon ik de hele rit uitzitten. Sterker nog de rit werd verlengt, naar 67-jaar. Maar nu komt het tegenstrijdige, op 55-jarige leeftijd had de werkgever (Gemeentelijke instelling) mij niet meer nodig en vroeg mijn ontslag aan, met het argument, dat er niet langer passend werk voor mij was. Tijdens de aanloop en tijdens de procedure, werd ik gesard en getreiterd (in de hoop dat ik in een conflict zou belanden). Maar ik gaf ze geen enkele reden voor een conflict. Ik verrichte alle opgedragen werkzaamheden, hoe mensonterend ook. (ik heb een boek geschreven over die periode) De rechte keurde het ontslag goed en ik stond op straat. En dit is wat op grote schaal plaatsvind, en te weinig onder de aandacht komt. Maar weinig loonslaven, halen werkend hun pensioengerechtigde leeftijd. De meesten belanden in de WW en kunnen hun vermogen aanspreken, voordat het pensioen ingaat. En dan is het leed nog niet geleden, dan krijgen de gepensioneerden te maken met korten op hun pensioen. Deze hele ontwikkeling, is een onderdeel van een internationaal complot, die overgewaaid is uit Amerika. De uitverkorenen, bedenken van alles om de loonslaven van hun vermogen en hun rechten af te helpen. De rechtse, kapitalistische partij, VVD, vergroot het vermogen van de uitverkorenen, door de loonslaveen te bestelen en te bedriegen. Hoe tegenstrijdig kan het zijn, om in een tijd van groeiende werkloosheid, de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen? En al die stakkers vervallen in pure armoede, die zorgvuldig verborgen word gehouden, met TV beelden over senioren die op elektrische fietsen de Veluwe onveilig maken en te veel bier en coctails drinken op zonnige terrassen. Beter zou zijn als de pensioengerechtigde leeftijd omlaag gaat, naar 55-jaar (zoals in Rusland) en dat jonge mensen de kans krijgen om een carrière op te bouwen en pensioen op te bouwen, voor als zij straks aan de beurt zijn.

 2. john en jac says:

  mijn man en ik hebben een leeftijd verschil van 18 jaar.
  mijn man is al 5 jaar gepensioneerd .
  ik ben werkeloos geworden en mijn ww is gestopt heb 2 jaar www gehad nu
  vraag ik mij af of er iemand weet of je nog ergens terecht kan voor een extra inkomen?
  heb bij het svb een aio aanvulling aangevraagd maar komen er niet voor in aanmerking omdat we nog wat spaargeld een auto en een eigen huis hebben.
  mijn man heeft een klein pensioentje en zijn aow .
  is er iemand die ons kan vertellen waar wij nog terecht kunnen voor een aanvulling