pensioenoverleg

Ontwikkelingen pensioenoverleg: Koolmees ziet mogelijkheden pensioenleeftijd te beperken

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wil het vastgelopen overleg over de pensioenen hervatten. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij ruimte te zien om nadere afspraken te maken over het “minder stringent koppelen van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting”. Hij nodigt de voorzitters van de bonden en de Sociaal-Economische Raad uit de gesprekken te hervatten.

Stukgelopen onderhandelingen

Deze doorbraak volgt na het stuklopen van de onderhandelingen in november 2018. De vakbonden FNV, CNV en VCP oordelen dan dat het kabinet onvoldoende tegemoetkomt aan hun eis voor het langzamer laten stijgen van de AOW-leeftijd. Rondom de stakingen van dinsdag 28 en woensdag 29 mei 2019 is gebleken dat het kabinet bereid lijkt te zijn de AOW-leeftijd tijdelijk te bevriezen en minder snel te laten stijgen. Ook bespreekbaar is de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken bij mensen met zware beroepen. Wat Koolmees precies in gedachten heeft, schrijft hij overigens nog niet, maar dat zal tijdens de gesprekken moeten blijken.

Haast

Of er snel een akkoord komt, durft Koolmees niet te voorspellen. Wel geeft hij aan dat er haast is. “Ik heb mijn agenda de komende tijd redelijk leeggemaakt hiervoor.” Over veel aspecten is het kabinet en ‘de polder’ het vorig jaar al min of meer eens geworden. Zo zouden pensioenuitkeringen in de toekomst sneller kunnen stijgen, maar in slechte tijden ook sneller worden gekort. Ook zouden de buffers van de pensioenfondsen omlaag kunnen, waardoor de uitkeringen kunnen stijgen. Een ander punt betreft het stelsel. In de toekomst zou iedereen voor zijn eigen pensioen moeten sparen, in plaats van dat jonge werknemers betalen voor de generaties voor hen. Hoe dat betaald moet worden, is nog wel een heikel punt.

Positieve reacties

Vakbond FNV reageert positief op de verklaring van minister Koolmees over het hervatten van het pensioenoverleg. De vakbond zegt blij te zijn dat het kabinet “eindelijk inziet dat er ook voor de lange termijn ruimte moet worden geboden voor een tijdig pensioen”. Ook in werkgeverskringen wordt verheugd gereageerd, waardoor het overleg waarschijnlijk snel weer kan beginnen. NV-voorzitter Han Busker verwacht dat de partijen meteen na het weekend bij elkaar gaan zitten. “Blijkbaar is het signaal van de acties van deze week goed doorgekomen. Natuurlijk willen wij graag tot een resultaat komen in de vorm van een goed pensioenakkoord. We moeten nog zien of dat gaat lukken.”

Continu voor gepleit

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het goed dat er weer officieel onderhandeld kan gaan worden. “Hier hebben we continu voor gepleit”, zeggen ze. Volgens de bedrijvenlobby is het “essentieel om tot afspraken te komen waardoor we jong en oud weer vertrouwen geven in het pensioenstelsel, kortingen afwenden en oplossingen vinden voor bijvoorbeeld de zware beroepen”.

De deadline voor een wet die een verdere stijging van de AOW-leeftijd moet voorkomen is 1 juli 2019.

(Bron: ANP, NOS)

Geef een reactie

Reacties (4)

  oosterwijck says:

  De boodschap van loopjongen Koolmees, over het hervatten van de pensioenonderhandelingen, is niets méér dan een loze kreet. Dictator Rutte heeft persoonlijk verklaard, dat er niet moet worden toegegeven, onder het mom van een eerder genomen regeringsbesluit. De regering wil alleen maar de vakbonden uitdagen om de besprekingen te hervatten, met daar mee weer een toegeeflijk gebaar van de vakbonden uitlokken. Als de vakbonden niet opnieuw toegeven, worden ze beschuldigd van niet meewerken. De regering zal niets toegeven, zonder instemming van Europa. Ook in de omliggende landen, is eenzelfde patstelling ontstaan en ook in de omliggende landen, mogen de loopjongens niets toezeggen of toegeven. Het is niet meer als een schaakspel.

   B.Harmsen says:

   Toch fijn dat u van de zijlijn kunt toekijken en precies van de hoed en de rand weet.

  oosterwijck says:

  Omdat dhr. Harmsen als voetballiefhebber zal onderkennen, kan vanaf de zijlijn exact gezien worden of een speler buitenspel is. Ik (de azijnpisser) zal in voetbaltermen blijven, om alle levensgenieters (de voetbalfans) duidelijk te maken, hoe ik over het pensioenspel denk. … Terwijl de spelers verblind worden door het spel, overziet een grensrechter vanaf de buitenzijde het spel en weet dan ook nauwkeurig te melden, wie vals speelt. En zo zie ik, hoe de spelers (politici) de toeschouwers (pensioengerechtigden) misleiden, omdat ik niet aan het spel deelneem, maar op afstand het spel (de pensioendiefstal) overzie. Het is mij duidelijk dat U aan de kant van de politici staat en U mengt in de reacties als een soort onderkruiper.

  oosterwijck says:

  Vooruitlopend op de beslissing over omvorming van het pensioensysteem, in een referendum van de vakbondsleden, dat op niets uitloopt, omdat voetballen kijken belangrijker is als een goed pensioen, zijn Rutte en Timmermans afgereisd naar Brussel, voor de besprekingen van twee goed betaalde banen, in ruil voor onze pensioenpot beschikbaar stellen aan Goldman-Sachs.