patiënt de dupe

Patiënt de dupe

183 patiënten zijn de dupe van een ruzie tussen zorgverzekeraar CZ en de Zeeuwse revalidatiekliniek RevaVisie. CZ weigert hun therapieën te vergoeden terwijl de kliniek doorbehandelt. In Meldpunt! een klacht van meneer Jasperse die 8000 euro moet betalen terwijl, volgens hem, vergoeding door CZ was beloofd. 

Revavisie

Meneer Jasperse onderging na een hernia een revalidatiebehandeling bij RevaVisie. Vooraf had hij zijn zorgverzekeraar CZ om toestemming gevraagd en ook gekregen. Een jaar lang krijgt hij gemiddeld 3 keer per week uiteenlopende behandelingen, zoals: ergotherapie, fysiotherapie, psychologie, maatschappelijk werk en ontspanningstherapie. CZ weigert deze zogeheten multidisciplinaire behandelingen te vergoeden en adviseert meneer de rekening aanhangig te maken bij de Geschillencommissie of de rechter. Meneer Jasperse is niet de enige. Bijna 200 nota’s worden niet vergoed. RevaVisie vindt dat onbegrijpelijk. Maar treft de kliniek zelf ook geen blaam? MAX Ombudsman Jeanine Janssen duikt in de zaak en geeft toelichting.

Meldpunt heeft CZ om commentaar gevraagd op bepaalde vragen. Hieronder de antwoorden: 

 1. Hoe kan het dat er bij zoveel cliënten problemen zijn met RevaVisie?

CZ: “Omdat zij bij een flink aantal van onze verzekerden zorg hebben verleend waarvan wij van mening zijn dat die niet in het basispakket zit.”

 1. Hoe kan het dat het vooral zaken zijn tussen CZ en RevaVisie en niet met andere zorgverzekeraars?

CZ: “Het gaat hier om premiegeld en het is onze verantwoordelijkheid dit geld te besteden aan zorg die ook in het basispakket valt. Anders kunnen we dat aan de andere verzekerden niet uitleggen. Hoe anderen dit doen kun je beter elders vragen.”

 1. Waarom wordt niet een deel van de rekening vergoed, bijvoorbeeld een deel dat wel doelmatige zorg is. Dus uitsplitsing van de rekening?

CZ: “Zorg is doelmatig/rechtmatig of niet, niet een beetje doelmatig/rechtmatig.”

 1. Waarom sleept dit geschil met RevaVisie al zo lang?

CZ: “We proberen er al heel lang met RevaVisie uit te komen. In de tussentijd hebben we juist onze verzekerden hierbuiten willen houden met een procesvolmacht zodat deze geen stress hoeven te hebben van rekeningen die RevaVisie hen stuurt. Wij nemen dat voor onze rekening en proberen er rechtstreeks met RevaVisie uit te komen. Wij zijn van mening dat RevaVisie dit over de rug van onze verzekerden speelt en wij betreuren dit enorm.”

Manifest Waardig ouder worden

Het manifest Waardig ouder worden ,waarin ChristenUnie, ouderenbond KBO-PCOB, Omroep MAX en diverse maatschappelijke organisaties pleiten voor een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben, wordt dinsdag 21 februari aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. De initiatiefnemers van het manifest en de duizenden ondertekenaars roepen op er werk van te maken om de kwaliteit van leven van alle ouderen structureel te verbeteren.

Meldpunt! is dinsdagavond 21 februari om 19.20 uur te zien bij MAX op NPO 2. Te gast zijn Gert-Jan Segers van ChristenUnie en Anja Machielse, hoogleraar kwetsbare ouderen.

Geef een reactie

Reacties (3)

  Hanneman says:

  RTLZ heeft op hun internetpagina een artikel gewijd aan een bij een zorgverzekeraar vertrekkende directrice. Deze mevrouw, die waarschijnlijk tijdens haar dienstverband al een riant salaris genoot krijgt bij haar vertrek een “gouden handdruk” mee die drie keer hoger is dan de wet inkomensnormering toestaat. De wet staat een maximale ontslagpremie toe van 75.000 euro. Welnu, dankzij een juridisch “handigheidje” kan deze mevrouw het bedrag van 226.596 euro in haar tasje proppen. In het artikel worden de namen van deze verzekeraar en haar vertrekkende directrice niet genoemd. Ja ja. Een geanonimiseerd vonnis heet dat dan. Wél is bekend dat het om een grote jongen gaat met miljoenen klanten. Het zou dus zomaar om CZ kunnen gaan. En of dat nou wél of niet zo is, ach, wat dondert dat? Het is gewoon het zoveelste voorbeeld van waarom die zieke marktwerking gewoon niet kan. Zoals ook blijkt uit dit verhaal over bonje tussen verzekeraar en zorgbieder. Is multidiciplinair dan een foute benadering van iemands algehele gezondheid? Ondertussen gaat dat mens van de VVD, Schippers, – net zo iemand als de zojuist genoemde directrice – door met haar pleidooi voor winstuitkering aan aandeelhouders van zorgverzekeraars. Zij zegt ook dat in het publieke debat ten onrechte de verzekeraars als boosaardig worden weggezet en dat dat helemaal niet waar is. Zouden zij en de voornoemde directrice contact hebben? Vriendinnen zijn? Samen op een cruise? Het lijkt me dat meneer Jasperse en zijn lotgenoten door deze behandeling enkel zieker en zieker worden. Het aan van Rijn aanbieden van dit – ook door mij ondertekende – manifest gaat aan al deze zorgverdienterreur helemaal niets veranderen. Waar gaat dit allemaal naar toe? Wat érg toch dat voor hem, voor ons allemaal maar één ding is te doen. Stemmen! En als u er even goed over denkt zal dat waarschijnlijk beter niet op de VVD of een zielsgenoot daarvan zijn. Voor straks: STEM!

  Rik van Druten says:

  Het RTL Nieuws-bericht ‘Exitpremie topvrouw zorgverzekeraar drie keer hoger dan plafond’ heeft geen betrekking op CZ.

  Rik van Druten,
  woordvoerder CZ

   Hanneman says:

   Ik schreef dat het zomaar zo zou kunnen zijn en dat dat er eigenlijk ook niet toe doet. Ik had inderdaad ook een andere grote verzekeraar kunnen bedenken. Verder denk ik dat mijn verhaal – hoe plat en ongeschoold ook – staat als een huis. Ook CZ is uitvoerder en voorstander van marktwerking in de zorg. En die werking is fundamenteel fout.

   Hanneman
   Opschriftsteller leeuwendeel verekerden.