Duur 03:49
Gepubliceerd op 22 november 2016

Manifest ‘Waardig ouder worden’

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, omroepbaas Jan Slagter en ouderenbond KBO-PCOB doen op dinsdag 22 november 2016 een eerste aanzet voor een maatschappelijk en politiek breed gedragen ‘zilveren stembusakkoord’.

Daarin staan voorstellen om te voorkomen dat mensen hun leven als voltooid gaan ervaren. In dagblad Trouw doen zij een brede oproep om mee te denken over thema’s als eenzaamheid, waardering van ouderdom, zorg en zingeving. De voorstellen voor het stembusakkoord zijn wat de initiatiefnemers betreft nog in concept. “Het is niet in beton gegoten, we nodigen iedereen uit hun ideeën in te brengen,” stelt Segers. “Na het debat over hulp bij zelfdoding op het moment dat iemand zijn leven als voltooid ervaart – waarin we principieel tegenover elkaar kunnen staan –, staan we nu samen voor de uitdaging om zoveel mogelijk te voorkómen dat mensen hun leven als voltooid ervaren.”

Breed draagvlak

Ook volgens Jan Slagter moet er breed draagvlak kunnen zijn voor een gezamenlijk voorstel. “Overheid en samenleving hebben met elkaar de verantwoordelijkheid om ouderen een betekenisvolle plek te geven in de maatschappij. Samen moeten we ons inzetten om ouderen een volwaardig leven te geven in plaats van een voltooid leven.” Segers: “Achter de term ‘voltooid leven’ gaat vaak veel leed schuil. Als ouderen het gevoel hebben dat ze niet meer van waarde zijn, is dat niet alleen hún probleem, maar bovenal het probleem van een samenleving die ouderdom te weinig waardeert. Ik geloof in een samenleving waarin zij liefdevolle zorg krijgen, zich gezien voelen en naar vermogen mee kunnen doen.”

Meer informatie over dit initiatief en het manifest vindt u op de website waardigouderworden.nl.

(Bron: ChristenUnie, MAX, KBO-PCOB)

Geef een reactie

Reacties (10)

  Daily says:

  Het is een geweldig initiatief. Het is wel treurig dat dit nodig is. Het lijkt er op dat de hele maatschappij alleen nog maar draait om economie. De medemenselijkheid is hierdoor verdwenen.

  Ik hoor en lees ook zeer vaak dat men recht heeft op ……. Het lijkt me – om het evenwicht weer te herstellen – dat men het ook over plichten heeft. Recht hebben op iets is blijkbaar de norm geworden, maar ontleen je een recht niet als je ook aan plicht voldoet?

  trude son says:

  Maar dan moeten we eerst beginnen de bejaardenhuizen niet op te doeken!!!!!!
  Helemaal niet leuk alleen zelfstandig wonen in een buurt waar iedereen werkt.
  In een bejaardenhuis heb je veel meer aanspraak.
  Kopje koffie beneden, buurten, samen eten, ja gezellig.
  Allemaal in je eigen warme omgeving.

  Ruigrok says:

  Daarmee wordt dan ook het gebruik van de Pleuro-pil van Rutte bijna overbodig.
  Ik ben voor !

  Elske says:

  Een prima initiatief , hoewel ik het treurig vind dat dat men nu plotseling, ook in de politiek, de ouderen “ontdekt “.Nadat wij door het huidige kabinet zijn weggezet zijn als de rijkste generatie en het woord vergrijzing te pas en te onpas wordt gebruikt als een besmet woord .( veel kosten w.b zorg en pensioenen )en heel veel jongeren dit ook klakkeloos overnemen is er plotseling veel aandacht voor ons ouderen .
  Ik verwijt het omroep Max niet , maar er zijn plotseling meer politieke partijen die ,nu de verkiezingen eraan komen, de ouderen zien staan .Maar men vergeet dat er door heel veel ouderen vrijwilligerswerk wordt gedaan , wat anders of niet gebeurt of er wordt een betaalde kracht uitgespaard .Ik wacht af wat er in de volgende kabinets periode gebeurt .

  rinus1 says:

  O ja, diezelfde CU die voor de invoering van het nieuwe financiële toetsingskader pensioenen waardoor indexatie onmogelijk is geworden en kortingen op de pensioenen heel erg gemakkelijk is geworden en voor belastingplannen 2015 2016 waardoor ouderen nauwelijks profiteren van lastenverlichting, fijn hoor nu popie jopie uithangen en omroep MAX daarvoor gebruiken ik noem het judas streken. Waardig ouder worden gaat niet zonder financiële zekerheid en die zekerheid is mede door de CU onderuit gehaald . Christelijk? je moet maar durven.

   Hanneman says:

   Als Christus destijds voor dertig miljoen zilverlingen was aangebracht zou Judas vandaag de dag een held zijn geweest.

  Hanneman says:

  “Overheid en samenleving hebben met elkaar de verantwoordelijkheid om ouderen een betekenisvolle plek te geven in de maatschappij. Samen moeten we ons inzetten om ouderen een volwaardig leven te geven in plaats van een voltooid leven.” Om ouderen die betekenisvolle plek te geven zal er ook ruimte moeten zijn voor mensen die, uit eigen vrije wil en naar eigen overtuiging een einde wensen. U gelieve niet voor een ander uit te maken of een leven al dan niet voltooid is. Dit manifest staat, net als het manifest scherp op ouderenzorg, vol met prachtige ideeen en voorstellen. En wat iemand hierboven in een reactie schrijft is óók hartstikke wáár! Het is al heel vervelend dat een manifest als dit schijnbaar “nodig” is. Het is doodzonde dat in deze welvaartstaat niet de beschaving bestaat om elkaar te dragen. Naar vermogen. En om, naar opréchte behoefte, gedragen te worden. Prachtig hoor, die ineen geslagen handen van Manon, Gert-Jan en Jan. Maar mijn wantrouwen en bezwaren jegens de gevestigde orde van zorgcriminelen, opgeteld bij mijn bevindingen over het door de politiek en bedrijfsleven verziekte sociale klimaat winnen het van de nog maar nauwelijks aanwezige positieve gedachten over de toekomst van de zorg. Ik zie voor mij persoonlijk maar twee oplossingen. Mijn werk goed doen! En strakjes stemmen! Links!! Als ik U was……..

  aatjevanw says:

  Buitengewoon goed idee, maar al is de zorg nog zo goed er blijven toch nog mensen over die een waardig einde aan hun leven wensen. Een naaste familielid was doof en practisch blind geworden (87) stond op de lijst voor een been amputatie. Dat is eenzaam. Hij kreeg na lang zeuren euthanasie. Wilt U dit toch verbieden ?

  Schonhage-van-der-Pal says:

  Bij het ingaan in 2015, van de vernieuwing in de zorg en dan vooral de huishoudelijke zorg heb ik al,( naar aanleiding, van voorlichtingsavonden) tegen iemand van de gemeente Haarlemmermeer, gezegd, op antwoord, van haar vraag hoe ik de toekomst zag voor ouderen gezegd, Ik zie de toekomst: “Verarming, vereenzaming en vervuiling”, zij vond dat van mij een uitspraak, waar zij niet in geloofde, het zou veel beter worden. maar tot op de dag van vandaag, komen mijn woorden wel uit.
  Ik ben 87 jaar, ik kan mijn mond nog goed roeren, en dat is ook wel nodig. Menig oudere, laat het maar voor wat het is, hebben niet de mogelijkheid zich te verdedigen. of hebben er geen zin in, je wordt toch niet gehoord.
  Daarom loopt een ieder over de oudere heen, zodra ouderen wat uit hun isolement gehaald worden, zien zij pas, wat het leven nog te bieden heeft, dan zal het leven niet zo snel geleefd zijn. ik vind het beëindigen, van een zogenaamd geleefd leven, een schandalige oplossing. Ik vind de oplossing die de ChristenUnie en Max in voorbereiding hebben, een pracht vooruitzicht, voor de ouderen.

  MissQuick says:

  Ik ben heel blij met dit initiatief! De politiek heeft ons voorgelogen dat de trend om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen de meesten van de ouderen zou willen… Het gemis aan bejaardenhuizen is groot voor de gewone man! Voor de vermogende mensen zijn er particuliere “bejaardenhuizen”. Die kunnen alles kopen, zorg, hulp in de huishouding, hulpmiddelen etc.
  Het tij moet worden gekeerd, in 8 jaar tijd is Nederland zwaar in verval geraakt. Ik heb veel respect voor de initiatiefnemers!

Bekijk ook

Meer