Duur 02:07
Gepubliceerd op 21 februari 2017

Staatssecretaris Van Rijn omarmt Zilveren Pact

Staatssecretaris Martin van Rijn omarmt ‘het Zilveren Pact’ wat de initiatiefnemers, ChristenUnie, Omroep MAX en ouderenorganisatie KBO-PCOB, vandaag aan hem overhandigden. Het Zilveren Pact komt voort uit het manifest Waardig ouder worden. Het manifest heeft als doel dat een volgend kabinet zich serieus inzet voor een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben. Staatssecretaris Van Rijn zegde toe het manifest te ondertekenen.

In ontvangst genomen

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nam het manifest in ontvangst uit handen van Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Jan Slagter (Omroep MAX) en Manon Vanderkaa (ouderenorganisatie KBO-PCOB), de 3 initiatiefnemers van het manifest. Els van Wijngaarden, onderzoeker aan de Universiteit voor de Humanistiek, gaf een reflectie op het manifest. Neanske Tuinman, humanistisch geestelijk verzorger vertelde ervaringsverhalen over het levenseinde om daarmee het belang van het manifest Waardig ouder worden kracht bij te zetten. Vanuit de gemeente Den Haag was wethouder Karsten Klein aanwezig om over de Haagse aanpak van waardig ouder worden te vertellen.

Elkaar politiek en maatschappelijk vinden

De initiatiefnemers zeggen dat over de plannen rond ‘voltooid leven’ de meningen kunnen blijven verschillen. Maar waar ze elkaar politiek en maatschappelijk wel vinden, is in een inzet voor een samenleving waarin ouderen gezien en gewaardeerd worden. Met een gezamenlijke agenda voor ‘Waardig ouder worden’ kan daar werk van gemaakt worden.

Zilveren Pact

Onder het Zilveren Pact staan 5 politieke partijen en een groot aantal maatschappelijke organisaties, beroepsorganisaties, zorginstellingen, omroepen en bekende Nederlanders. Ook zo’n 20.000 andere mensen ondertekenden het manifest Waardig ouder worden op www.waardigouderworden.nl.

Geef een reactie

Reacties (3)

  inekejoosse says:

  Ik maak me zorgen om het ouderen manifest. Ik ben bang dat me straks allerlei “leuke” dingen opgedrongen gaan worden waar ik totaal geen zin in heb. En dan zou ik niet meer mogen vinden dat mijn leven voltooid is? Bewaar me. Ik ben gezond, ga regelmatig naar de sportschool e.d. maar ik heb er niet zoveel zin meer in. Mag dat eigenlijk nog wel.

   Hanneman says:

   Het is niet onwaarschijnlijk dat ik het verkeerd begrijp maar ik meen dat de inhoud van dit manifest vooral gaat over alle “niet leuke dingen” waarmee waarschijnlijk ook u regelmatig wordt geconfronteerd. De meeste aanbevelingen zijn voor de ouderen als groep toch een goede zaak. Die aandrang om alle leven heilig te verklaren en u, als burger in een seculiere samenleving uw zelfbeschikking te ontnemen en tot élke prijs in het leven te houden kunt u ook gewoon laten voor wat het is. Politiek religieus gewauwel van een klein clubje fanatici. Als uw eigengebakken koek voor uw gevoel op is, issie óp. Daar doet geen Lieve Heer of Lieve Dame wat aan. Dus ja, “geen zin meer hebben”, volgens mij mag dat….

  Hanneman says:

  Wat fijn dat meneer van Rijn dit zilveren pact omarmt en belooft het manifest te ondertekenen. Hij sluit zich aan in een lange rij. Mijn idee echter blijft dat de uitkomst van deze gebeurtenis het zelfde zou zijn als hij had gezegd “We doen al zát en neemt u uw manifest maar weer mee naar huis”. Dit gezeur van mij lijkt wat op de persoon gericht en dat is ook zo. Het is makkelijk en aangenaam om op het internet vrijelijk en anoniem te kunnen roepen. Ook zo. Máár; Ik weet dat hij te boek staat als een uitermate kundig bestuurder, zoals ik weet dat ik hier zonder een greintje verstand van besturen tóch mijn ongenoegen uit. Ik denk ook wel eens “Was hij maar van aan de goede kant van de lijn. Dan zaten we als samenleving gebeiteld.” Hij heeft willens en wetens zijn functie aanvaard en laat zich goed betalen om als topbestuurder héél fout beleid uit te voeren. Daar is toch moeilijk zijn buurman voor aan te wijzen. Natuurlijk is het ook zo dat hij niet als enige de werkzame stoffen kan inzetten. Het is in dit land de hoogste tijd dat op tal van terreinen een andere wind gaat waaien. Een gezegender bestaan komt niet enkel van VWS. Met de VVD als beleidsmaker komen we er bij geen enkel ministerie goed van af. De hárkdwang van het gehele bedrijfsleven, gesteund door de zogenaamd Gegoede Burgerij die almaar stemmen op hun VVD opdat alle voordelen aan hén ten goede komen en niet aan Jan en Alleman, moet wég. Het is hoog tijd dat er menselijker politiek bedreven gaat worden en het zou eens uit moeten zijn met praat over dat dat onbetaalbaar zou zijn. Een sociale, gedragen samenleving is niet te betalen laat staan te koop. Die moet je régelen, kweken. En door het verdwijnen van de neo-liberale bezuinigingszweep zou dat een heel eind kunnen lukken. Stel je voor; Mensen weer als mensen behandeld en door elkaar gerespecteerd. Ieders verantwoordelijkheid zou zijn te waken over het welzijn van de ander. Maar dat vergt een eerlijker verdeling van het beschikbare en een cultuuromslag van jewelste. En beperkt zich zeker niet tot het oudere deel van onze bevolking. De rém op verdien, hebzucht en bezuinigingsterreur door een socialer beleid. Wetgeving in dienst van de bevolking. Eindelijk lucht voor allen aan de rand. Dit is dus geen utopisch links gezever over een droomsamenleving. Dit behoort in een welvaartstaat gewoon tot de mogelijkheden. Het is jaren zo geweest. Ook niet altijd rozengeur en maneschijn maar écht wel véél leefbaarder als nu. En dát is waarschijnlijk voorgoed voorbij maar we kunnen welzeker nog een heel eind die kant op. Zou voor alleen de helft al dirékt tekenen. Voor straks; Om aan mijn droom te werken ga ik in ieder geval stemmen in Maart. U weet vast al op wie niet.

Bekijk ook

Meer