langdurige zorg ouderen

Kosten langdurige zorg voor ouderen ‘onrechtvaardig’

Uit onderzoek door Regioplan in opdracht van KBO-PCOB, KNVG, NOOM, NVOG en FASv, blijkt dat de eigen bijdrage die ouderen moeten betalen voor langdurige zorg in sommige gevallen torenhoog is. Het verschilt per huishouden, maar kan per maand oplopen tot meer dan 1000 euro. ‘Onrechtvaardig’ menen de 5 organisaties en daar moet snel verandering in komen.

Onderzoek

Het onderzoek van Regioplan richt zich op de verschillen in de eigen bijdrage die ouderen moeten betalen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Om een beeld te krijgen van welke bijdrage welk huishouden moet betalen zijn 9 verschillende type huishoudens van AOW-gerechtigden bekeken.

Wet langdurige zorg (Wlz) en Wmo

De Wlz gaat over zorg voor langere tijd. Bijvoorbeeld als een verblijf in een instelling, te denken aan een verpleeg- of verzorgingshuis, nodig is. Mensen die vanwege een ziekte of aandoening blijvend 24-uur per dag zorg nodig hebben, of permanent toezicht, komen in aanmerking voor een bijdrage uit de Wlz. Om deze zorg te krijgen is een indicatie nodig van het CIZ. Naast de zorg uit de Wlz, moet er een eigen bijdrage betaald worden. De hoogte van die eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK en is afhankelijk van het inkomen en eigen vermogen.

In veel gemeenten wordt de zorg betaald uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De ondersteuning vanuit deze wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen, maar die mag niet hoger zijn dan 17,50 euro per 4 weken.

Hoe gaat dat in zijn werk zo’n eigen bijdrage?

Wie in een verpleeg- of verzorgingshuis terechtkomt betaalt in eerste instantie een lage eigen bijdragen. In de meeste gevallen gaat na ongeveer 4 maanden die lage bijdrage over in een hogere eigen bijdrage. Dit bedrag wordt berekend op basis van inkomen en vermogen. En die bijdrage kan behoorlijk oplopen. Daarnaast rekenen instellingen vaak nog extra kosten voor bijvoorbeeld de wasservice, het maken van een ommetje of een extra stuk fruit bij het ontbijt. Alles bij elkaar opgeteld kunnen de kosten oplopen en gaat dit ten koste van de bestedingsruimte.

Een paar voorbeelden

Alleenstaande ouderen die geen aanvullend pensioen hebben, maar wel wat spaargeld betalen een eigen bijdrage van bijna  730 euro per maand. Voor alleenstaande ouderen die wel een aanvullend pensioen hebben van rond de 600 euro per maand (bruto), maar geen spaargeld hebben, komt de eigen bijdrage neer op ruim 1050 euro per maand. De eigen bijdrage voor alleenstaande AOW-gerechtigden met een vergelijkbaar pensioen en met een vermogen van  50.000 tot 125.000 euro bedraagt 1130 euro per maand. Als bij een echtpaar beiden in een zorginstelling verblijven, betalen ze een eigen bijdrage van ongeveer  870 euro per maand. Dat heeft grote gevolgen voor hun bestedingsruimte, die krap 600 euro per maand bedraagt. Mensen die door de verkoop van een huis vermogen hebben, houden zelfs minder dan 400 euro per maand over.

Verschil Wlz en Wmo

Het verschil tussen de eigen bijdrage Wlz en Wmo is enorm. Want de eigen bijdrage voor zorg uit de Wmo is maximaal 17,50 euro per 4 weken tegen gemiddeld 1.000 per maand voor de Wlz. En een keuze hebben ouderen niet, want is de hulp en ondersteuning vanuit de Wmo niet toereikend dan zijn zij aangewezen op de Wlz.

Grijp in en demp de forse kosten op langdurige zorg!

KBO-PCOB, KNVG, NOOM, NVOG en FASv maken zich grote zorgen over de torenhoge kosten. Bij de organisatie komen meldingen binnen van ouderen die zorg mijden en vasthouden aan de betaalbare Wmo-zorg ook al is die niet toereikend. Ouderen die al gebruik maken van zorg uit de Wlz geven aan het financieel zwaar te hebben door de hoge eigen bijdrage. De 5 organisaties vragen aan het kabinet: grijp in en demp de forse kosten die senioren moeten maken als ze aangewezen zijn op langdurige zorg!

(Bron: ANP/CIZ/CAK/Overheid)

Geef een reactie

Reactie

    Nelleke reageert says:

    Mijn tante van 95 jaar heeft onlangs (zelf!) haar huis verkocht omdat ze naar een verzorgingshuis is gegaan. Altijd zuinig geweest, weduwepensioen en AOW. Als ik dan lees dan men niet meer overhoud dan maximaal € 400,- dan is dat dieptriest. De (thuis)zorg is uitgekleed waardoor men niet meer thuis kan blijven wonen en vervolgens wordt je inkomen ook nog afgeroomd voor het verzorgingshuis. Ze had liever thuis willen blijven wonen met genoeg thuiszorg.
    Het verzorgingshuis waar zij verblijft is echt een supergoed huis met veel aandacht voor de bewoners. Is fantastisch opgezet. Koken per unit zelf een verse maaltijd wat samen met de bewoners wordt bedacht. Echt heel leuk opgezet. Dat er een prijskaartje aan hangt is niet meer dan logisch maar ik krijg het gevoel dat mensen volledig worden “uitgekleed” door de verantwoordelijke organisaties. Bouw een minimum en een maximum in. Wie iets meer heeft kan iets meer bijdragen maar nu rijst het echt de pan uit. Als ik het zo lees dan leveren mensen met een goed pensioen en AOW bijna alles in. Dat is echt buiten proporties. Wat men met haar spaarcentjes gaat doen laat zich raden, denk dat zij straks volledig alles mag betalen. Dat kan echt behoorlijk oplopen, kon in het verleden al oplopen tot € 3000,- (17 jaar geleden) dus dat is nu waarschijnlijk verhoogd. We gaan het zien, maar triest is het. En voordat iemand verkeerde gedachten krijgt, nee ik ben geen erfgenaam en wordt dat ook niet. Ik heb het ook niet nodig.