Duur 03:04
Gepubliceerd op 19 november 2018

Ouderenorganisaties pleiten voor breder overleg pensioenstelsel

Ook ouderen, jongeren en pensioenfondsen moeten meepraten over een toekomstig pensioenstelsel. Dat schrijven 8 ouderenorganisaties maandag 19 november 2018 in een ingezonden brief in dagblad Trouw. Maandagmiddag brengen zij hun wensen voor een breed akkoord tijdens een pensioenmanifestatie over aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sterk verdeelde opvattingen

De ouderen zijn het erover eens dat het pensioenstelsel toe is aan aanpassingen, vanwege de gestegen leeftijdsverwachting, de veranderde arbeidsmarkt en de onzekere financiële markten. Maar dat geldt volgens hen niet voor de gewenste aanpassingen zelf. Daarover hebben de sociale partners, politici, toezichthouders, deskundigen en vermeende deskundigen sterk verdeelde opvattingen. De ouderenorganisaties pleiten er dan ook voor dat “het enge zich al vele jaren voortslepende overleg tussen werkgevers en de vakbeweging” stopt en wordt vervangen door besprekingen over een breed nationaal pensioenakkoord. Volgens de organisaties, waaronder KNVG, Verontruste Ouderen, KBO-PCOB en NVOG, leidt het huidige overleg tot niets, omdat er geen draagvlak voor is. Het uitsluiten van ouderen en jongeren gaat volgens de organisaties voorbij aan de wettelijke plicht tot evenwichtige afweging van belangen die de pensioenwet oplegt.

Ouderen voelen zich niet vertegenwoordigd door vakbeweging

Omdat pensioen uitgesteld loon is, zijn aanpassingen traditioneel het domein van werkgevers- en werknemersorganisaties. Politici gaan over de randvoorwaarden van het pensioenstelsel en toezichthouder De Nederlandsche Bank let op de gezondheid van de pensioenfondsen. Volgens de schrijvers van de ingezonden brief, Jaap van der Spek (voorzitter Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) en Joep Schouten (voorzitter Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) wil De Nederlandse Bank nu zelf ook de regels voorschrijven. De ouderen voelen zich niet vertegenwoordigd door de vakbeweging, omdat die meer opkomt voor belangen van werkende pensioendeelnemers. Ook jongeren zonder baan worden volgens hen niet vertegenwoordigd door de vakbeweging.

Ouderen en jongeren zijn een directe partij

Er geldt een wettelijke plicht tot evenwichtige afweging van belangen, die de Pensioenwet oplegt. Ouderen en jongeren zijn een directe ‘partij’ bij aanpassing van het pensioenstelsel en er kan dan ook geen sprake zijn van een pensioenakkoord als niet ook de ouderen- en jongerenorganisaties daarin zijn gekend. De 8, die zeggen direct 800.000 leden en indirect 3 miljoen gepensioneerden te vertegenwoordigen, brengen hun wensen voor een breed akkoord maandagmiddag over aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens een pensioenmanifestatie. Het eerste Energieakkoord toont volgens hen aan dat zo’n brede aanpak tot resultaat kan leiden. Hun gemeenschappelijk kader voor een nieuw pensioenstelsel bevat de criteria waarmee zij elke verandering van het stelsel zullen beoordelen. Met de vaststelling van dit kader hebben de vertegenwoordigers van 3 miljoen gepensioneerden al een belangrijke brug geslagen.

Individueel pensioenpotje

Bonden en werkgevers overleggen al geruime tijd over de toekomst van de pensioenen. Het kabinet wil toe naar een individueel pensioenpotje voor iedereen in plaats van een algemene pot. De vakbeweging zou daar grote moeite mee hebben.

Hallo Nederland besteedt maandag 19 november 2018 om 18.25 uur op NPO 2 aandacht aan dit onderwerp. 

(Bron: Trouw, ANP)

Geef een antwoord

Reactie

    oosterwijck says:

    Het telkens vastlopen van het al jaren voortslepend proces van pensioenhervorming, heeft maar één doel. Verwarring zaaien. … De Nederlandse bank en de regering, willen alle touwtjes (pensioentegoeden) in handen krijgen. Van de vakbonden hoef je niets meer te verwachten, die hebben het opgegeven en zijn hun eigen straatjes aan het plaveiden. Met de vele miljarden uit de stakingskas en de scholingskas, proberen de hogere kaderleden zich in te kopen voor goedbetaalde lamzakkenbaantjes in de Europese Unie, of ander zins bij overheidsinstellingen. En om die baantjes te kunnen krijgen, moeten ze het overheidsbeleid niet tegenwerken. (hooguit kortstondig, ten bewijze van chantage). In afwachting van resultaat, schuiven ze elkaar gouden handdrukken en ontslagvergoedingen toe uit de banktegoeden van de vakbonden. Rutte en Timmermans, hebben zich ook al ingekocht in de Europese Unie, met toezeggingen uit de Nederlandse Staatskas. Binnenkort zal Rutte bekendmaken dat hij niet meer kandidaat is voor het ministerschap. Ook moet je niet verwonderd zijn, als de VVD ook honderden miljarden uit de pensioenkas hebben toegezegd aan Europa. Het is de VVD een doorn in het oog, dat werkend Nederland, tot het jaar 2070 voldoende geld in kas heeft om alle pensioenen te betalen. Het liefst zouden ze dat kapitaal aan de internationale uitverkoren willen schenken. Een arbeider moet werken en creperen, niet genieten van zijn oude dag.

Bekijk ook

Meer