Ouderen geven gul aan het goede doel

De afgelopen 10 jaar heeft een Nederlands huishouden gemiddeld 150 euro per jaar meer geschonken aan het goede doel dan 10 jaar geleden, zo meldt het CBS.

Doneren

In de jaren ’90 van de vorige eeuw gaven huishoudens gemiddeld rond 250 euro per jaar aan goede doelen. Sinds 2004 is dit bedrag flink gegroeid. In 2012 en 2013 doneert een huishouden namelijk om en nabij de 400 euro aan het goede doel.

Nederlanders doneren meer aan goede doelen naarmate ze ouder worden, zo blijkt. Jonge huishoudens met een hoofdkostwinner tot 35 jaar geven ongeveer 1 procent van hun uitgaven uit aan een goed doel. Huishoudens met een hoofdkostwinner van 65 jaar of ouder geven het dubbele.

Serious Request

In Heerlen is momenteel de jaarlijkse actie Serious Request van 3FM gaande. Dj’s Giel Beelen, Paul Rabbering en Domien Verschuuren sluiten zich van 18 tot en met 24 december 2015 op in het Glazen Huis in Heerlen. Dit jaar proberen ze zoveel mogelijk geld in proberen te zamelen voor de generatie van de toekomst in oorlogs- en conflictgebieden. Kinderen en jongeren leven daar onder de meest extreme omstandigheden en hebben daardoor weinig kans op scholing en ontwikkeling. Wilt u ook een bijdrage leveren? Kijk op de website van Serious Request 3FM hoe u dat kunt doen.

Geef een antwoord