Miljoenennota

Miljoenennota 2021: dit staat erin

Op Prinsjesdag wordt traditioneel de Miljoenennota gepresenteerd, waarin staat waar het kabinet het komend jaar geld aan gaat uitgeven. Dit zijn een aantal belangrijke punten uit de Miljoenennota van 2021.

De economie trekt een beetje aan

In de Miljoenennota voor 2020, die dus wordt gepresenteerd in 2019, staat te lezen dat er economische groei verwacht wordt. Inmiddels is duidelijk dat deze groei door de aanhoudende coronacrisis uit is gebleven in 2020. Voor 2021 wordt wel economische groei verwacht; zo’n 3,5 procent. De koopkracht stijgt met 0,9 procent in 2021, wat een stuk lager is dan de 2,2 procent die in de nota voor 2020 wordt beraamd.

Meer geld voor de zorg

In deze Miljoenennota ook een aantal opmerkingen over de zorgsector. Momenteel werkt 1 op de 7 Nederlanders in de zorg, maar dat zijn er in 2040 nog 1 op de 4. Onder andere door de toenemende vergrijzing is het belangrijk dat meer mensen kiezen voor een baan in de zorgsector en daarom trekt het kabinet structureel 130 miljoen extra uit om de zorg te steunen. Dat geld moet er onder andere voor zorgen dat de werkdruk en de administratieve lasten minder worden.

Daarnaast krijg zorgpersoneel opnieuw een ‘coronabonus’. Naast de al eerder beloofde 1000 euro krijgen zij nu ook een extra eenmalige beloning van 500 euro.

Stijging zorgpremies

Zoals elk jaar wordt er ook al vooruitgeblikt op de hoogte van de zorgpremies. Er wordt in de nota rekening gehouden met een stijging van zo’n 5 euro, maar pas in november wordt duidelijk of dit ook echt zo zal zijn. Dan maken de verzekeraars hun premies voor 2021 bekend.

Bestrijding woningnood

Het vinden van een geschikte woning is al jaren een behoorlijke uitdaging in ons land. Op een sociale huurwoning moet men jaren wachten en de prijzen van de koophuizen zijn flink gestegen. Kortom: er is woningnood. Om hier iets aan te doen maakt het kabinet in 2021 295 miljoen vrij om te investeren in woningbouw. Daarna wordt er jaarlijks 100 miljoen uitgetrokken voor het stimuleren van de woningmarkt. In de Miljoenennota staat te lezen dat er in dit proces extra aandacht is voor oudere Nederlanders, maar wat dat in de praktijk betekent is niet duidelijk.

Ook wordt er toegezegd dat er zaken gaan veranderen in de huursector om huizen betaalbaar te houden. “Woningcorporaties krijgen daarbij een verlaging van de verhuurderheffing als tegemoetkoming voor het meer verlagen van de huren naar een passend niveau”, valt er te lezen. Vermoedelijk gaan zo’n 260.000 huurders hiervan profiteren.

Miljoenennota

Minister Hoekstra (Financiën) met de Miljoenennota in het welbekende koffertje.

Nieuw pensioenstelsel

Ook wordt er in de Miljoennnota gerept over de aanstaande hervorming van het pensioenstelsel. Bij dit nieuwe stelsel bewegen de pensioenen mee met de economische ontwikkelingen, waardoor zij dus zowel kunnen stijgen als dalen. De dekkingsgraden en rekenrente verdwijnen dan. “De overgang naar een nieuw pensioenstelsel zal plaatsvinden in de periode tot 1 januari 2026”, aldus het kabinet.

Een ander interessant pensioenpunt dient zich al veel sneller aan: in de Miljoenennota staat dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad van boven de 90 procent in 2021 niet hoeven te korten op de uitgekeerde pensioenen. Deze grens ligt normaal op de 104 procent.

Meer geld voor defensie en justitie

Justitiële inrichtingen en defensie krijgen er geld bij. “De komende jaren wordt binnen de justitiële keten een grotere capaciteitsbehoefte verwacht, met name in het gevangeniswezen, de forensische zorg, tbs en de justitiële jeugdinrichtingen”, staat er in de nota. Ook is er extra geld nodig om de opvang van vluchtelingen in goede banen te kunnen leiden. Om deze redenen komt is in 2021 een eenmalige extra uitgave van 316 miljoen euro krijgt de sector er structureel 356 miljoen euro bij op jaarbasis.

Ook defensie kan rekenen op meer geld. Het gaat om naar voren gehaald investeringen ter waarde van zo’n 2 miljard euro.

Gaswinning Groningen

Al in februari 2020 wordt besloten dat de gaswinning in Groningen versneld wordt teruggedraaid, maar nu staat dit ook beschreven in de Miljoenennota. Het plan is om de gaskraan medio 2022 helemaal dicht te draaien in deze provincie.

Zelf de volledige Miljoenennota doornemen? U vindt de nota op de site van de Rijksoverheid.

Prinsjesdag bij MAX

Ook bij MAX wordt volop aandacht besteedt een Prinsjesdag en alles wat hierbij komt kijken. Zo wordt Tijd voor MAX op 15 september 2020 live uitgezonden vanuit de Eerste Kamer.  Onder meer minister Wopke Hoekstra is te gast om te praten over het verloop van deze bijzondere Prinsjesdag en de Miljoenennota. Ook Paul Rem, conservator van paleis Het Loo, schuift aan om te vertellen over de eerdere aangepaste edities van Prinsjesdag.

Geef een antwoord