pensioenen

Meldpunt: Honderden miljoenen aan pensioenen wachten op rechtmatige eigenaar

Bijna 200.000 Nederlandse pensioenen worden niet uitgekeerd omdat gepensioneerden zich niet melden. Het totaalbedrag aan ‘vergeten pensioenen’ bedraagt meer dan een half miljard euro. Dit blijkt uit een rondgang van televisieprogramma Meldpunt en de MAX Ombudsman langs zeven grote pensioenfondsen. Meldpunt wordt vrijdagavond 20 december 2019 om 19.05 uur uitgezonden bij Omroep MAX op NPO 2.

De redactie vraagt cijfers op bij de pensioenfondsen PMT, PME, ABP, Zorg & Welzijn, BPF Schoonmaak, Pensioenfonds Vervoer en Pensioenfonds Detailhandel. Samen blijken deze fondsen 191.000 niet uitgekeerde pensioenen op de plank te hebben liggen van mensen die daar wel jarenlang premie voor hebben betaald.

Niet-opgehaalde pensioenen

Alleen al ambtenarenfonds ABP heeft 400 miljoen euro opzij gezet voor 19.000 niet-opgehaalde pensioenen. Metaalfonds PME heeft 100 miljoen euro gereserveerd voor 60.000 niet uitgekeerde pensioenen. Pensioenfonds Vervoer telt 12.525 niet-opgevraagde pensioenen. Het fonds heeft daarvoor 38 miljoen euro gereserveerd. Bij de overige fondsen gaat het veelal om kleinere bedragen.
De niet uitgekeerde pensioenen vertegenwoordigen elk een waarde van honderden tot tienduizenden euro’s. Deels gaat het om mensen die in het buitenland wonen, en daardoor moeilijker vindbaar zijn. Maar ook mensen die altijd in Nederland hebben gewoond, blijven soms buiten beeld van het pensioenfonds.

Nabetaling van 15.000 euro

Van beide gevallen toont Meldpunt in de uitzending van vrijdag 20 december een voorbeeld. Een oud-verpleegkundige die tegenwoordig in Servië woont krijgt met hulp van MAX Ombudsman Rogier de Haan nu alsnog een pensioen van 375 euro per maand, en een nabetaling van achterstallig pensioen van 15.000 euro. En een 81-jarige Zoetermeerse met een carrière als winkelmedewerkster krijgt tot haar grote verbazing opeens een pensioenafkoopbedrag van 2.400 euro.

Buiten beeld

Hoewel alle benaderde pensioenfondsen stellen hun uiterste best te doen om rechthebbenden alsnog op te sporen, blijft een deel van hen buiten beeld. Vaak gaat het dan om pensioenen die zijn opgebouwd vóór midden jaren tachtig, toen het sofinummer (het tegenwoordige burgerservicenummer of ‘BSN’) werd ingevoerd.

Ook mensen die wél in beeld zijn bij het pensioenfonds, vragen hun pensioen niet altijd op. Volgens MAX Ombudsman Rogier de Haan is dit zonde: “Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat een klein pensioen van, zeg, 5 euro per maand, al kan resulteren in een eenmalige pensioenafkoop van meer dan 1.000 euro. Zo’n bedrag zou je normaal toch niet laten liggen”.
Ook partners, ex-partners en zelfs nabestaanden van de gepensioneerde doen er goed aan om navraag te doen bij het pensioenfonds, als ze denken dat er sprake kan zijn van een niet-opgehaald pensioen. Als er een recht bestond op een ouderdomspensioen, dan is er namelijk vaak ook sprake van een partnerpensioen, ook voor de ex. En steeds meer pensioenfondsen keren tegenwoordig het vergeten pensioen alsnog uit aan de nabestaanden, als die zich na het overlijden van de gepensioneerde melden.

Het ene fonds houdt meer geld achter de hand dan het andere

Het valt overigens op dat het ene pensioenfonds, zoals ABP, de totale waarde aan niet-opgevraagde pensioenen achter de hand houdt, terwijl andere fondsen veel minder geld voor ‘vergeten pensioenen’ reserveren. Zo heeft BPF Schoonmaak voor 12,5 miljoen euro aan niet-opgevraagde pensioenen. Maar het fonds reserveert hiervoor slechts 9,3 miljoen euro, omdat het verwacht dat een deel nooit meer uitgekeerd kan en zal worden.

Check uw eigen pensioen

Om te weten op welk pensioen u recht heeft, kunt u in eerste instantie terecht op de website mijnpensioenoverzicht.nl. Maar niet alle ‘oude’ pensioenen zijn hierin verwerkt. Wie een pensioen denkt te missen, kan contact opnemen met het betreffende pensioenfonds. Zo nodig duiken zij in de (papieren) archieven om informatie over dit mogelijke pensioen te achterhalen. Bewijsstukken als brieven, loonstroken of eerdere correspondentie helpen bij de zoektocht.

Wie niet weet bij welk pensioenfonds gezocht moeten worden, wordt verwezen naar de werkgever van destijds, als die nog bestaat. Pensioenzoekers kunnen ook informatie opvragen bij vroegere collega’s of er ooit een pensioenregeling (pensioenuitvoerder) is geweest en bij wie. Informatie inwinnen bij een vakorganisatie of werkgeversorganisatie (informeren of het bedrijf was aangesloten bij een pensioenfonds) kan daarnaast ook.

MAX: Meldpunt, vrijdag 20 december 2019 om 19.00 uur op NPO 2.

Lees ook: ABP doet boter bij de vis. 

Geef een reactie

Reacties (6)

 1. oosterwijck says:

  Als ABP gedaan had wat het moet doen, rechtmatige eigenaren benaderen, hadden er geen honderden miljoenen aan vergeten pensioenen op de plank gelegen. Als ABP doet, wat het moet doen, waren die vele honderden miljoenen aan vergeten pensioenen, allang bij de rechtmatige eigenaren. Raadselachtig, dat iemand 17 jaar niet gevonden kan worden, en dan ineens wel.

  Ik zelf heb in de laatste 11 jaren van mijn werkzame leven, twee keer gereclameerd, dat mijn pensioenopbouw niet klopte (het was mijn inziens te weinig). Twee keer kreeg ik antwoord, dat alles klopte. Ik kreeg een brief, dat de opbouw eigenlijk teveel was. Uit coulance werd het zo gelaten. Nu ben ik sinds 1 november met pensioen en vorige week kreeg ik bericht van het pensioenfonds, dat er per vergissing te weinig wordt uitbetaald. Volgende maand krijg ik meer uitbetaald (met terugwerkende kracht). Hoe is het mogelijk, dat dergelijke vergissingen bestaan? En hoe is het mogelijk dat dit, nu, ontdekt wordt, amper 1 maand na de gerechtigde leeftijd? Er zijn mijn inziens, teveel vrijblijvendheden.

 2. Hstok says:

  Ik heb jaren gewerkt bij de Gemeente, toen in de WAO gegaan. Ik dacht dat mijn pensioenafdrage dan elke maand naar de ABP werd overgezet, maar toen ik pensioen kreeg was het een heel stuk minder dan verwacht, contact opgenomen met ABP daar werd gezegd dat het niet naar de ABP was doorgegeven. Ik ben naar een advocaat gegaan die vond dat ik een goede zaak had maar tegen zo’n log orgaan is het moeilijk en hij kon niet beloven dat er voor mij dat zonder kosten zou aflopen, daarom het maar niet opgestart. Ik weet niet of ik daar toen goed aan heb gedaan, blijf twijfelen.

  1. oosterwijck says:

   reactie op Hstok
   Ik denk dat U een goede zaak heeft. U moet beginnen bij het benaderen van het ABP en vragen om alsnog een premievrije voortzetting van Uw pensioenbijdrage, vanaf het moment dat U een WAO uitkering kreeg. Vroeger was U verplicht om dat binnen 1 jaar aan te vragen. Was U te laat, dan was het heel jammer. Maar omdat het niet duidelijk bekent gemaakt werd aan gedupeerden, zijn pensioenfondsen (mede door inspanningen van Omroep Max) ertoe overgegaan om deze premievrije voortzetting alsnog in te stellen. De hoofdreden is, dat slachtoffers die in de WAO komen, wel iets anders aan hun hoofd hebben, als denken aan hun pensioen. Dus, begin maar met een brief met een verzoek. Wordt dat verzoek niet ingewilligd, dan alsnog als de wiedeweerga naar een goede jurist. U heeft er recht op.

 3. hessel says:

  Pensioenfonds stelt dat er geen pensioen is opgebouwd over de jaren 1953-1972.
  Pensioenfonds heeft geen administratie over oude jaren of het is niet volledig overgenomen bij invoering van het digitale systeem. Gerechtigde kreeg in het verleden geen pensioenoverzichten. Resultaat: Geen pensioen over die opbouwjaren.
  Wie stelt, bewijst?!

  1. oosterwijck says:

   reactie op Hessel
   Ook U hebt een sterke zaak. Het is niet voldoende argument van het pensioenfonds, dat er geen administratie bestaat. Als U kunt aantonen: waar U gewerkt heeft en hoe lang, is het na te gaan of dat bedrijf aangesloten was bij een bepaald pensioenfonds. Misschien kan de belastingdienst behulpzaam zijn. U heeft tenslotte ook belasting betaald via een bepaald bedrijf. Daarna is het aannemelijk te maken dat Uw werkgever pensioenpremie heeft afgedragen. Als ABP weigert, ook dan naar een jurist. Een goede jurist kan/moet uitkomst bieden. Ze moeten niet moeilijk doen, als er voor een half miljard, aan vergeten pensioenen ligt weg te stoffen. Maar zich inspannen en U tegemoet komen. Misschien bent U lid van Omroep Max en die hebben een goede ombudsman in dienst.

 4. oosterwijck says:

  Pensioenen kunnen vergeten worden door de werknemer, maar ook door de pensioenfondsen. … Gelukkig zijn er nu allerlei partijen, die zich bemoeien met de pensioentegoeden, waardoor het niet meer zo makkelijk is om een pensioen te “vergeten”. Het is daarom zaak, dat er heel transparant wordt gewerkt bij de (veel te) velen pensioenfondsen. Het is immers geld van de werknemers en de pensioenfondsen mogen dat beheren, mits ze dat heel goed doen. Zo niet, …. dan worden ze uit die functie gezet, Door U in IK. … Tot nu toe waren de rollen omgedraaid, en had de werknemer niets te zeggen over zijn eigen geld. De pensioenfondsen gedragen zich als de eigenaren van dat geld en dat is volstrekt een verkeerde houding. Er werd pas geleden zelfs een journalist mishandeld en buitengegooid, toen hij de pensioenfondsen controleerde op goed functioneren.