ABP

ABP doet boter bij de vis

Deze zomer meldden we dat we de collectieve actie tegen ABP hebben gewonnen. 555 echtparen hoefden tóch niet een totaal van 2 miljoen euro aan te veel ontvangen pensioenen terug te betalen. ABP gaat nu nog een stap verder, door voor iederéén een mensvriendelijker beleid te hanteren, als er iets fout is gegaan met de uitbetaling van een pensioen.

Mevrouw Reinartz uit Heerlen is één van de eersten die daar de vruchten van plukt. Zij ontvangt een nabestaandenpensioen van ABP, van haar overleden ex. Het bedrag is al jaren hetzelfde, maar dit voorjaar kreeg ze ineens van ABP te horen dat het bedrag al 2 jaar te hoog was. Dat had te maken met een bijzinnetje in een artikel in een bijlage van het pensioenreglement. Haar pensioen werd bijna gehalveerd, en ze moest ABP 9.000 euro terugbetalen. Mevrouw Reinartz was met stomheid geslagen. Slapeloze nachten waren het gevolg; hoe moest ze dit te boven komen?
Vlak daarna hoorde mevrouw Reinartz van het resultaat van onze collectieve actie. Ze vroeg aan ABP om dezelfde oplossing als voor de 555 echtparen. Dat vond ABP geen goed idee. Daarop nam ze contact met ons op.

Negen maanden of niets…

Ondertussen kregen wij net van ABP te horen hoe het nieuwe terugvorderingsbeleid er precies uitziet. De grootste verandering is dat ABP voortaan bij te veel betaalde pensioenen hooguit 9 maanden zal terugvorderen. Wordt de fout pas na meer dan 9 maanden ontdekt, dan ziet ABP in het geheel af van terugvordering. ABP had de fout in mevrouw Reinartz’ pensioen pas na 2 jaar ontdekt, dus volgens dit nieuwe beleid zou ze niets hoeven ter te betalen. We meldden haar zaak bij ABP, en in een vloek en een zucht was het geregeld. Mevrouw Reinartz hoeft niets terug te betalen en slaapt weer uitstekend.

Niets te kiezen

ABP is niet het enige pensioenfonds waarbij we fouten in de uitbetaling tegenkomen. De afgelopen jaren hebben we bij tientallen pensioenfondsen al honderden van dit soort zaken behandeld. De uitkomst verschilt per pensioenfonds; elk pensioenfonds houdt er zijn eigen terugvorderingsbeleid op na. Wij vinden dat onwenselijk, omdat je als werknemer niets te kiezen hebt over bij welk fonds je je pensioen opbouwt.

Uniforme aanpak

Fouten in pensioenuitbetalingen zullen met steeds ingewikkelder wordende pensioenregels steeds vaker voorkomen. Met die wetenschap in het achterhoofd, vinden wij dat niemand zou moeten vrezen dat er ineens voor jaren aan pensioenuitkering wordt teruggehaald. Wij pleiten daarom voor een uniforme afhandeling van fouten in pensioenuitkeringen. De nieuwe regeling bij ABP kan daarbij als voorbeeld dienen. Laat dat het blijvende resultaat worden van onze collectieve actie tegen ABP.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een antwoord