Ouderen en depressie

MAX Seniorencoach: ‘Van oud worden naar oud zijn’

Door veel met ouderen te praten over hun leven, ontkom ik er niet aan om regelmatig zelf in te beelden hoe het voor mij is als ik hun leeftijd heb en in hun schoenen sta. Want hoe zou het zijn om mijn zelfstandigheid kwijt te raken, door fysieke klachten nauwelijks het huis nog uit te kunnen en daardoor weinig mensen zien? Of dat ik juist gedwongen mijn vertrouwde huis uit moet om in een verzorgingshuis te gaan wonen en geen enkele eigen regie meer te hebben? Ik prijs me nu nog heel erg gelukkig met veel vrienden om me heen, maar stel dat die er dan niet meer zijn? Hoe zien mijn dagen er dan uit?

Negatieve gevoelens door verandering

Die gedachte kan mij op z’n zachtst gezegd behoorlijk benauwen. En dat is nou precies wat veel ouderen overkomt. Hun leven wordt nauwer en dat kan onrust en negatieve gevoelens tot gevolg hebben. Gevoelens waar ze eigenlijk bij niet veel mensen mee terecht kunnen. De kennissen die ze hebben, zitten vaak in hetzelfde schuitje en er over in gesprek gaan met de kinderen vinden veel ouderen moeilijk, willen niet het gevoel geven ‘tot last te zijn’. Gelukkig zijn er genoeg ouderen die hier best zelf uitkomen of hun levensfase ondergaan zoals het is, maar wat als dat niet zo makkelijk lukt of dat bepaalde herinneringen uit het verleden steeds vaker je dagelijks leven binnendringen? Dan valt het niet mee om oud te zijn.

Depressieve klachten

Deze week komt uit onderzoek van het Amsterdam UMC naar voren dat 1 op de 5 75-plussers met depressieve klachten te maken heeft, die niet of te laat worden gesignaleerd. Weliswaar is bekend dat ouderen vaak wel in beeld komen door regelmatig met fysieke klachten bij een huisarts aan te kloppen, maar dat door de grote druk op de zorg, de tijd vaak ontbreekt om een langer gesprek aan te gaan en zo te weten te komen wat er mogelijk schuil gaat achter de klachten, het verhaal. Terwijl dat nu juist zo belangrijk is bij ouderen die in hun leven vastlopen.

Herinneringen

Ouder worden gaat gepaard met verlies; je wereld wordt kleiner, dierbaren ontvallen, je maakt minder mee en voelt je regelmatig eenzaam. Dat weten we, maar wat we ons als omgeving vaak minder realiseren is dat met dit verlies, er veelal herinneringen of gedachtes uit het verleden naar boven kunnen komen. Gedachtes die men misschien jaren heeft weggestopt of waarover men in ieder geval nooit heeft gesproken, en die er ineens weer zijn. Hierover in gesprek gaan en aandacht krijgen voor deze gedachtes, kan vaak enorm opluchten en kan een andere betekenis aan  het leven geven. Door weer grip te krijgen op wat je bezig houdt, kun je makkelijker het onrustige gevoel doorbreken en zelfs soms ook weer ruimte krijgen voor de mooie dingen die er toe doen. Door het gesprek aan te blijven gaan, kunnen we ouderen hopelijk behoeden voor klachten die tot een depressie kunnen leiden.

Gelukkig leven we nu in een tijd dat we iets makkelijker over gevoelens kunnen praten, maar voor veel ouderen is dat lang niet altijd vanzelfsprekend. Ik realiseer me dat heel vaak als ik met ze spreek. Ik  zie het als een voorrecht om hen te kunnen helpen weer vat op hun leven te krijgen en te leren van hun levenswijsheid.

Mieke Schouten (54) schrijft over haar leven en over haar werk als MAX Seniorencoach. Komt u graag met haar in contact bel dan op werkdagen tussen 10.00 en 14.00 uur naar 035 – 677 0710 of neem online contact op. 

Geef een antwoord