KBO wil eerlijke verdeling pensioenpijn

Nu de pensioenkortingen onvermijdelijk zijn, pleit Unie KBO voor het eerlijk verdelen van pensioenpijn. Een hogere rekenrente en een koopkrachtcompensatie voor ouderen met een kleine beurs staan hoog op de wensenlijst van de seniorenorganisatie.

Onrust

Naar verwachting daalt de dekkingsgraad van de grote pensioenfondsen onder de 90 procent. Daardoor zullen de pensioenen in 2017 waarschijnlijk gekort worden. Voor veel ouderen zorgt dit voor onrust. “Door een stapeling van kabinetsmaatregelen en andere ontwikkelingen, daalt de koopkracht van ouderen al 8 jaar op rij. Denk aan hoge zorgkosten, hoge huren, minder belastingaftrek, gemeenten die minder zorg vergoeden en geen inkomensondersteuning meer geven”, aldus KBO-directeur Manon Vanderkaa.

Overbrugging

Voor ouderen zijn de mogelijkheden om inkomen aan te vullen schaars, waardoor onzekerheid en angst voor de toekomst worden gevoed. Zorgmijding en sociaal isolement liggen hierdoor op de loer. KBO stelt daarom voor om de pensioenfondsen tijdelijk een hogere rekenrente te laten hanteren als overbrugging, zodat de dekkingsgraad weer acceptabel wordt. De rekenrente beïnvloed namelijk de dekkingsgraad van de pensioenfondsen.

Compensatie

Ook is de seniorenorganisatie voor compensatie van koopkrachtdaling bij ouderen met een laag inkomen, hoge zorgkosten maar weinig spaargeld. Uit berekeningen die het Nibud maakte voor KBO gaat die groep er het meeste op achteruit. Vanderkaa vindt dat juist deze ouderen na 8 jaar inkomensverlies financiële compensatie verdienen. Het kabinet werkt momenteel aan een nieuw pensioenstelsel dat beter past bij de huidige situatie.

Geef een antwoord

Reacties (24)

  rolami says:

  Volgens onze geweldige regering en vooral de PvdA hebben onze ouderen barstens veel geld en kunnen ze het gemakkelijk missen.
  Het is erg dat deze mensen helemaal geen gevoel hebben met de mensen in onze maatschappij.
  Deze ouderen helpen vaak als vrijwilliger in buurthuizen, verzorgingscentra enz.
  Ik denk dat ze eens moeten gaan staken om onze regering eens te dwingen om ze eens serieus te nemen in plaats van alles af te pakken wat ze in de loop van de tijd, door ieder dubbeltje 3 keer om te draaien en geen vakantie te hebben, bij elkaar gesprokkeld hebben voor hun onbezorgde oude dag. Maar nee, afpakken die centen en besteden aan leuke linkse hobby’s..

   Beer1941 says:

   Geheel mee eens! Hulde!

   Walter Polman says:

   Volstrekt mee eens! Wij ouderen moeten veel meeruimte ons laten horen. Fanatieker. Groet Walter

   beusinkpark says:

   geheel mee eens! Niet alleen linkse hobby’s ook rechtse en midden hobby’s!

  parrhesia says:

  Of alle ouderen er zo warmpjes bij zitten!! Dus wel wat meer kunnen bijdragen aan onze jongeren etc etc etc. Worden we er nog niet moe van, om ons steeds weer te laten manipuleren door de zittende regeringsleiders door ons ouderen schuldgevoelen te laten aanpraten.Het moet afgelopen zijn met die fabeltjes over dekkingsgraad er zou niet genoeg geld in kas zijn om zekerheid voor alle pensioenverzekerde te kunnen garanderen!! Er is vroeger,nu en in de toekomst nooit volledig te garanderen hoe het ervoor staat.De huidige gepensioneerden,worden waarschijnlijk gekort.En wat als de economie binnen de tien jaar weer aantrekt,en er nog meer kapitaal in de pensioenkast is (huidige bedrag 1400 miljard,was in de crisistijd 2008, 700 miljard, dus verdubbeld) krijgen de huidige gepensioneerden dan ook de gekorte uitkering gecompenseerd ?Ook wij ouderen hebben verhoogde lasten op de gezondheidszorg,het laat veel te wensen over! stel Je begint te kwakkelen,niet iedereen kan terug vallen op die prachtige ideeen vd neoliberalen participatie praatjes. Je word zo verplicht om hogere verzekeringspolissen af tesluiten b.v.b. alternatieve zorg.Per dagbehandeling moet je dan alsnog 50% zelf betalen,daar word je niet vrolijk van.Zo kunnen we nog genoeg voorbeelden aanhalen met allerlei nadelen van het ouder worden.Het wordt tijd voor ons zelf te spreken.Wat betreft de rechtse hobby’s, oa de reële economie van de middenklasse te vernietigen.Triest, hoe lang gaat dit dulden nog door??

   Walter Polman says:

   Mee eens ! Wij ouderen moeten veel meer ons laten horen. Slecht vertegenwoordigd in de politiek. Overheid en pensioenfondsen doen maar en nemen de ouderen niet serieus! We moeten sterker ageren! !! Groet Walter

  Karel Zwetsloot says:

  Nederland is als indertijd bedrijven als Werkspoor, Boele, Smit en vele anderen waar de kantoren stampvol zaten met enorme dossier- en kaartenbakken en beneden een mensenlege werkplaats met langzaamaan antieke machines. Bij Conrad Stork hedden ze in een deel van de hal het licht maar uitgedaan. Was toch niemand. Met organseren konje dat oplossen zeiden de Universiteiten. Maar met de aanwezige kennisarmoede moesten ze de zware versnelingsbakken voor de Leopards weer aan deDuitsers teruggeven. Zulke bedrijven gaan vroeg oflaat op de fles.. Met de meest krankzinnige en asociale bezuinigingen probeert papieren Nederland dat faillissement voor zich uit te schuiven. De Haagse kinderkamer heeft bovendien al zo’n 30 miljard aan nu roestende spoorlijnen en uit elkaar vallende treinen ver de balk gegooid. Weten niet wat ze doen. Met idiote CAO’s die ook wer gericht zijn om papieren mensen te bevoordelen hebbenwe misschien zelfs meer dan 50.000 opgeleide en ervaringsvaklieden naar Duitsland gejaagd. In 1984 bleken al 6000 Nderlanders in Baden Württemberg al hoog in de bedrijven zaten met “Beslissingsbevoegdheid” zoals dat heet. Denk aan de lege werkplaatsen die uieindelijk tot sluiting van vele bedrijven moest leiden. Kijk naar de duitse werven. Daarom is alles hier gebaseerd op armoe. Zijn vele winkelprijzen 2 tot 3 maal hoger dan in Duitsland en woont men daar mooier, degelijker met mooie kelder voor de helft van waarvoor je hier met poppehuisjes en kippetrppetjes krijgt. Omover pensioenen niet te spreken.

  Beer1941 says:

  Wil MAX zich sterk maken om ALLE pensioenfondsen te verplichten te fuseren tot één groot lichaam, door de Staat over te nemen à la ABN-AMRO, en dat om te zetten in een identiek verzekeringdbedrijf als de SVB. Waardevast, zo zeker als AOW-pensioen infexering en geen kortingen meer.

  miekebras1944@gmail.com says:

  Ik heb Jette Kleinsma horen zeggen dat, als de pensioenen omlaag moeten , zij de AOW omhoog wil doen.

   Walter Polman says:

   Haar daar direct op vast pinnen! !! Zij is ook een onbetrouwbare politicus gebleken. Een veel te harde lijn naar ouderen en kwetsbare.

  Heleen says:

  Het is een halve waarheid, dat sprookje van de rijke senioren. Het geldt waarschijnlijk wel voor een deel van de babyboomers, die op dit moment hun pensioenen gaan verzilveren. De nog weer oudere generatie heeft wel hard gewerkt aan de wederopbouw van Nederland, en een deel van hun inkomen moeten inleveren om de broodnodige AOW voorziening op gang te brengen en om de babyboomers een goede opleiding te geven. Daar heeft bij mijn weten nooit iemand over geklaagd. Maar hun pensioenen zijn geen vetpot. Velen van hen hebben alleen maar AOW.
  Een voorbeeld van hoe het toen was: Vlak na de oorlog was er nog algemene dienstplicht, en vanwege de oorlog in Indonesie duurde die dienstplicht twee tot drie jaar, met een zakcentje als vergoeding. Er was gewoon geen geld.
  De babyboomers hadden een goede opleiding, volop werk, en over het algemeen verdienden ze veel meer dan hun ouders. Zij kregen daardoor ook veel betere pensioenvoorzieningen. Ook daar heeft nooit iemand over geklaagd. Integendeel, zij konden in de fut of met prepensioen.

  Echter: de generatie die na de babyboomers op de arbeidsmarkt kwam, had de pech dat er in de jaren 80 van de vorige eeuw een grote economische crisis was, met meer werkloosheid dan in de crisis van de laatste tijd. Zij hadden geen kans, door de grote hoeveelheid babyboomers die alle plaatsen al bezet had, en niet snel op natuurlijke wijze kon opschuiven. Die goed opgeleide jongeren zonder baan heeft men wel de “verloren generatie” genoemd. Zij konden ook geen goed pensioen opbouwen, en zij zijn precies de mensen die nu tot hun 67ste jaar moeten werken. Dus tweemaal “gepakt” Hoe eerlijk is dit?
  Wie alle senioren rijk noemt, heeft het alleen maar over de babyboomers, en vergeet de oudere en de jongere generaties. Maar dat zijn deze “vergeten” groepen wel gewend, en ze klagen (nog) niet, want de groepen vóór en ná de babyboomers hebben geleerd om zuinig te leven.

  parrhesia says:

  Wij,de ouderen en de jongere generaties,laten we ons realiseren,zonder ouderen waren er geen jongeren.Zelf ben ik bouwjaar na de oorlog.Armoede,…woonkazernes, ouders met 1 of 2 kinderen op een kamertje,koudwaterkraan centraal op de gang,geen slot in de voordeur,niemand maakte er misbruik van.En zoals vele toen,Vrijdags melkflessen inleveren/ statiegeld genoeg om sober avondeten te bereiden.Het wekelijks consumeren van bietsuiker(bij gebrek aan anders) op brood,Hoeveel per jaar,wie zal het zeggen!.Later kwamen ook de eerst scholen uit de grond, o.m. een ambachtsschool. Er waren vele die vanaf 14jaar (ook Zaterdag ochtend) gingen(mee)werken.De vooruitgang kwam aan:Nederland werkte aan zijn infrastructuur,je verloor je in de tijd,het was aanpakken,als goedkope arbeidskracht in gezet worden.Telefoon of mobieltje,altijd bereikbaar zijn?Waar heb je het over?Sparen,..ja dat werd je wel duidelijk gemaakt,anders,..geen toekomst.

  Een toekomst?..Laten Jong en oud kiezen om zich niet uitmekaar te laten spelen door andere belanghebbende o.a. door banken/verzekeraars, die ons voortoveren hoe je je pensioenpremie beter kunt beleggen.Als aasgieren kijken ze naar die pensioenkassen met 1400 miljard gevult(met een huidig rendement van 6 tot 8% jaarlijks)er zullen door de financiele wereld weer nieuwe producten uit de hoed worden getoverd, om mee te liften op ons pensioenkapitaal.Wat het vertrouwen in het bankwezen betreft,..vergaat het u ook zo,dat u denkt,..en daar zal ik mijn toekomstige pensioenopbouw aan toevertrouwen?Tot de volgende bubbel?De aandeel houders verder smeren?
  Laten we vertrouwen op ons huidige pensioensysteem,ja,.. transparantie mag toenemen graag zelfs!
  Dus:Wij ouderen/jongeren,solidariteit heeft ons vroeger uit de modder getrokken,dat kan nog steeds!! Gepensioeneerde en toekomstige,..blijf wakker,. we laten ons toch niet uit mekaar spelen door allerlei drogreden!
  Tegen Jongeren mogen we zeggen,verlogen je zelf, je afkomst niet,..niet wat al is opgebouwd door de ouderen,die ook de basis is voor jullie jongeren,we laten ons toch niet ringeloren/bangmaken doorgeschoolde praatjesmakers.Schenk vertrouwen in ons huidige pensioensysteem,dat hebben wij ouderen ook gedaan(met succes) zonder te berekenen/ te realiseren,krijgen/halen we onze pensioengerechtigde leeftijd wel?We hebben het beste pensioen systeem v.d. wereld.Nu verder bouwen ook aan werelds beste/sterkste collectief door solidariteit. Amen!

  Kamphuis says:

  Het korten op pensioenen is diefstal. Geef dan iedereen zijn/haar betalingen terug.

  oosterwijck says:

  Het korten op pensioenen is volksverlakkerij. Er zijn geen pensioentekorten. Die tekorten worden kunstmatig gecreeerd. Omdat de overheid van de pensioenen af wil. Nederland heeft het best georganiseerde pensioensysteem ter wereld, met de best gevulde pensioenpot. En nu worden die gespaarde tegoeden, te grabbel gegooid bij een Amerikaanse maffiabank (Goldman Sachs) om de bevolking aan te tonen dat het anders moet. Dat we naar een ander systeem moeten. Eerst heeft Lubbers de kas leeggehaald, toen hebben de banken en verzekeraars de kas leeggehaald en nu wordt er zogenaamd geen rente gegeven op de spaartegoeden.. Het is heel simpel, als de pensioenfondsen investeren in de bouw van sociale woningen, hebben ze geen last van de lage rente. Dan hebben ze geen last van de diefstal door Goldman Sachs. Dan hebben ze een goede opbrengst door de huurpenningen. Dan hebben ze meteen ook het woningtekort opgelost en hebben ze meteen de extreme waarden van koopwoningen opgelost.. Hoeveel profijt wil je nog meer?

  joffie says:

  In dat geval wil ik mijn vakantiegeld maandelijks uitgekeerd hebben, althans deze keuze hebben dan lijkt het nog enigzins mee te vallen weleenswaar een sigaar uit eigen doos.
  Maar wat heb je aan vakantiegeld als je bv in april komt te overlijden?

  oosterwijck says:

  Geloof Jette Kleinsma niet, die liegt aan de lopende band. Zoals de meeste praatjesmakers in Den Haag, aan de lopende band liegen. Politiek staat gelijk aan liegen dat het gedrukt staat. De kunst is om zo veel mogelijk te praten voor bijna 2 ton per jaar, met daarna een riant wachtgeld en een nog rianter pensioen. In de hoop om ook nog een paar jaar, in Brussel te mogen liegen, voor 2.5 ton per jaar. En al die tijd, gewoon de wil en de wens van de uitverkorenen, verkondigen. Dat er op neer komt om de rekening bij het gepeupel neer te leggen. Een van de grootste Leugens is, dat het pensioensysteem moet veranderen, omdat het niet genoeg rendement oplevert. De werkelijkheid is, dat het Nederlands pensioensysteem tot het beste in de wereld behoord, in tegenstelling tot buitenlandse systemen, waar de corruptie het al veel langer gewonnen heeft van de moraal en er nauwelijks pensioengelden gespaard zijn. De Nederlandse politici doen nu hun uiterste best, om de buitenlandse collegae, in te halen. Nu zijn ze, in Den Haag, hard bezig om ook in Nederland de pensioentegoeden te verkwanselen, aan Goldman Sachs, de bankier van het kwaad. Via een z.g. Verenigd Europa heeft de politiek een alibi om de eigen bevolking te bestelen, op alle manieren. Om alle pensioentegoeden weg te sluizen. Geloof geen woord van onze volksverlakkers, die op kosten van de belastingbetaler, een riant inkomen en een nog rianter pensioen ontvangen, door de belastingbetaler te bestelen. OOK Jette Kleinsma hoeft zich geen zorgen te maken over haar pensioen, dat zit wel goed. Beter dan het mijne en dat van U.

  ElidaRita says:

  Naast de pensioenkortingen die mij te wachten staan, moet ik voor het eerst ook inkomstenbelasting gaan betalen, te beginnen over 2014 en met mij vele anderen. Het heeft iets te maken met heffingskortingen, maar het fijne weet ik er niet van. Misschien kan iemand dit uitleggen. Kortom nog minder geld in mijn laatje. Als ik de informatie over geldsommen van grote organisaties lees, dan is er genoeg om de pensioenen op hetzelfde niveau te handhaven of te verhogen. Heel goed dat er andere maatregelen, voorstellen daartoe, worden genomen, zodat er nog brood op de plank blijft komen en we nog enigszins kunnen genieten van onze oude dag.

  anne says:

  Met dank aan dit zwakke kabinet Vvd / Pvda dat zich laat ringeloren door de EU Brussel……
  Het allerergste vind ik dat iedere cent afdracht van ons hard werkende na de opbouw van Nederland door de Pensioenfondsen ge-investeerd blijkt te zijn in zakkenvullers in Amerika . Met onze zwaar verdiende centjes vanaf de leeftijd dat je Pensioen plichtig was (26) “en een pensioen waardevast…. Met een heleboel hedendaagse uitkeringsprofiteurs” sommige hebben nog nooit gewerkt en zijn daar ook nog trots op !!! . Tenminste dat dachten we dat is ons altijd voorgehouden, maar normen en waarden zijn op de loop door een jongere egotrippende generatie die het ons niet gunt, waarvoor we zelf hebben moeten vechten, vergeten dat ze wel zijn groot gebracht deze Ego-isten met het geld dat de ouders aan ze uitgegeven heeft. Maar niet weten dat we er altijd voor hebben moeten vechten in Cao’s tegen de werkgevers. Die ook geen Fatsoen meer hebben vandaag de dag, gooit bijna iedere oudere op straat voor een goedkope onopgeleide pool of anderszins. Een Nederland wat al grotendeels is verloederd en wat nog wel een hele tijd zo door zal gaan als….. het ooit nog goed komt ? De slechtste Regering ooit Na Colijn met zijn viskoppen eten.

  oosterwijck says:

  Anne, … Een heleboel verwijten, die ook nog tegenstrijdig zijn. Je hebt het over uitkeringstrekkers die profiteren, maar ook over “ouderen” die op straat gegooid worden. Zijn die ouderen, ineens profiteurs als ze op straat gegooid worden? Je hebt het over, “niet opgeleide Polen”, die hier komen werken voor weinig loon: is het niet de schuld van de regering en de wetgeving, dat die mensen minder verdienen en daarmee onze vakmensen verdringen op de arbeidsmarkt. Je hebt het over jonge mensen, die nog nooit gewerkt hebben. Heel veel jonge mensen zullen nooit een echte baan krijgen omdat er geen werk is voor iedereen. Dat was al een probleem in 1970, toen bleek dat er een overschot op de arbeidsmarkt was van arbeiders, nadat de industrie verhuisde naar goedkope lonen-landen. Nu verhuisd de industrie niet eens meer naar goedkope lonen-landen, ze halen goedkope arbeiders hierheen. Misschien is dát wel de reden, dat veel jongeren het voor gezien houden. Misschien, zijn de jongeren het spugzat, dat er niet eens meer fatsoenlijk les gegeven wordt op scholen en dat ze daarna voor weinig of niets, zonder toekomstperspectief misbruikt worden, door een werkgever, die je voor de keus stelt, om te concurreren met een goedkope Pool. Jongeren kunnen amper hun eigen aam schrijven en rekenen kunnen ze al helemaal niet, van geschiedenis weten ze niets, omdat op scholen nep-lessen gegeven worden door niet bevoegde amateurs, die ook weer goedkoper zijn als echte docenten. De hele maatschappij is ontwricht en niet vandaag of gisteren, dat proces is al 40 jaar bezig. Dus leg niet de schuld bij een paar luie jongeren, of een paar ouderen, die afgedankt zijn door het systeem. Denk even na voor je iets zegt en als je niet kunt denken houdt je liever je mond.

  oosterwijck says:

  Over eerlijke pensioenverdeling gesproken, het volgende … Vanaf je 26 levensjaar ben je verplicht deelnemer van een pensioenfonds. Je hebt daar niets over te zeggen. Elke werkgever houdt automatisch pensioenpremie in, voor een pensioenfonds, dat hem goeddunkt. Ik heb persoonlijk een werkgever meegemaakt, die mij inschreef bij een pensioenfonds dat niet indexeerde, omdat het voor de werkgever goedkoper was. Ik had daar geen zeggenschap over. Nu, 30 jaar later, nu ik vlak voor mijn pensioen sta, heb ik niets aan dat gespaarde pensioen, het is verdampt. Maar nu komt het ergste pijnpunt, … Als je arbeidsongeschikt wordt, blijf je niet automatisch deelnemer van een pensioenfonds. Je hebt wel is waar, recht op premievrij voortzetten van de pensioenopbouw, maar je moet dat zelf aanvragen. Als je dat toevallig weet. … Als je dat niet weet, houd je pensioenopbouw op. En dat terwijl je, recht op opbouw hebt, zonder dat het je premie kost. Niemand die dat jouw verteld, niet de ex werkgever, niet UWV-Gak, niet het pensioenfonds zelf. De Max ombudsman, zou hieraan, eens aandacht moeten besteden. Het is wel leuk dat er steeds aandacht wordt besteed aan die andere diefstal, het korten op de pensioenen, maar het is ook een groot onrecht, dat arbeidsongeschikten, niet automatisch en/of verplicht (premievrij) blijven deelnemen. OOK die groep, zit later, met een ongekend groot leed, als ze bemerken, dat ze 2% per jaar pensioenopbouw verloren hebben. En niet voldoende pensioen hebben opgebouwd, om normaal van hun oude dag kunnen genieten.

  rolami says:

  De ouderen moeten zich gaan wapenen tegen deze geweldige regering.
  Ik zie heel veel ouderen buurtwerk doen, vrijwilligerswerk in tehuizen e.d.
  Als we eens gaan aankondigen dat iedere oudere vrijwilliger dit een week niet gaat doen, dan denk ik dat Nederland plat komt te liggen.
  Sportclubs waar ouderen meehelpen, verzorgingstehuizen, buurthuizen enz.., alles kan niet meer functioneren omdat er geen hulp meer komt en dat wil onze regering toch?

  oosterwijck says:

  rolami, … Dat is de spijker op zijn kop. Alle ouderen, die nu vrijwilligerswerk don, moeten dat onmiddellijk stoppen. En niet alleen de ouderen, ook de langdurig werklozen en mensen met een beperking, die nu vrijwilligerswerk doen, moeten onmiddellijk stoppen, met hun onbetaalde werk. De reden moet niet alleen zijn, om onze “geweldige” (stelletje lamstralen) regering te tonen, hoeveel de ouderen en andere niet-actieve mensen, bijdragen aan de maatschappij, maar ook zorgen die goed bedoelende mensen ervoor, dat steeds meer betaalde banen verdwijnen. Ze noemen zichzelf, “Volksvertegenwoordigers”. Als de zakkenvullende lamstralen, die in theorie het gepeupel vertegenwoordigen, zien, dat een functie door een vrijwilliger wordt uitgevoerd, krijgt een betaalde kracht korte tijd later de zak. De zakkenvullende lamstralen in Den Haag en Brussel, houden zo steeds meer geld over, om hun soortgenoten/familieleden die afstuderen, aan een goed betaalde managersbaan te helpen, waarbij ze niets meer uitvoeren, als vergaderen, tot aan hun dik pensioen aan toe. Denk maar aan de 19 burgemeesters in één stad, Brussel, waar de “Baronnen” een puinhoop gemaakt hebben van de samenleving. Het bestuur van die stad maakt een grote onleefbare omgeving, voor het gepeupel. En zelf wonen ze ver buiten de stad in hun landhuizen en kastelen en vullen hun zakken uit de belastingpot. In Maastricht hebben we een seksverslaafde burgemeester gehad, die nu, als een prins, verder leeft, omringt door jonge sletjes, op kosten van de belastingpot. En denk niet dat hij vrijwilligerswerk gaat doen, buiten masturberen, samen met jonge sletjes. In Den Haag is het niet anders, het gepeupel wordt uitgezogen, door een groep buitenaardse lamstralen, die nog nooit buiten hun beschermde cocon geleefd hebben. Denk maar aan alle slachtoffers in Groningen, die al 60 jaar geen enkel toekomstperspectief hebben, terwijl onder hun voeten de rijkdom weggehaald wordt, waarmee in de randstad de uitverkorenen een prinsenleven hebben. Het gepeupel in Groningen blijft achter met lege handen. Als er belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden, zoals een aanslag op een vliegtuig of een luchthaven, staan ze met lege handen en een mond vol tanden (maar wel met gevulde zakken). Dan is het gepeupel op zichzelf aangewezen en wordt het gepeupel geheel aan hun lot overgelaten. Wel brengen ze nog een keer een prachtig toneelstuk te berde, zoals een uitvaart en een herdenking.

  HuubEsten says:

  Niks nieuw pensioenstelsel: nieuwe maatstaf voor berekening pensioenverplichtingen

  Het zal nu toch wel eindelijk doordringen bij de beleidmakers dat de bron van alle ellende de risicovrije rekenrente is, waarmee de verplichtingen worden berekend. Ik stel dat nu al jaren. En laatst zie Gerard Riemen, directeur pensioenfederatie, dat deze maatstaf volledig van slag was, dus absoluut ongeschikt om de verplichtingen van de pensioenfondsen te berekenen.
  De oplossing is simpel. als je uitgaat van onderstaande punten.
  01. Pensioenfondsen hebben een lange beleggingshorizon.
  02. Bepalend daarbij zijn de behaalde langjarige rendementen.
  03. Bewezen is dat die langjarig gemiddeld 7% en meer zijn. Hierin zitten alle crisissen die je maar kunt bedenken en in ieder geval die van de tachtiger jaren en de kredietcrisis vanaf 2008
  04. Dus als rente voor de verdiscontering van de verplichtingen ga je uit van deze rendementen met een prudente werkwijze.
  05. Die rekenrente zal dan zeker 3 tot 4% hoger liggen dan de huidige risicovrij rekenrente.
  06. Bepaal ieder jaar per pensioenfonds de nieuwe rekenrente op basis van voortschrijdende 10 jaars gemiddelden.
  07. Die nieuwe rekenrente wordt gebruikt voor de berekening van de pensioenpremies en voor de verplichtingen.
  08. Dekkingsgraden stijgen gemiddeld met 35 tot 40 punten.
  09. Dus kan weer geïndexeerd worden en zelfs inhaalindexatie.
  10. We zijn af van de kwartaalhysterie over de dekkingsgraden.
  11. Er komt weer rust in de pensioenwereld en de mensen, die nu horendol worden gemaakt, kunnen weer gerust zijn.
  12. De gepensioneerde krijgt weer koopkracht erbij, de werkenden krijgen hogere pensioenopbouw, de economie krijgt een stimulans en de overheid hogere belastinginkomsten.
  13. Dus win-win situatie voor iedereen.

  In historisch perspectief zijn er meerdere momenten geweest waarin de paniek toesloeg, laatste bijvoorbeeld in 2008. De vermogens van de pensioenfondsen daalden met meer dan 20% en nooit zouden de pensioenfondsen meer genoeg rendement halen. Ultimo 2014 waren de vermogens alweer verdubbeld.
  Daarom ook uitgaan van bijvoorbeeld de 10-jaars gemiddelden. Dan smooth je de toppen en dalen. Voorbeeld: pensioenfonds PfZW had in 2014 een rendement van 14%, in 2015 1,1%. Gemiddeld over 2 jaar dus 7,5%. het gemiddelde over 10 jaar was trouwen 8%.
  Lang beleggen vereist geen korte termijn blik, niet zenuwachtig worden, koersvast zijn en doen waarvoor pensioenfondsen zijn opgericht ZORGEN VOOR GOEDE EN GEÏNDEXEERDE PENSIOENEN. Daartoe zijn pensioenfondsen opgericht en zij bewijzen al tientallen jaren dat te kunnen. Het ging alleen mis toen de overheid zo nodig moest ingrijpen in 2007, Het zoveelste bewijs dat de overheid niet de oplossing is, maar het probleem!
  De nu voorgestelde oplossingen, zoals het beschikbare premiestelsel, is absoluut uiterst nadelig voor goede pensioenresultaten bij pensionering, die verslechteren dramatisch.
  Maak het probleem niet groter dan het is, laat zekerheidsgrens van 975% weg (werkte toch niet) en vervang marktrente door gerealiseerde rendementen en de oplossing is daar.

  parrhesia says:

  Mooie onderbouwde reactie van huubEsten,bedankt hiervoor.Wat de pensioenbemoeienissen van Jette Kleinsma betreft,Je kunt de eerder genomen maatregelen van haar toch niet verantwoord noemen m.b.o. het pensioen beleid.Om een v.d.uitspraken van de heer L van Gaal te gebruiken,..zijn wij zo dom of is zij zo slim?Het is overduidelijk dat hier andere belangen in het spel zijn,het afleggen van verantwoording/begrotingsoverzicht om dit sluitend te maken tegen over de EU afspraken.Een v.d.redenen zijn o.m. het beleid van vorige/huidige regeringen met betrekking op de hypotheek aftrek (ook aflossingsvrij,schuldenaren blijven belonen)te blijven handhaven is een maatschappelijk financieel gedrog/probleem.
  Het polderen(het gelubber van de heerR,LUBBERS(voormalig langszittende premier v Nederland)zet zich voort,.. de bedoeling,.. alles ontregelen,voor de calculerendeburger,een DOOLHOF creëren met/door wetgevingen van den Haag/gemeente en europa.Deze vorige/huidige regering heeft van iedere burger een selfmate boekhouder gemaakt,(houd ze bezig met allelei beslommeringen dan komen ze niet ECHT tot gezond overwegen)en de werkeloze mens zit zich schuldig te voelen.Hij/zij eemt naar mogelijkheid allerlei socialetaken tot hun veranwoording,het is toch onze verantwoording,de afgedwongen participatie maatschappij!.Als je alles concretiseert,ontdek je al vlug dat je als burger door het RUTTE BELEID wordt misbruikt, trouwe “jan modaal”,terwijl het witteboord management de bedoelingen v.d belastingwetten omzeild, let wel,..ze noemen het niet illegaal!!! Als verantwoord burger krijg ik een knoop m’n maag,walgelijk en verfoeilijk!!!Is toch logie’s dat we ons bedrogen voelen,ons vertrouwen is misbruikt,en teloor gaat!Het Europa is heeft meer gemak gebracht,.. voor wie?Juist voor grootondernemers en de multie’s die de wetgeving naar hun hand zetten,door lobbyisten in het Europeesparlement,waar het HOGE HEREN belang met misleidende dossier aan de lopende band worden aangeboden aan de door ons gekozen regeringspartijen.Zei,… op hun manier stoppen ze in de prullenbak of lezen ze half om mogelijk met eigenbelang.Uiteindelijk bedenk,..als je ooit je politieke partij verlaat,moet je geen streken hebben uit gehaald die het” alleen belang” van bedrijven critisch hebt benadeel/beoordeeld,Kijk maar naar de huidige goede functie’s van onze vroegere beleidsmakers,premier’sPS: worden we nog niet woest? kwaad worden is niet meer op z’n plaats, toch!!!