PCOB en Unie KBO gaan samen verder

De twee belangenverenigingen PCOB en Unie KBO gaan de toekomst in als dé grote seniorenorganisatie van Nederland: KBO-PCOB.

Dichtbij de leden

De eerste stap is het samensmelten van de twee landelijke bureaus tot één gezamenlijk bureau. De  verenigingen hebben samen zo’n 300.000 leden en blijven vooralsnog in hun huidige vorm bestaan. Manon Vanderkaa, die nu nog directeur is van Unie KBO, is aangesteld als directeur van de nieuwe organisatie: “De kracht van onze verenigingen zit bij onze afdelingen, dicht bij onze leden. We werken samen vanuit wat ons bindt en met erkenning van verschillen in cultuur en structuur. Onze beide verenigingen behouden hun eigenheid. Steeds meer organisaties richten zich op ouderen, maar juist onze verenigingsstructuur maakt ons uniek. Onze kracht ligt bij onze 800 afdelingen die verschil maken in het leven van de leden onder het motto: ‘omzien naar elkaar’.”

Meer slagkracht en zichtbaarheid

Eind 2015 besloten de seniorenorganisaties Unie KBO en PCOB al tot intensivering van de samenwerking. Het nieuwe bureau KBO-PCOB behartigt straks onder één dak de belangen van ouderen. De samenwerking geeft meer slagkracht en zorgt ook voor meer zichtbaarheid in het maatschappelijke en politieke debat. Het samengaan van de verenigingsbureaus is een logische voortgang van de al jarenlange succesvolle gezamenlijke belangenbehartiging en projecten.  De nieuwe KBO-PCOB heeft vijf speerpunten voor beleid:

  • Langer thuis wonen
  • Koopkracht
  • Digitalisering
  • Veiligheid
  • Zingeving

(Bron: ANP)

Geef een antwoord

Reactie

    oosterwijck says:

    Manon Vanderkaa, laat maar eens zien wat je kunt. … Wat ik wel vreemd vindt? … géén woord over de pensioenmaffia. Dat betekend in mijn ogen, dat het weer een Libelle/Margriet clubje wordt, waarvan niets maatschappij kritisch te verwachten valt. Je mag natuurlijk niet de machtshebbers (uitverkorenen) voor de voeten lopen, omdat je zelf tot die groep behoort. … Slaap lekker en vul je zakken, Manon.