Wachtgeld Rutte Kaag Hoekstra

Hoe zit het? Hoeveel wachtgeld krijgen Mark Rutte, Sigrid Kaag en hun vertrekkende collega’s?

Ogenschijnlijk simpele vragen zijn vaak het moeilijkst om te beantwoorden. In de rubriek Hoe zit het? proberen wij elke week het antwoord te vinden op zulke vraagstukken. Deze keer: hoeveel wachtgeld krijgen Mark Rutte, Sigrid Kaag en hun vertrekkende collega’s?

Massale uittocht in Tweede Kamer

De Tweede Kamer staat in 2023 aan de vooravond van een metamorfose. Na de val van het kabinet-Rutte IV hebben veel prominente politici aangekondigd dat ze politiek gaan verlaten. Onder meer Mark Rutte zelf, minister Carola Schouten en partijleiders Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) keren na de volgende verkiezingen niet meer terug. Dat betekent dat ze recht hebben op wachtgeld.

Wat is wachtgeld?

Als een minister, staatssecretaris of Tweede Kamerlid aftreedt, om wat voor reden dan ook, ontvangt diegene wachtgeld. Het gaat hier om een uitkering, die ze ontvangen totdat ze een nieuwe baan hebben (opnieuw in de Tweede Kamer of daarbuiten) of met pensioen gaan. De minimale termijn hiervoor is 2 jaar en de maximale termijn is 3 jaar en 2 maanden, afhankelijk van hoelang de politici in functie zijn geweest. Behalve als ze binnen 3 maanden al vertrekken, want dan geldt er een maximum van 6 maanden aan wachtgeld. Verder hebben ze, net als bij een reguliere uitkering, een sollicitatieplicht, tenzij ze 65 jaar of ouder zijn.

Hoeveel wachtgeld krijgen vertrokken politici?

Voor bewindslieden (ministers en staatssecretarissen) geldt dezelfde regeling als voor reguliere Tweede Kamerleden. In het 1e jaar na hun vertrek krijgen ze 80 procent van hun laatst ontvangen salaris. Vanaf jaar 2 tot het einde van de termijn wordt dit 70 procent, totdat ze een nieuwe baan krijgen. Als (ex-)politici in deze nieuwe functie een minder hoog salaris verdienen, kunnen ze dit aanvullen met een gedeelte van het wachtgeld.

Pensioenstelsel opname pensioen 10 procent ineens
Lees ook: 10 procent van uw opgebouwde pensioen ineens opnemen: wat komt hierbij kijken?

Deze wachtgeldbedragen krijgen bewindslieden

Om wat voor bedragen gaat het dan in de praktijk? Het jaarsalaris van premier Rutte en zijn ministers komt in 2023 uit op 186.414 euro, bevestigt Rijksoverheid. Rutte maakt in juli 2023 bekend dat hij de politiek gaat verlaten. Ook ministers Kaag en Schouten hebben hun vertrek aangekondigd, waardoor zij dus recht hebben op wachtgeld. Voor Rutte, Kaag en Schouten komt dit in 1e instantie neer op 80 procent van dit jaarsalaris, 149.131,20 euro dus. Na een jaar kan dit bedrag zakken naar 70 procent, oftewel 130.489,80 euro. Voor staatssecretarissen geldt een jaarsalaris van 174.085 euro. Zij hebben hierdoor 1 jaar lang recht op 139.268 euro aan wachtgeld en mogen daarna 121.859,50 euro ontvangen. Voor bewindslieden die geen Kamerlid zijn, gaat het wachtgeld in op het moment dat ze hun ontslag hebben aangeboden, zoals bij Rutte in juli 2023 bijvoorbeeld.

Op welke wachtgeldbedragen hebben Tweede Kamerleden recht?

Ook voor de salarissen van Tweede Kamerleden zijn er richtlijnen. Voor hen komt dit neer op ongeveer 124.000 euro per jaar. Als een Tweede Kamerlid vertrekt en niet meteen een nieuwe baan heeft, krijgt hij of zij om en nabij de 99.000 euro aan wachtgeld. En als dat een jaar later nog steeds het geval is, bedraagt dit wachtgeld 70 procent van het laatste jaarsalaris, circa 87.000 euro dus.

Geldt deze regeling ook voor Eerste Kamerleden?

Leden van de Eerste Kamer komen juist niet in aanmerking voor wachtgeld. Het lidmaatschap voor de Eerste Kamer is namelijk geen voltijdsbaan, zoals in de Tweede Kamer wel het geval is. Eerste Kamerleden ontvangen in 2023 ongeveer 34.000 euro per jaar. Dat kunnen ze aanvullen met inkomsten uit een andere baan, maar Eerste Kamerleden bouwen geen pensioen op en krijgen na hun vertrek dus ook geen wachtgeld.

(Bron: Archief, Parlement.com, Rijksoverheid, NU.nl, Eerstekamer.nl, NOS. Foto: Jeroen Meuwsen Fotografie/Shutterstock)

Geef een reactie

Reacties (8)

  Mercedes500 says:

  Toch raar.

  In het onderwijs is de Wachtgeldregeling afgeschaft.

  Terwijl er 2 miljard in de pot zat.
  Betaald door onderwijspersoneel.

  Vrijwillig een loonsverlaging geaccepteerd om een Wachtgeldregeling tot stand te brengen.

  De twee miljard izs door de roverheid opgeslokt.

  Wachtgeld afgeschaft.

  En de vrijwillige loonsverlaging is nooit gecompenseerd.

  Leo. says:

  Dat er een financiële regeling is prima…MAAR
  Als ik ontslag neem krijg ik niks….dus waarom zij wel ?
  Ze nemen toch zelf ontslag?
  Naar mijn mening dan ook geen recht op een uitkering.
  Politici die bv niet herkozen worden kunnen er weinig aan doen dus als die een regeling krijgen is prima.
  Maar de tegeling die er nu ligt is diefstal van de belasting betaler.

  Hanneman says:

  Hoezo raar? In de zin van dat u het niet snapt of in de zin van dat dit patroonmatig zou afwijken van de vele vormen van diefstal en roofbouw gepleegd door Rutte en zijn kabinetten? Ik zie dit meer als een routine. Voorts is de betaling van al deze armlastige politici en topambtenaren juridisch natuurlijk volkomen dichtgetimmerd. Zij lopen helemaal niets mis en hoeven er ook niet op te wachten. Opdat u het niet meer raar hoeft te vinden kondig ik alvast aan dat we nu al collectief sparen voor de nog te verkiezen club.

   Keukendeur5@ says:

   En dan lees je vanmorgen in de krant dat de meeste mensen de zorg niet meer kunnen betalen. Ontslag is bij mij ontslag dan krijgen de burgers ook geen geld,ze verlaten allemaal het zinkende schip en dan nog de zakken vullen.

  Guillaume says:

  Ronduit absurd dat ze überhaupt wachtgeld krijgen, ze hebben immers zelf ontslag genomen, en mogen daar geen rechten aan kunnen ontlenen. Naar mijn weten tref je buiten de politiek deze gekte niet aan. Dit is duidelijk weer de zoveelste bevoordeling van politici, en een door en door verrot systeem dat dringend op de schop moet.

  Sandra1963 says:

  Zelf ontslag nemen en ook nog eens flink salaris aan overhouden ?
  Transitie vergoeding voor de normale burger is veeeeeeel lager, gemaximeerd.
  Schandálig !

  parrhesia says:

  Kijk, de reacties zijn duidelijk omtrent dit thema. Maar het is nog veel en veel erger!

  Het grootkapitaal dat ons iedere dag bij de neus neemt regeert achter de deuren mee, ze worden buiten het torentje op verschillende mannieren uit genodigd om hun zegje te doen waar ze via de belasting wel en niet aan willen bijdragen.

  Bij alle wanbeleid in de jaren van Rutte- vergeet vooral niet de rol die top ambtenaren hierin spelen- zijn veel oud-kamerleden aan een nieuwe baan geholpen.

  Een voorbeeld is de onbetaalbare gezondheidszorg, daar zitten oude tweede kamerleden aan het roer die op de stoel v.d. Huisartsen zijn gaan zitten.
  Het was oorspronkelijk niet de bedoeling, maar h’t is wel de werkelijkheid dat het onbetaalbaar word.
  De salarissen die deze oude kamerleden verdienen( na hun wachtgeldregeling) zijn ook exorbitant te noemen.

  Veel burgers leven met het idee dat ze via verkiezingen het regeringsbeleid mee kunnen bepalen, maar wezenlijke thema’s worden bepaalt door het neo- liberalisme waar Rutte het voortouw neemt en het belang v.d. eigen doe groep behartigt.

  Zijn bijrol als leraar in het onderwijs heeft ook zijn bedoelingen en is meer dan goedaardigheid.
  De man heeft bewezen onbetrouwbaar te zijn, als minister komt hij naar h’t Binnenhof op z’n fietsje.

  Als bedachtzame burger denk ik dan, hoe kan dat?
  De Zuyd as, de witte boord criminaliteit, word wezenlijk weinig in de weg gelegd, wie dat wel doet, moet voor z’n leven vrezen!
  Of Rutte niets te vrezen heeft? Is dit naïviteit?
  Minister Kaag kies eieren voor haar geld en vertrekt, terwijl ze al heel wat gevaarlijke functies heeft bekleed.
  Heeft ze nooit eerder bedreigingen ontvangen, of werd ze noodzakelijk beter beveiligd.
  Deze dame zie ik nog op de tafel dansen tijdens de verkiezingsuitslag.

  Er is te veel gerommeld achter de schermen en geen eer meer te halen, een integere politicus moest door zittende ministers het veld ruimen! Hij heeft te veel dossier kennis!!!

  Ps: daar behoort toch ieder kamerlid over te beschikken denk ik dan, wat zoek je anders in de Tweede-Kamer in hemelsnaam!!!

  Laat je maar verder om de tuin leiden zeiden mijn opvoeders vroeger. Haha! Wie zal h’t zeggen!!

   Mrey says:

   Zeker dat een financiële vergoeding krijgen vind ik goed maar iedereen die een baan heeft en €12000 per maand verdient val terug max dag loon van €274 per dag €5890 bruto en zij hebben geen max dus €150000 per jaar daar van 80% is 2Jaar lekker rond de €9800.- bruto dus. Voorstel doen gelijke kansen zij ook naar een max dag loon. Maar ne ze verrijken zig zelf en min loon nee dat mag niet door gaan. Zo dat zij die extra kunnen vangen en niet in armoede moeten leven als veel van ons in Nederland schande.