pensioen

Rogier de Haan: let op bij waardeoverdracht pensioen

Als je van baan verandert, moet je vaak op de koop toenemen dat je ook bij een ander pensioenfonds terechtkomt. In de loop van je carrière kan je pensioen daardoor versnipperd raken over meerdere fondsen. Je kan er dan voor kiezen om al die pensioenen samen te brengen bij je meest recente fonds. Dat zo’n waardeoverdracht van pensioenen niet altijd gunstig uitpakt, blijkt uit het aangrijpende verhaal van Manja.

Verschillenden fondsen

Manja’s man maakte carrière als ict’er en wisselde voor nieuwe projecten nog weleens van werkgever. In 2008 ging hij aan de slag voor een overheidsproject, waardoor hij pensioendeelnemer werd van ABP. Dat leek het stel wel een degelijk pensioenfonds, en dus besloten ze na te gaan of zijn al opgebouwde pensioenen in de zorg en bij Aegon misschien naar ABP konden worden overgeheveld.

Gunstige offerte

De offerte van ABP zag er gunstig uit. Niet alleen het ouderdomspensioen; als haar man onverhoopt voor zijn 65ste zou overlijden, zou Manja jaarlijks 3.500 euro nabestaandenpensioen ontvangen. Zo stond het in de offerte, en zo was het ook geregeld bij de vorige pensioenfondsen. Haar man was kostwinner en dus was het zaak om dit soort dingen goed voor elkaar te hebben. Ze gingen akkoord met de waardeoverdracht naar ABP.

De kleine lettertjes

Een paar jaar later, haar man was inmiddels alweer werkzaam op een ander project en daardoor niet meer aangesloten bij ABP, overleed hij plotseling. Manja was 45 jaar en stond er ineens alleen voor. Ook financieel. Met het nabestaandenpensioen van ABP kon Manja een klein deel van de financiële klap opvangen. Ze meldde zich bij ABP, maar daar kreeg ze tot haar schrik te horen dat ze nergens recht op had. Omdat haar man toen hij overleed niet meer deelnemer was van ABP én nog geen 65 was, was het nabestaandenpensioen in zijn geheel komen te vervallen. Dat stond niet in de offerte zelf, maar wel in de brochure die bij de offerte zou hebben gezeten. Manja had die brochure nooit gezien, en had de kleine lettertjes dus nooit gelezen.

Tienduizenden euro’s

Het ABP-geld had ze goed kunnen gebruiken. Extra wrang is dat ze wél nabestaandenpensioen zou hebben ontvangen, als ze de waardeoverdracht aan ABP achterwege hadden gelaten. Achteraf blijkt de keuze voor waardeoverdracht Manja tienduizenden euro’s te hebben gekost.

Laat u goed informeren!

Dit kon gebeuren, doordat elk pensioenfonds zijn eigen reglement opstelt. En bij een waardeoverdracht gelden die nieuwe spelregels ook voor het overgedragen pensioen. Met name bij nabestaandenpensioenen kan dit voor verrassingen zorgen. Laat u dus goed informeren, voordat u uw vermogen aan een ander pensioenfonds toevertrouwt. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen hiermee.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie