Bankrekening

Hoe maak ik een volmacht?

“U schreef laatst dat het niet altijd nodig is om een levenstestament te maken voor mogelijke wilsonbekwaamheid. Er kunnen ook onderhandse afspraken, zonder notaris, worden gemaakt. Hoe kan ik zoiets in het vat gieten?”Mevr. J. Groeneveld

Inderdaad kan je een volmacht zelf regelen, hiervoor hoef je niet altijd naar de notaris. Je kan iemand volmacht geven door middel van een verklaring, waarin je hem of haar de bevoegdheid geeft voor het doen van bepaalde handelingen. Dat kan zijn dat iemand jouw financiën gaat doen, als je dat zelf niet meer kan. Maar je kan ook aangeven wat er in geval van wilsonbekwaamheid moet gebeuren met de huisdieren of hoe er gehandeld moet worden bij ziekte. Belangrijk is dat je goed omschrijft wat de bedoeling is. Met vage bewoordingen kan de gevolmachtigde problemen krijgen. Het moet ook goed duidelijk zijn dat je de volmacht bij het volle verstand en vrijwillig hebt afgegeven. Het document dat je opstelt moet met datum door  beide partijen ondertekend zijn om rechtskracht te hebben. Met uitzondering van de handtekening hoeft een volmacht niet handgeschreven te zijn. Het spreekt vanzelf, denk ik, dat een dergelijk doe-het-zelf-contract alleen aan te bevelen is als je de gevolmachtigde volledig vertrouwt. Dan denk je natuurlijk in de eerste plaats aan de partner of de kinderen. Aan een onderhandse volmacht zit wel een beperking. Een volmacht bij de notaris heeft meer juridische kracht. Dat is belangrijk als de persoon aan wie je een volmacht geeft, niet heel erg dichtbij je staat en die persoon misschien niet van haver tot gort kent. Op het internet zijn volop gratis voorbeelden van volmachten te vinden.

Bron: MAX Magazine, editie 42, 2018.

Geef een reactie