“Het voelt alsof we een grijze plaag zijn geworden!”

Jarenlang zet u zich in en werkt u zich een slag in de rondte om op uw 65e met pensioen te kunnen. Maar dan wordt de AOW-leeftijd verhoogd, komt u in een pensioengat terecht en blijkt uw verwachte pensioen lang niet zo hoog als gedacht. Iedereen kent wel iemand die in de knoei zit met zijn of haar pensioen. Maar hoe zit het echt met de financiële situatie van de 50-plusser? We vroegen de leden van het MAX Opinie Panel naar hun persoonlijke situatie.

Pensioengat

Ruim twee derde van de ondervraagden blijkt met pensioen en 92 procent van hen ontvangt een AOW. De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de Rijksoverheid. Iedereen die in Nederland gewoond of gewerkt heeft, ontvangt vanaf de AOW-leeftijd iedere maand een geldbedrag. Omdat de kosten voor de AOW landelijk stijgen, neemt de Rijksoverheid maatregelen om het toch betaalbaar te houden. Zo gaat de AOW-leeftijd bijvoorbeeld in stapjes omhoog. Het kan dus voorkomen dat u in plaats van op uw 65e verjaardag, pas AOW ontvangt als u 65 jaar en 4 maanden bent.  Ruim 20 procent van de ondervraagden geeft aan door de verschuiving van de AOW-leeftijd in een pensioengat te zijn gevallen.

Onrecht

De verontwaardiging onder veel ouderen is groot. Ze hebben hun leven lang hard gewerkt en worden in veel gevallen nu gekort op hun pensioen of op andere toeslagen. Ruim 30 procent van de ondervraagden geeft aan dat er zaken in zijn leven spelen, waarvan ze vinden dat hen onrecht wordt aangedaan:

“Ik ben jaren voor de gek gehouden met mijn pensioenleeftijd. En in plaats van dat ik waardering krijg voor vele jaren werken, voelt het nu alsof wij een grijze plaag zijn geworden.”

“Het systeem zoals het nu in Nederland geregeld is, is zeer onrechtvaardig. Wij leven samen van een klein pensioen, een WIA-uitkering en een AOW en er wordt alleen maar aan ons geplukt. Vroeger kreeg je nog een tegemoetkoming van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het UWV, maar dat is allemaal afgeschaft. We mogen alleen maar betalen. En daar heb je dan 50 en 35 jaar hard voor gewerkt. Men gooit miljoenen over de balk en de ouderen en langdurig zieken en gehandicapten mogen de rekening betalen. Schandalig vind ik dat.”

Komt u rond?

1 op de 5 respondenten heeft gedurende zijn arbeidzame leven apart gespaard voor een aanvullend pensioen. Het overgrote deel deed dit door een lijfrentepolis of spaarpolis af te sluiten, anderen kozen ervoor te investeren in aandelen. Het jaarinkomen van het overgrote deel (ruim 75 procent) van de ondervraagden ligt tussen de 0 en de 40.000 euro. Bijna 20 procent van deze respondenten kan hier echter niet van rondkomen en 30 procent van die groep is daardoor in de schulden beland. Met hulp van buitenaf proberen zij de schulden in te lossen. Desondanks gelooft maar 57 procent dat zij die schuld ook daadwerkelijk af kunnen lossen.

De slappe was

Van de respondenten die aangeven goed rond te komen van hun inkomen heeft bijna drie kwart spaargeld op de bankrekening. 14 procent van hen heeft het geld de afgelopen maanden echter van de spaarrekening gehaald. Door de lage rentes geven zij aan niet meer het gevoel te hebben dat het zin heeft om het geld op de spaarrekening te laten staan. Ze vinden het veiliger om hun geld weg te halen bij de bank en ergens anders in te investeren.

Spaardoelen

Slechts 28 procent van de ondervraagden met spaargeld heeft een speciaal spaardoel. De meeste mensen sparen om tekorten aan te kunnen vullen, omdat ze eerder willen stoppen met werken of voor hulp in de huishouding (later). Ook sparen voor een uitvaart, het opvangen van financiële tegenvallers of een vakantie zijn veelgenoemde spaardoelen.

Financiële steun

Steeds meer volwassen kinderen komen weer thuis wonen, bijvoorbeeld na een verbroken relatie of als ze zelfstandig niet meer rond kunnen komen. Een groot deel van de ouders is bereid hun kinderen te helpen, zeker in geval van nood. En ruim een derde van de ondervraagden geeft ook aan de (klein)kinderen wel eens financieel te ondersteunen. Iets meer dan de helft van de respondenten doet dit helemaal niet en vindt dat de (klein-)kinderen zichzelf maar moeten redden. Het onderwerp ligt wel gevoelig, 1 op de 5 ouders geeft namelijk aan te worstelen met het beroep dat hun volwassen kinderen op hen doen, zo blijkt uit een eerdere peiling onder zo’n 2500 leden van het MAX Opinie Panel.

Oververzekerd

U kunt zich tegenwoordig bijna overal voor verzekeren en Nederlanders houden ervan om dat ook te doen. “Nederland is een zwaar oververzekerd land”, aldus de Consumentenbond. Zo hebben 9 op de 10 respondenten een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten en heeft bijna iedereen (93 procent) een inboedelverzekering. Op de vraag of ze wel eens gebruik hebben gemaakt van hun aansprakelijkheidsverzekering antwoordt 72 procent met een ja. Bijna 3 op de 5 respondenten geeft echter aan nog nooit gebruik te hebben gemaakt van de inboedelverzekering. Hoe zit dat bij u? Wellicht is het tijd om eens kritisch naar uw verzekeringen te kijken. Een duur verzekerd gezin kan namelijk wel 800 euro per jaar besparen. En dat bedrag kunt u dan weer mooi op uw spaarrekening zetten.

Geef een antwoord

Reacties (42)

 1. peter64juitede says:

  en dan denk je nog wat over te houden als je met pensioen gaat.
  het pensioen word al flink gekort.
  maar kom je net als ik,
  onverhoopt de laatste twee jaar in de uwv,
  dan hou maar op met het woord pensioen
  gewoon voor niks gewerkt al die jaren.
  omdat na alle kortingen het laatste beetje ,
  ook nog eens berekend word op je laatst verdiende loon.
  nu ga ik in de uwv al flink naar benednen met mijn gewone loon.
  van de pensioen houdt ik helemaal niks over
  gewoon alles gestolen dus .
  en dan zeggen ze dat dit land zo goed is voor zijn mensen.
  wat mij betreft ,
  deugt deze hele regering niet

 2. oosterwijck says:

  Steeds meer mensen komen tot de ontdekking dat ze bestolen en bedrogen worden door de regering. De VVD spant hierbij de kroon. Een partij vol leugenaars, die aan geheugenverlies lijden en van de ene fraude in de andere rollen. Onbegrijpelijk dat en normaal weldenkend mens, (buiten de uitverkorenen waardoor die partij opgericht is) op zo’n partij stemt. Rutte wist een groot aantal minderbegaafden voor zich te winnen, met de belofte: “Iedereen duizend euro erbij”. Je begrijpt niet, dat zelfs een zwakbegaafde, daarin trapt, maar het is gebeurd. … Nu komen steeds meer mensen tot de ontdekking, dat ze leeggezogen worden, dat ze zelfs niet een onbezorgde oude dag gegund worden. Het gepeupel, of anders gezegd, “Jan lul”, mag de teruglopende inkomsten van de uitverkorenen aanvullen, door korten op zijn inkomsten, korten op zijn leefplezier, korten op zijn woongenot. En het hardst getroffen, wordt de leeftijdsgroep tussen de 50-jaar en 65-jaar. Die worden door hun werkgever op straat gezet, waardoor hun levenspeil met 30% verminderd, hun pensioenopbouw wordt afgebroken en hun levensvreugde (die meeste mensen uit hun “belangrijke” baan halen) wordt weggenomen. Je kunt je levenspeil nog in stand houden door je huis te verkopen of te verpanden. Dus weg erfenis voor de kinderen. Sommigen hebben nog een spaarrekening, die aangesproken kan worden. Maar de allerarmsten, die geen eigen huis of spaarrekening hebben, houdt het leven op en wordt het overleven. Een groot aantal wordt daardoor ziek en sterft voortijdig. En wie blijft leven, kost gewoon minder voor de Staat. En Rutte maar lachen met zijn uitverkorenen. Die leven er goed van, met hun goedbetaalde managersbanen, waarbij ze voor God spelen, door jou en mij op straat te flikkeren, met het argument “Noodzakelijk Bezuinigen”. De volgende stap, is: Iedereen kan 10 jaar pensioen kopen of 15 jaar pensioen kopen. Daarna houdt elke betaling op, behalve Algemene Bijstand. Voor wie dat niet wil, is er de euthanasie pil. Stem nooit meer op de VVD of elke andere Liberale partij. Hun vrijheid is jouw slavernij.

 3. oosterwijck says:

  Waar sparen we voor? Antwoord, om ons geld met de dag minder waard te laten worden. Officieel is er een inflatie van om en nabij de 2% maar onderhuids, is de geldontwaarding veel hoger. Dat komt, doordat de geldpersen (kopieerappraten) dag en nacht aan staan. Niemand weet de werkelijke inflatie, maar die kan wel eens 10% of meer bedragen. Dus sparen had al geen zin toen er 2% of 3% rente betaald werd door de banken, maar nu helemaal niet meer. Elke plastic Euro, wordt elk jaar minstens 10% minder waard. En laat je niet verleiden tot het kopen van goud of aandelen, daar is een wiskundig systeem voor bedacht, zodat je altijd verlies lijdt. Ik wil iedereen adviseren leef je leven, koop wat nodig is, maar besteed je geld NU. … Investeren in onroerend goed is op korte termijn lucratief, door de huidige waardestijging, maar daar zitten golfbewegingen in, die gestuurd worden door de banken en de Staat, door middel van rentetarieven en belastingmaatregelen. Op de lange termijn worden bestaande (oude) huizen waardeloos, door de hoge energiekosten en energieheffingen. Er komen energievoorschriften aan, zodat alleen energie neutrale woningen, betaalbaar zijn. Alle andere woningen krijgen met ongekende onkosten en heffingen te maken, zodat afbreken de goedkoopste maatregel is. In de toekomst zullen hele woonwijken leeg achtergelaten worden, omdat de eigenaren, de (verplichte) investeringen en energieheffingen niet meer kunnen opbrengen. Houdt er rekening mee dat er een nieuw betalingssysteem in de maak is, waarbij alle nu bestaande betalingssystemen (geld), waardeloos worden.

 4. Hanneman says:

  Potverdorie, meneer of mevrouw Oosterwijck, hoe vervelend ook, maar u heeft vaak gelijck. Vooral de opmerkingen over de meest begaafde criminele organisatie van deze tijd ook wel VVD genoemd, zijn wáár.
  Jan Lul En Miep Knie gaan eráán. Ik ben nu zo’n beetje veertig jaar volger van ontwikkelingen in Den Haag maar kan aan uw verhaal nog een puntje zuigen. Het klópt. De VVD berooft het grootste deel van de bevolking en is absoluut doende met het smeden van plannen om nóg meer schapen naar de slachtbank te leiden. En zij weten zich daarin gesteund door de PVVDA, VVD66, CVVDA en laat ons vooral de kleine “christelijke” onderkruipers niet vergeten. Alles wat in deze samenleving ooit heeft bijgedragen aan véérkracht is door hen vérkracht. Alle instrumenten om een beetje sociaal geluid hoorbaar te krijgen weggevaagd. Er klinkt nog enkel klaagzang én terécht. Honderdduizenden de straat op gebonjourd door de Big Boys, even zoveel zieken wonderbaarlijk genezen verklaard door “uitkerende” instanties, om maar te zwijgen van alle door banken en verzekeraars op de kast gejaagde vermeende fraudeurs of wat te zeggen over de vele bejaarden die een leven lang peesden en de kassen spekten maar nu door onze zelfgekozen terreurorganisatie worden kaalgeplukt en een ellendig einde aan hun leven zien worden gemaakt? Onderwijl gaan de in gang gezette vérvormingen dóór. Alles wat europees gezind is verwijt het de neestemmers dat ze de europese wetgeving niet willen, het associatieverdrag afwijzen én dat een Brexit ons de economische kop gaat kosten. En die verwijten zijn ook gemaakt naar de tegenstanders van de Euro, de privatisering van ongeveer álles waaraan door de gebruiker of consument onmogelijk aan is te ontkomen terwijl ieder weldenkend mens inmiddels toch moet zien dat alleen al deze beide kwesties voor een berg crises op alle terreinen hebben gezorgd. Dadelijk rollen we de tijd van TTIP in en dan gaat het waarschijnlijk écht goed mis. Hoewel? Véél misser zou je bijna onmogelijk achten. Niet ondenkbaar dat een groot deelvan het electoraat al dat gejat, geknijp en gelieg helemaal zát is en besluit PVV te stemmen. Als je dat besluit te doen zul je worden gerubriceerd als racist, Tokkie of iets dergelijks en er zal worden geroepen dat het pas echt fout gaat in Nederland als de PVV zou gaan (mee) regeren. Maar ik kan niet anders zien dan dat de gevestigde politiek het al zo verkeerd doet dat het mij stug lijkt dat ze door mr. Wilders kunnen worden overtroffen. Of ik er doodmoe van word dat Schippers, van Rijn, Klijnsma, Blok, Kamp, kortom ál de vertegenwoordigers van de Haagse Staat ons beliegen, bestelen, uitknijpen en tóch stelselmatig die constateringen ontkennen? Já! Doodmoe! En vele honderdduizenden mét mij! Maar wie oh wie weet hoe dit is te keren? Want de verkiezingen komen eraan en opnieuw zal er worden gemanipuleerd en gelogen en zullen de verkeerden gaan regeren.

  1. oosterwijck says:

   Geachte Hanneman, voor alle duidelijkheid, het is dhr. Oosterwijck

   Het is inderdaad niet makkelijk meer om een oprechte partij te kiezen. De meeste partijen zijn besmet met geinfiltreerde uitverkorenen, die het kapitalisme nastreven, en liberalisme uitschreeuwen, maar die echt in hun vaandel voeren: “Alles voor ikke”. Ik ben door en door socialist, dus stem ik op de SP. Dat is de partij die het minst kwaad doet, ook al is deze partij reeds besmet met infiltratie van de uitverkorenen, die eerder al de PVDA besmet hebben. Ook moet je niet bij de Christelijken zijn, omdat alles wat in: God, Allah, st Nicolaas en de Kerstman geloofd, een beetje wereldvreemd is. Het zijn mensen die niet in zichzelf geloven en alle verantwoording bij het ongrijpbare leggen. Inshalah of Godswil. Een (wereld) leider moet in zichzelf geloven.

 5. oosterwijck says:

  Nog even over, oververzekeren. De Verzekeringsmaffia, maakt dagelijks dure reclame met allerlei verzekeringsformules, die neerkomen op misleiding van de consument. Het enige wat ze verzekeren is zichzelf, hun eigen inkomen. … Iedereen weet inmiddels wel, dat de verzekeringsmaatschappijen in zwaar weer zitten, nadat hun megaoplichting met de woekerpolissen is mislukt. Ze worden al jaren in bescherming genomen door de (VVD) politici omdat die twee uit hetzelfde nest komen (de uitverkorenen). Nu proberen ze de consument gek te maken met andere diensten. Ik kan maar een ding zeggen: “Je hebt geen verzekeringen nodig”. Behalve de verplichte verzekering voor auto of bromfiets. Flikker alle andere polissen de deur uit. En zeker de levensverzekeringen, je kunt beter je geld uit het raam gooien. Ik kan maar een advies geven: “Houd de verzekeringsmaffia buiten de deur”.

  1. jang says:

   Begrafenis verzekeringen zijn idem dito.
   als je een verzekering van ardanta hebt kijk hem eerst goed na en vraag waneer zij uit betalen.
   Als je een eenvoudig mens bent en je hebt geen kapitaal vraagt ardanta even goed boven een uitkering van €2100 een bewijs van erf recht .Deze kost tussen €750,00 en €1400,00 waar zij bij het afsluiten niet op wijzen ,doch als je denkt je begrafenis hiervan te moeten betalen ,moet je wel dit bedrag bij de kosten op tellen.Indien je dus een uitkering van €2300 hebt afgesloten moet je blij zijn dat je de helft over houd.Het heet Ardanta

  2. Jilles55 says:

   Ik had het geluk dat ik op mijn 58xte jaar eruit mocht en 85 % van mijn laatste salaris kreeg en geniet nu prepensioen, i het begin is het wel even rekenen wat je overhouden vooral waar je kan bezuinigen maar nu zo fel jaren later lukt ons dat prima, ik heb destijds een financieel plan gemaakt en dat is een goede steun gewest o je uitgaves binnen de perken te houden over een aantal jaren kan ik echt met pensioen
   En dan ben ik benieuwd of het p,wat je nog klopt ik houdt het plaatje trouwens regelmatig tegen het licht om te kijken of we nog op koersliggen, ik zou dit een ieder aanraden!voor mij 1 goede raadt dat is verzekerd geen risico wat je zelf kan dragen, een begrafenis op,is val daar ook onderweg het geld op zij eventueel opeen geblokkeerde spaarrekening, opnemen kan altijd als de begunstigde overleden is, zet het nooit erg lang vast, dan vang je nog steeds een prima rente en dat is beter dan elke maand schokken voor je polis!

 6. parrhesia says:

  Na de reblieken van enige goed ge informeerde(waarvoor mijn dank) kan er nog veel meer rottigheid zichtbaar worden gemaakt.
  Meerdere tweede kamerleden VVD,PVDA,D66,aan verwante heulers willen niet graag gezien worden in een belangen verstrengeling,maar waarom dan al die opgevoerde toneelstukken met leugens,bedrog,zelfbehoud?Theater,…Wie nog meer behoefte heeft aan belazerij wordt kennelijk nooit meer wakker! De vader v.d. leugen regeert,de heren voeren hun belangen uit!Ze maken wetten die het grootkapitaal dienen, ze hebben lobbyisten nodig van het bedrijfsleven om een toekomstig goed betaald baantje te krijgen,als zodanig functioneren ze dus in de tweede kamer als undercurver belangenbehartiger(lobbyist) v.h. grootkapitaal/bedrijfsleven.
  Ps:met enig speurwerk/inzet ontdek je wat voor baantjes de HEREN van NAAM daar bekleden in BINNEN EN BUITENLANDSE functie’s.
  Welke politieke partijen zijn bekend die het tegendeel laten zien in hun beleid,beloften,uitspraken,inzet voor de geplaagde burger?! Volgend jaar kunnen we gaan stemmen,kijken of de underdog wakker is geworden!!!

 7. peter64juitede says:

  ik heb nooit gestemd
  ik zal nooit stemmem
  en ben dr nog trots op ook
  omdat ik niet stem op oplichters
  dieven zijn het allemaal

  1. Felise Schulze says:

   Ik stem ook nooit. Maar niet omdat ik meen dat er uitsluitend dieven en oplichters in het kabinet en de kamers zitten. Ik vind het feit, dat wij mensen niet verder kunnen komen, dan een zogenaamde democratie te zijn, maar dit stoelend op geschreven wetjes en voorschriften te jammer. Dat is de reden dat ik weinig vertrouwen heb in regeringen. Maar dat ligt dus aan het feit, dat wij mensen ons zo vaak zelf als burgers weten te misdragen. Waardoor de tijden zeker nog niet daar zijn van eerlijk en integere volksvertegenwoordiging ter wille van een waarlijk democratische staat.

  2. Williaan says:

   Niet stemmen daar is de partij waar je de grootste hekel aan hebt erg blij mee!
   anders ging die naar een concurrent, kies er een waar je de minste hekel aan hebt, al zal dat niet mee vallen.

  3. Gerard1949 says:

   Niet stemmers moeten zich hier onthouden van commentaar.
   Heb in 1986 de VVD minister de Korte gewaarschud voor de toekomst van de AOW.
   Werd gewoon belachelijk gemaakt.
   Ben al meer dan 40 jaar politiek actief.
   Begonnen in de EPV, Later de EVP in diverse fucties.

 8. Flier says:

  Door een “foutje” van pensioenfonds en werkgever heb ik alleen aow.(voor al diegenen die dit niet geloven, de toenmalige ombudsman en vakbond zijn er ook niet uitgekomen)
  Dit is 10 jaar geleden. Heb de knop omgezet, auto de deur uit en toeslagen aangevraagd en verhuisd naar een goedkopere woning. Overigens is deze ook al ruim in de €500.
  Ik zou natuurlijk graag wat meer hebben, daar niet van. Maar ik kan rondkomen en zet ook nog wat opzij.. ,Dit is niet knap of zo, maar omgaan met wat je hebt.
  Dus probeer blij te zijn met wat je hebt, zoals ee pensioen wat iets minder is dan waar je vanuit bent gegaan en geniet ervan.

  1. MvdBerg says:

   Grote klasse mevrouw Flier. Van alleen AOW valt inderdaad te leven. Heerlijk als je dat kunt zonder klagen! Ik ben net zo’n geluksvogel als u, die de tering naar de nering kan zetten.

  2. Felise Schulze says:

   Helemaal mee eens. Ik geniet er ook dagelijks weer van. Met vriendelijke groet.

 9. oosterwijck says:

  Terugkijkend in de geschiedenis kom ik tot de volgende conclusie: In 1945, werd Europa bevrijd door enerzijds Amerika en anderzijds Rusland. Meteen begon een nieuwe veldslag, Kapitalisme tegen Socialisme (ook wel Communisme genoemd). Amerika en Rusland probeerde elkaar de loef af te steken met de beste verzorgingsstaat te demonstreren om de Europese arbeidersklasse voor zich te winnen. Met het Marshallplan kwamen veel Amerikaanse bedrijven naar Europa: Remmington, Nickolson, AMP, om er een paar te noemen. Er stonden grote belangen op het spel en de bevolking werd verwend met een vaste baan een nieuw huis een auto. Niets was onmogelijk. Elk jaar meer welvaart en meer luxe. De Europese Communisten, kregen het zwaar, terwijl ze tijdens de oorlog tegen nazi Duitsland ageerden, werden ze na de oorlog genegeerd. Een Communist kon een carrière wel vergeten. Voor de bevolking werden nieuw woonwijken gebouwd, hier met ééngezinswoningen, in de USSR met appartementsgebouwen. Hier met een eigen auto, in de USSR met gratis openbaar vervoer. Eigenlijk was alles gratis in de USSR. De mensen, daar, gingen naar de fabriek of kantoor en hun hele leven was verzorgd en geregeld. Elke zomer gratis (met vakantie bonusbonnen) op vakantie naar de Krim. Hier was alles anders verzorgd, je kreeg meer loon en daarvan moest je alles weer zelf betalen. Netto bleef er hetzelfde over. Maar beide systemen waren erg kostbaar voor de Staat, om de arbeider te behagen en te beletten dat hij sympathie kreeg voor de tegenstander. In de jaren tachtig, bleken beide systemen niet langer houdbaar. Amerika trok zich terug en de Amerikaanse bedrijven die met het Marshallplan naar Europa waren gekomen, sloten de deuren. Gorbatsjov kwam aan de macht (nadat Jeltsin teveel was gaan drinken) en werd benaderd door de Iluminatie (o.a. Rockenfeller en Rotschild) met een voorstel om de USSR te ontmantelen. Hij ging akkoord en er kwam een eind aan de wedloop om de arbeidersklasse te behagen. Dit was het definitieve eind van het arbeidersparadijs. Vanaf nu zal de arbeider echt goed worden uitgekleed en alle verworvenheden ontnomen worden, die hij sinds 1945 had verkregen. De rekening moet nu worden terugbetaald, door de arbeider.

 10. Boele Terpstra says:

  Ik heb met verbazing gekeken naar Hollandse Zaken over het pensioen. Ouderen worden weggezet als klagers door een vrouwelijke econoom. Je zou verwachten dat een econoom echte argumenten weet te geven voor het feit dat ouderen worden gekort op hun uitkering door de pensioenfondsen, niet omdat ze te weinig vermogen hebben om de uitkeringen in de toekomst te kunnen betalen, maar doordat de regering in een wet heeft vastgelegd dat de rekenrente bij de bepaling van de dekkingsgraad 1,75 % moet zijn, terwijl een veel betere schatting zou zijn een rekenrente van 2,7 %, want het rendement op pensioenen over de hele wereld is nog nooit lager dan dat percentage geweest. Sterker nog op dit moment zijn de rendementen gemiddeld 6%. De ischatting van 1,75% is dus veel te laag ingeschat, gevolg de pensioenfondsen mogen niet indexeren. Het heeft dus niets te maken met het onware feit dat steeds naar voren wordt geschoven, alsof de pensioenfondsen te weinig geld zouden hebben om de uitkeringen te indexeren.
  Het zou de econome kunnen helpen dat ze het boekje “19 Mythes en onwaarheden over ons pensioen” van Rob de Brouwer van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen eens zou lezen want daarin staan wel de op fundamentele waarheid berustende argumenten.
  Het probleem met de economen van deze tijd is dat ze denken in modellen zonder zich af te vragen of ze wel op fundamentele waarheid berusten. Ik kijk uit naar de tijd dat economen weer oog krijgen voor wat echt belangrijk is, namelijk de waarheid spreken, misschien dat weldenkende mensen dan weer vertrouwen in de “mainstream economen”, lees jaknikkers, kunnen opbouwen. Gelukkig zijn er nog genoeg nadenkende in Nederland over maar ze moeten wel gehoord worden, en dat is niet het geval.
  Overigens vind ik ook de voorbereiding van de gesprekleider minimaal, want ook hij had zich eerst moeten verdiepen in de materie, feiten verzamelen die waar zijn, want anders krijg je onzinnige gesprekken waar mensen de mond word gesnoerd op momenten, dat ze iets belangrijks hebben te melden.

  1. Felise Schulze says:

   Economie mijn beste is de idiootste uitvinding van mensdom, dat was het en is het heden ten dage nog steeds. Maar gezien de realiteit in deze wereld zal dit idiote idee niet snel overboord gaan. In welk geval men er maar beter met een knipoog naar kan kijken.
   Dat het rendement van pensioenfondsen hoger is vastgesteld, dan ons redelijk lijkt, heeft toch ook met hopelijk nog een lange toekomst te maken en velen, die dan nog steeds graag in Nederland na een arbeidzaam leven soorten pensioen zullen willen genieten.
   Ik vind regeringen over het algemeen onverdraaglijke instituten, maar ik ben het wel eens met de uitdrukking ‘regeren is vooruitzien’.

 11. oosterwijck says:

  In Belgie worden de pensioenen en de uitkeringen, 2x per jaar geindexceerd (aangepast aan de inflatie). Daar hoeft niemand voor te demonstreren of te staken, dat gaat geheel automatisch. In Belgie wordt helemaal niet gesproken over verlaging van de pensioenen, omdat de rekenrente a-sociaal en crimineel verlaagd is. Daarbij komt nog, dat de huren, veel lager zijn als in Nederland, dat de ziektekosten verzekering veel goedkoper is als in Nederland (80% goedkoper), dat er geen eigen risico is voor ziektekosten. De medicijnen zijn in Belgie veel goedkoper (tot wel een kwart van de prijs hier). Ik ben nu 63 jaar en heb al 8 jaar een WIA uitkering. Ik heb ook al 8 jaar een tweede woning in Belgie. Als ik over drie jaar 66 ben, en AOW krijg, wordt mijn tweede woning, mijn eerste woning. Ik weet nu al dat ik minstens €500 meer te besteden heb, als ik in Belgie ga wonen na mijn pensioen. Hoe is het mogelijk, dat je op zo’n korte (fiets) afstand van Den Haag, zoveel goedkoper kunt leven? Ik begrijp steeds beter, dat de Belgen zich in 1830 hebben afgesplitst van de Ollanders en ze met pek en veren hebben verjaagd. Koning Willem I heeft nog geprobeerd om ze met geweld op ander gedachten te brengen, maar hij werd in de pan gehakt en opnieuw verjaagd. Misschien moeten we ons aansluiten bij Belgie en dat corrupt tuig uit Den Haag verjagen met pek en veren.

  1. Blackpoes says:

   Beste Oosterwijck, heeft u weleens dagelijkse boodschappen gedaan in België? Ik woon op n kleine 7 kilometer van België af en ga daar vaak een boodschapje halen. Sommige dingen,zoals kip,zijn daar goedkoper. Vele dingen lekkerder. Maar bijna alles is veel duurder. Als je,zoals wij,dichtbij woont,kun je de krenten uit de pap halen en de tanken combineren met t kopen van die paar dingen. De rest is echter schrikbarend duur. U zou misschien zo u voordelen omgezet kunnen zien in nadelen,aangezien niemand zonder boodschappen kan. Elke vrijdagavond zijn de rijen Belgische auto s ellenlang en allemaal halen ze hier t hele weekend boodschappen. Ook de medicijnen zijn daar veel duurder. Haalde laatst n pakje ibuprofen. Moest zes euro en centen aftikken. Gewoon apothekers merk. U ziet dat niet alles goedkoper is.

 12. Dieuwertje Eva says:

  Ik heb ook problemen door het pensioen gat 2 jaar moet ik overbruggen ! heb ik daar 45’jaar hard voor gewerkt ? zorg dat de AOW weer op 65 komt !

 13. Peter Uil says:

  Ouderen van Nedserland zouden in 2017 massaal op 1 partij moeten gaan stemmen zodat er EINDELIJK iets voor de ouderen concreet kan veranderen, misschien kan MAX hier een voortrekkersrol vervullen. Sinds men het AOW-pensioen ten onrechte een “uitkering” is gaan noemen, zijn de opgebouwde rechten verzwakt en al jaren lopen de inkomsten ui uw aow pensioen achter tov anderen. Heb de indruk dat het huidige aow-pensioen in vergelijkt met bijvoorbeeld de jaren negentig aanzienlijk in waarde heeft afgenomen terwijl de overheid steeds nieuwe regels verzint om ouderen in de wielen te rijden. Voorbeeld hiervan is huisvesting/mantelzorg, de overheid stimuleert het zelfstandig wonen dat is een mooi recht. Echter zodra een ouder persoon een ruimte in zijn huis verhuurt om die noodzakelijke kosten te dragen, word hij direct gekort en alle kansen hem ontnomen om het zelf naar eigen inzicht en op eigen initiatief op te lossen. In Duitsland hebben ze dat beter geregeld daar maken ze het voor een ieder mogelijk om dat zelf WEL op te lossen en zulke oplossingen cq kleine inkomsten zijn vrij gesteld voor het inkomen. Mede daardoor stimuleert die overheid de zelfredzaamheid. Er zijn in Nederland heel veel mensen die groot wonen en daar graag blijven, maar dan komt de aow-pensioen onder druk doordat het nu ten onrechte als een uitkering behandelen. Toen wij 45 jaar geleden gingen werken was de aow een PENSIOEN met rechten die de overheid in de loop der tijden EENZIJDIG heeft veranderd. Daar zitten alle ouderen mee en blijkbaar is er tot heden geen enkele politieke partij die zich HARD maakt voor de 65+ daar ligt een prachtige uitdaging.

 14. Felise Schulze says:

  Levend van een AOW als single, met een jaar aftrek vanwege te zijn uitgeschreven geweest uit Nederland, voel ik mij nog steeds bevoorrecht met de AOW en ben ik ‘vadertje Drees’ nog steeds dankbaar voor zijn aanzet tot dergelijk sociaal beleid. Ik ben bijna zeventig jaar op het moment en heb met al de toeslagen voor huur en basisverzekering werkelijk niet te klagen en houd vaak genoeg nog aardig wat over per maand. Dus de schulden die ik nog heb kan ik naast mijn vaste lasten er ook nog behoorlijk van aflossen (en gezien mijn leeftijd is de einder in zicht). Veel ligt naar mijn mening eerder aan de instelling van mensen. Benadert men de broekriem positief of negatief. Zou men graag een rijke willen zijn of weet men ook uit het gewoon alledaags bestaan zijn of haar vreugden te peuren.
  Wel lijkt het mij noodzaak om mensen die onder curatele komen vanwege overmaat aan schulden voldoende mogelijkheden te bieden vanuit overheidswege om toch ook een einder te mogen waarnemen en daardoor hoop op een wat ruimer gewoner bestaan te geven.
  Wat ik zorgwekkend acht in deze regering en al voorgaande kabinetten is het privatiseren van zaken die van algemeen belang zijn binnen volk en staat, vanwege het foutieve uitgangspunt van concurrentie en winstbejag.

 15. parrhesia says:

  Zoals een ondernemer me toevertrouwde:de regeringen nationaal/ Europa lopen dankzij de jaren lange liberalisering met hun huidige regel/wetgevingen achter de feiten aan,hoe ze die inslag willen maken is zeer bedenkelijk/onmogelijk te noemen.

  Of wij burgers vertrouwen kunnen hebben/(her)stellen in het Europees belang,mijn inziens,..zo snel als mogelijk er uitstappen,oftewel de bemoeizuchtige regelgeving terug brengen.Ons Nederlands parlement,..is lachen en huilen, meerdere partijen vertegenwoordigen of zijn zelf tot lobbyisten voor het bedrijfsleven geworden-enig onderzoek brengt veel opheldering-het belang v.d.werkeloze/werkende burger word niet gehoord.We zijn tot werktuig gemaakt/geworden om de geldstroom instant te houden voor het grootkapitaal.De reële economie,v.d.kleinondernemer wordt ontmanteld om via diefconstructies de zelfverrijking te bevorderen en instand te houden binnen de steeds verder toenemende tweedeling.
  Het grootkapitaal verdient z’n geld ook zonder onnodig te infesteren in arbeidskrachten.
  Voor gepensioneerden kan er maar een boodschap duidelijk zijn,stem op links of (eigen)belangpartij 65+ we moeten ons OVERLEVINGS belang vooropstellen,als we ons laten ringeloren door onze socialebewogenheid schuldgevoel tegenover derde kunnen we het schudden.Tevredenheidspraatjes van christelijkaluur zijn niet langer,..maar hier ook onjuist aangebracht.

  We hebben gewerkt/afgedragen om zo via belegging pensioenkassen te spekken,rendementen van 6 tot 8% worden nog steeds gehaald,ook hebben we de fundamenten gelegd voor de huidige happinesscultuur v.d.jongere generaties.Ook zij kunnen door EIGEN bijdragen aan de toekomstige NIEUWE economie werken,zoals dat na de 2e wereldoorlog ook moest gebeuren.Toen moest ook alles opnieuw worden opgebouwd.
  Om ouderen met drogreden over de rekenrente van 1% (Europees beleid) en vervolgens met dekkingsberekeningen voor de verre toekomst om de oren teslaan is een verderfelijke mentaliteit,dergelijk gedachtegoed word normalerwijs in de donkereholen van het wereldwijde neoliberalisme,bij ons de VVD gesmeed.

  Nu kun je vastellen dat de PVDA D66 CDA en de christelijke kulpartijtjes zich mee bezondigen.Dat we ons bekommeren over de medemens is ons niet vreemd,maar het is genoeg geweest,…het is afgelopen dat gelamenteer/gekleineer tegenover ons ouderen.Als we niet voor ons zelf spreken!! Waar hopen/wachten we op?wie zal het anders voor ons gaan regelen,uit die luiestoel dan maar bij de verkiezingen,of!!!

  Laten we zorgdragen voor ons zelf,want bovengenoemde partijen willen ons weer lijmen/bedriegen met gladde goedkope praatjes,tijdens de verkiezingen.Kunnen we aan die tereur geen eind aanmaken???Redelijkheid daar zijn we mee groot geworden,nu moeten we de redelijkheid voor ons zelf niet uit het oog verliezen, GENOEG IS GENOEG!!!!

 16. Nico van Maanen says:

  Het is jammer dat we het in dit land niet eens kunnen worden
  wanneer mensen met pensioen mogen of kunnen stoppen met werken
  De leeftijd waarop het mogelijk wordt om te stoppen zal voor iedereen
  62 jaar moeten kunnen zijn tot max 65 jaar
  In de pensioenpotten zit een geschat vermogen van € 15.000 miljard wat is belegd
  in beleggingen etc etc genoeg voor de komende 40 jaar
  Jammer dat Nederland niet investeert in mensen op te leiden naast de vak mensen die er nu zijn
  Voorbeeld zet naast een goede timmerman en leerling die opgeleid kan worden
  en ga zo maar door en geef de Zware beroepen Stratenmaker Schilder Timmerman en de bouwsector
  een impuls en investeer in kwaliteit en duurzaamheid
  En investeer niet in het blijven sponseren van de EEG landen om de pensioenpotten van bijv Griekenland
  aan te vullen
  Nederland wil op deze manie het braafste leerling zijn van Europa
  En de regering jammer dat we maar blijven discussiëren wat voor en kabinet er moet komen triest

 17. PA1RET says:

  Kommer, 75 j
  Heb altijd vvd gestemd toen ik nog werkte als gem:ambtenaar, maar dat is verleden tijd, nu worden we door die partij bestolen, niet alleen door die partij ook door andere partijen.
  Wij ouderen zijn dus geen GEWONE NEDERLANDERS.
  Ik ben Nederland ontvlucht.

 18. Jilles55 says:

  Ik had het geluk dat ik op mijn 58xte jaar eruit mocht en 85 % van mijn laatste salaris kreeg en geniet nu prepensioen, i het begin is het wel even rekenen wat je overhouden vooral waar je kan bezuinigen maar nu zo fel jaren later lukt ons dat prima, ik heb destijds een financieel plan gemaakt en dat is een goede steun gewest o je uitgaves binnen de perken te houden over een aantal jaren kan ik echt met pensioen
  En dan ben ik benieuwd of het p,wat je nog klopt ik houdt het plaatje trouwens regelmatig tegen het licht om te kijken of we nog op koersliggen, ik zou dit een ieder aanraden!

 19. Jilles55 says:

  Ik ben sinds mijn 58 1ste jaar thuis na een herstructurering en mag zeggen dat ik veel geluk heb gehad met een prima sociaal plan waardoor ik vanaf 58 tot 62 jaar en 9 maanden werd doorbetaald voor 85%en daarna ko nik met keuze pensioen gaan en dat heb ik nu tot mijn 67ste jaar, ik heb een goede verdeling gemaakt zodat ik de ee4ste jaren genoeg kreeg om van te leven samen en straks na mijn 67ste jaar en 3 maanden krijg ik AOW en wordt mijn lijfrente uitbetaald in 5 jaar, hoe het straks zal gaan lopen met de pensioenen weet ik nog niet maar zo net voor de verkiezingen gaat niemand daar zijn handen aan branden met het risico van een halvering van je partij, ik denk dat wij er nog wel goed van kunnen leven maar besef ook dat er genoeg ouderen in problemen komen door politiek den Haag die geen rekening houd met m3nsen die van weinig moeten leven.

 20. robbedoes67 says:

  De volgende brief heb ik aan uw redactie gestuurd en ook aan alle Kamerleden echter het interesseert niemand iets en niemand doet iets ik ben voorstander om dit kabinet aan te klagen voor diefstal

  Goeden dag ,

  Hierbij een lang verhaal.

  Ik voel mij in Nederland geen Nederlander meer, ik heb mijn hele leven hard gewerkt tot 120 uur per week toe als zelfstandige en ik had tevens pensioen verzekeringen afgesloten.

  Uiteindelijk heb ik mijn bedrijf vanwege de crisis moeten sluiten in 2010 en daarna is de ellende begonnen.

  Zo waren we bij de sociale dienst toen men daar ging zeggen dat we er te mooi uitzagen met te veel sieraden en te zakelijk gekleed waren dat kon niet met een uitkering

  Maar wie zijn hun om dat te bepalen?

  Ik kwam in 2011 een hele lieve mooie vrouw tegen waar ik uiteindelijk mee getrouwd ben maar ook daar ging het niet goed nadat ze hier gekomen was en een inburgeringcursus ging volgen wilde ze graag werken omdat ze 23 jaar in een ziekenhuis in Polen diverse leidinggevende functies had gehad maar van de gemeente Deventer kreeg ze te horen dat ze niet mocht werken en met ons weerwoord van er werken toch vele polen hier had men niets te maken het eind van het liedje was dat ze hetzelfde werk wel mocht doen als vrijwilliger maar dat weigerden we.

  Na anderhalf jaar werd ze door werk en inkomen van de gemeente gesommeerd aan het werk te gaan en werd naar de sallcon gestuurd en moest solliciteren.

  Maar ze was al murw en na ziekmelding kwam er een arbeidsonderzoek maar dat rapport wat daarna kwam was nog niet voor de helft ingevuld en er stonden vele tegenstrijdigheden in en dus maakten we bezwaar.

  Dat onderzoek is door de gemeente Deventer gedaan en later kwamen we erachter dat ze nooit bij het UWV is aangemeld en die hadden ook die keuring moeten verrichten

  Aangezien dat meer dan een jaar duurde heeft mijn vrouw een zelfmoordpoging gedaan omdat ze er niet meer tegen kon al die tijd hebben we van 963 euro per maand moeten leven en dat viel niet mee.

  Toen er uiteindelijk een herkeuring kwam werd ze door 3 onafhankelijke artsen gekeurd en ook dat was in opdracht va de gemeente Deventer en die constateerden dat ze niet meer in staat was arbeid te verrichten dus 100% afgekeurd.

  Als gevolg daarvan kreeg ze een aanvulling van de sociale dienst op mijn wia uitkering en eindelijk hadden we toen 1350 euro per maand.

  Maar het verhaal was nog lang niet over en tot op heden hebben we geen uitslag van onze aanklacht namelijk dat door de vele fouten die men gemaakt heeft het leven van mijn vrouw tot een hel gemaakt is en we hebben gevraagd om het bedrag wat we al die tijd dat dit loopt gemist hebben namelijk 13000 euro alsnog te krijgen maar we krijgen geen uitslag zelfs niet nadat de nationale ombudsman hen al meerdere keren gesommeerd heeft te reageren.

  Daarna zijn we naar de bestuursrechter gestapt en die verklaarde wel dat we gelijk hadden maar om dat voor elkaar te krijgen zouden we een rechtszaak tegen de gemeente moeten starten maar daar is geen geld voor.

  Ook moesten we tussentijds elke keer formulieren invullen en afschriften van de bank inleveren vervolgens waren ze die bij de gemeente kwijt en ook dat was onze schuld.

  We zijn het spuugzat om zo door je eigen regering zo behandeld te worden.

  Ik ben in het verleden al actief geweest in de politiek maar heb het vertrouwen volledig verloren.

  Ik had een eigen bedrijf en heb indertijd een paar verzekeringen afgesloten, maar ik had niet gerekend op zulke gevolgen.

  Toen ik verleden jaar gepensioneerd werd keerde een verzekering uit dat was een levensverzekering ik wist dat er 50% naar de belasting ging.

  Maar toen kwam het bericht van de belastingdienst dat het bedrag bij mijn inkomen werd opgeteld en dat ik daar weer belasting over betalen moest.

  Dat was echter niet alles want omdat het bij mijn inkomen werd opgeteld moesten we alle huur en zorgtoeslag over dat jaar terug betalen bijna 4000 euro.

  Dat geld hebben we niet en krijgen we ook niet want ik heb dus AOW en een beetje pensioen en mijn vrouw die uit Polen komt en hier nooit gewerkt heeft krijgt een aanvulling van 250 euro per maand al met al dus onder het minimum.

  We hadden een advocaat genomen maar die zij op het laatste moment dat hij het niet zag zitten en haakte af maar we moesten hem wel 143 euro betalen.

  Ik heb de beslagvrije voet uitgerekend en we zitten daar zelfs nog onder maar de belasting dienst wil die 4000 euro.

  Als dat moet dan stappen we eruit want op die manier kunnen we niet meer leven.

  Ook de gemeentelijke belasting waar we ieder jaar vrijstelling voor kregen moeten we dit jaar betalen weer 495 euro.

  We hebben namelijk een oud campertje waar we af en toe want de diesel is ook duur mee weg kunnen maar volgens de gemeente is hij meer waard dan het toegestane en daar hadden we verleden jaar al een taxatie laten maken daar een BOVAG bedrijf en bleek dat we gelijk hadden maar nu zegt men dit jaar er si geen bezwaar mogelijk en tevens had ik het kenteken niet doorgegeven maar dat staat duidelijk op de taxatie.

  Je wordt in dit land terwijl ik hard gewerkt heb 120 uur per week dus duidelijk kapot gemaakt en ik heb al veel ondernemers gesproken die hetzelfde meegemaakt hebben hoe is dat mogelijk?

  De asielzoekers en buitenlanders waar ik overigens niets op tegen heb krijgen alles een nieuw huis spullen kleding en geld en de Nederlanders mogen 30 jaar wachten op een nieuwe woning dit s vreselijk en bovendien wordt onze cultuur ( sinter klaas ) kapot gemaakt dit moet echt stoppen.

  Ik hoop dat we er met zn allen iets aan kunnen doen.

  Ik heb in het verleden behoorlijk hard gewerkt en had daar ook een paar verzekeringen afgesloten waaronder ook een levensverzekering.

  Ik wist dat bij uitkering op einddatum eerst 50% belasting zou moeten worden betaald en dat is dus ook gebeurd , maar daarna werd het restant bij mijn inkomen opgeteld waarover ik opnieuw belasting moest betalen er bleef dus weinig over en toen als klap op de vuurpijl omdat mijn inkomen te hoog was moest ik 3840 euro terugbetalen van de huur en zorgtoeslag.

  Dat kunnen we absoluut niet betalen.

  Nu heeft de belastingdienst besloten geen zorg en huurtoeslag meer te betalen zodat er nu nog maar 1000 euro overblijft voor ons om van te leven dat gaat dus absoluut niet.

  Eerst kreeg mijn vrouw geen uitkering door allerlei fouten van de gemeente Deventer waarvoor we ook al naar de rechtbank moesten en nu krijgt ze een aanvulling maar dat is niet genoeg om van rond te kunnen komen we missen nu per maand 420 euro.

  Ik moet dus nu meer terugbetalen aan de belasting dan dat ik ooit gespaard heb, ik eb dus alles voor niets gespaard en vraag me ook af of dat in 2023 nogmaals gebeurd omdat dan een andere verzekering uitkeert.

  Ik heb in het verleden 120 uur per week gewerkt maar dus alles voor niets ik ben hier heel ziek van geworden en voor mij heeft het leven geen zin meer ik ben meer in het ziekenhuis dan ergens anders.

  Wat is er toch aan de hand dat grote bedrijven geen of weinig belasting hoeven te betalen en dit wordt dan vervolgens bij mensen die hard gewerkt hebben weggehaald?

  Ook is er nog de beslagvrije voet maar daar houdt de belastingdienst zich niet aan wij zitten daar ver onder.

  26 januari nog contact gehad met u en naar aanleiding daarvan deze kopieën naar u gestuurd waaruit blijkt dat op 19 december ik de brief kreeg waarin staat dat de beslagvrije voet alleen kan als er sprake is van verrekening of vordering dat is in mijn optiek dus wel het geval.

  We hebben over de maand januari dus ruim 400 euro minder dus de schulden beginnen op te lopen.

  Verder wil men dus vanaf januari gaan inhouden 117 plus 88 dat is dus 205 per maand daardoor zou ons besteedbaar inkomen dus onder de 1000 euro komen te liggen en dat gaat absoluut niet meer.

  We hebben besloten als dat het geval is dan stappen we eruit we hebben vanaf 2014 niets dan ellende gehad eerst mocht mijn vrouw niet werken daarna 1,5 jaar later moest ze werken maar ze heeft haar nek gebroken dus kan niet meer werken de eerste keuring die door de gemeente Deventer verzorgd wed wat helemaal niet mag ging mis de tweede keuring werd ze afgekeurd door 3 artsen en dus gingen we naar de rechtbank de gemeente weigerde een uitkering en het UVW wist van deze hele zaak niets af .

  Vanuit Polen kreeg ze ook geen uitkering ondanks het feit dat ze het ongeluk tijdens haar dienst in het ziekenhuis kreeg het UWV had gezegd als het niet gaat pakken wij het op maar ook dat gebeurde niet dus al die tijd hebben we van mijn uitkering moeten leven.

  Ik ben afgekeurd en onze auto kwamen grote reparaties aan dus toen de levensverzekering uitkeerde waren we heel blij en hebben een andere auto gekocht.

  Ook met het rijbewijs hebben we veel tegenslag gehad maar het is nu wel weer oke .

  We willen vragen of deze zaak met spoed behandeld kan worden anders zie ik het gebeuren dat we op straat komen te staan dankzij de belastingdienst.

  Samengevat is het dus zo dat de gemeente Deventer dingen doet die door het UWV gedaan hadden moeten worden, dat men daar geen verantwoordelijkheid voor wenst te nemen,

  Dat andere instanties zoals het UWV en SVB niet willen of kunnen helpen maar doordat mijn vrouw een aanvullende uitkering krijgt kunnen we niet langer dan 3 weken weg naar familie en moeten we alles melden terwijl ik dus nu gepensioneerd ben en altijd gedacht heb dan rustig te kunnen leven hetgeen dus absoluut niet waar is.

  De belasting dienst nu dus 3800 euro terug wil terwijl we zoveel moesten betalen en inleveren en we dat absoluut niet kunnen betalen ook heb ik de beslagvrije voet aangevraagd bij de belastingdienst en dan krijg je te horen dat het niet van toepassing is omdat we geen schuld hebben.

  Op 5 maart wordt dit nog door de rechtbank behandeld in zwolle maar als blijkt dat we het toch moeten betalen dan stappen we er beide uit.

  Dit soort verhalen hebben we al heel veel gehoord van ondernemers die ook alles terug moesten betalen en daardoor in de problemen kwamen en ook zzp erg die weten niet waar ze aan beginnen maar we voorzien dat de problemen nog veel groter zullen worden en dat terwijl asielzoekers en andere gelukszoekers alle gratis krijgen een nieuw hui een uitkering kleding en huisraad en ook veel minder ziektekosten hoeven te betalen wij voelen ons absoluut geen Nederlanders meer .

  Je wordt dus eigenlijk vermoord door een overheid die wel grote bedrijven steunt en minder belasting laat betalen maar dat wordt dan bij de gewone burger die zn leven lang hard gewerkt heeft teruggehaald.

  Mensen kom in opstand

  Met groet Rob Peeters

  1. Zwartjes says:

   Robbedoes wat een afschuwelijk onmenselijk verhaal. Ik schaam me steeds meer voor onze harteloze regering en overheid. Ze doen maar met de burgers of we niets zijn. Die hele regering met zijn gehuichel en leugens zou per direct moeten verdwijnen en op naar een frisse wind. Ik vrees zelf dat het zo ver komt dat we een wereldregering krijgen wat ze liever ook willen en ja dan is echt het einde zoek over hele wereld met nog veel meer armoede. Ik hoop maar voor het beste en meer kan je helaas. Alles wordt onder je voeten weggewaaid en met een noodzaak hoe je je best ook gedaan hebt. Schandelijk dat we zo’n regering hebben die alleen bezig is met geld innen en de burgers totaal niet meer zien. En ja we hebben ook zo’n medelijden met al die mensen die hierheen komen en oh zo’n medelijden. Weet je als je al die culturen op 1 grote hoop gooit is vragen om moeilijkheden en die worden alleen maar erger en erger en ja iedereen blijft liever steken blind en dat is met die hele Europa net zo met zijn geldverslindende gierigheid en inhaligheid. Dat hangt als een zware magneet om ons nek . En niemand die het durft te wagen om eruit stappen van wee in wee want wat hangt ons dan boven het hoofd? Bang tot en met dus blijven we liever hangen in Europa met al die huichelariteit. Ik wens jouw en je vrouw heel veel sterkte toe. Het leven is nou eenmaal een gevecht ik weet er zelf ook alles van en al die onrecht. Sterkte beiden!

 21. Zwartjes says:

  In ben net 55 jaar geworden en voel me nou al aan de zijlijn staan met een kleine ww uitkering. Vanuit de zorg ook nog. Wat dacht je dat ze mij nog moeten nee hoor de jongere gaan voor en ik. Zelfs in de zorg willen ze liever jonge meisjes hoor IPV de oudere. Nee mevr helaas u bent te duur en niet meer kneetbaar. Ben net vrijdag bij een zorginstelling in mijn proefperiode weggestuurd . En maar roepen en schreeuwen om personeel in de zorg die ze zogenaamd niet kunnen krijgen.
  Mijn collega’s zagen dat het niet goed met me ging volgens de leidinggevende en ik moest gelijk weg zonder verder enig tekst en uitleg van de leidinggevende. En dat was het zomaar wordt je ineens uit je werk gehaald en op het matje geroepen en je kan gelijk vertrekken zonder enig fatsoenlijk antwoord van collega’s of wie dan ook en daar sta je dan als 55 jarige op straat. Ik voelde me totaal gebruikt voor een korte periode van hoge drukte. Op dat moment werkte ik zelfs door terwijl ik bronchitis had met hoge koorts ook nog en geen mens of collega die je een handreiking deed in 3weken tijd. En nou sta ik op straat en voel me uitgepoept door die hele zorg. Nou ik ga er nog even goed over nadenken of ooit nog de zorg in ga. Wat een professionaliteit en wat een collegialiteit. Nou mijn broek zakt er van af. En ja ik voel me steeds meer nutteloos en oud terwijl ik nog tot mijn 68 en 3 maanden moet werken. Ik haar al bij de grijze lastige mensen en maak me nou al zorgen dat ik tot mijn 68 in de bijstand straks blijf zitten hoe ik mijn best ook doe om een baan te krijgen.

 22. Jilles55 says:

  Ik ben verbaasd hoe men ouderen behandeld, heel je leven heb je pensioen ingelegd en dan lijkt het beter dat je zo snel mogelijk het loodje legt
  Ik ben met keuze pensioen gegaan en heb nog wat voordeel van het nieuwe pensioen stelsel door dat ik eerder AOW ga ontvangen, als ik het zo lees meer zal heus wel de rekening krijgen van de pensioenleeftijd krijgen, vroeg of laat wordt je allemaal bestolen door deze maffia,
  Het is ons geld en zie het maar te krijgen!

 23. Verdoes says:

  Pensioenen
  Veel mensen hebben een pensioen dat de laatste jaren niet geïndexeerd is. De inflatie is niet gecorrigeerd en deze mensen kunnen zich hierdoor dus minder permitteren. Terwijl de werkenden er op vooruit gaan, worden gepensioneerden in feite gekort.
  Tevens groeien de pensioenpotten minder vanwege de geringere economische groei dan verwacht en vinden pensioenfondsen dat er extra gekort moet worden om in de toekomst de pensioenen nog te kunnen betalen.
  De voor de pensioenuitkering verantwoordelijken hebben grote moeite om uit te leggen waarom de pensioenen niet geïndexeerd kunnen worden, laat staan waarom een korting nodig zou zijn. Zij laten weten dat het allemaal héél ingewikkeld is en dat alleen hele knappe experts weten hoe het zit. Dit maakt wantrouwig.
  Wat doet een pensioenfonds?
  Een pensioenfonds beheert het gespaarde geld van een deelnemer tot aan de leeftijd dat de deelnemer met pensioen gaat. Beheren is in dit verband er voor zorgen dat door beleggen en rente de pot zo groot mogelijk wordt. Het pensioen wordt berekend door het gespaarde geld te delen door het aantal jaren tussen de gemiddelde levensverwachting en de pensioenleeftijd. Indexeren gebeurt als blijkt dat door een gunstig rendement op het gespaarde geld de pot groter wordt. Bij een ongunstig rendement moet het pensioen gekort worden. Indien de deelnemer langer leeft dan in de gemiddelde levensverwachting, kan worden doorbetaald omdat er ook deelnemers zijn die minder lang leven.
  Een pensioenfonds moet er in het huidige systeem voor zorgen dat de pensioenverplichtingen kunnen worden betaald uit het beschikbare vermogen (beleggingen, vastgoed, aandelen, etc.). De marge tussen verplichtingen en het voor deze verplichtingen beschikbare kapitaal wordt dekkingsgraad genoemd. Dit systeem wordt een kapitaaldekking systeem genoemd. Dit systeem kost overigens erg veel geld vanwege hoge beheerkosten (tussen 5-15% van de jaarlijkse premie).
  Behalve pensioenverplichtingen zijn er ook verplichtingen in geval van ziekten en overlijden. Dit maakt de uitvoering complexer, maar het principe blijft het zelfde.
  Kan het ook anders
  Ja, het kan ook anders. Zo wordt bijvoorbeeld de AOW betaald door middel van een omslagsysteem. Het totale bedrag van de AOW uitkeringen in een jaar worden via dit omslagsysteem in dat zelfde jaar betaald door de werkenden. Een zelfde systeem voor het betalen van pensioenen is moeilijk te realiseren omdat de verhouding tussen werkenden en gepensioneerden zich in het voordeel van gepensioneerden ontwikkelt en omdat niet alle gepensioneerden hetzelfde pensioen hebben. Daarbij komt het verschil in salarissen en uitkeringen aan de deelnemers onderling.
  Het huidige pensioensysteem is echter wel erg rigide en voorzichtig. De grote pot van 1500 miljard euro wordt gekoesterd en de dekkingsgraad is heilig. De vraag is echter of zo’n grote pot wel nodig is.

  Het is waar dat de pot nodig is voor het betalen van de totale huidige pensioenverplichtingen. Als er niets bij zou komen moet het genoeg zijn. Voorzichtigheidshalve is er met de schatting voor het renderen van deze pot extreem voorzichtig omgesprongen. Als er nu met een iets hoger geschat netto rendement gerekend zou worden, zou er wél geïndexeerd kunnen worden.
  Bovendien komt er elk jaar premie bij. Bij het berekenen van de dekkingsgraad is hiermee geen rekening gehouden.

  Het alternatief

  Echter, het geld dat het komende jaar en per opvolgend jaar aan pensioenen betaald moet worden is een klein deel van de totale pensioenpot. Er komt in elk jaar ook weer premie binnen. Wellicht moet er door de vergrijzing rekening mee worden gehouden dat er de komende jaren méér de pot uitgaat dan er in komt. Dat verschil moet natuurlijk in de vorm van een voorziening altijd in de pot blijven. Zolang er pensioenen bestaan zal dat in/uit verschil een fractie zijn van de omvang van de pot in het huidige systeem. De rekenmeesters kunnen periodiek uitrekenen hoe groot die voorziening moet zijn, uitgaande van een voortschrijdend inzicht en over een te kiezen tijdsperiode. Zelfs bij het hanteren van een forse veiligheidsmarge zal er na aftrek van de voorziening een aanzienlijk restkapitaal overblijven. Feitelijk is dit restkapitaal gefinancierd door de huidige en reeds overleden pensioengerechtigden.

  Dit restkapitaal kan worden gebruikt om de pensioenen te indexeren en wellicht te verhogen. Het nadeel is dat er dan minder vermogen uit beleggingen bijkomt. Anderzijds vermindert dit ook het risico dat het hele kapitaal in rook opgaat indien zich calamiteiten (rampen, oorlog, doorgevoerde EU solidariteit, etc.) voordoen. Bovendien is het niet onwaarschijnlijk dat het beleggingsresultaat voor een periode negatief zal zijn. Ook kunnen dan de (te) hoge uitvoeringskosten omlaag.
  Een buffer is leuk maar kan ook overbodig en zinloos groot blijken te zijn.

  Bernard Verdoes,
  Noordwijk 8/9/2019

  1. Nelleke reageert says:

   Dhr Verdoes, u heeft het prima verwoord. Helaas is het echter ook de jongere generatie die vreselijk tekeer gaat over de ouderen. In hun ogen hebben wij nooit iets gedaan en krijgen alles gratis. Deze arrogante houding van jongeren irriteert mij mateloos. Het slaat werkelijk nergens op en is ongelooflijk respectloos. Als je de reacties leest dan zouden sommigen ons graag een duwtje geven de andere kant op omdat we hen tot last zijn. Ik heb al menigeen hierop aangesproken maar het is echt arrogantie ten top. Ik hoop dat ze meer respect voor hun ouders hebben die hoogstwaarschijnlijk ook richting pensioen gaan. Heb zelfs al iemand aangeraden dat hij weet wat hem te doen staat als hij geen “oude grijze duif” wil worden zoals hij dat zelf noemt. Het laat zich raden.

 24. Gerrits says:

  Ik heb een ABP-pensioen. ABP maakt 7 tot 9% rendement op zijn beleggingen. Men hanteert konstant een rekenrente van 1,1%. Tot nu toe heeft nog nooit iemand mij het verband tussen rendement en rekenrente kunnen uitleggen. De rekenrente is afgeleid van de zgn. euribor-rente. Sinds de aanvang van de bankencrisis zijn de reserves gestegen van 850 tot 1600 miljard. Elke maand komt er meer binnen bij het ABP dan er uit gaat. De direkteur van het ABP heeft nu ook in de gaten gekregen, dat de fabeltjes niet langer zijn vol te houden.
  Bij mij vat de angst post, dat, net als in het verleden, er een minister van financiën komt, die zonodig weer een greep in onze kas gaat doen.

 25. Wil-61 says:

  Hallo ik Wil en ik ben 61 jaar en ben met mijn 14 jaar begonnen te werken maar kan nu niet meer deelnemen aan het voor mij hectische arbeidsproces en kreeg ik een Wia uitkering en met deze uitkering konden we na alles in ons leven te hebben beknibbeld net rondkomen.
  Het UWV voert bezuinigingen uit en mensen die niet meer mee kunnen flikkeren ze de wia uit en het UWV heeft mij van 80 / 100% herkeurd naar 70,26% dus volgens het UWV restverdiencapaciteit wat voor mij niet haalbaar is.
  Dus nu krijg ik een Wia vervolguitkering, dus flink omlaag met de uitkering en nu houden we per week 93 euro over om voor 2 personen van te eten, kleden en de extra dingen die er zo nu en dan voorbij komen zoals verjaardagen.
  Dus ik kan je vertellen dat behoorlijk beknibbelen is, er moet dus niets raars gebeuren want dan zijn we de klos.
  Nu komt het kromme hier in Nederland in 2017,- 2018 en 2019 krijgen we bericht van de belasting dat we verplicht aangifte moeten doen dus een belasting verrassing in 2017 van 337 euro 🙁 en in 2018-19 iets minder.
  Ik krijg van het UWV arbeidsongeschiktheidsuitkering en van het ABP een stukje arbeidsongeschiktheidspensioen te samen 1348 euro netto en omdat ik dit samen van 2 instanties krijg wordt ik door de belastingdienst nog even lekker belast.
  Ik begrijp dat als je 2 behoorlijke inkomens hebt dat je dan door de belasting wordt aangeslagen maar mensen die het moeilijk zat hebben en het hoofd maar net boven water kunnen houden vind ik een schande.
  Nu in 2020 heeft het VGZ de prijs van de zorg verlaagt Jippyyy!!
  Maar gelukkig zijn er voor de minderbedeelde een collectieve verzekeringen zoals het VGZ GemeentePakket Compleet.
  Super VGZ maar in 2020 gaan voor ons de zorgkosten niet omlaag maar worden 11,12 euro duurder per maand.
  Waar gaat dat heen hier in Nederland 61 jaar en niet meer mee kunnen en door het UWV weggeduwd worden in een Wia vervolguitkering en dan door de zorg VGZ en de Belastingdienst worden leeggezogen..
  En dat gezeur van de regering dat er zat is te halen is bij de rijke oudere ben ik meer dan zat ik ben nooit rijk geweest en heb mijn hele leven al moeten beknibbelen, mijn ledikantje heeft niet in het juiste huis gestaan.
  Het is tijd dat dat er een bezem door al die kromme regels wordt heen gehaald en dat de minima niet meer zo hard worden getroffen die mensen hebben het al moeilijk zat.
  Bij de overheid blijven ze hun zakken wel vullen met wachtgeld, onkostenvergoedingen en hun dubieuze bijbaantjes.
  Het wordt ook wel eens tijd dat deze graaiers eens aan de onderkant van de samenleving gaan denken.
  Ze moeten zich daar allemaal diep schamen.

 26. Gerard1949 says:

  Ben op de leeftijd van 60,5 jaar door mijn werkgever voor 100% naar huis gestuurd.
  Had een berg aan vakantie uren staan.
  Tot 62 jaar doorbetaald.
  Daarna in de VUT, tot mijn 65.
  Helaas ging toen door het Kunduz akkoord de AOW naar 65 jaar en 2 maanden.
  Kwam doordat Wilders niet meer wilde gedogen.
  Wilders is een praatjesmaker.
  Veel geschreeuw en weinig wol.
  CDA, D66, ChristenUnie, PvdA en de VVD hebben Nederland weer op de kaart gezet
  Dus twee maanden zonder AOW en PME pensioen.
  Ben nu 70 jaar en geniet van mijn neefjes en Nichtjes.
  Heb toen ik goed verdiende lijfrentes afgesloten.
  Helaas brengen zij nu maar 1% op.
  Maar toch geniet ik.
  Heb dankzij de WMO huishoudelijke hulp en ondersteuning.
  Heb daar 45 jaar dag en nacht voor gewerkt.
  Bedrijf was opgekocht door een hedgefund.
  Is nu verplaatst naar Tjechië.
  Lukt niet om daar de generatoren te maken.
  En dat allen maar voor de winst van het Hedgefund.

 27. francienmegens says:

  gelukkig heb ik niet met een pensioen te maken
  ik heb er géén
  wij hebben ons hele leven altijd ons spaar geld in ons huis gestoken 45 jaar lang
  eigenlijk nooit op vakantie geweest
  we hebben nu inpandig 2 appartementen die we verhuren
  en onze woning is leeftijd bestendig
  geen hypotheek
  gelukkig hebben we niets te maken met die oplichters van pensioenfondsen

  1. Jan Reintjens says:

   Het is met pensioenfondsen niet altijd kommer en kwel.
   Ik heb sinds mijn 17e altijd in de zorg gewerkt. 49 jaar lang in verschillende functies. Geen enkele keer in de ww. gezeten of iets dergelijks.
   Met een afbetaalde eigen woning, pensioen en AOW komen we redelijk rond.
   Investeren in onze tussenwoning met duurzame kozijnen en HR ** glas, zonnepanelen en een airco maakt dat we ook met deze energiecrisis proberen uit de voeten te komen.
   Maar het is altijd goed om de tering naar de nering te zetten. Met andere woorden, spring nooit verder als je polsstok lang is.

 28. Frans4sure says:

  Grijze plaag, tja… kom op voor je rechten en laat je nooit wegcijferen of opzij zetten.

  Ik weet wel dat ik heb moeten knokken om mijn pensioen te krijgen.

  De manier waarop je als would-be pensionado werd behandeld door veel pensioenfondsen en -verzekeraars heb ik als schokkend ervaren, Ben dus blijven knokken, van mijn verwachte pensioen resteerde slechts 30 %.

  Het blijft een twijfelachtige kliek

 29. Boris2 says:

  Ja dat zal wel zo zijn, maar wat is oververzekerd een wa-verzekering terwijl je de eventuele schade zelf kunt betalen??? Het op de spaarrekening zetten zet geen zoden aan de dijk, want de hebberige banken hebben het plan opgevat om “als ze de kans krijgen” boven de ton kosten te gaan berekenen. Wanneer grijpt deCentrale Bank en de regering (voor wat die waard is) in, in het “gelegitimeerde stelen “ door de banken. In de bankencrisis hebben we ze gezamenlijk overeind gehouden en nou hebben de top van de bankiers een megasalaris met megadividend.
  Hoe er met de AOW en de pensioenen wordt omgegaan is schandalig, is er vergeten dat de aardgasbaten bestemd waren voor de AOW? Vast wel.