“Het voelt alsof we een grijze plaag zijn geworden!”

Jarenlang zet u zich in en werkt u zich een slag in de rondte om op uw 65e met pensioen te kunnen. Maar dan wordt de AOW-leeftijd verhoogd, komt u in een pensioengat terecht en blijkt uw verwachte pensioen lang niet zo hoog als gedacht. Iedereen kent wel iemand die in de knoei zit met zijn of haar pensioen. Maar hoe zit het echt met de financiële situatie van de 50-plusser? We vroegen de leden van het MAX Opinie Panel naar hun persoonlijke situatie.

Pensioengat

Ruim twee derde van de ondervraagden blijkt met pensioen en 92 procent van hen ontvangt een AOW. De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de Rijksoverheid. Iedereen die in Nederland gewoond of gewerkt heeft, ontvangt vanaf de AOW-leeftijd iedere maand een geldbedrag. Omdat de kosten voor de AOW landelijk stijgen, neemt de Rijksoverheid maatregelen om het toch betaalbaar te houden. Zo gaat de AOW-leeftijd bijvoorbeeld in stapjes omhoog. Het kan dus voorkomen dat u in plaats van op uw 65e verjaardag, pas AOW ontvangt als u 65 jaar en 4 maanden bent.  Ruim 20 procent van de ondervraagden geeft aan door de verschuiving van de AOW-leeftijd in een pensioengat te zijn gevallen.

Onrecht

De verontwaardiging onder veel ouderen is groot. Ze hebben hun leven lang hard gewerkt en worden in veel gevallen nu gekort op hun pensioen of op andere toeslagen. Ruim 30 procent van de ondervraagden geeft aan dat er zaken in zijn leven spelen, waarvan ze vinden dat hen onrecht wordt aangedaan:

“Ik ben jaren voor de gek gehouden met mijn pensioenleeftijd. En in plaats van dat ik waardering krijg voor vele jaren werken, voelt het nu alsof wij een grijze plaag zijn geworden.”

“Het systeem zoals het nu in Nederland geregeld is, is zeer onrechtvaardig. Wij leven samen van een klein pensioen, een WIA-uitkering en een AOW en er wordt alleen maar aan ons geplukt. Vroeger kreeg je nog een tegemoetkoming van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het UWV, maar dat is allemaal afgeschaft. We mogen alleen maar betalen. En daar heb je dan 50 en 35 jaar hard voor gewerkt. Men gooit miljoenen over de balk en de ouderen en langdurig zieken en gehandicapten mogen de rekening betalen. Schandalig vind ik dat.”

Komt u rond?

1 op de 5 respondenten heeft gedurende zijn arbeidzame leven apart gespaard voor een aanvullend pensioen. Het overgrote deel deed dit door een lijfrentepolis of spaarpolis af te sluiten, anderen kozen ervoor te investeren in aandelen. Het jaarinkomen van het overgrote deel (ruim 75 procent) van de ondervraagden ligt tussen de 0 en de 40.000 euro. Bijna 20 procent van deze respondenten kan hier echter niet van rondkomen en 30 procent van die groep is daardoor in de schulden beland. Met hulp van buitenaf proberen zij de schulden in te lossen. Desondanks gelooft maar 57 procent dat zij die schuld ook daadwerkelijk af kunnen lossen.

De slappe was

Van de respondenten die aangeven goed rond te komen van hun inkomen heeft bijna drie kwart spaargeld op de bankrekening. 14 procent van hen heeft het geld de afgelopen maanden echter van de spaarrekening gehaald. Door de lage rentes geven zij aan niet meer het gevoel te hebben dat het zin heeft om het geld op de spaarrekening te laten staan. Ze vinden het veiliger om hun geld weg te halen bij de bank en ergens anders in te investeren.

Spaardoelen

Slechts 28 procent van de ondervraagden met spaargeld heeft een speciaal spaardoel. De meeste mensen sparen om tekorten aan te kunnen vullen, omdat ze eerder willen stoppen met werken of voor hulp in de huishouding (later). Ook sparen voor een uitvaart, het opvangen van financiële tegenvallers of een vakantie zijn veelgenoemde spaardoelen.

Financiële steun

Steeds meer volwassen kinderen komen weer thuis wonen, bijvoorbeeld na een verbroken relatie of als ze zelfstandig niet meer rond kunnen komen. Een groot deel van de ouders is bereid hun kinderen te helpen, zeker in geval van nood. En ruim een derde van de ondervraagden geeft ook aan de (klein)kinderen wel eens financieel te ondersteunen. Iets meer dan de helft van de respondenten doet dit helemaal niet en vindt dat de (klein-)kinderen zichzelf maar moeten redden. Het onderwerp ligt wel gevoelig, 1 op de 5 ouders geeft namelijk aan te worstelen met het beroep dat hun volwassen kinderen op hen doen, zo blijkt uit een eerdere peiling onder zo’n 2500 leden van het MAX Opinie Panel.

Oververzekerd

U kunt zich tegenwoordig bijna overal voor verzekeren en Nederlanders houden ervan om dat ook te doen. “Nederland is een zwaar oververzekerd land”, aldus de Consumentenbond. Zo hebben 9 op de 10 respondenten een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten en heeft bijna iedereen (93 procent) een inboedelverzekering. Op de vraag of ze wel eens gebruik hebben gemaakt van hun aansprakelijkheidsverzekering antwoordt 72 procent met een ja. Bijna 3 op de 5 respondenten geeft echter aan nog nooit gebruik te hebben gemaakt van de inboedelverzekering. Hoe zit dat bij u? Wellicht is het tijd om eens kritisch naar uw verzekeringen te kijken. Een duur verzekerd gezin kan namelijk wel 800 euro per jaar besparen. En dat bedrag kunt u dan weer mooi op uw spaarrekening zetten.

Geef een reactie

Reacties (24)

 1. peter64juitede says:

  en dan denk je nog wat over te houden als je met pensioen gaat.
  het pensioen word al flink gekort.
  maar kom je net als ik,
  onverhoopt de laatste twee jaar in de uwv,
  dan hou maar op met het woord pensioen
  gewoon voor niks gewerkt al die jaren.
  omdat na alle kortingen het laatste beetje ,
  ook nog eens berekend word op je laatst verdiende loon.
  nu ga ik in de uwv al flink naar benednen met mijn gewone loon.
  van de pensioen houdt ik helemaal niks over
  gewoon alles gestolen dus .
  en dan zeggen ze dat dit land zo goed is voor zijn mensen.
  wat mij betreft ,
  deugt deze hele regering niet

 2. oosterwijck says:

  Steeds meer mensen komen tot de ontdekking dat ze bestolen en bedrogen worden door de regering. De VVD spant hierbij de kroon. Een partij vol leugenaars, die aan geheugenverlies lijden en van de ene fraude in de andere rollen. Onbegrijpelijk dat en normaal weldenkend mens, (buiten de uitverkorenen waardoor die partij opgericht is) op zo’n partij stemt. Rutte wist een groot aantal minderbegaafden voor zich te winnen, met de belofte: “Iedereen duizend euro erbij”. Je begrijpt niet, dat zelfs een zwakbegaafde, daarin trapt, maar het is gebeurd. … Nu komen steeds meer mensen tot de ontdekking, dat ze leeggezogen worden, dat ze zelfs niet een onbezorgde oude dag gegund worden. Het gepeupel, of anders gezegd, “Jan lul”, mag de teruglopende inkomsten van de uitverkorenen aanvullen, door korten op zijn inkomsten, korten op zijn leefplezier, korten op zijn woongenot. En het hardst getroffen, wordt de leeftijdsgroep tussen de 50-jaar en 65-jaar. Die worden door hun werkgever op straat gezet, waardoor hun levenspeil met 30% verminderd, hun pensioenopbouw wordt afgebroken en hun levensvreugde (die meeste mensen uit hun “belangrijke” baan halen) wordt weggenomen. Je kunt je levenspeil nog in stand houden door je huis te verkopen of te verpanden. Dus weg erfenis voor de kinderen. Sommigen hebben nog een spaarrekening, die aangesproken kan worden. Maar de allerarmsten, die geen eigen huis of spaarrekening hebben, houdt het leven op en wordt het overleven. Een groot aantal wordt daardoor ziek en sterft voortijdig. En wie blijft leven, kost gewoon minder voor de Staat. En Rutte maar lachen met zijn uitverkorenen. Die leven er goed van, met hun goedbetaalde managersbanen, waarbij ze voor God spelen, door jou en mij op straat te flikkeren, met het argument “Noodzakelijk Bezuinigen”. De volgende stap, is: Iedereen kan 10 jaar pensioen kopen of 15 jaar pensioen kopen. Daarna houdt elke betaling op, behalve Algemene Bijstand. Voor wie dat niet wil, is er de euthanasie pil. Stem nooit meer op de VVD of elke andere Liberale partij. Hun vrijheid is jouw slavernij.

 3. oosterwijck says:

  Waar sparen we voor? Antwoord, om ons geld met de dag minder waard te laten worden. Officieel is er een inflatie van om en nabij de 2% maar onderhuids, is de geldontwaarding veel hoger. Dat komt, doordat de geldpersen (kopieerappraten) dag en nacht aan staan. Niemand weet de werkelijke inflatie, maar die kan wel eens 10% of meer bedragen. Dus sparen had al geen zin toen er 2% of 3% rente betaald werd door de banken, maar nu helemaal niet meer. Elke plastic Euro, wordt elk jaar minstens 10% minder waard. En laat je niet verleiden tot het kopen van goud of aandelen, daar is een wiskundig systeem voor bedacht, zodat je altijd verlies lijdt. Ik wil iedereen adviseren leef je leven, koop wat nodig is, maar besteed je geld NU. … Investeren in onroerend goed is op korte termijn lucratief, door de huidige waardestijging, maar daar zitten golfbewegingen in, die gestuurd worden door de banken en de Staat, door middel van rentetarieven en belastingmaatregelen. Op de lange termijn worden bestaande (oude) huizen waardeloos, door de hoge energiekosten en energieheffingen. Er komen energievoorschriften aan, zodat alleen energie neutrale woningen, betaalbaar zijn. Alle andere woningen krijgen met ongekende onkosten en heffingen te maken, zodat afbreken de goedkoopste maatregel is. In de toekomst zullen hele woonwijken leeg achtergelaten worden, omdat de eigenaren, de (verplichte) investeringen en energieheffingen niet meer kunnen opbrengen. Houdt er rekening mee dat er een nieuw betalingssysteem in de maak is, waarbij alle nu bestaande betalingssystemen (geld), waardeloos worden.

 4. Hanneman says:

  Potverdorie, meneer of mevrouw Oosterwijck, hoe vervelend ook, maar u heeft vaak gelijck. Vooral de opmerkingen over de meest begaafde criminele organisatie van deze tijd ook wel VVD genoemd, zijn wáár.
  Jan Lul En Miep Knie gaan eráán. Ik ben nu zo’n beetje veertig jaar volger van ontwikkelingen in Den Haag maar kan aan uw verhaal nog een puntje zuigen. Het klópt. De VVD berooft het grootste deel van de bevolking en is absoluut doende met het smeden van plannen om nóg meer schapen naar de slachtbank te leiden. En zij weten zich daarin gesteund door de PVVDA, VVD66, CVVDA en laat ons vooral de kleine “christelijke” onderkruipers niet vergeten. Alles wat in deze samenleving ooit heeft bijgedragen aan véérkracht is door hen vérkracht. Alle instrumenten om een beetje sociaal geluid hoorbaar te krijgen weggevaagd. Er klinkt nog enkel klaagzang én terécht. Honderdduizenden de straat op gebonjourd door de Big Boys, even zoveel zieken wonderbaarlijk genezen verklaard door “uitkerende” instanties, om maar te zwijgen van alle door banken en verzekeraars op de kast gejaagde vermeende fraudeurs of wat te zeggen over de vele bejaarden die een leven lang peesden en de kassen spekten maar nu door onze zelfgekozen terreurorganisatie worden kaalgeplukt en een ellendig einde aan hun leven zien worden gemaakt? Onderwijl gaan de in gang gezette vérvormingen dóór. Alles wat europees gezind is verwijt het de neestemmers dat ze de europese wetgeving niet willen, het associatieverdrag afwijzen én dat een Brexit ons de economische kop gaat kosten. En die verwijten zijn ook gemaakt naar de tegenstanders van de Euro, de privatisering van ongeveer álles waaraan door de gebruiker of consument onmogelijk aan is te ontkomen terwijl ieder weldenkend mens inmiddels toch moet zien dat alleen al deze beide kwesties voor een berg crises op alle terreinen hebben gezorgd. Dadelijk rollen we de tijd van TTIP in en dan gaat het waarschijnlijk écht goed mis. Hoewel? Véél misser zou je bijna onmogelijk achten. Niet ondenkbaar dat een groot deelvan het electoraat al dat gejat, geknijp en gelieg helemaal zát is en besluit PVV te stemmen. Als je dat besluit te doen zul je worden gerubriceerd als racist, Tokkie of iets dergelijks en er zal worden geroepen dat het pas echt fout gaat in Nederland als de PVV zou gaan (mee) regeren. Maar ik kan niet anders zien dan dat de gevestigde politiek het al zo verkeerd doet dat het mij stug lijkt dat ze door mr. Wilders kunnen worden overtroffen. Of ik er doodmoe van word dat Schippers, van Rijn, Klijnsma, Blok, Kamp, kortom ál de vertegenwoordigers van de Haagse Staat ons beliegen, bestelen, uitknijpen en tóch stelselmatig die constateringen ontkennen? Já! Doodmoe! En vele honderdduizenden mét mij! Maar wie oh wie weet hoe dit is te keren? Want de verkiezingen komen eraan en opnieuw zal er worden gemanipuleerd en gelogen en zullen de verkeerden gaan regeren.

  1. oosterwijck says:

   Geachte Hanneman, voor alle duidelijkheid, het is dhr. Oosterwijck

   Het is inderdaad niet makkelijk meer om een oprechte partij te kiezen. De meeste partijen zijn besmet met geinfiltreerde uitverkorenen, die het kapitalisme nastreven, en liberalisme uitschreeuwen, maar die echt in hun vaandel voeren: “Alles voor ikke”. Ik ben door en door socialist, dus stem ik op de SP. Dat is de partij die het minst kwaad doet, ook al is deze partij reeds besmet met infiltratie van de uitverkorenen, die eerder al de PVDA besmet hebben. Ook moet je niet bij de Christelijken zijn, omdat alles wat in: God, Allah, st Nicolaas en de Kerstman geloofd, een beetje wereldvreemd is. Het zijn mensen die niet in zichzelf geloven en alle verantwoording bij het ongrijpbare leggen. Inshalah of Godswil. Een (wereld) leider moet in zichzelf geloven.

 5. oosterwijck says:

  Nog even over, oververzekeren. De Verzekeringsmaffia, maakt dagelijks dure reclame met allerlei verzekeringsformules, die neerkomen op misleiding van de consument. Het enige wat ze verzekeren is zichzelf, hun eigen inkomen. … Iedereen weet inmiddels wel, dat de verzekeringsmaatschappijen in zwaar weer zitten, nadat hun megaoplichting met de woekerpolissen is mislukt. Ze worden al jaren in bescherming genomen door de (VVD) politici omdat die twee uit hetzelfde nest komen (de uitverkorenen). Nu proberen ze de consument gek te maken met andere diensten. Ik kan maar een ding zeggen: “Je hebt geen verzekeringen nodig”. Behalve de verplichte verzekering voor auto of bromfiets. Flikker alle andere polissen de deur uit. En zeker de levensverzekeringen, je kunt beter je geld uit het raam gooien. Ik kan maar een advies geven: “Houd de verzekeringsmaffia buiten de deur”.

  1. jang says:

   Begrafenis verzekeringen zijn idem dito.
   als je een verzekering van ardanta hebt kijk hem eerst goed na en vraag waneer zij uit betalen.
   Als je een eenvoudig mens bent en je hebt geen kapitaal vraagt ardanta even goed boven een uitkering van €2100 een bewijs van erf recht .Deze kost tussen €750,00 en €1400,00 waar zij bij het afsluiten niet op wijzen ,doch als je denkt je begrafenis hiervan te moeten betalen ,moet je wel dit bedrag bij de kosten op tellen.Indien je dus een uitkering van €2300 hebt afgesloten moet je blij zijn dat je de helft over houd.Het heet Ardanta

 6. parrhessia says:

  Na de reblieken van enige goed ge informeerde(waarvoor mijn dank) kan er nog veel meer rottigheid zichtbaar worden gemaakt.
  Meerdere tweede kamerleden VVD,PVDA,D66,aan verwante heulers willen niet graag gezien worden in een belangen verstrengeling,maar waarom dan al die opgevoerde toneelstukken met leugens,bedrog,zelfbehoud?Theater,…Wie nog meer behoefte heeft aan belazerij wordt kennelijk nooit meer wakker! De vader v.d. leugen regeert,de heren voeren hun belangen uit!Ze maken wetten die het grootkapitaal dienen, ze hebben lobbyisten nodig van het bedrijfsleven om een toekomstig goed betaald baantje te krijgen,als zodanig functioneren ze dus in de tweede kamer als undercurver belangenbehartiger(lobbyist) v.h. grootkapitaal/bedrijfsleven.
  Ps:met enig speurwerk/inzet ontdek je wat voor baantjes de HEREN van NAAM daar bekleden in BINNEN EN BUITENLANDSE functie’s.
  Welke politieke partijen zijn bekend die het tegendeel laten zien in hun beleid,beloften,uitspraken,inzet voor de geplaagde burger?! Volgend jaar kunnen we gaan stemmen,kijken of de underdog wakker is geworden!!!

 7. peter64juitede says:

  ik heb nooit gestemd
  ik zal nooit stemmem
  en ben dr nog trots op ook
  omdat ik niet stem op oplichters
  dieven zijn het allemaal

  1. Felise Schulze says:

   Ik stem ook nooit. Maar niet omdat ik meen dat er uitsluitend dieven en oplichters in het kabinet en de kamers zitten. Ik vind het feit, dat wij mensen niet verder kunnen komen, dan een zogenaamde democratie te zijn, maar dit stoelend op geschreven wetjes en voorschriften te jammer. Dat is de reden dat ik weinig vertrouwen heb in regeringen. Maar dat ligt dus aan het feit, dat wij mensen ons zo vaak zelf als burgers weten te misdragen. Waardoor de tijden zeker nog niet daar zijn van eerlijk en integere volksvertegenwoordiging ter wille van een waarlijk democratische staat.

  2. Williaan says:

   Niet stemmen daar is de partij waar je de grootste hekel aan hebt erg blij mee!
   anders ging die naar een concurrent, kies er een waar je de minste hekel aan hebt, al zal dat niet mee vallen.

 8. Flier says:

  Door een “foutje” van pensioenfonds en werkgever heb ik alleen aow.(voor al diegenen die dit niet geloven, de toenmalige ombudsman en vakbond zijn er ook niet uitgekomen)
  Dit is 10 jaar geleden. Heb de knop omgezet, auto de deur uit en toeslagen aangevraagd en verhuisd naar een goedkopere woning. Overigens is deze ook al ruim in de €500.
  Ik zou natuurlijk graag wat meer hebben, daar niet van. Maar ik kan rondkomen en zet ook nog wat opzij.. ,Dit is niet knap of zo, maar omgaan met wat je hebt.
  Dus probeer blij te zijn met wat je hebt, zoals ee pensioen wat iets minder is dan waar je vanuit bent gegaan en geniet ervan.

  1. MvdBerg says:

   Grote klasse mevrouw Flier. Van alleen AOW valt inderdaad te leven. Heerlijk als je dat kunt zonder klagen! Ik ben net zo’n geluksvogel als u, die de tering naar de nering kan zetten.

  2. Felise Schulze says:

   Helemaal mee eens. Ik geniet er ook dagelijks weer van. Met vriendelijke groet.

 9. oosterwijck says:

  Terugkijkend in de geschiedenis kom ik tot de volgende conclusie: In 1945, werd Europa bevrijd door enerzijds Amerika en anderzijds Rusland. Meteen begon een nieuwe veldslag, Kapitalisme tegen Socialisme (ook wel Communisme genoemd). Amerika en Rusland probeerde elkaar de loef af te steken met de beste verzorgingsstaat te demonstreren om de Europese arbeidersklasse voor zich te winnen. Met het Marshallplan kwamen veel Amerikaanse bedrijven naar Europa: Remmington, Nickolson, AMP, om er een paar te noemen. Er stonden grote belangen op het spel en de bevolking werd verwend met een vaste baan een nieuw huis een auto. Niets was onmogelijk. Elk jaar meer welvaart en meer luxe. De Europese Communisten, kregen het zwaar, terwijl ze tijdens de oorlog tegen nazi Duitsland ageerden, werden ze na de oorlog genegeerd. Een Communist kon een carrière wel vergeten. Voor de bevolking werden nieuw woonwijken gebouwd, hier met ééngezinswoningen, in de USSR met appartementsgebouwen. Hier met een eigen auto, in de USSR met gratis openbaar vervoer. Eigenlijk was alles gratis in de USSR. De mensen, daar, gingen naar de fabriek of kantoor en hun hele leven was verzorgd en geregeld. Elke zomer gratis (met vakantie bonusbonnen) op vakantie naar de Krim. Hier was alles anders verzorgd, je kreeg meer loon en daarvan moest je alles weer zelf betalen. Netto bleef er hetzelfde over. Maar beide systemen waren erg kostbaar voor de Staat, om de arbeider te behagen en te beletten dat hij sympathie kreeg voor de tegenstander. In de jaren tachtig, bleken beide systemen niet langer houdbaar. Amerika trok zich terug en de Amerikaanse bedrijven die met het Marshallplan naar Europa waren gekomen, sloten de deuren. Gorbatsjov kwam aan de macht (nadat Jeltsin teveel was gaan drinken) en werd benaderd door de Iluminatie (o.a. Rockenfeller en Rotschild) met een voorstel om de USSR te ontmantelen. Hij ging akkoord en er kwam een eind aan de wedloop om de arbeidersklasse te behagen. Dit was het definitieve eind van het arbeidersparadijs. Vanaf nu zal de arbeider echt goed worden uitgekleed en alle verworvenheden ontnomen worden, die hij sinds 1945 had verkregen. De rekening moet nu worden terugbetaald, door de arbeider.

 10. Boele Terpstra says:

  Ik heb met verbazing gekeken naar Hollandse Zaken over het pensioen. Ouderen worden weggezet als klagers door een vrouwelijke econoom. Je zou verwachten dat een econoom echte argumenten weet te geven voor het feit dat ouderen worden gekort op hun uitkering door de pensioenfondsen, niet omdat ze te weinig vermogen hebben om de uitkeringen in de toekomst te kunnen betalen, maar doordat de regering in een wet heeft vastgelegd dat de rekenrente bij de bepaling van de dekkingsgraad 1,75 % moet zijn, terwijl een veel betere schatting zou zijn een rekenrente van 2,7 %, want het rendement op pensioenen over de hele wereld is nog nooit lager dan dat percentage geweest. Sterker nog op dit moment zijn de rendementen gemiddeld 6%. De ischatting van 1,75% is dus veel te laag ingeschat, gevolg de pensioenfondsen mogen niet indexeren. Het heeft dus niets te maken met het onware feit dat steeds naar voren wordt geschoven, alsof de pensioenfondsen te weinig geld zouden hebben om de uitkeringen te indexeren.
  Het zou de econome kunnen helpen dat ze het boekje “19 Mythes en onwaarheden over ons pensioen” van Rob de Brouwer van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen eens zou lezen want daarin staan wel de op fundamentele waarheid berustende argumenten.
  Het probleem met de economen van deze tijd is dat ze denken in modellen zonder zich af te vragen of ze wel op fundamentele waarheid berusten. Ik kijk uit naar de tijd dat economen weer oog krijgen voor wat echt belangrijk is, namelijk de waarheid spreken, misschien dat weldenkende mensen dan weer vertrouwen in de “mainstream economen”, lees jaknikkers, kunnen opbouwen. Gelukkig zijn er nog genoeg nadenkende in Nederland over maar ze moeten wel gehoord worden, en dat is niet het geval.
  Overigens vind ik ook de voorbereiding van de gesprekleider minimaal, want ook hij had zich eerst moeten verdiepen in de materie, feiten verzamelen die waar zijn, want anders krijg je onzinnige gesprekken waar mensen de mond word gesnoerd op momenten, dat ze iets belangrijks hebben te melden.

  1. Felise Schulze says:

   Economie mijn beste is de idiootste uitvinding van mensdom, dat was het en is het heden ten dage nog steeds. Maar gezien de realiteit in deze wereld zal dit idiote idee niet snel overboord gaan. In welk geval men er maar beter met een knipoog naar kan kijken.
   Dat het rendement van pensioenfondsen hoger is vastgesteld, dan ons redelijk lijkt, heeft toch ook met hopelijk nog een lange toekomst te maken en velen, die dan nog steeds graag in Nederland na een arbeidzaam leven soorten pensioen zullen willen genieten.
   Ik vind regeringen over het algemeen onverdraaglijke instituten, maar ik ben het wel eens met de uitdrukking ‘regeren is vooruitzien’.

 11. oosterwijck says:

  In Belgie worden de pensioenen en de uitkeringen, 2x per jaar geindexceerd (aangepast aan de inflatie). Daar hoeft niemand voor te demonstreren of te staken, dat gaat geheel automatisch. In Belgie wordt helemaal niet gesproken over verlaging van de pensioenen, omdat de rekenrente a-sociaal en crimineel verlaagd is. Daarbij komt nog, dat de huren, veel lager zijn als in Nederland, dat de ziektekosten verzekering veel goedkoper is als in Nederland (80% goedkoper), dat er geen eigen risico is voor ziektekosten. De medicijnen zijn in Belgie veel goedkoper (tot wel een kwart van de prijs hier). Ik ben nu 63 jaar en heb al 8 jaar een WIA uitkering. Ik heb ook al 8 jaar een tweede woning in Belgie. Als ik over drie jaar 66 ben, en AOW krijg, wordt mijn tweede woning, mijn eerste woning. Ik weet nu al dat ik minstens €500 meer te besteden heb, als ik in Belgie ga wonen na mijn pensioen. Hoe is het mogelijk, dat je op zo’n korte (fiets) afstand van Den Haag, zoveel goedkoper kunt leven? Ik begrijp steeds beter, dat de Belgen zich in 1830 hebben afgesplitst van de Ollanders en ze met pek en veren hebben verjaagd. Koning Willem I heeft nog geprobeerd om ze met geweld op ander gedachten te brengen, maar hij werd in de pan gehakt en opnieuw verjaagd. Misschien moeten we ons aansluiten bij Belgie en dat corrupt tuig uit Den Haag verjagen met pek en veren.

 12. Dieuwertje Eva says:

  Ik heb ook problemen door het pensioen gat 2 jaar moet ik overbruggen ! heb ik daar 45’jaar hard voor gewerkt ? zorg dat de AOW weer op 65 komt !

 13. Peter Uil says:

  Ouderen van Nedserland zouden in 2017 massaal op 1 partij moeten gaan stemmen zodat er EINDELIJK iets voor de ouderen concreet kan veranderen, misschien kan MAX hier een voortrekkersrol vervullen. Sinds men het AOW-pensioen ten onrechte een “uitkering” is gaan noemen, zijn de opgebouwde rechten verzwakt en al jaren lopen de inkomsten ui uw aow pensioen achter tov anderen. Heb de indruk dat het huidige aow-pensioen in vergelijkt met bijvoorbeeld de jaren negentig aanzienlijk in waarde heeft afgenomen terwijl de overheid steeds nieuwe regels verzint om ouderen in de wielen te rijden. Voorbeeld hiervan is huisvesting/mantelzorg, de overheid stimuleert het zelfstandig wonen dat is een mooi recht. Echter zodra een ouder persoon een ruimte in zijn huis verhuurt om die noodzakelijke kosten te dragen, word hij direct gekort en alle kansen hem ontnomen om het zelf naar eigen inzicht en op eigen initiatief op te lossen. In Duitsland hebben ze dat beter geregeld daar maken ze het voor een ieder mogelijk om dat zelf WEL op te lossen en zulke oplossingen cq kleine inkomsten zijn vrij gesteld voor het inkomen. Mede daardoor stimuleert die overheid de zelfredzaamheid. Er zijn in Nederland heel veel mensen die groot wonen en daar graag blijven, maar dan komt de aow-pensioen onder druk doordat het nu ten onrechte als een uitkering behandelen. Toen wij 45 jaar geleden gingen werken was de aow een PENSIOEN met rechten die de overheid in de loop der tijden EENZIJDIG heeft veranderd. Daar zitten alle ouderen mee en blijkbaar is er tot heden geen enkele politieke partij die zich HARD maakt voor de 65+ daar ligt een prachtige uitdaging.

 14. Felise Schulze says:

  Levend van een AOW als single, met een jaar aftrek vanwege te zijn uitgeschreven geweest uit Nederland, voel ik mij nog steeds bevoorrecht met de AOW en ben ik ‘vadertje Drees’ nog steeds dankbaar voor zijn aanzet tot dergelijk sociaal beleid. Ik ben bijna zeventig jaar op het moment en heb met al de toeslagen voor huur en basisverzekering werkelijk niet te klagen en houd vaak genoeg nog aardig wat over per maand. Dus de schulden die ik nog heb kan ik naast mijn vaste lasten er ook nog behoorlijk van aflossen (en gezien mijn leeftijd is de einder in zicht). Veel ligt naar mijn mening eerder aan de instelling van mensen. Benadert men de broekriem positief of negatief. Zou men graag een rijke willen zijn of weet men ook uit het gewoon alledaags bestaan zijn of haar vreugden te peuren.
  Wel lijkt het mij noodzaak om mensen die onder curatele komen vanwege overmaat aan schulden voldoende mogelijkheden te bieden vanuit overheidswege om toch ook een einder te mogen waarnemen en daardoor hoop op een wat ruimer gewoner bestaan te geven.
  Wat ik zorgwekkend acht in deze regering en al voorgaande kabinetten is het privatiseren van zaken die van algemeen belang zijn binnen volk en staat, vanwege het foutieve uitgangspunt van concurrentie en winstbejag.

 15. parrhessia says:

  Zoals een ondernemer me toevertrouwde:de regeringen nationaal/ Europa lopen dankzij de jaren lange liberalisering met hun huidige regel/wetgevingen achter de feiten aan,hoe ze die inslag willen maken is zeer bedenkelijk/onmogelijk te noemen.

  Of wij burgers vertrouwen kunnen hebben/(her)stellen in het Europees belang,mijn inziens,..zo snel als mogelijk er uitstappen,oftewel de bemoeizuchtige regelgeving terug brengen.Ons Nederlands parlement,..is lachen en huilen, meerdere partijen vertegenwoordigen of zijn zelf tot lobbyisten voor het bedrijfsleven geworden-enig onderzoek brengt veel opheldering-het belang v.d.werkeloze/werkende burger word niet gehoord.We zijn tot werktuig gemaakt/geworden om de geldstroom instant te houden voor het grootkapitaal.De reële economie,v.d.kleinondernemer wordt ontmanteld om via diefconstructies de zelfverrijking te bevorderen en instand te houden binnen de steeds verder toenemende tweedeling.
  Het grootkapitaal verdient z’n geld ook zonder onnodig te infesteren in arbeidskrachten.
  Voor gepensioneerden kan er maar een boodschap duidelijk zijn,stem op links of (eigen)belangpartij 65+ we moeten ons OVERLEVINGS belang vooropstellen,als we ons laten ringeloren door onze socialebewogenheid schuldgevoel tegenover derde kunnen we het schudden.Tevredenheidspraatjes van christelijkaluur zijn niet langer,..maar hier ook onjuist aangebracht.

  We hebben gewerkt/afgedragen om zo via belegging pensioenkassen te spekken,rendementen van 6 tot 8% worden nog steeds gehaald,ook hebben we de fundamenten gelegd voor de huidige happinesscultuur v.d.jongere generaties.Ook zij kunnen door EIGEN bijdragen aan de toekomstige NIEUWE economie werken,zoals dat na de 2e wereldoorlog ook moest gebeuren.Toen moest ook alles opnieuw worden opgebouwd.
  Om ouderen met drogreden over de rekenrente van 1% (Europees beleid) en vervolgens met dekkingsberekeningen voor de verre toekomst om de oren teslaan is een verderfelijke mentaliteit,dergelijk gedachtegoed word normalerwijs in de donkereholen van het wereldwijde neoliberalisme,bij ons de VVD gesmeed.

  Nu kun je vastellen dat de PVDA D66 CDA en de christelijke kulpartijtjes zich mee bezondigen.Dat we ons bekommeren over de medemens is ons niet vreemd,maar het is genoeg geweest,…het is afgelopen dat gelamenteer/gekleineer tegenover ons ouderen.Als we niet voor ons zelf spreken!! Waar hopen/wachten we op?wie zal het anders voor ons gaan regelen,uit die luiestoel dan maar bij de verkiezingen,of!!!

  Laten we zorgdragen voor ons zelf,want bovengenoemde partijen willen ons weer lijmen/bedriegen met gladde goedkope praatjes,tijdens de verkiezingen.Kunnen we aan die tereur geen eind aanmaken???Redelijkheid daar zijn we mee groot geworden,nu moeten we de redelijkheid voor ons zelf niet uit het oog verliezen, GENOEG IS GENOEG!!!!

 16. Nico van Maanen says:

  Het is jammer dat we het in dit land niet eens kunnen worden
  wanneer mensen met pensioen mogen of kunnen stoppen met werken
  De leeftijd waarop het mogelijk wordt om te stoppen zal voor iedereen
  62 jaar moeten kunnen zijn tot max 65 jaar
  In de pensioenpotten zit een geschat vermogen van € 15.000 miljard wat is belegd
  in beleggingen etc etc genoeg voor de komende 40 jaar
  Jammer dat Nederland niet investeert in mensen op te leiden naast de vak mensen die er nu zijn
  Voorbeeld zet naast een goede timmerman en leerling die opgeleid kan worden
  en ga zo maar door en geef de Zware beroepen Stratenmaker Schilder Timmerman en de bouwsector
  een impuls en investeer in kwaliteit en duurzaamheid
  En investeer niet in het blijven sponseren van de EEG landen om de pensioenpotten van bijv Griekenland
  aan te vullen
  Nederland wil op deze manie het braafste leerling zijn van Europa
  En de regering jammer dat we maar blijven discussiëren wat voor en kabinet er moet komen triest

 17. PA1RET says:

  Kommer, 75 j
  Heb altijd vvd gestemd toen ik nog werkte als gem:ambtenaar, maar dat is verleden tijd, nu worden we door die partij bestolen, niet alleen door die partij ook door andere partijen.
  Wij ouderen zijn dus geen GEWONE NEDERLANDERS.
  Ik ben Nederland ontvlucht.