Zorgverzekering onverzekerd

Geen zorgverzekering na 1 februari, mag dat wel?

De deadline voor het aanvragen van een nieuwe basisverzekering is verstreken. Als u voor de jaarwisseling uw oude zorgverzekering heeft opgezegd, heeft u tot 31 januari om een nieuwe aan te vragen. Maar wat als u dit nog niet gedaan heeft? Mag dat eigenlijk wel, onverzekerd zijn?

Wanneer kunt u een nieuwe zorgverzekering aanvragen?

Het ‘zorgseizoen’ loopt altijd van medio november tot 31 december. In sommige gevallen mag u buiten deze periode van zorgverzekering wisselen, zoals we in dit artikel uitleggen. Maar meestal is dit de enige periode in het jaar waarin u uw oude zorgverzekering op kunt zeggen. Als u dit inderdaad voor 31 december doet, krijgt u meestal nog een maand extra om een nieuwe basisverzekering aan te vragen. Dan bent u alsnog vanaf 1 januari verzekerd, met terugwerkende kracht. Want waar aanvullende verzekeringen optioneel zijn, is de basiszorgverzekering verplicht.

Eigen risico
Lees ook: Eigen risico vanaf 2025 op de schop: wat gaat er veranderen?

Onverzekerd zijn, welke gevolgen heeft dit?

Maar wat als u na 1 februari nog steeds geen basisverzekering heeft? Dan neemt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) contact op met u. U krijgt 3 maanden de tijd om alsnog een zorgverzekering af te sluiten. Zo niet, dan moet u een boete van 437,25 euro betalen. Als u 3 maanden na deze boete nog altijd geen zorgverzekering heeft, volgt opnieuw een boete.

Die 2 boetes zijn het maximum. Mocht u 3 maanden na die 2e boete nog altijd geen zorgverzekering hebben, dan vraagt het CAK die namens u aan. Deze is duurder dan de reguliere zorgverzekeringen en u zit er in elk geval 12 maanden lang aan vast. Het CAK verrekent de te betalen premies (157,42 per maand in 2023) met uw loon of uitkering. Pas op 1 januari van het volgende kalenderjaar mag u zelf weer overstappen. In deze video van het CAK ziet u hoe dit hele proces verloopt.

Accepteer de cookies om dit element te weergeven.

Wie hebben geen zorgverzekering in Nederland nodig?

Als u meerderjarig en woonachtig in Nederland bent, is het vrijwel altijd wettelijk verplicht om een zorgverzekering te hebben. Maar er zijn enkele uitzonderingen op die regel. Als u zogeheten gemoedsbezwaren heeft – bijvoorbeeld religieuze overtuigingen – dan kunt u in aanmerking komen voor een ‘bijdragevervangende belasting’. Geen zorgverzekering, maar een andere kostenpost dus. Ook grensarbeiders, au pairs, buitenlandse studenten en werknemers van buitenlandse bedrijven hoeven niet altijd een zorgverzekering in Nederland te hebben. Valt u in één van die categorieën? Dan moet u zich wel aanmelden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB onderzoekt of u inderdaad in aanmerking komt voor deze ontheffing.

Kortom, het niet hebben van een zorgverzekering kan u dus veel geld kosten. Er zijn uitzonderingen, maar de zorgverzekeringsplicht geldt voor iedereen, ook voor gedetineerden en militairen. Via dit overzicht van het CAK vindt u meer informatie over onverzekerd zijn en alles wat hierbij komt kijken. Informatie over gemoedsbezwaren kunt u hier vinden.

(Bron: Archief, Rijksoverheid, Centraal Administratie Kantoor, Foto: Shutterstock)

Geef een reactie