Pensioen

Geen belasting over mijn pensioen in Spanje?

“Vanwege het lekkere klimaat wil ik dit najaar naar Spanje verhuizen. Nu vertelde een kennis die er al woont, dat ik over mijn pensioenen van het ABP en PGGM geen belasting hoef te betalen in Spanje. Klopt dat? Over mijn AOW moet ik daar wel belasting betalen, dat weet ik.” Mevr. W. Kooijman

U wordt dus een echte pensionado, zoals ze in Spanje zeggen. Wat de belasting betreft heeft u gelijk. U hoeft over uw overheidspensioen van het ABP in Spanje geen belasting te betalen. Maar wel in Nederland en dat is minder gunstig. Spanje en Nederland hebben belastingafspraken met elkaar gemaakt. Die komen erop neer dat emigranten over hun bedrijfspensioen, AOW of bepaalde uitkeringen belasting betalen in Spanje. Dat pakt vaak goed uit, want de tarieven liggen er lager dan bij ons. Maar voor het (ABP) pensioen van mensen die in overheidsdienst waren, zoals u, is er een uitzondering gemaakt. Daarover blijven zogenoemde residenten in Spanje in Nederland belasting betalen. De premie volksverzekeringen wordt niet in Nederland ingehouden. Het gaat dan ook om een laag percentage. Voor uw pensioen van uitvoeringsorganisatie PGGM mag u wel in Spanje belasting betalen. Het bedrag zal lager liggen dan bij ons.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 29 2016

Geef een antwoord

Reacties (2)

  Pieter Verhoeven says:

  Mijn zwager woont al enige jaren in Spanje. Hij is inmiddels 73 jaar oud en geniet AOW alleenstaande en een klein pensioen. Inkomen tesamen over 2019 bruto € 19000,- bruto.

  Hij is wat makkelijk geweest met zijn boekhouding. Op zijn AOW noch op zijn pensioentje wordt belasting ingehouden in NL. Wel premies volksverzekeringen.

  Inmiddels blijkt dat hij (vanaf 2015?) valt onder het Spaanse belastingregime. Als gevolg daarvan kan hij, startend vanaf 2016, een naheffing verwachten van rond € 2000,-. Dat is hem al medegedeeld.
  De volgende jaren volgen naar verwachting met dito naheffingen.

  In Spanje geldt, als ik het goed heb, een algemene heffingskorting van 5550 en tot 12450 19% en tot 20200 24%.

  Te lezen valt dat het Spaanse belastingregime gunstiger zou zijn als dat in NL. Nou dat is dan op deze situatie niet van toepassing. Als ik vanuit zijn situatie een pro forma berekening maak zou hij in NL tussen de 250 en 350 euro moeten nabetalen. Dat heeft o.a. te maken met heffingskortingen die in Nl van toepassing zijn zoals ouderenkorting en alleenstaande ouderkorting. Kennelijk bestaan die in Spanje niet.

  Als het verhaal klopt, en daar lijkt het op, dan pakt het voor mijn zwager wel heel erg onrustig uit. Zeg maar dramatisch gezien zijn inkomen en zijn (huur) woonkosten van 500 per maand.

  Klopt het verhaal en is er op de één op andere manier iets aan te doen?

  Bij voorbaat dank voor een reactie,

  Pieter Verhoeven
  Noordwijk

  Gerardina says:

  Dit is niet geheel waar. Het geldt alleen indien het (ABP)pensioen 90 % of meer van het totale inkomen bedraagt, aldus de belastingdienst Buitenland .

  Behalve dit loop je ook de aftrek voor de hypotheek mis, want die bestaat in Spanje niet. De tarieven Nederland/Spanje ontlopen elkaar niet veel.