Kan mijn vrouw rechten ontlenen aan mijn pensioen?

“In 2007 werd mijn ABP-pensioen hoger nadat mijn vrouw overleed. Enkele jaren later ben ik gaan samenwonen met een weduwe die ook een pensioentje van het ABP heeft. Hoe kan het zijn dat mijn pensioen daardoor met 150 euro gekort werd? Mijn huidige vrouw kan toch geen rechten ontlenen aan mijn pensioen?” B. de Vries

Ik heb het voor u nagevraagd bij het ABP. Voor 1995 vormden de pensioenuitkeringen van het ABP ‘communicerende vaten’ met de AOW. Minder AOW (na het overlijden van uw vrouw) betekende dus een hoger aanvullend pensioen. Maar nu u weer samenwoont, daalt het ABP-pensioen weer, omdat er in uw huishouden weer tweemaal een AOW-uitkering binnenkomt. De verhoging van 2007 is dus in 2010 weer ongedaan gemaakt. Wel ontvangt u een aanvulling op uw ouderdomspensioen, omdat uw nieuwe partner eveneens pensioen heeft opgebouwd bij het ABP. U denkt misschien: die wet van die ‘communicerende pensioenen’ was toch in 1995 afgeschaft? Ja, maar u bent ver voor die tijd met de opbouw begonnen. Voor dat gedeelte geldt het oude systeem dus nog steeds. Makkelijker kunnen we het niet maken.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 46 2015

Geef een reactie