Formatie

Formatie voor nieuw kabinet begonnen

De eerste onderhandelingen voor de vorming van een kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn woensdag 29 maart 2017 van start gegaan. De verwachting is dat het geen snelle formatie is, zoals 4 jaar geleden. De partijen benadrukken dat de verschillen groot zijn.

Informateur Edith Schippers

De onderhandelaars van de 4 partijen worden tegelijkertijd ontvangen door informateur Edith Schippers. Schippers heeft eerder verkennende gesprekken gevoerd met de lijsttrekkers van alle 13 partijen die in de Tweede Kamer zijn gekozen. Daaruit is voortgekomen dat VVD, CDA, D66 en GroenLinks serieus gaan onderhandelen over een kabinet. Of zij er ook echt uit gaan komen is nog niet te voorspellen.

Agenda’s op elkaar afstemmen

Het gaat er volgens Jesse Klaver (GroenLinks) op deze dag vooral om de agenda’s op elkaar af te stemmen. En misschien wordt er al kort inhoudelijk onderhandeld, voegde hij eraan toe. De onderhandelaars praten een uur met elkaar. Informateur Edith Schippers ontvangt de partijen in de Stadhouderskamer van de Tweede Kamer.

Meningsverschillen

De aanpak van de klimaatproblemen, de opvang van vluchtelingen en inkomensnivellering zijn enkele van de onderwerpen waarover GroenLinks met VVD en CDA sterk van mening verschilt. Mocht het met GroenLinks niet lukken, dan zullen de 3 andere partijen het naar alle waarschijnlijkheid proberen met de ChristenUnie.

Met meer man (en vrouw) aan tafel

Anders dan bij de verkenning, zijn de politieke leiders dit keer niet alleen. Voor de VVD zitten Mark Rutte en Halbe Zijlstra om de tafel, voor het CDA zijn dat Sybrand van Haersma Buma en Pieter Heerma, D66-leider Alexander Pechtold neemt Wouter Koolmees mee en Jesse Klaver is er met Kathalijne Buitenweg.

Dagelijks overleg

De partijen hebben afgesproken in principe dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur met elkaar te onderhandelen. Omdat Buma naar een bijeenkomst van de Europese christendemocraten op Malta moet, is er voor woensdagmiddag en donderdag 30 maart geen gezamenlijk overleg gepland.

(Bron: ANP)

Geef een antwoord

Reactie

  1. Hanneman says:

    Meneer Mingele zou over dit alles gezegd kunnen hebben dat het er op lijkt dat de voorheen linkse partijen tegenwoordig meer met rechtse politiek bezig zijn dan met linkse. En welke partij zou dan op die linkervleugel de uiterst rechtse positie kiezen? Hoe moet dat nu tussen Mark en Jesse? Ik kom er niet meer uit!