Duur 08:04
Gepubliceerd op 10 oktober 2017

De partijen zijn akkoord

Bijna 7 maanden na de Tweede Kamerverkiezingen presenteren de partijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie dinsdag 10 oktober 2017 de plannen voor de komende 4 jaar. Wij lichten wat opvallende punten uit het 54 pagina’s tellende regeerakkoord uit.

Ouderenzorg

Er wordt 2 miljard geïnvesteerd in de ouderenzorg. Ook komt er meer aandacht voor de kwaliteit van leven van ouderen. Hier wordt 180 miljoen per jaar voor uitgetrokken tijdens deze kabinetsperiode. Ook wordt het manifest Waardig ouder worden ter hand genomen.

Mantelzorgers

Mantelzorgers zitten nu soms tot over hun oren in het werk. Het aankomende kabinet is van plan om afspraken te maken met gemeenten om ervoor te zorgen dat zij ontlast worden. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden tot dagopvang en een betere communicatie over welke hulp mantelzorgers kunnen krijgen vanuit deze overheidsinstantie.

Ouderen aan het werk

Het nieuwe kabinet wil ouderen op de arbeidsmarkt tegemoet komen. Zo moet er geïnvesteerd worden in bijscholing en moet het opnemen van deeltijdpensioen makkelijker worden, waardoor het aantrekkelijker wordt om deels aan het werk te blijven. Daarnaast wordt de Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) verlengd met 4 jaar, zodat deze werknemers na het aflopen van de WW- of WGA-uitkering niet hun eigen vermogen of dat van hun partner hoeven ‘op te eten’ voordat zij in aanmerking komen voor inkomensondersteuning.

Gezondheidszorg

“We zetten in op de beweging van meer zorg van de tweede naar de eerste lijn en het voorkomen van onnodige zorg. Dit leidt tot een afname van het beroep op de tweedelijnszorg”, zo staat te lezen in het regeerakkoord over de nieuwe koers die het gaat varen op het gebied van gezondheidszorg. Ook komen er betere middelen voor de organisatie van palliatieve zorg.

Zorgverzekeringen

“Niet alleen de prijs, maar ook de kwaliteit moet centraal staan bij de zorginkoop”, wordt er in het regeerakkoord geschreven over de manier waarop zorg ingekocht wordt door zorgverzekeraars. Om dit te bereiken moeten verzekeraars en zorgaanbieders duidelijk maken wat de kwaliteit van de zorg is die door een instantie wordt verleend. Zodoende weet de consument wat hij of zij ‘koopt’ als hij of zij een polis afsluit.

Vernieuwd pensioenstelsel

Er komt een nieuw pensioenstelsel aan, meldt het regeerakkoord. In 2020 moet het nieuwe systeem ingevoerd worden en dat betekent dat dat werknemers een persoonlijke pensioenpot krijgen, in plaats van een uitkering uit een collectief pensioenvermogen zoals nu. Ook blijft het pensioen een levenslange uitkering, zodat u altijd verzekerd bent van een inkomen.

Woningmarkt

Op de woningmarkt gaat veel gebeuren. Zo krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden over de eigen woningbouwcoöperaties en moeten de gemeenten ervoor zorgen dat er meer huurwoningen in de sociale sector komen. Mensen met een koopwoning met hypotheek krijgen onder andere te maken met het volgende: “Het percentage waartegen hypotheekrente mag worden afgetrokken wordt in stappen van 3 procent per jaar verlaagd totdat het basistarief is bereikt. De opbrengst van de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt volledig gebruikt om de eigenwoningbezitters te compenseren door verlaging van het eigenwoningforfait. De wet ter bevordering van het financieren van de eigen woning met eigen middelen wordt door de in 2014 ingevoerde aflossingsverplichting onhoudbaar. De regeling wordt in 30 jaar uitgefaseerd.”

Hervorming van het belastingstelsel

Het belastingstelsel gaat veranderen. In plaats van 3, komen er 2 belastingtarieven: een van 36,93 procent en een toptarief van 49,5 procent. Bovendien wordt de heffingskorting en de arbeidskorting verhoogd. Volgens het regeerakkoord gaan zo alle groepen in Nederland erop vooruit.

Het klimaat

Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie noemt het aankomende kabinet ‘het groenste ooit’. Zo moet in 2030 de uitstoot van schadelijke stoffen met 55 procent zijn gedaald. Om dit doel te bereiken wil het onder andere inzetten op de productie van meer windenergie en wordt het belastingstelsel groener. Ook komt er een Klimaatwet, waarin alle maatregelen om Nederland zo klimaatneutraal mogelijk te maken verankerd liggen.

Beëdiging volgt later

Het kabinet dat deze plannen moet gaan uitvoeren is nog niet gevormd, maar dit zal naar alle waarschijnlijkheid uit 16 ministers en 9 staatssecretarissen bestaan. De beëdiging van de nieuwe bewindslieden laat nog wel even op zich wachten. Dit zal niet eerder dan na het herfstreces van de Tweede Kamer gebeuren, in de week van 23 oktober of mogelijk nog later.

Wilt u het hele regeerakkoord zelf lezen? Dan kunt u terecht op de site van de kabinetsformatie 2017.

Ferry Mingelen schuift op 10 oktober 2017 in Tijd voor MAX om het regeerakkoord te bespreken.

(Bron: ANP/NOS, Regeerakkoord via Rijksoverheid)

Geef een antwoord

Reactie

    Hanneman says:

    Eindelijk? Dus hoera en inzake deze ook halleluja? Denk ’t niet. Eerder voel ik een soort aandrang tot rouwen. Zou bij deze dan ook de linkse politiek, grote partijen maar ook de lokale goedwillenden willen condoleren met hun overlijden. Het is een feit. Opnieuw Rutte. Vanwege al de pratende hoofden van “verschillende” politieke partijen zou je denken dat hier sprake is van een gekleurd gezelschap maar dat is natuurlijk niet zo. Door de omstandigheden tot elkaar gekomen. Dat wel. Hun kansen schoonziend. Dat ook. Maar als dadelijk al deze misplaatste feestvreugde een beetje inzakt en plaats maakt voor de werkelijkheid van alledag dan zal het anders zijn. Beduidend minder feestelijk. Uiteindelijk is de partij van mensen als Opstelten, v.d. Steur, Teeven, van Rey, Die uitvaartboef, Hennis en nog een lange lijst van Stropdas en chanelcriminelen hier de vette baas. Deze kermis heeft met democratie geen zak te maken. Dit is voortzetting en consolidatie. Miljoenen aan de kant geschoven stemmers die indirect regelen dat de gewezen ministers en hun vazallen van het bijna ter ziele huidige kabinet zwaar overbetaalde banen wachten. Ons wacht dus beleid van een criminele organisatie. Mijn felicitaties gaan naar de bestuurders, managers, directies, topambtenaren, banken en zorgverzekeraars, beurshandelaren, hoogste inkomens, Halbe-Zijlstra, Telegraaf & RTL en aanverwanten, Geer en Goor, Unilever, Ahold en Shell, niet in laatste plaats Pechtold. Dat pechtold geen minister wordt zou mijn betoog moeten ontzenuwen maar dat doet het helemaal niet. Pechtold is zo’n beetje van hetzelfde kaliber als Zijlstra. Vanuit de coulissen veel meer kunnen aanrichten zonder de kans te lopen publiekelijk op de snuit te gaan. Hij wil, ná de politiek in Nederland, misschien ook wel zo’n super-functie in Europa, nu dus liever wat uit het grote zicht. Hij wordt geen Hennis. Buma heeft gewoon te weinig stijl en inhoud om ook zo’n plan te doen slagen. Maar gelukkig wel een optie op een staand Wilhelmus door de samenleving in aanbouw. Zal zich strakjes best even roeren bij een verruiming van de euthanasiewetgeving maar dat is het dan want als er economisch voordeel is te persen uit de pil van Drion dan wint Mark het “debat”. Maar goed. Ik wist dit. Heel velen weten dit ook. Een rechtvaardige sociale samenleving komt hier niet van. Enkel meer markt. Sociaal staat Nederland in de brand maar niks blussen. Méér benzine.

Bekijk ook

Meer