formatie

Kabinetsformatie gaat verder

Het kabinet is sinds vrijdag 7 juli 2017 met reces. Dit betekent dat er tot begin september niet meer wordt vergaderd. Maar wie denkt dat de kabinetsformatie ook stil ligt, heeft het mis. De formatie gaat gewoon verder, alleen op een andere locatie.

Vergaderloze periode

Tot begin jaren 60 is het reces van halverwege juli tot de derde dinsdag van september. Het nieuwe vergaderjaar gaat dan op Prinsjesdag van start. In de jaren 50 is dit weer anders. Toen moest de begroting voor 1 januari afgerond zijn.

Het reces is eigenlijk een heel praktische afspraak. Door vakanties van ministers, staatssecretarissen en ambtenaren, is vergaderen en het maken van afspraken niet zinvol. Dit komt mede doordat er minimaal 76 Tweede Kamerleden aanwezig moeten zijn bij een vergadering. Voor de Eerste Kamer zijn dit er 38. Om het overzichtelijk te houden is er voor gekozen om het reces in de zomermaanden, juli en augustus, en tussen Kerst en Oud en Nieuw te plannen.

Niet vergaderen, maar wel aanwezig

Overigens wil het reces niet zeggen dat alle Kamerleden op vakantie zijn. Het is ook een periode waarin zij werkbezoeken afleggen, studeren of stage lopen bij andere disciplines. Een aantal Kamerleden is altijd beschikbaar mocht er iets gebeuren. Ze kunnen overigens wel schriftelijke vragen stellen om hun controlerende functie uit te blijven oefenen. Er zijn ook situaties waarbij de Kamer terugkeert van reces. In 2015 is dit wegens de Griekse financiële crisis. Het jaar daarvoor komt de Kamer terug vanwege de ramp met vlucht MH17.

Formatie gaat door

De kabinetsformatie gaat maandag 10 juli gewoon verder. Niet op het Binnenhof, maar in het Johan de Witthuis in Den Haag wat op steenworp afstand van het Binnenhof ligt. Volgens ingewijden grijpen de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie deze gelegenheid aan om spijkers met koppen te slaan over een paar belangrijke dossiers.

Start nieuw vergaderjaar

De Eerste Kamer stopt volgende week. De senatoren vergaderen dinsdag 11 juli 2017 voor het laatst. De Tweede Kamer begint op dinsdag 5 september weer aan een nieuw vergaderjaar. De Eerste Kamer start een week later, op dinsdag 12 september.

(Bron: ANP/ Parlement.com)

Geef een reactie

Reacties (2)

    oosterwijck says:

    Die houden het wel vol in het Johan de Witt huis, tot 5 september.

    Veder says:

    De formatie gaat evengoed door op een andere plek. Maar hoe wordt het land geregeerd als de hele Tweede Kamer met reces is? Want er is geen kabinet. Maar het dagelijks werk moet toch doorgaan of blijft dat dan twee maanden stilliggen?