Een generaal pardon voor de thuiszorg

Er is de afgelopen jaren fors bezuinigd in de thuiszorg. Toch blijkt dat gemeenten in 2015 310 miljoen euro hebben overgehouden. Het gaat om geld dat zij krijgen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hier worden onder meer woningaanpassingen, begeleiding of hulp in het huishouden van betaald. “Dat is krankzinnig. Het geld moet naar de ouderen die gekort zijn”, aldus Jan Slagter in Pauw.

Keukentafelgesprekken

De huidige regering heeft als doel gesteld dat 800 verzorgingstehuizen dicht moeten. Mensen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen, maar dat kan niet zonder thuishulp. Begin 2015 werden de taken voor de uitvoering van de Wmo overgedragen aan de gemeenten. Om vast te stellen hoeveel zorguren iemand nodig heeft werden de zogeheten keukentafelgesprekken ingevoerd.

Femmie Nobels krijgt thuiszorg. Naar aanleiding van het keukentafelgesprek gingen haar uren terug van 4 naar 2,5 uur. “Je moet je eigen regie voeren zeggen ze dan. Bepaal zelf met degene die komt wat er gedaan moet worden. Maar, ik kan natuurlijk niet het werk van 4 uur stoppen in 2,5 uur. Mijn kinderen wonen ver weg. Buren en vrienden zijn ook al op leeftijd en niet in staat om mij te ondersteunen in huishoudelijke taken.”

Jan Slagter: “Naar aanleiding van de keukentafelgesprekken is 40% van de mensen gekort op de thuiszorg. Klagen durven ze niet, want ze zijn bang om de uren die ze hebben ook nog te moeten verliezen. In beroep gaan kan ook, maar de procedure is dusdanig ingewikkeld dat veel mensen afhaken.”

Structureel probleem

De thuiszorg is een structureel probleem aan het worden. Geld dat voor de zorg bestemd is moet ook naar de zorg toegaan. TSN Thuiszorg is failliet gegaan. 10.000 mensen kwamen op straat te staan, omdat gemeenten uiteindelijk kiezen voor de goedkoopste aanbieder. De marktwerking zorgt ervoor dat er niet naar de kwaliteit van de zorg wordt gekeken, maar naar de prijs. De petitie Red de zorg roept de regering op om verdere afbraak van de zorg te stoppen. De petitie is inmiddels door ruim 1 miljoen mensen ondertekend. Ook het programma Meldpunt! van MAX besteedde eerder dit jaar aandacht aan de problematiek in de thuiszorg. Naar aanleiding van de uitzending werd de redactie overspoeld met duizenden klachten.

“310 miljoen euro betekent 15 miljoen zorguren per jaar. 300.000 duizend zorguren per week. Daarmee kunnen 12.000 banen gecreëerd worden in de thuiszorg!”, aldus Jan Slagter.

Uitspraak Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep doet op woensdag 18 mei 2016 uitspraak in 3 zaken over huishoudelijke hulp. Dit zijn de eerste zaken waarin de Centrale Raad oordeelt over aanspraak op huishoudelijke hulp onder de nieuw ingevoerde Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Geef een antwoord

Reacties (5)

  Hanneman says:

  Ik ben van ietsje “ná de oorlog” dus misschien is de stelling iets te scherp maar ik denk écht dat de vermarkting van de zorg zo ongeveer het ergste is wat onze samenleving sinds die oorlog is overkomen. Als medewerker van een thuiszorgorganisatie ben ik nagenoeg dagelijks getuige. Dat er inmiddels honderden miljoenen “op de plank”
  liggen bij de gemeenten is zo’n beetje het stuitendste nieuws wat ik deze week vernam. Gemeenten zullen hun begrotingen liever in dienst stellen van het bedrijfsleven door spoorbanen aan te leggen of woonprojecten door ontwikkelaars mede te financieren dan de oorspronkelijke verwervers van onze stinkende rijkdom te belonen voor een hard en werkzaam leven. Zó blij dat mijn ouders er al een tijdje niet meer zijn. Ik moet er niet aan denken dat aan hen hetzelfde zou worden aangedaan als wat ik nu zie gebeuren bij talloze “klanten” van mijn “baas”. Het is zelfs al zo dat ik regelmatig denk dat tegen de tijd dat ikzelf écht aan zorg en aandacht van de ander toe ben, het maar te hopen is dat we naar de Etos of het Kruidvat kunnen voor die beroemde pil van D.

  jbremer.2@kpnmail.nl says:

  ik ben voor de petitie

  oosterwijck says:

  Natuurlijk moet het overgehouden geld teruggegeven worden aan de gedupeerden. En zeer snel, op korte termijn, moet de huishoudelijke hulp, evenals de persoonlijke begeleiding terugkeren, bij de ouderen. Het is verdomme ons geld en ons recht, niet van die (VVD) zakkenvullers, die ons geld uitkeren aan de (VVD) uitverkoren. Toen ik het verhaal hoorde van de €10 subsidie per uur, voor huishoudelijke hulpen in het Gooi (de woon-enclave voor de uitverkorenen) kreeg een heel onpasselijk gevoel. Ik stel voor om een landelijke actie te organiseren, waarin iedereen protesteert tegen deze a-sociale handeling van de a-sociale regering en de a-sociale gemeentebesturen. Het wordt hoogtijd dat de bevolking een vuist maakt tegen deze totalitaire regering en eist dat de democratie terugkeert. Het is nu wel onderhand voor iedereen duidelijk, dat de (VVD) regering, de bevolking besteelt van al haar verworvenheden en alle opgespaarde tegoeden, bij banken, pensioenfondsen, woningbouwcorporaties en ziekenfondsen. Overal wordt systematisch de kas leeg getrokken en de opgespaarde tegoeden verdwijnen in de zakken van de uitverkorenen. Alleen in detail verschild de werkwijze, maar overal met hetzelfde resultaat. Nederland wordt steeds meer een bananenrepubliek, met een steeds hogere notering voor corruptie. Wij hebben allemaal recht op een stukje Nederland en op de rijkdom van Nederland. Zoals het gas in Groningen, dat is niet alleen bestemd voor het tuig in den Haag, het Koninklijk huis en de zakkenvullers bij de Shell. Het is ons gas een ook wij mogen daarvan profiteren, zeker de gedupeerden, die hun huis en haard vernield zien en afgescheept worden met zeik smoesjes. Ik ben dan ook zeer blij met de convenant tussen Jan Slachter en de Socialistische partij. Die man begrijpt tenminste, hoe belangrijk het is om te delen met elkaar en te zorgen voor elkaar.

  spooky says:

  in mijn Gemeente hebben ze ook miljoenen uit de zorg over, maar die worden niet gebruikt voor meer zorg
  Nee ze gaan er een Rotonde mee aanleggen ! ik dacht niet dat het geld daarvoor was gegeven ?
  en wij krijgen geen zorg meer wat dat is te duur !!!
  In één woord BELACHELIJK!

  Jan den Uijl says:

  Natuurlijk moet het geld direct terug naar de ouderen waar het vandaan komt