wmo

Afnemers van Wmo-zorg eenzamer dan voorheen

De eenzaamheid onder mensen die gebruik maken van de zorg die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), is gestegen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Wmo-afnemers eenzamer

Het rapport gaat over de situatie in het jaar 2016 en is gemaakt op verzoek van het het ministerie van Binnenlandse Zaken. De vraag is om te kijken hoe de herzieningen uit 2015 van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet het sociale landschap in Nederland hebben veranderd. Hieruit blijkt dus dat mensen die gebruik maken van de Wmo zich eenzamer voelen dan in vorige jaren. In 2016 voelt 22 procent van hen zich eenzaam tegenover 17 procent in 2015. Omdat het vooral ouderen zijn die aanspraak maken op deze regeling, is het ook deze groep die deze gevoelens met name ervaart.

Putten uit het eigen netwerk

Hoe dit kan? De herziening van de Wmo uit 2015 heeft als doel om mensen minder gebruik te laten maken van maatwerk en indien mogelijk meer van het eigen sociale netwerk. Omdat veel ouderen – en dan hebben we het vooral over 75-plussers- dat eigen sociale netwerk niet meer hebben, is de eerstvolgende stap nu niet meer een maatwerkvoorziening, maar de algemene Wmo-voorziening vanuit de gemeente. Volgens het SCP is het zo mensen die gebruik maken van de vernieuwde Wmo minder zorguren krijgen dan daarvoor, waardoor de eenzaamheid groter wordt. Het gaat met name over emotionele eenzaamheid, wat wil zeggen dat deze mensen niemand hebben bij wie ze hun verhaal kwijt kunnen of met wie ze een sterke band hebben.

Geen directe wijzigingen

Hoewel de toenemende eenzaamheid door de nieuwe Wmo geen goed nieuws is, betekent dit niet dat er direct iets gaat veranderen aan het stelsel. Het SCP stelt dat de meting geen evaluatie is van de decentralisatie in de zorg, maar dat het wel goed de pijnpunten weergeeft.

Wmo in Nederland

In ons land maken volgens de meest recente cijfers gemiddeld 6 op de 1000 mensen gebruik van de zorgvoorzieningen die de gemeente aanbiedt. Dit is in 2015 5 op de 1000. Onder deze algemene zorgvoorzieningen vallend onder meer jeugdzorg, maar ook thuiszorg voor oudere mensen. Omdat Nederland steeds verder vergrijsd, is de verwachting dat er steeds meer mensen een beroep zullen doen op de Wmo.

(Bron: NOS, rapport SCP, ANP)

 

Geef een reactie

Reacties (2)

    Hanneman says:

    Deze dramatische constateringen zijn zonder enige twijfel de gevolgen van het allerstomste wat we als samenleving hebben gedaan. Heel ons leven in de nobele, helende, veilige handen van het bedrijfsleven te leggen. We hebben er een aantal kabinetten over gedaan maar we zijn er. Nou ja…. het is natuurlijk een voortschrijdend proces, er komt dus nog heel veel meer sociale, menselijke ellende aan. Maar “het bedrijf” heeft inmiddels wel zo’n beetje alle werkvelden veroverd. En menselijkheid is het bedrijfsleven vreemd. Misschien uw naaste collegae niet zo maar de grote jongens als Shell, Unilever, ABN, Philips of deze of gene minister, ze hebben er niets mee. De grote verzekeraars in hun eerste aanleg ook niet. Tenminste, ik ken er geen. Er moet verdiend! En flink! Vandaar die shitregeringen die keer op keer de menselijkheid in ons bestaan steeds verder inperken. De bevolking misbruiken ten faveure van een kleine club steenrijken. Eerst alle fatsoen uit de samenleving filteren door de zorgstaat op te ruimen en dán die participatiewet? Natuurlijk komen die pannetjes soep en gratis thuiszorgers er niet. Zeker niet in de steeds meer désocialiserende wereld van alledag. Men moet werken, studeren, socialiseren en vooral ook aan het scherm. Geen tijd meer voor de ander. En zolang eenzaamheid slechts door een planbureau wordt “gemeten”? Het is al heel lang tijd voor een overheid die de geslagen wonden heelt. Een regering die stopt met het steeds brutaler verder verwonden van dit land. Vergroening is een bittere noodzaak. Maar nog noodzakelijker lijkt mij vermenselijking. Om mens voor een mens te zijn worden we allemaal geboren.

    oosterwijck says:

    Niets meer aan toe te voegen, meneer Hanneman.