Ongeloof en boosheid om overschotten zorgbudget

De meeste gemeenten in Nederland hebben vorig jaar geld overgehouden op het zorgbudget. Het gaat naar schatting om ruim 310 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek naar de uitgaven voor de jeugdzorg- en Wmo-taken door de NOS en het vakblad Binnenlands Bestuur.

Te weinig hulp

Van tevoren waren er zorgen over het verschuiven van de verantwoordelijkheid van de zorgbudgetten naar de gemeenten. Gemeenten zelf dachten te weinig geld te krijgen voor ondersteuning, terwijl belangenpartijen bang waren dat er te weinig hulp zou worden geboden.

Geld over

9 op de 10 gemeenten in Nederland blijken vorig jaar echter geld overgehouden te hebben op het zorgbudget. Gemeenten hielden geld over op het gebied van dagbesteding, begeleiding en ondersteuning. En 6 op de 10 gemeenten hadden eind vorig jaar nog geld op de plank liggen voor huishoudelijke hulp.

Wmo

Aan de enquête deed bijna een 3e van alle gemeenten mee. Ruim de helft daarvan had op de post Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zelfs een overschot van 15 procent of meer. Voor alle gemeenten samen zou dat neerkomen op een bedrag van minstens 310 miljoen euro.

Ongehoord

Verschillende betrokken organisaties zijn boos over de overschotten. Ze noemden het ‘ongehoord’ (ouderenbond ANBO), ‘ongekend’ (patiëntenfederatie NPCF), ‘onterechte borstklopperij’ (belangenorganisatie Ieder(in) en ‘onacceptabel (FNV). Volgens de organisaties is het geld over omdat gemeenten te weinig besteden aan hulp, niet omdat het minder nodig zou zijn.

Maatwerk

“Mensen komen hulp en hulpmiddelen tekort en maatwerk ontbreekt. De gevolgen werken met een domino-effect door in het leven van mensen. Dan kan het niet zo zijn dat er tegelijk miljoenen zorgeuro’s op de plank blijven liggen”, zegt Dianda Veldman van NPCF. ,,Het is onbegrijpelijk dat zorggeld niet wordt uitgegeven terwijl tienduizenden thuiszorgmedewerkers worden ontslagen of worden gedwongen om loon in te leveren en nog veel meer kwetsbare mensen hun zorg verliezen”, aldus Sarah Dobbe van de FNV.

Zuinig of te zuinig?

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) reageert voorzichtig. Gemeenten moeten bij zichzelf te rade gaan of ze zuinig zijn of te zuinig, zei hij. En hij wijst erop dat gemeenten uit hun budget meer moeten betalen dan alleen de Wmo en dat ze zelf mogen bepalen hoe ze dat budget verdelen.

Tekst en uitleg

Kamerlid Joram van Klaveren (VNL) wil van de staatssecretaris tekst en uitleg over het miljoenenoverschot op het zorgbudget. Hij vindt dat gemeenten die bezuinigen op thuiszorg en te weinig uren huishuidelijke hulp toekennen, hulpbehoevenden duperen.

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reacties (8)

  oosterwijck says:

  Ongeloof … over overschotten in de zorg?… Dat was toch te verwachten! … Je kunt toch op je vingers natellen dat dit zou plaatsvinden. Het is nu nog even wachten op berichten op oneigenlijk gebruik van administratieve zorgkosten, die voor andere doeleinden werden aangewend. Hoeveel extra kosten heeft dit geleuter al gekost? Geld smijten waar heel veel zorg voor uitgevoerd had kunnen worden. Nederland moet altijd moeilijk doen, waar het makkelijk kan. Nu zal er wel weer een onderzoekcommissie worden samengesteld, om dit misbruik uit te pluizen. Levert weer een erebaantje (met heel veel salaris en onkosten vergoedingen) op voor een uitverkorene. Dit soort fraudes zijn in Belgie uitgesloten (andere fraudes zijn er natuurlijk wel). Daar vallen de zorgkosten onder het ziekenfonds en die functioneren goed, met echte balies en echte medewerkers, die ook nog (klant)vriendelijk zijn en zelf met adviezen en tips komen, om je te helpen waar maar mogelijk is. De client declareert rechtstreeks met voorgedrukte formulieren en klevertjes (dat zijn plak-etiketten waar alle gegevens van de client op staan) en alle zorg wordt netjes vergoed. Reeds erkende zorg, wordt automatisch afgehandeld, (zonder tussenkomst van een uitzendkracht) en uitbetaald aan de client. En clienten kunnen zorg inkopen en betalen via coupons, die €7,50 kosten (voorheen €5) en die €10 waard zijn, bij uitbetaling aan de zorgmedewerker. Iedereen is tevreden in Belgie en fraude is helaas niet uit te bannen. Waar uitverkoren zijn, is fraude, en uitverkorene zijn overal.

   Hanneman says:

   Is gewoon geen speld tussen te krijgen.. wat een afgrijselijke waarheid.

  Elvira.rosema@planet.nl says:

  Ik ben er stil van! Zich doodschamen moeten de gemeentes zich, dat dit gebeuren kan. Dat dit gewoon maar kan in Nederland en……natuurlijk zijn we het over een week weer vergeten in Den Haag en de heer van Rijn en zijn de ouderen weer de gebeten hond. In en in triest!

   Hanneman says:

   Ik ben er woest van. Maar ik weet niet hoe aan mijn woede een stem te geven die werkt of wordt gehoord dus eigenlijk ook stil. Schaamte is een allang gepasseerd station. De beleidsmakers en uitvoerders zijn met het concept schaamte onbekend. Ieder zijn of haar schaapjes op het droge, dát telt. Natuurlijk wordt door de Haagse Staat met onze grote leiders en een enkele leidster niets vergeten. Dat is wat ik er zo onbegrijpelijk aan vindt. Dat van Rijn met droge ogen altijd maar weer in de ontkennende fase lijkt te blijven hangen, ik geloof het niet meer. Het moet zoiets zijn als een grote beloning van de zorgmaffia of angst om status te moeten inleveren. En er zijn in de geschiedenis van ons land tal van hele nare, gemene mannen aan te wijzen maar wat nu te denken van Schippers? Ook een soort van “hele nare man” maar dan anders. Hoe zij, altijd weer vastberaden en zelfverzekerd leiding lijkt te geven aan een ministerie wat klip en klaar durft te verdedigen dat het ons allen goed gaat en dat voor alle problemen oplossingen zijn ingebouwd. Dat moet toch het salaris zijn, een plekje in de boeken willen verwerven of zoiets. Als met háár een powervrouw in de politiek wordt bedoeld dan lust ik dat ook al niet meer. Om maar te zwijgen van Kalief Rutte van onze neo-liberale staat die onderwijl ik dit schrijf vast bezig is met nog meer bezuinigingsaanslagen op de soft targets, zoals daar zijn de zieken, zwakken, armen, weer en sprakelozen.

  Ron de Hoogh says:

  Beste Jan Slachter,

  Mooi gesproken bij Pauw ???. Misschien moet je wel de politiek in. Ik heb vanmiddag 2 dames van de gemeente Breda op bezoek gehad (steekproef). 2 zeer charmante dames van middelbare leeftijd die je het gevoel geven alsof ze begripvol zijn. Als ik over de 300 miljoen die bij de gemeentes zijn blijven liggen begon te praten, zeiden ze : tja het is niet normaal maar daarvoor moet u toch echt bij de politiek zijn. Ze hebben door mijn huis gelopen en de conclusie was als ik weer naar 3 uur zorg per week wil dan moet ik dat via het zorgbedrijf regelen. Dat terwijl de gemeente opdracht-gever is. Ik had 3 uur per week thuiszorg destijds door de gemeente geindexeerd, vervolgens terug gebracht naar om en om 2 en 2,5 uur per week. Ik ben 56 jaar je ziet ogenschijnlijk niets aan mij, maar ik heb de ziekte van Bechterew. Toen ik daar over begon begonnen de dames over schrijnende situaties van bejaarden die in 2 weken tijd niemand zien.
  Ik ben telefonisch hulpverlener verdien belachelijk weinig als ZZP-ER. Ik werk no qure no pay. Dus als ik niet thuis bij de telfoon zit 80 uur per week verdien ik niets. Dus geen sociaal leven een hele week ellende van anderen aanhoren en zelf ben ik al 8 jaar aan het overleven. Want de hypotheek moet betaald worden. Pas als de dames al lang en breed de deur uit zijn dringt het tot mij door dat dit gesprek geen enkel nut heeft gehad. Ons mooie Nederland word verkwanseld verliesd zijn identiteit. En onze zorgstaat wordt t/m de fundering afgebroken. Hoe kan dat in 1 van de rijkste landen ter wereld ?? Met vriendelijke groet Ron de Hoogh . Breda.

   Hanneman says:

   Door de laatste kabinetten, ik meen in het begin in de persoon van Hoogervorst is een richting “gekozen” die eigenlijk toen al de onthoofding van de zorg betekende. In alle kabinetten waarin de VVD een rol speelde is in een soort van stappenplan gewerkt aan het einde van de verdraagbare zorg in de samenleving. Dat het ziekenfonds ook geen ideale vorm was lijkt me duidelijk. Maar de marktwerking, dus de inspeling op belangen van bedrijven en zorgverzekeraars, heeft op geen enkele manier geleid tot betere, meer efficiente zorg voor zorgbehoevenden. De aangekondigde keuzevrijheid en meer van dat soort vergoelijkende kletspraat van Hans en zijn opvolgers is niet alleen uitgebleven maar verworden tot een afgrijselijke gevangenzetting van inderdaad de meest zwakken, minst weerbaren in dit land. Zorgmijders zijn niet bang van zorg maar bang voor de deurwaarders. Zorgverzekeraars maken de dienst uit met of zonder goedvinden van welke politiek verantwoordelijke op welk moment dan ook. De verplichte premiebetaling aan deze bloedhonden uit het verzekeringswezen wordt zelfs politiek gesteund en zij die hem niet meer kunnen opbrengen worden benaderd door de incasso van justitie die deze “achterblijvers” tot in de haatvaten achtervolgen en bedreigen met het wetboek in de ene hand en de gerechtelijke knuppel in de andere.
   Het wachten is op de marktwerking bij justitie. Ons wacht allen een héle nare oude dag en vroege dood. De marktwerking in de zorg sloopt de zorgverleners en spekt de bedrijven die zorgverlening advocateren maar die enkel uit zijn op nog hogere winsten en daar alles wat binnen de grenzen van de wet toelaatbaar is voor zullen inzetten. Het is natuurlijk hoog tijd voor zorgwerking in de markt maar ik vrees het ergste. Zonneklaar is dat tegen de tijd dat de zorgverleners van nu toe zijn aan de zorg die ze nu zélf verlenen deze zorg niet meer zal bestaan, hooguit voor een kleine elite die bereid is veel geld neer te tellen voor iets wat eigenlijk geen zorg meer is te noemen. Persoonlijk denk ik wel eens dat er tegen de tijd dat “wij” er aan toe zijn we naar de Etos of het Kruidvat willen voor die beroemde pil van Drion.Het is al fout gegaan. Talloos zijn de voorbeelden van allerlei vormen van zorgvermindering. Mensen zijn geen zorgmijder. De óverheid mijdt zorg. Niet alleen zijn er al honderdduizenden aan het vereenzamen. Deze groep, waarvan de noden en problemen in getal en omvang stijgen, komt ook niet meer toe aan noodzakelijke medische zorg. En dat gaat straks geen geld méér kosten want de overheid gaat deze mensen achterlaten in de zorgwoestijn, wát ze ook roepen. Van sujetten als Schippers en van Rijn of Rutte is niets te verwachten omdat ze misschien echt geloven dat klopt wat ze zeggen maar vooral omdat ze het te druk hebben met al hun persoonlijke, eigen schaapjes op het droge te hijsen. Hun salarissen zijn de reden dat ze blijven roepen dat ons zorgsysteem tot de beste op de planeet hoort en we moeten niet zeuren. Vraagt u mij nu wát daar aan is te doen dan moet ik erkennen dat ik te klein, nietszeggend en zwaar onvoldoende onderlegd ben om ook maar iéts van een oplossing te bedenken. En die oplossing zal er best zijn want we zitten hier in Nederland op zo’n beetje een van de grootste zakken met geld ter wereld, wat ook niet echt klopt want in de wereld leven miljoenen een onvoorstelbaar, vluchtend, hongerend bestaan. Maar we gaan nog niet naar huis, nog lange niet, nog lange niet…..

   Hanneman says:

   Probeerde zojuist via uitzending gemist meneer Slachter bij Pauw aan het woord te horen en wat denk je?
   Deze uitzending is niet beschikbaar….

   MAX Vandaag says:

   Beste Hanneman, misschien lukt het alsnog om te kijken via deze link: http://pauw.vara.nl/media/357062