Begrijpelijke overheidsplannen

D66 en ChristenUnie pleiten voor begrijpelijke overheidsplannen

Op Prinsjesdag is de miljoenennota gepresenteerd. Dit is hèt document waarin we allemaal kunnen lezen wat de verwachte inkomsten en uitgaven voor het komende jaar zijn. Voor iedereen een belangrijk document om te lezen. Maar het is niet voor iedereen te begrijpen. Door het toch vaak wat ingewikkelde taalgebruik kost het mensen die niet zo goed kunnen lezen en schrijven, erg veel moeite om te begrijpen. Daar moet verandering in komen vinden D66 en de ChristenUnie.

Begrijpelijke documenten

Nederland telt ongeveer 2,5 miljoen laaggeletterde, mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven. Om ook deze mensen de gelegenheid te bieden om een document als de miljoenennota, maar ook andere overheidsdocumenten, te kunnen lezen en begrijpen moeten er als het aan D66 en de ChristenUnie ligt een begrijpelijke versies komen.

Begrijpelijke communicatie

Behalve dat documenten begrijpelijker moeten worden, vinden de coalitiepartijen ook dat de wijze waarop de overheid communiceert, ook sterk te verbeteren valt. Ook dat mag op een meer begrijpelijke manier. “We maken het in de politiek vaak heel erg ingewikkeld, terwijl het belangrijk is dat iedereen begrijpt wat er in Den Haag besloten wordt”, aldus fractieleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. “Of je nu goed kunt lezen en schrijven of niet: het gaat erom dat ingewikkelde beslissingen op een begrijpelijke manier worden uitgelegd”, vult D66-voorman Alexander Pechtold aan.

Steun Tweede Kamer

D66 heeft de eerste stap gezet. Zij hebben de miljoenennota opnieuw laten schrijven, maar dan in eenvoudigere taal. Deze nieuwe versie is aangepast aan het taalniveau dat een volwassenen minimaal moet hebben om volwaardig te kunnen meedoen in de samenleving. Het 1e exemplaar hiervan wordt vandaag, donderdag 20 september 2018, aangeboden aan Stichting Lezen & Schrijven. Om er voor te zorgen dat overheidsdocumenten in de toekomst begrijpelijker worden, hebben D66 en ChristenUnie steun gevraagd aan de Tweede Kamer.

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reacties (2)

    Hanneman says:

    Die regeerakkoorden vertonen mij wat teveel overeenkomsten met al die hippe cosmetica reclames. Alle schoonheidsbeloften en leeftijdverstoppertjes zijn verzonnen flauwekul en men tuint er ieder keer weer in. Er is in elk product elke week wel weer een nieuwe revolutionaire toevoeging. Wat dacht u van het “Nooitgenoegpoenextract” of “gaatjesvullendepraatjesdeeltjes”? Of er nu in latijn of Jip en Janneketaal tekst wordt geleverd, de kiezer tuint er toch wel in. Dat D66 hier een kar zegt te gaan trekken die zal rijden voor de laaggeletterden, voor de domme stakkers, die anders niet voldoende op de hoogte zullen zijn van de voornemens van regerend Den Haag, is eigenlijk beledigend. Het zoveelste slappe pleistertje op een wond die vooral door laaggevoelige, immorele, hooggeletterden is geslagen.

    oosterwijck says:

    Zowel D66 als CDA zijn filialen van de VVD, waar niets van te verwachten valt. De ChristenUnie, was te hongerig naar meeregeren met de grote jongens. Misschien zien ze op tijd in, dat dit fout was, maar het is ook heel goed mogelijk, dat ze voor het grote geld gaan. Dit komend jaar zal het duidelijk worden.