wmo

Burger stapt vaker naar de rechter met Wmo-zaak

Sinds de decentralisatie van 2015 ligt de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet meer bij het Rijk, maar bij de gemeenten. Dat dit lang niet overal even goed gaat, blijkt uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico. Zo worden er meer Wmo-gerelateerde rechtszaken aangespannen dan voor 2015. Ook is er veel te doen over de hoogte van het persoonsgebonden budget en de fraudegevoeligheid hiervan. 

Willekeur

Van traplift tot thuiszorg en van rolstoel tot hulp in de huishouding. Wie in Nederland aanspraak wil maken op dit soort zaken, moet eerst aankloppen bij het Wmo-loket van de gemeente. Daar wordt bepaald of de aanvraag wordt toegekend. Uit het onderzoek van Investico blijkt dat bij deze beslissingen vaak willekeur komt kijken. Aanvragen die in de ene gemeenten standaard worden afgekeurd, worden in andere juist vaak goedkeurd en vice versa. mede door deze willekeur worden er meer rechtszaken rondom de Wmo aangespannen dan daarvoor. 41 procent van deze zaken wordt gewonnen door de burger. “Dat is relatief veel in vergelijking met andere rechtszaken tegen de overheid”, zegt een woordvoerder van de Raad voor de rechtspraak in Trouw. “Die worden in slechts 25 à 30 procent van de gevallen gewonnen door de burger.”

Rechters ook in de war

Dat de gemeenten soms onterecht aanvragen afwijzen, is eigenlijk geen wonder. Na de decentralisatie komt de nadruk te liggen op maatwerk, waardoor algemeen beleid ontbreekt. Daardoor kan het voorkomen dat niet alle gemeenten dezelfde beslissingen nemen wat betreft de Wmo en er dus verschillen ontstaan. Rechters die Wmo-zaken behandelen worstelen hier ook mee, zo blijkt uit het artikel van Trouw. Er wordt een zaak over een hulphondenvergoeding aangehaald als voorbeeld, want hierover bestaat nogal wat verwarring onder rechters. Niet in alle gemeenten valt dit onder de Wmo, waardoor het voor rechters lastig is om te bepalen of mensen die hier een rechtszaak over aanspannen in het gelijk of ongelijk moeten worden gesteld. Overkoepelend beleid zou hier doorslaggevend in kunnen zijn, maar dat is er niet.

Klachten over pgb

Het onderdeel van de Wmo waar de meeste rechtszaken over worden aangespannen, is het persoonsgebonden budget (pgb). Dit is een geldgedrag waarmee hulpbehoevende mensen zorg kunnen inkopen. Dit bedrag is in sommige gevallen zo laag dat niet alle zorg er van betaald kan wordt. Dat heeft te maken met de marktwerking in de zorg. Omdat er personeelstekorten zijn, kunnen zorgmedewerkers soms veel meer verdienen als zzp’er. Daardoor raakt het zorgveld versnipperd en wordt het voor mensen die zorg nodig hebben veel duurder om de juiste medewerkers in te huren.

Fraude

Daarnaast is het pgb-systeem ook fraudegevoelig. In 2018 worden 2 broers uit Utrecht opgepakt die via hun thuiszorgbureau voor 6 miljoen aan pgb-budget zouden hebben weggesluisd. Om dit tegen te gaan wordt in een aantal gemeenten zorg in natura aangeboden. Dat houdt in dat mensen met een pgb zelf geen zorg meer hoeven in te kopen, maar een zorgorganisatie aangewezen krijgen door de gemeente.

(Bron: Archief, Trouw)

Geef een reactie

Reactie

    Hanneman says:

    Dit artikel zou veel korter kunnen door enkel de trefwoorden onderaan te publiceren. Decentralisatie, gemeenten, overheid, pgb, wmo en zorg. De verschillende bestanddelen van de rampzalige stand van zaken in de zorgsector op een rij. Niet noodzakelijk in volgorde van belangrijkheid of liever gewicht. Allemaal vieze woorden geworden. Decentralisatie pakt desastreus uit. Gemeenten zijn geen gemeenschappen meer. Overheid…….? PGB vanaf moment van aanvragen is de aanvrager per definitie onbetrouwbaar. WMO blijkt al te vaak Wet Morele Onverschilligheid. Zorg…..? Dankzij door de VVD gevoerd boevenbeleid is de zorg in zijn algemeenheid verworden tot een financiële industrie die met zorg niets meer van doen heeft. Verzorgenden verrichten tegen grove onderbetaling en uitgeklede arbeidsvoorwaarden nog wat achterhoedegevechten maar dat is het dan. Alle rechtsongelijkheid onder staatsburgers door woonachtig te zijn in een andere gemeente als het gaat over al dan niet toe te wijzen zorg is door de VVD aangericht. Een verzoek om ondersteuning in een medisch, sociaal complex zorgverhaal het ene moment in de handen van een ambtenaar te Zundert, het andere moment in die van een ambtenaar in Utrecht. Wat nu bij verschil van opvattingen? Vervolgens is er door de VVD alles aan gedaan om de rechtsgang voor de gewone man en vrouw te beperken streepje onmogelijk te maken. Verhaal doen of halen zit er nauwelijks nog in. Misdaad over medemenselijkheid. Door wetgeving en beleid aan te passen, de zorg verhandelbaar te maken, dus in de handen van het meeste geld te drijven. U weet wel, in die van hen in de kringen waar met al dan niet geoorloofde witte boorden criminaliteit de Nederlandse samenleving voortdurend op de proef wordt gesteld. U weet vast wel welke partij de meeste leden door het Openbaar Ministerie uitgenodigd weet? Deze toename van rechtszaken over zorgproblemen is één van de vele gevolgtrekkingen van dit liederlijke winstbejag en misselijkmakend misbruik van politiek. En deze smeerlapperij gaat gewoon dóór. Zolang niet wijzer wordt gestemd zal deze partij doorgaan met de afbraak van het hoegenaamd beste zorgstelsel ter wereld of daaromtrent. Rutte en de andere “groten” zijn al weggelogen of tot burgemeester benoemd – of wat dacht u van gewoon maar afgetreden?- maar de nieuwe sterren kondigen zich al aan. Dus rekent u er gerust op dat onze zorg verder zal dégeneren, in het onderwijs de leerlingen nóg minder fatsoenlijk opgeleid zullen worden en daarna met een leven lange schuld opgezadeld zullen worden kortom; uw welvaart en welbevinden zullen langzaam maar zeker worden opgevroten door de verschillende markten, aangemoedigd door de politici waarop u steeds maar weer stemt. U weet wel, op die partij waarvan zojuist weer een staatssecretaris is “opgestapt” na foute boel. Uiteraard was de Premier direct bereid de bekwame liberaal te prijzen en zijn vertrek als een verlies van talent te kwalificeren. Onzinklets natuurlijk. Opvolgende, gewillige inspringers genoeg, kwestie van een beetje poen. Zo! Wat zal ik weer lekker slapen zo.