huurwoningen

‘Huurwoningen niet toekomstbestendig genoeg’

Ouderen in Nederland moeten steeds langer thuis blijven wonen, maar woningscorporaties spelen hier onvoldoende op in. Zo ontbreken er voorzieningen die ervoor zorgen dat huizen langer bewoonbaar blijven voor een oudere bewoner. Dit blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie CorporatieNL.

Geen geld, toch investeren

CorporatieNL heeft 194 mensen ondervraagd die in dienst zijn bij verschillende woningbeheerders. 90 procent zegt dat slechts 40 procent van de woningen die zij beheren, toekomstbestendig zijn. 71 procent van hen zegt dat de corporatie waarbij zij werken, de komende jaren flink gaat investeren om dit wel voor elkaar te krijgen. Dit terwijl 62 procent van de ondervraagden juist zegt dat zij niet de financiële middelen hebben om de woningen voldoende aan te passen, zodat ouderen er langer in kunnen blijven wonen.

Corporatie en gemeente

Door bezuinigingen van de overheid, zijn veel woningcorporaties de afgelopen jaren flink uitgekleed. Hierdoor worden zij gedwongen om meer samen te werken met andere instanties, zoals zorginstellingen en gemeenten. Uit het onderzoek van CorporatieNL blijkt dat in 39 procent van de gevallen deze samenwerking stroef verloopt. Daardoor kunnen onwenselijke situaties ontstaan voor mensen die een woningaanpassingen willen laten doen.

Toekomstbestendigheid

De Nederlandse regering wil graag dat ouderen langer thuis blijven wonen. Om dit te realiseren, moeten er voldoende (huur)woningen zijn die voldoen aan hun leefbehoeftes. Op dit moment zijn er dus nog te weinig huurwoningen die hierop aansluiten. Aanpassingen die veel voorkomen bij het toekomstbestendig maken van woningen, zijn bijvoorbeeld de plaatsing van een verhoogd toilet, een inloopdouche of een traplift.

WMO

Iedereen die een dergelijke aanpassingen wil laten doen, moet een verzoek indienen bij de gemeente. Daar wordt vervolgens door het WMO-loket gekeken of de bewoner recht heeft op een vergoeding. WMO staat voor Wet maatschappelijke ondersteuningen. Ook personen die in een huurwoning van een corporatie wonen, moeten deze weg bewandelen voordat er aanpassingen gedaan kunnen worden.

(Bron: ANP, CorporatieNL)

Geef een reactie

Reactie

  1. oosterwijck says:

    Nu internet steeds belangrijker wordt voor maatschappelijke ondersteuning (zelfs diagnoses bij ziekte worden via internet gemaakt en vastgesteld) wordt het tijd dat er wettelijke eisen worden gesteld aan internetontvangst in huurwoningen. In veel huurwoningen is de internetontvangst/telefoonontvangst, ver beneden de kwaliteitsnorm. Het wordt tijd voor actie. …. Een schone taak voor de media. Omroep Max, zet daar een onderzoekjournalist op en stel vragen aan minister Bloks.