Armoede

‘Armoede brengt mensenrechten in gevaar’

Mensenrechten komen in het gedrang door de groeiende armoede in Nederland. Onder ander het recht op onderwijs, werk en huisvesting staan onder druk, stelt het College voor de Rechten van de Mens.

Zorg mijden

Zij publiceren hierover in hun meest recente rapport Mensenrechten in Nederland. Onder andere het onderwerp ‘gezondheid’ komt aan bod. Het onderzoek stelt dat arme mensen ongezonder zijn dan rijke, omdat zij vaker zorgmijders zijn. Dit omdat zij bijvoorbeeld het eigen risico niet kunnen betalen.

Huisvesting

Ook huisvesting is een groot probleem, want sommige arme mensen kunnen de stijgende woonlasten niet meer opbrengen. Hierdoor groeit het aantal daklozen in Nederland. Voor hen is er op dit moment te weinig opvang.

Onderwijs

Uit het onderzoek blijkt ook dat armoede nog steeds door kan worden gegeven van generatie op generatie. Zo stelt het College voor de Rechten van de Mens in Nederland dat veel kinderen die thuis in armoede leven, op school minder kansen krijgen dan kinderen uit rijkere gezinnen.

Basis- en middelbaar onderwijs is gratis in Nederland, maar scholen mogen wel extra financiële bijdrage vragen van ouders. Bijvoorbeeld om te investeren in schoolreisjes of het verbeteren van het onderwijs. Tevens stelt het rapport dat kinderen uit een armer milieu, een lager schooladvies krijgen.

Werkende armen

In Nederland leven op dit moment 1,2 miljoen mensen in armoede. Sommigen behoren tot de groep werkende armen. Dit zijn mensen die wel een baan hebben, maar waarvan het niet zeker is of ze die over een tijdje nog hebben. Denk hierbij aan boeren, kleine zelfstandigen of mensen met een flexibel contract.

Groeiend probleem

Armoede is een groeiend probleem in Nederland. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal armen stabiel blijft, maar dat de armoede wel hardnekkiger is. Dit wil zeggen dat mensen langer arm blijven als zij dit eenmaal zijn. Vooral 50-plussers worden hard getroffen, omdat zij na het verlies van hun baan, moeilijk weer een nieuwe vinden.

Inwoners van Nederland zijn arm, als ze als alleenstaande van minder dan 1030 euro per maand moeten leven. Voor gezinnen ligt deze grens op 1930 euro per maand.

(Bron: CBS, RTL Nieuws, ANP, College voor de Rechten van de Mens)

Geef een reactie

Reacties (3)

  Hanneman says:

  Hoog van de grondse, wélgestelde hebberds zullen het er wel weer niet mee eens zijn. Maar dit artikel is weer zo’n spijker op de kop. Het manifest Scherp op armoedebestrijding. Want dat hier sprake is van mensenrechtenschendingen is glashelder. Alleen al de psychologische terreur van het deurwaarders en incassogilde. Methoden om opgelegde rekeningen te innen zijn ook van staatswege goedgekeurde. Je zult er maar zijn, in die onderste regionen van onze welvaartstaat. Op straat gezet. Aan de kant. Wat te doen als je onvoldoende zelfredzaamheid aan de dag kunt leggen? Niet omdat je beperkt zou zijn maar veel eerder een volkomen op stang gejaagde incassoprooi. Hoe zal dat gaan na een reeks van slapeloze nachten? Het stijgende aantal armen is een dirékt gevolg van het regeringsbeleid dat zeker de afgelopen dertig jaar voornamelijk door de VVD is bepaald. En nóg! Een moedige oproep van de SP aan de zojuist gestrandde onderhandelaars om eens een centrum-links kabinet te overwegen maakt van SP’rs Oproependen in de woestijn. Maar wat zou het mooi zijn. Een einde aan maatregelen en voorstellen die enkel en alleen in het teken staan van binnenharken wat er is binnen te harken. Ik zie niet wat onredelijk is aan het verlangen naar fatsoenlijke, stabiele uitkeringen. Mét vakantiegeld. Jawel! Het bedrijfsleven doet niet anders dan prijzen en premies verhogen. En dat kan allemaal prima zo met het wetboek of een gemiddeld partijprogramma in de hand. Daarvan ziet de voornoemde politiek de redelijkheid schijnbaar wél. En hoewel de armen zo onderhand een nieuw soort lagere sociale klasse vormen wordt aan linkse politiek niet gedacht. Om het bestaan in die alleronderste lagen van de samenleving nog enigzins verdraagbaar te maken is eigenlijk een plicht van een beschaafde welvaartstaat. Wij behoren naar elkaar om te zien. En dan bedoel ik geen pannetje soep!

  Daily says:

  Een steeds maar groeiende groep mensen in de armoede en dat is niet alleen in Nederland.

  En dan te bedenken dat de groep rijkste mensen van de wereld de armoede in de hele wereld zou kunnen oplossen en dan ook nog zelf genoeg over houden. Plus dat ze mee werken aan een vredige samenleving – kijk maar naar de opstanden in Venezuela. Als ze de armoede zouden helpen oplossen dan hebben ze er zelf ook plezier van. Maar ja geld verdienen en hun kapitaal vergroten is belangrijker dan vrede en mensen helpen. Mijn kijk op mensen met het zogenaamde liberale gedachtengoed is inmiddels behoorlijk negatief want ze zijn heel liberaal voor zichzelf, beknotten anderen met hun boetes, incasso’s, belastingkortingen voor zichzelf, de bonussen en de salarisverhogingen in procenten waardoor de scheefstand in inkomens steeds verder oploopt enzovoort enzovoort. Velen hebben zo veel kapitaal vergaard (bijvoorbeeld vaak over de ruggen van de loonslaven) dat ze het in hun hele leven niet meer kunnen opmaken. Men vindt ook vaak dat ze zo hard werken dus dat ze het verdienen. Net alsof iemand in loondienst niet hard werkt. Een goed idee om eens een half jaartje te ruilen van werk?

  oosterwijck says:

  Armoede is een gevolg van de perfectionering van slavernij. … Vroeger had een slavenhouder machtshebbers (ook wel bekend als corrupt VVD tuig) de plicht om voor huisvesting en voedsel te zorgen. Een slaaf kwam niets te kort. Tegenwoordig krijgt een slaaf een loon of een uitkering, waarmee hij huisvesting en voedsel, zelf, moet betalen. … Maar sluipenderwijs is het loon/uitkering achtergebleven op de kostprijs voor huisvesting en voedsel, mede door allerlei verzonnen belastingen en heffingen. We kunnen dus stellen, dat de loonslaaf er alleen maar slechter op geworden is, als 200 jaar geleden. En internationaal gezien, wordt het arme deel van de wereldbevolking nog eens dubbel gepakt, omdat, enerzijds worden de grondstoffen ontnomen aan het arme deel (denk aan het Groninger gas) en anderzijds wordt het klimaat verpest (denk aan de opwarming van de aarde) door de machtshebbers (ook wel bekend als corrupt VVD tuig), waardoor het arme deel van de wereldbevolking, steeds meer in de knel komt en moet vluchten uit zijn natuurlijke habitat. … En om te voorkomen dat ze vanuit hun onleefbare habitat naar het welvarend deel van de machtshebbers komen, worden grenzen gesloten en muren opgetrokken. Het rijke deel van de bevolking, trekt zich terug achter bewakers en beveiligingsmaatregelen, zodat ze niet geconfronteerd hoeven worden met de hongerende loonslaven, die steeds vaker moeten veranderen naar uitkeringstrekkers. Het is de kunst van het corrupt VVD tuig, om deze uitkeringstrekkers te veroordelen, als zijnde, “eigen schuld dikke bult” en ze te straffen met nog minder inkomen, zodat ze door natuurlijke selectie verdwijnen. Ondertussen vult het VVD tuig, hun zakken met nog meer bonussen, onkostenvergoedingen en belasting ontduiken. En of het nog niet genoeg is, wordt er naar harte lust gefraudeerd. Dat noemen ze: “Vrijheid en democratie”.