Duur 03:20
Gepubliceerd op 8 februari 2017

Meer huishoudens komen niet boven de armoedegrens uit

Ondanks de aantrekkende economie is het aantal huishoudens dat langdurig in armoede verkeert toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) moesten in 2015 maar liefst  221.000 gezinnen al 4 jaar of langer rondkomen van een salaris onder de lage-inkomensgrens.

Inkomensgrens

Van (inkomens)armoede is volgens het CBS sprake als het inkomen niet voldoende is om een bepaald consumptieniveau te realiseren dat in Nederland als minimaal noodzakelijk wordt geacht. Deze grens lag in 2015 op 1030 euro per maand voor een alleenstaande en op 1930 euro voor een echtpaar met 2 kinderen. Van de ruim 7 miljoen huishoudens in 2015 moesten er 626.000 rondkomen met minder dan de inkomensgrens. Dit is ongeveer gelijk aan het aantal mensen in 2014. De berekening gaat over 2015, omdat de inkomensgegevens van 2016 nog niet bekend zijn.

Niet makkelijk om aan werk te komen

Vooral eenoudergezinnen met minderjarige kinderen hebben een groter risico op armoede. Dit speelde bij ruim een kwart van die groep. In totaal groeiden in 2015 ruim 320.000 kinderen op in een huishouden ver onder de armoedegrens. Voor 125.000 van hen was dit zelfs het 4e jaar achtereen.

Onder de groep huishoudens dien niet boven de armoedegrens uitkomen zijn ook veel vijftigers. Zij zijn tijdens de crisis hun baan kwijtgeraakt en komen maar niet aan het werk, ondanks dat er nu meer banen bijkomen. “Als je 50 bent en je je baan kwijtraakt, is het niet zo makkelijk om weer aan het werk te komen. In 2015 was het economisch herstel pril. De extra banen gingen vooral naar jongeren. Mensen van boven de 50 staan achteraan op de arbeidsmarkt”, aldus CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Bestedingen toegenomen

In 2015 zijn de bestedingen voor het eerst sinds het begin van de economische crisis in 2008 toegenomen. Huishoudens gaven gemiddeld 34.000 euro uit. Vooral de hogere-inkomensgroepen spendeerden meer. De groepen met de laagste inkomens gaven in 2015 nog altijd minder uit dan in 2013.

Volgens staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken wijzen alle ramingen op een daling van de armoede in 2016 en 2017, door economisch herstel en maatregelen van het kabinet. Volgens haar blijft de extra aandacht voor lage inkomens hard nodig. Verder benadrukt ze dat het kabinet hier sinds 2016 elk jaar ruim een miljard extra voor uittrekt. Daarnaast wordt vanaf 2017 structureel 100 miljoen euro extra beschikbaar gesteld om armoede onder kinderen tegen te gaan.

(Bron: ANP/NOS/CBS)

Geef een reactie

Reacties (3)

  Hanneman says:

  Heb geen gezin maar hoor zéker bij die 221.000. Voorheen door slechte uitzendbanen met nauwelijks contracten en de “daarbij horende” veel te lage betaling. Maar tegenwoordig door de bezuinigingen in de zorg. Alles door Rutte en kompanen afgepakt.
  Al decennia lang zitten we met z’n allen mooi in de VVD boot. Deze partij met z’n regenteske inslag, dé vertegenwoordiging van bedrijvig Nederland, zou liefst alle overheidstaken privatiseren of wegbezuinigen. En het is een meersporenbeleid. Niet alleen breekt en schaft men van alles áf. Baanzekerheid verdwijnt. Sociale vangnetten als uitkeringen en ondersteunende diensten afgeschaft. Er worden, buiten het zicht van het “grote publiek”, wetten geregeld die zeer in het voordeel van de roofridders uitpakken en steeds meer vluchtwegen voor de beroofden afsluiten. Deze van baan en inkomen én zorg beroofden worden verondersteld het “wel te redden”en geacht hun “beroofbaarheid” in stand te houden want huren en premies dienen tot iedere prijs te worden betaald want anders staat justitie of zoiets op de stoep. De zogeheten participatie samenleving zou best kunnen lukken maar dan wel in een land waar de samenleving door goede, vooral sociale politiek geleid en gedragen wordt. Waar mensen enige leefzekerheid hebben óók als er sprake is van een lager inkomen. Niet in een land waar Rutte ooit landde, om zich heen zag en dacht, hiér ga ik het werk doen. Het werk in dienst van het machtige bedrijfsleven. Want bij voorbeeld Menzis of Achmea is geen zorgverlener, geen vriendenvereniging. Het is een spijkerhard bedrijf, gedragen door de politiek van dit moment. En Rutte IS zijn werk aan het doen. Met nog meer verve dan zijn beruchte voorgangers. Heel smart toch? Zo’n paginagrote advertentie over hoe we met een pannetje soep langs de buren moeten. Geniaal. De diverse optredens op televisie waar hij steevast kan vertrouwen op zijn verbale “behendigheid”. Liegend op een manier die juridisch, formeel niet als liegen is “aan te wijzen” maar het is tóch écht onvervalst liegen. Jaja. SuperMark. Resumerend; niet alleen moet de zorg terúg in de handen van de overheid, ook de ziel moet weer terúg in onze samenleving. De overheid dient ook weer te worden aangekleed en opgetuigd. Om daar ook maar een schijntje werkelijkheid van te zien worden zou ik alle traditionele VVD, PVDA, CDA en D66 stemmers willen vragen hun licht eens écht, oprecht, te laten schijnen over wat hun partijen de laatste decennia hebben aangericht. Gesloopt. Met hun vooral réchtse beleid. Als samenleving beschikken we over de grondstoffen om weerbaar, sociaal en veerkrachtig te zijn. U merkt, vermógend en welvarend staan niet in dat rijtje. Maar onze middelen moeten op een andere manier worden ingezet. Op een éérlijke manier. Er moeten toch ook nétte VVD’rs en D66’rs zijn die dat snappen. En ik ben geen echte expert in “netjes” maar ik stel mij voor dat eerlijker verdeling van welstánd uiteindelijk tot meer welbevinden zal leiden. Op alle terrein, voor iedereen. En met de zojuist genoemde partijen gaat dat zeker niet gebeuren. Tenzij een grote groep foute stemmers tot inzicht komt, ontwaakt. Dat CDA stemmers doorkrijgen dat dit CDA geen dorstigen laaft of naakten kleedt. Dat PVDA stemmers snappen dat ze als partner van de VVD hun laatste restje sociale kwaliteiten hebben verkwanseld. Dat D66 stemmers zich even herinneren aan meneer van Mierlo en geen réchtse middenpartij willen zijn. Voor straks; Om met Frank Boeijen te spreken: “Denk goed na, aan welke kant je staat…”

  oosterwijck says:

  En het gaat zo goed met de economie. … Er zijn weer een paar duizend werklozen aan het werk, voor een lager salaris als ze aan uitkering hadden. En die uitkering was ook al lager als hun voormalige salaris, voordat ze werkloos werden. En als je geen werkgever kunt vinden, die jou wil uitbuiten, kun je altijd nog dagloner worden (ZZP’er genoemd)… Lieve mensen, deze armoede is te danken aan leugenaar Rutten (die overigens ontkent dat er armoede is), die nazaat van een slavenhouder in Nederlands-Indië, stopt niet voordat Nederland een derde wereldland is, waar alleen de partijtop recht heeft op een menswaardig leven.

   Ria12 says:

   Ik heb de uitzending bekeken. Waarom dit item aankaarten en vervolgens afraffelen? Ik kreeg de indruk dat degene die was uitgenodigd om hier zinnige informatie over te geven zn verhaal kort en haastig mocht doen en ook nog onderbroken werd. Vergelijk de verdeling qua tijd eens over de gasten die aan tafel zaten eens.

Bekijk ook

Meer