‘Nederland niet toegankelijk genoeg voor mensen met beperking’

De Nederlandse maatschappij is nog niet voldoende ingericht om mensen met een beperking volledig mee te laten doen. Dat zegt het College voor de Rechten van de Mens in een nieuw rapport die zij hebben gemaakt naar aanleiding van een internationaal verdrag over de plek van mensen met een beperking in de samenleving.

Baan vinden is lastiger

Uit de onderzoeksresultaten van het College valt op te maken dat het naleven van dit verdrag in Nederland wellicht te wensen overlaat, want niet alle ‘onderdelen’ zijn even toegankelijk voor personen met een beperking. Zo is het voor hen lastiger om een baan te vinden, want werkgevers vinden de procedure die gepaard gaat met het aanstellen van iemand met een beperking vaak ingewikkeld en lang. Daardoor zien zij er soms vanaf om deze persoon in dienst te nemen, ook als hij of zij geschikt is voor de baan.

Geen geluk met het vinden van een woning

Naast problemen op de arbeidsmarkt, ondervinden mensen met een beperking ook op andere vlakken moeilijkheden. Zo is het vinden van een geschikte woning met eventuele aanpassingen vaak lastig. Ambtenaren snappen volgens het College voor de Rechten van de Mens soms niet goed waar er behoefte aan is. Ook regels die worden opgelegd vanuit de gemeentes veroorzaken weleens problemen. Zo mogen mensen met een beperking vaak niet kiezen in welke wijk van een dorp of stad zij komen te wonen, waardoor de kans aanwezig s dat zij worden gehuisvest op een plek waar zij zich niet prettig voelen.

De openbare ruimte

Daarnaast is het nog steeds zo dat niet alle (openbare) gebouwen goed toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld ouderen met een rollator of mensen in een rolstoel. Vuilnisbakken, gestalde fietsen en reclameborden zijn bekende obstakels die de toegankelijkheid niet bevorderen. Zodoende is het voor sommigen moeilijker of zelfs onmogelijk om bepaalde winkels of openbare ruimtes te betreden terwijl zij dit wellicht wel graag willen.

Het College voor de Rechten van de Mens overhandigt het rapport waarin dit alles staat beschreven op 1 december 2017 aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Mensen met een beperking in Nederland

In Nederland heeft 1 op de 8 mensen een beperking. Dit kan een lichamelijk of audiovisueel zijn, maar ook psychisch of verstandelijk. Uit onderzoek van het Centraal Bureau (CBS) blijkt dat naarmate mensen ouder worden, zij steeds meer beperkingen krijgen. Zo heeft 38 procent van alle 75-plussers er minstens 1.

(Bron: CBS, website College voor de Rechten van de Mens, NOS)

Geef een reactie

Reactie

  1. oosterwijck says:

    Natuurlijk is Nederland nog niet toegankelijk genoeg voor mensen met een beperking. … Daar is de maatschappij nog maar 60 jaar mee bezig. Dat gaat zo maar niet. … Eind vijftigerjaren werden de Sociale werkplaatsen opgericht voor mensen met een beperking (ook wel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt genoemd). Begin tachtigerjaren werden die Sociale werkplaatsen weer afgebouwd, omdat het te duur werd, er verdwenen jaarlijks duizenden werkplekken, zonder dat iemand daartegen bezwaar maakte. In de hoogtijdagen was daar een werkplek voor 110.000 mensen met een beperking, terwijl er 2.000.000 mensen met een beperking in Nederland zijn. Dat betekend een werkplek voor ongeveer 5% van de doelgroep, in de hoogtijdagen. Nu is nog niet een werkplek voor 1% van de doelgroep, er sprake, om de laatste paar duizend werkplekken helemaal weg te nemen, zodat alle mensen met een beperking allemaal weer achter de geraniums zitten. Dit jaar, 2017, kreeg het laatste grote treinstation, looppaden voor blinden, terwijl 35 jaar geleden werd begonnen met de aanleg van die looppaden. Schande, dat het zolang moest duren. Rijpaden voor rolstoelen, bij openbare gebouwen, zijn er nog altijd niet overal, na 35 jaar. … Hoezo doet Nederland niet genoeg.