Werkloosheid blijft dalen

Goed nieuws: de werkloosheid in Nederland blijft dalen. In december 2016 stonden 482.000 mensen geregistreerd als werkloos en werkzoekend, dat waren er 17.000 minder dan in de maand ervoor. Dat is 5,4 procent van de beroepsbevolking, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Sterke daling

De dalende werkloosheid doet zich voor in alle groepen, bij mannen en vrouwen, jongeren en ouderen. In 2016 is de werkloosheid in 10 jaar niet zo hard gedaald. Een jaar geleden was het werkloosheidspercentage nog 6,6. De laatste keer dat de werkloosheid zo sterk daalde was in 2006. Vooral 45-plussers vonden werk, zo’n 110.000. Onder jongeren liep de werkloosheid ook flink terug naar het laagste niveau in 5 jaar. Toch ligt het werkloosheidspercentage nog wel hoger dan voor de crisis. Eind 2008 zat slechts 3,6 procent van de Nederlandse bevolking zonder werk.

Minder werklozen

Het aantal werklozen is de afgelopen 3 maanden dus weer verder gedaald. Dat komt vooral doordat er meer werklozen werk vonden, dan werkenden hun baan kwijt raakten. Verder meldden zich meer mensen op de arbeidsmarkt dan er mensen de arbeidsmarkt verlieten. Daardoor nam de beroepsbevolking (werkenden plus werklozen) over de afgelopen 3 maanden licht toe. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is opgetogen. “Fantastisch voor hen die werk gevonden hebben en ook hoopvol voor iedereen die graag aan de slag wil.”

Meer ouderen aan het werk

In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. In december had 66,2 procent van hen betaald werk. Dat zijn bijna 8,5 miljoen mensen, ongeveer 4,6 miljoen mannen en 3,9 miljoen vrouwen. Tussen december 2015 en december 2016 kwamen er 177 duizend werkenden personen bij, waardoor er eind 2016 zelfs meer werkenden waren dan bij het begin van de crisis. Het gros van deze toename kwam voor rekening van 45-plussers (+108 duizend). Vooral tussen mei en september 2016 kwamen er meer ouderen met betaald werk bij. De toename van het aantal werkende ouderen was in september de grootste in 5 jaar tijd. Ook meer jongeren en 25- tot 45-jarigen gingen in 2016 aan de slag, maar hun toename was minder sterk: respectievelijk 34 en 36 duizend.

WW-uitkering

Behalve het aantal werklozen is ook het aantal WW-uitkeringen stevig gedaald. Eind 2016 waren er bijna 34.000 minder WW-uitkeringen dan een jaar daarvoor. De daling was het sterkst onder jongeren, onder 55-plussers nam het aantal WW-uitkeringen maar licht af. De sterkste daling vond plaats in de bouw, gevolgd door de uitzendbranche en de metaalbedrijven. Bij het grootwinkelbedrijf, winkelketens en warenhuizen, waren er juist meer uitkeringen. Dat kwam door een reeks grote faillissementen, zoals bijvoorbeeld dat van warenhuisketen V&D.

(Bron: CBS, ANP, NOS)

Geef een reactie

Reacties (2)

    oosterwijck says:

    Nepnieuws wordt steeds populairder in de media. Maar het gevaar is dat het nepnieuws steeds brutaler wordt. Nu worden al klink klare leugens in de media verspreid, die ondermijnend zijn voor de democratie. Als gewone mensen berichten lezen in de media, nemen ze die voor waar aan. … Soms zijn het grappen, maar vaak is nepnieuws bedoeld om de massa te beinvloeden. … Denk maar eens na over de berichten over Clinton en Thrump, die we de laatste weken voorbij zagen komen.

    Parhesia says:

    De toename van grenzeloze(flex)banen is nog steeds de actualiteit, ondernemers zijn angsthazen die v.d.overheid allerlei subsidies/regelgeving verwachten die het ondernemersrisico verkleinen/afdekken.Het ondernemen met staatsgarantie kunnen we dat noemen.Meer vaste banen,..voor hoelang?
    Er heerst een verderfelijke ondernemerscultuur in Nederland/Europa,..er is een groep elite in opkomst- die de klok honderdjaar terug willen draaien,toen de hoge burgerij met giften de verarmde burgers subsidieerden(het vroegere armenbestuur)-die mondjesmaat hun grootkapitaal willen gebruiken om de werkeloosheid te bestrijden,om zo weer belasting voordelen te faciliteren.Deze broodheren vervangen in werkelijkheid het marktaandeel v.d. vroegere socialewerkplaatsen,maar nu niet met mindervalide werknemers maar gekwalificeerde arbeidskrachten.Dat noemen we verkapte subsidieverstrekking aan hooggeplaatstheerschap ter vervanging v.d. vroegere Melkertbanen met staatssteun.De zelfverrijking zal blijven toenemen onder de maskerade van positieve marktontwikkelingen.