zorgkosten

10 euro meer zorgpremie betalen in 2019? Het kabinet zegt van wel

Nederlanders moeten de komenden jaren de portemonnee trekken als het gaat om de zorgkosten. Uit een recente raming van het kabinet blijkt dat deze in 2019 opnieuw zullen stijgen. Burgers moeten reken op een prijsstijging van 10 euro per maand.

Oorzaken

Hoewel de zorgverzekeraars hun nieuwe premies nog niet hebben gepresenteerd, bevestigen bronnen rondom het kabinet al dat de zorgkosten sowieso gaan stijgen.Volgens het kabinet zal het gaan om 10 euro per maand, wat een behoorlijk bedrag is. Het stijgen van de zorgkosten heeft een aantal redenen. Ten eerste maken Nederlanders steeds meer zorgkosten. Ouderen blijven bijvoorbeeld  langer leven, waardoor zij langer gebruik maken van het zorgsysteem. Verder verdient het zorgpersoneel steeds meer én wordt de financiering van de wijkverpleging sinds 2015 langzaam overgeheveld naar de zorgverzekeraars. Daarnaast groeit de Nederlandse economie, waardoor de lonen en prijzen stijgen.

Ook wil het kabinet het eigen risico op € 385 houden, waardoor er op een andere manier geld in het laatje moet komen. Dat gebeurt dus via de stijging van de zorgkosten.

Stijgen de kosten echt zo hard?

De vooruitzichten wat betreft de zorgpremies zijn dus niet rooskleurig, maar of ze daadwerkelijk zoveel zullen stijgen valt nog te bezien. In 2018 zegt de regering ook dat de zorgkosten behoorlijk zullen stijgen, maar uiteindelijk valt dit. In het najaar van 2018 weten we zeker of er in 2019 wel echt fiks meer betaald moet worden. De verzekeraars maken dan hun premies bekend.

(Bron: Archief, Algemeen dagblad, Trouw, NRC)

Geef een antwoord

Reacties (8)

  oosterwijck says:

  Natuurlijk gaan de zorgkosten stijgen. De TV omroepen hebben meer geld nodig om leuke programma’s te maken met TV sterren rond de wereld. En dan wordt uit de zorgpremie de brillenreclame en hoorapparatenreclame in de Sterreclame, met hogere bedragen betaald. Dus eigenlijk betaald de Nederlandse burger, luister en kijkgeld via de zorgpremie. Normaal toch?

  oosterwijck says:

  We zouden ook kunnen protesteren den demonstreren, dat de brillenreclame en de hoorapparaten reclame van de TV verdwijnt. Dan kan de zorgpremie met enkele tientjes per maand omlaag.

  Papua says:

  Alweer een schandalig voornemen van dit rechtse kabinet ! Wel 2 miljard jaarlijks weggeven aan de grote bedrijven c.q. aandeelhouders , terwijl er het potentieel miljonairs jaarlijks maar groeit , de gewone burger is al weer te dupe dit al 10 jaren lang !!
  Het gewone volk moet in opstand komen tegen deze onrechtvaardige en oneerlijke kabinet maatregelen welke stelselmatig de gewone burger treft !!

  Willem 1 says:

  Zorgpremie omhoog, energie omhoog, btw omhoog.
  Wel ja en de oudjes moeten het maar slikken, want
  die krijgen geen indexering.

  Rutte denk eens aan de oudjes en niet aan Unilever, Shell e.d.

  Je moest je kapot schamen.

  Ouderen van Nederland het wordt tijd voor de barricaden want
  praten helpt echt niet meer.

  Hanneman says:

  We hebben allemaal wel eens voorkeuren horen uitspreken voor landen. Het ene land economisch zo fantastisch, het andere met een mooi progressief en sociaal karakter. Nederland heeft lang in de top van zulke lijstjes gestaan. En terecht. Dat we er inmiddels uitgebonjourd zijn is omdat dat prachtige, progressieve, sociale, ruimdenkende karakter in enkele VVD kabinetten tijd is weggevaagd. VVD Regeringen die de pijlers van ons voorheen zo bijzondere land stuk voor stuk naar de ratsmodéé hebben geholpen sterker; men is nog volop doende. Er moét en zal meer uitgehaald worden. En zoals ik al een aantal premieverhogingen lang heb durven voorspellen, They’ve only just begun. Want deze ene joet per maand waarmee de zorgpremie dreigt te gaan stijgen is nog niets in vergelijking met wat nu nog Mark, strakjes Klaas gaat binnenhalen. Schrijft u het maar even ergens op; “Het wordt nog VEEL beroerder. Die maatregel aangaande de afschaffing van de dividendbelasting wordt tot iedere prijs, zonder pardon, tóch uitgevoerd. Misschien niet zozeer om de verrijking van enkelen. Het lijkt haast dat Mark deze kwestie ziet als graadmeter voor zijn formule, “we doen ’t gewoon…”, waar zouden nog ergens grenzen liggen? En niet te vergeten als bewijs van persoonlijk, eigen succes. De grote leider van de VVD. Veel van zijn “optredens” wekken bij mij een indruk van megalomanie. Klaas heeft daar naar mijn idee minder last van, meer iemand die zijn kans ziet en pakt, het spel begrijpt. Als déze maatregel wordt geslikt, dan kunnen we met ALLES wegkomen. Dat doen we al maar met het doorproppen van deze “maatregel” wordt het toch politiek officieel goedgekeurd. Elk “wegkomen”! Wegkomen met bedenkelijke kwesties die in het verleden plaatsvonden én met wat ons nog te wachten staat. Wat zijn nu en in de toekomst nog meer gevolgtrekkingen van belang? Hoe gedraagt zich een volk, samenleving, als de sloop ervan met dit soort meestappen met het bedrijfsleven steeds gewoner wordt? En daar zit ik dan. Nu. Als nederlands burger gegijzeld door de mentaliteit Pechtold en Dijkhof. Onbetrouwbaren aan zeer belangrijke knoppen. Lange lijst! Héle lange lijst! Begrippen als medemenselijkheid, meelevendheid, humaniteit, wérkelijk fatsoen, tevredenheid, levensgeluk en levensbelang, zo zijn er nog wel een paar, weggevaagd! Potverkoffie!

  oosterwijck says:

  De VVD blijft volhouden dat er geen armoede in Nederland is en heeft elk jaar weer maatregelen in werking om de armoede te vergroten (vermeerderen). Op hetzelfde moment groeit het aantal miljonairs en het totale vermogen van die miljonairs. Dat ontkennen van armoede is natuurlijk geen domheid, maar een bewust beleid om de werkende klasse en niet meer werkende onderklasse, zoveel mogelijk uit te buiten en uit te zuigen. Wereldwijd neemt de armoede toe in alle landen, behalve in een paar nieuwe economien, zoals : China, India en Rusland. In die nieuwe economien, stijgt het levensniveau, van de werkende klasse en zelfs de paupers. Het voormalige land van ongekende mogelijkheden, Amerika, is in een vrije val geraakt. Daar leeft de onderklasse geheel op voedselbonnen en drugs, in verpauperde steden. Dit proces van vermogensconcentratie blijft doorgaan, zolang de slachtoffers van die drang naar ongelijkheid, dat proces niet stoppen. Belangrijk is, om te erkennen wie de veroorzakers zijn van die ongelijkheid en uitbuiting. Vervolgens is het zaak, om die veroorzakers, voor eens en voor altijd het zwijgen op te leggen.

  Slagter fan says:

  Doorgaans maakt DSW de premie eind september bekend, mogelijk dus lager dan de rekenpremie.

  Maar ook de zorgtoeslag stijgt volgens goedkopezorgverzekering2019.nl/zorgtoeslag/
  “Nieuws over 2019: Zorgtoeslag stijgt maximaal 92 euro voor individuen”

  Valt de premiestijging mee t.o.v. we nu weten, dan zouden we er per saldo zelfs nog op vooruit kunnen gaan.

  Rosalind says:

  Waar ik toch enigszins moeite mee heb is dat de werkenden de dupe zijn in dit hele verhaal. Wij hebben geen recht op zorgtoeslag als je als tweeverdiener elke morgen je wekkertje om 06.00 moet zetten om weer brood op de plank te verdienen. En voor de niet werkenden niets aan de hand! Premie omhoog? Zorgtoeslag omhoog. Ook wij zitten net boven het minimum en is het een hele uitgavenpost bovenop al die andere uitgavenposten waar we ook geen toeslag voor ontvangen of kwijtscheldingen. Als tweeverdiener altijd de pineut……