Uitvaartmogelijkheden

Uitvaartmogelijkheden uitgebreid en aangepast aan nieuwe wensen

De methodes waarop uitvaarten momenteel worden uitgevoerd moeten nodig worden gemoderniseerd. Zo moeten nabestaanden de as na een crematie sneller in ontvangst kunnen nemen en moeten er meer mogelijkheden komen voor de uitvaart zelf. Dat blijkt uit wensen van nabestaanden en verzoeken die binnenkomen bij begrafenisondernemers en andere uitvaartorganisaties.

Resomeren

Minister Ollogren van Binnenlandse Zaken heeft aangekondigd ‘De Wet op de lijkbezorging’ toekomstbestendig te willen maken. De regels voor begraven en cremeren worden daarmee het komende jaar aangepast aan de wensen van nabestaanden. Ook kunnen mensen bij leven kiezen voor nieuwe vormen van uitvaart. Er is veel wens naar resomeren (het oplossen van een lichtaam in vloeistof). Iets wat nu nog niet toegestaan is, maar waar minister Ollogren positief tegenover staat.

As sneller naar nabestaanden

Het is de bedoeling dat nabestaanden sneller na een crematie de urn met as van de overledene kunnen meenemen. Nu kan dat pas na een maand, omdat de Tweede Kamer de nabestaanden de tijd wil geven om te beslissen wat er met de as moet gebeuren. In de praktijk is dat vaak al snel bekend, de termijn wordt daarom zo kort als haalbaar is.

Sneller begraven of cremeren

Het wordt ook eenvoudiger om af te wijken van de regel dat cremeren of begraven tussen 36 uur en 6 dagen na het overlijden moet gebeuren. Dit om rekening te houden met de wens vanuit de joodse en islamitische geloofstradities een overledene binnen 24 uur te willen begraven.

Gelijktijdig begraven of cremeren blijft verboden

Daarentegen blijft het verboden om gelijktijdig meerdere personen te cremeren of te begraven in 1 kist. De regel moet voorkomen dat misdaden worden verbloemd. Wel mogen nabestaanden de as van meerdere personen na de crematie vermengen, zoals een in het kraambed gestorven moeder met kind of een doodgeboren tweeling. Dat gebeurt nu al en wordt nog eens verduidelijkt in de aangepaste wet. Het zogenoemde natuurbegraven op speciaal aangewezen plekken in de natuur komt niet expliciet in de wet. Ollongren vindt dat hetzelfde als begraven en dus toegestaan.

Naamsverandering ‘lijk’ in ‘lichaam’

Momenteel staat op de overlijdensverklaring nog het woord ‘lijk’, maar nabestaanden hebben aangegeven dit onnodig kwetsend te vinden. Het zal daarom worden vervangen door een minder gevoelig woord, als ‘lichaam’. Daarop volgend wordt de naam van de ‘Wet op de lijkbezorging’ zelf mogelijk ook aangepast.

Minister Ollogren heeft de Gezondheidsraad gevraagd advies uit te brengen over resomeren en andere nieuwe methodes. Dat onderzoek wordt begin 2020 verwacht.

(Bron: ANP, NOS)

Geef een antwoord