uitvaart

Begraven of cremeren? veel mensen weten het niet van hun partner

De meeste mensen hebben heel specifieke wensen voor hun uitvaart, maar vaak zijn zij ook de enige die hier van op de hoogte zijn. Uit onderzoek van uitvaartvraagbaak Uitvaartverzekeringwijzer blijkt dat ruim 71 procent van de mensen geen idee heeft van de uitvaartwensen van hun partner.

Begraven of cremeren? Geen idee

Uitvaartverzekeringwijzer heeft 15.000 mensen gevraagd een vragenlijst in te vullen over hun ideeën rondom hun eigen begrafenis of crematie. Daaruit blijkt dus dat de meerderheid van de mensen tussen de 20 en de 70 jaar niet weet of hun partner begraven of gecremeerd wil worden. Met name dertigers delen hun voorkeur niet met de partner, maar ook mensen binnen de leeftijdscategorie 60- 70 jaar lichten hun wederhelft hier vaak niet over in. Volgens uitvaartwijzer is dit opvallend, want juist deze groep komt relatief vaak in aanraking met het onderwerp.

Niet praten over de dood

Uit de resultaten blijkt dat 65 procent van de ondervraagden de voorkeur niet delen, omdat zij de dood een vervelend gespreksonderwerp vinden. Op zich niet zo gek, maar ondertussen zou 87 procent het wel heel vervelend vinden om  een andere uitvaart te krijgen dan dat zij zelf voor ogen hebben.

Naast de partner, zijn ook de andere naasten niet op de hoogte of iemand begraven of gecremeerd wil worden. Ruim 80 procent heeft het hier nooit over met familie of vrienden.

(Bron: RTL Nieuws, Uitvaartverzekeringwijzer)

Geef een antwoord

Reactie

    oosterwijck says:

    Een andere uitvaart krijgen dan dat jij zelf voor ogen hebt! … Gelukkig weet je dat dan niet meer. Mensen maak je niet zo druk over iets, waarvan het sop de kool niet waard is, over een paar jaar is begraven not don. Dan wordt iedereen gecremeerd omdat begraven te duur wordt in de weinige begraafplaatsen die nog beschikbaar zijn. Begraafplaatsen verhuizen naar natuurbegraafplaatsen, die dan alleen betaalbaar zijn voor de welgestelden. Het gepeupel wordt gewoon verbrand. Als je geluk ebt en/of bijbetaald individueel en zo niet, in groepsverband. Maak je liever druk over de levenden.