corona

Raad Gevraagd: “mijn buurman verspreidt anti-corona folder in de flat”

Dilemma’s en problemen, iedereen heeft ze en kan soms wel wat goede raad gebruiken bij het oplossen ervan. In onze rubriek Raad Gevraagd kunt u hierbij helpen; lezers helpen lezers! Elke week staat er een nieuwe kwestie voor u klaar waarop u kunt reageren.

In de flat van Jannie hangt geregeld een folder waarin de ernst van het coronavirus in twijfel wordt getrokken. Ze worden telkens weggehaald, maar Jannie weet dat haar buurman degene is die ze telkens weer ophangt. Zij vind dit kwalijk, maar wat kan zij doen?

“Mijn buurman hangt blijkbaar folders op ons prikbord waarin wordt gepretendeerd dat het coronavirus helemaal niet zoveel mensen ziek maakt en dat vaccinatie juist het allergrootste gevaar is. Ze worden steeds weer weggehaald, maar ik zag mijn buurman er van de week eentje ophangen. Ik weet dus zeker dat hij degene is die het doet. Dit baart mij zorgen, aangezien hij een zwakke gezondheid heeft en ook al op leeftijd is. Zal het zin hebben om het gesprek met hem aan te gaan?”

Zelf insturen

Zelf een probleem dat u wilt voorleggen aan de lezers van MAX Vandaag? Meld u dan aan via het Raad Gevraagd aanmeldformulier.

Geef een reactie

Reacties (3)

  Nelleke reageert says:

  Een discussie aangaan met tegenstanders heeft totaal geen nut. Zij volharden in hun eigen gedachten over het virus. Het is wel kwalijk dat zij menen dit aan anderen kenbaar te moeten maken. Het enige wat u in mijn optiek kunt doen is consequent weghalen. Probeer uw andere flatbewoners te peilen wat zij ervan vinden en zet een strategie op om gezamenlijk consequent de meldingen van het mededelingenbord te verwijderen. Uiteindelijk ziet de bewuste buurman wel in dat zijn actie versoilde energie is. Zou geen discussie aangaan met deze persoon. Succes met de strijd.

  Binkie2021 says:

  Ik denk dat u zich niet druk moet maken over de gezondheid van uw buurman. Deze man heeft een mening en dat mogen wij allemaal hebben. Heel het coronagebeuren is en blijft discutabel. Deze man zal ondanks zijn minder goede gezondheid er geen angst voor hebben en inzien dat de dood bij het leven hoort. Er wordt constant gefocust op de oudere, zwakkere mens, maar kijk eens wat er aan ellende is, komt, bij de jeugd en jongere generatie. En niet te vergeten alle overige ziekten die nu op een zijspoor worden geplaatst, met alle gevolgen van dien. Ik denk dat het tijd wordt dat we de realiteit eens gaan zien……Mensen die bang zijn blijven lekker binnen en laat het normale leven weer op gang komen. Door al die loc downs wordt er zoveel teniet gedaan.

  madeliev says:

  De buurman heeft het niet over wat voor een impact het hele coronagebeuren heeft op de maatschappij, maar hij ontkent de ernst van corona en ziet vaccinatie als een groter gevaar. Niet alleen voor zichzelf, dat zou dan nog zijn eigen keuze zijn, maar hij draagt zijn mening uit. En die mening is niet gebaseerd op feiten. Feit is dat corona geen gewoon griepje is, dat er heel veel mensen ziek zijn, veel meer dan het aantal dat in het ziekenhuis terecht komt/kwam, mensen die nooit zijn geregistreerd als coronapatiënt, in de 1e golf [maart 2020]al ziek zijn geworden, nooit zijn getest, en nog steeds NIET in staat zijn om hun leven en werk op te pakken. En dit betreft met name jonge mensen tussen de 20 en 60 jaar. Naar schatting 40.000 . Ga er maar aanstaan! Ze zijn bekend bij de verzekeringsmaatschappijen, bij het UVW en ArBO. Maar niet bij het grote publiek. Op facebook hebben ruim 18.000 mensen zich aangemeld die bij elkaar steun vinden omdat ze een vergeten groep zijn ; zie Kim van Oorschot – Corona patiënten met langdurige klachten (Nederland). Ook in Belgie is zo’n groep opgestart. De coronasterfte is in Nederland meer dan 14.000 personen volgens het dashboard RIVM en het CBS schat het aantal veel hoger omdat er – zoals gezegd – eel mensen niet zijn getest en dus niet geboekt zijn als corona-dode maar wel bij de oversterfte behoren. Dus het is een zeer kwalijke zaak dat er mensen zijn die beweren dat vaccinatie erger is dan corona. Vaccinatie is namelijk het enige antwoord op corona!