Pesten

Pesten onder volwassenen: een blijvend probleem

Tijdens de week van het pesten, van 17 tot en met 21 september 2018, is bekend geworden dat pesten onder schoolkinderen opnieuw is afgenomen. Onder volwassenen is dat een ander verhaal. Veel volwassenen hebben te kampen met pesten en hun aantal neemt niet af, maar is al jaren stabiel. Tegenover de NOS zeggen deskundigen dan ook dat er veel meer aandacht voor moet komen.

Buitensluiting

Bij volwassen bestaat het pestgedrag meestal uit buitensluiting, vertelt pestdeskundige Theo Klungers aan de NOS. Mensen worden dan bijvoorbeeld niet uitgenodigd voor een etentje of worden overgeslagen als er koffie wordt gehaald. Op de werkvloer komt pestgedrag veel vaker voor dan mensen denken.

1,2 miljoen werkenden wordt gepest

Uit onderzoek van TNO uit 2016 blijkt dat in Nederland ruim 1,2 miljoen mensen te maken hebben met pesten op het werk. Dat komt neer op zo’n 15 procent van de werkenden. Volgens organisatiedeskundige Allie Kuiper is dat reden tot zorg: “Medewerkers lopen het risico op uitval, op ziekte en op stress.” Uit het onderzoek van TNO uit 2016 blijkt dat pesten tot 7 extra verzuimdagen per slachtoffer per jaar leidt.

Voedingsbodem voor pesten

Werken buiten kantoortijden als de leidinggevende weg is, reorganisaties en flexibele contracten zijn een voedingsbodem voor pesten. Na 17.00 uur ontstaat er vaak een andere cultuur en bij nacht- of wachtdiensten worden uit verveling nogal eens vervelende geintjes uitgehaald. Bij reorganisaties kan het gebeuren dat een team zelf bepaalt wie er moet vertrekken. Waarna diegene wordt weggepest door de collega’s. En flexibele arbeidskrachten durven niet zo snel aan de bel te trekken, waardoor zij kwetsbaar worden voor pestgedrag.

Maatregelen

Werkgevers zijn verplicht op te treden tegen pestgedrag en gepeste werknemers kunnen zelf naar een vertrouwenspersoon stappen, maar in de praktijk levert dat vaak niets op. Waarna het probleem volgens Klungers nog groter wordt en mensen er helemaal uitgeput van raken. Volgens Kuiper moeten leidinggevenden meer mogelijkheden krijgen om pestgedrag aan te pakken en daar ook de tijd voor krijgen én nemen. Anders zit er volgens haar niets op om een andere baan te zoeken.

Pesten onder ouderen

Ook voor veel ouderen is pesten een probleem. In een eerder artikel vertellen we over een onderzoek van de Radboud Universiteit naar ervaringen met pesten bij 6 zorgcentra. Daaruit blijkt dat zo’n 20 procent van de ouderen weleens gepest wordt. Volgens het verzorgend personeel gaat het zelfs om 40 procent. Pestgedrag in woonzorgcentra kan bestaan uit negeren, uitsluiten en negatieve blikken en opmerkingen. Meestal durven slachtoffers dit niet te melden. Het Nationaal Ouderenfonds heeft een speciaal Pestprotocol opgesteld.

(Bron: ANP, NOS, archief)

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    Ik zit nu al weer 10 jaar in de WAO, als gevolg van pesten door de werkgever. Ik was in dienst bij de Gemeente ‘s-Hertogenbosch en die wilde bezuinigen op de loonkosten en een aantal werknemers ontslaan. Die geselecteerde werknemers, kregen zéér onaantrekkelijke werkzaamheden en werden voortdurend gecontroleerd op disfunctioneren. Werden voortdurend valselijk beschuldigd en voortdurend gekwetst en beledigd. Het was onomwonden, geestelijke mishandeling. Ik noem het zelfs geestelijke marteling. Binnen een paar jaar waren alle geselecteerden niet meer in dienst, ofwel met een conflict ontslagen ofwel met een kwaal afgevoerd naar de WAO. Achteraf zijn zowel de bedrijfsarts (wegens dis-fuctioneren), als de directeur ontslagen (wegens fraude). Maar voor de vernielde levens was het te laat.