pesten

Landelijke Dag tegen Pesten

Woensdag 19 april 2017 is het de Landelijke Dag tegen Pesten, een initiatief van Stichting Stop Pesten Nu. Op deze dag staat de stichting stil bij pestgedrag en de gevolgen daarvan voor slachtoffers, pestkoppen, meelopers en omstanders.

Pesten onder ouderen

Wie dacht dat pestgedrag vooral bij kinderen voorkomt heeft het mis. Het neemt namelijk toe naar mate onze leeftijd stijgt. Lange tijd was er maar weinig bewijs voor pesten onder ouderen. Nu wel. Hester Trompetter en haar collega’s van de Radboud Universiteit hebben ruim 120 bewoners van 6 zorgcentra vragen gesteld over hun ervaringen met pesten. Zo’n 20 procent van de ouderen geeft aan weleens gepest te worden. Volgens het verzorgend personeel gaat het zelfs om 40 procent. Pestgedrag in woonzorgcentra kan bestaan uit negeren, uitsluiten en negatieve blikken en opmerkingen. Meestal durven slachtoffers dit niet te melden.

Passende aanpak

Naast de Stichting Stop Pesten Nu vraagt ook het Nationaal Ouderenfonds aandacht voor pesten onder ouderen. Lange tijd was er geen passende aanpak voor handen. Daar brengt het fonds verandering in. Het Ouderenfonds wil pesten in woonzorgcentra bespreekbaar maken. Daarom heeft het een Pestprotocol opgesteld. Ook heeft het Ouderenfonds een aantal methoden gelanceerd, zoals het bieden van concrete trainingen voor het personeel van zorgcentra.

(Bron: Stichting Stop Pesten Nu, Nationaal Ouderenfonds, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde)

Geef een reactie