Maak ‘vergeten kinderen’ weer zichtbaar

In Nederland leven tienduizenden kinderen die niet de kans krijgen om kind te zijn. Zij dreigen ten onder te gaan aan problemen, zorgen en negatieve ervaringen. Hun thuissituatie is onveilig of instabiel, bijvoorbeeld omdat ouders kampen met verslaving, ziekte of psychische problemen en/of armoede.

Ernstig gevaar

Vaak is er sprake van meerdere problemen die tegelijk spelen. Kinderen kunnen hier niets aan doen, maar zijn er wel de dupe van. Eenzaamheid, angst en onmacht versperren hun pad om zich te ontwikkelen, vriendschappen te sluiten en zelfvertrouwen op te bouwen. Van bovenstaande problemen in de thuissituatie is aangetoond dat het risicofactoren zijn voor kindermishandeling. Jaarlijks zijn 118.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Bij ruim 50.000 kinderen gaat het zo mis dat ze niet meer thuis kunnen wonen. Het gaat om kinderen die verwaarloosd, mishandeld of gevlucht zijn of waarvan de ontwikkeling ernstig in gevaar is. Ze wonen op een crisisplek, in een pleeggezin, op een leefgroep of in de vrouwenopvang.

Onveilige of instabiele thuissituatie

De stichting Het Vergeten Kind zet zich in voor de tienduizenden kinderen tussen de 0 en 18 jaar die door een onveilige of instabiele thuissituatie een moeilijke kindertijd doormaken in Nederland. Ze groeien op in opvanglocaties of in kwetsbare gezinnen, waarbij hun ontwikkeling stagneert. Deze kinderen zijn vaak sociaal uitgesloten en kunnen daarom niet mee doen in onze maatschappij. Het Vergeten kind zet zich in om het welzijn van deze beschadigde kinderen structureel te verbeteren. De stichting geeft deze kinderen aandacht waardoor ze weer gezien worden, een stem krijgen en zich kunnen ontwikkelen om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

Landelijke campagne Hartenhuis

Op maandag 16 januari 2017 gaat de nieuwe landelijke campagne Hartenhuis van de stichting van start. Samen met haar ambassadeurs probeert Het Vergeten Kind heel Nederland wakker proberen te schudden om ‘vergeten kinderen’ zichtbaar te maken, een stem te geven en te ‘strijden’ voor duurzame verbeteringen van de kwaliteit van de opvanglocaties, met de boodschap: “Elk kind verdient een veilig en liefdevol thuis.” Op de website van de stichting kunnen mensen ter plekke een handtekening voor de petitie zetten.

Week van het Vergeten Kind

Vanaf zondag 29 januari tot en met zaterdag 4 februari 2017 is het De Week van Het Vergeten Kind. Tijdens deze week organiseert de stichting verschillende activiteiten door het hele land, beleeft de campagne Hartenhuis zijn hoogtepunt en vraagt de stichting speciale aandacht voor de zeer kwetsbare groep van 4.000 kinderen in de maatschappelijk opvang en de 3.000 in de vrouwenopvang. Door middel van de activiteiten tijdens de Week krijgen de kinderen de kans om hun verhaal te vertellen over deze problematiek.

Petitie

De hulpverleners in de opvang doen ontzettend goed werk, maar toch krijgen heel veel kinderen niet de hulp die ze zo hard nodig hebben, omdat het geld hiervoor ontbreekt. Daar moet volgens de stichting Het Vergeten Kind verandering in komen. Want juist voor deze kwetsbare kinderen is deskundige begeleiding en een veilige plek van levensbelang. Alleen dan kunnen patronen van geweld en verwaarlozing doorbroken worden. Ondersteunt u deze gedachte? Teken dan de petitie op de website van stichting Het Vergeten Kind.

Geef een reactie