fipronil

Rapport over fipronilaffaire: iedereen heeft schuld

Wie is de hoofdschuldige van fipronilaffaire? Op deze vraag geeft het lang uitgestelde rapport over het schandaal antwoord. Een eenduidig antwoord lijkt er niet te zijn. Zowel de pluimvee-sector, de NVWA én de verantwoordelijke ministeries hadden beter moeten opletten, luidt de conclusie. 

Resultaten van het onderzoek

Commissievoorzitter Winnie Sorgdrager zegt in een verklaring  onder meer dat de pluimveesector zelf de commerciële belangen misschien iets te hoog in het vaandel had staan. Volgens haar hadden er alarmbellen af moeten gaan toen er opeens een wondermiddel opdook om de hardnekkige bloedluis bij kippen te bestrijden. Zij pleit daarom voor een beter zelfregulerend stelsel, omdat er nu nog te weinig aandacht is voor de voedselveiligheid.

NVWA

En dan is er ook nog de De Nederlandse Voedsel- en Warenautotriteit (NVWA), een instantie die de voedselveiligheid in Nederland moet controleren en garanderen. Tijdens de fipronilaffaire is er veel commentaar op de manier waarop de NVWA de kwestie behandelt. Terecht, zo blijkt uit het rapport, waar onder meer dit staat:  “De NVWA heeft niet adequaat gereageerd op de 3 signalen over het gebruik van fipronil die zij kreeg in november 2016 en januari 2017.” De autoriteit komt pas in actie in juni 2017, als er door de Belgische autoriteiten op dit gebied aan de bel wordt getrokken over een met firponil besmette partij eieren uit Nederland. Ook concludeert de commissie dat de NVWA niet voldoende was voorbereid op mogelijke incidenten en dat de communicatie over de kwestie gebrekkig was. Inmidels is bekendgemaakt dat de NVWA coördinator voedselveiligheid krijgt. Deze persoon moet ervoor zorgen dat de toezichthouder de voedselveiligheid niet meer uit het oog verliest en het niet weer zo mis gaat.

Verantwoordelijke ministeries

Ook de ministeries voor Volksgezondheid en Landbouw hebben niet correct gehandeld. “Het ontbrak aan regievoering op de communicatie over het incident.  De Tweede Kamer is in augustus 2017 onvolledig geïnformeerd en er is een vertekend beeld van de situatie geschetst”, staat in het rapport.  De impact van de fipronilaffaire is onderschat door de ministeries, zo meent Sorgdrager.

Meer over fipronil

Benieuwd hoe het ook alweer zat met de fipronilaffaire? Lees dan de volgende artikelen:

Schadelijke stof aangetroffen in eieren

Veel kritiek op NVWA door eierkwestie

Kwestie rondom ei met fipronil nog lang niet afgelopen

(Bron: rapport commissie fipronil)

 

Geef een reactie