Mosselen uit Oosterschelde uit handel geweerd

In mosselen en oesters uit de gebieden Oosterschelde Oost en Oosterschelde Noord is de giftige stof tetrodotoxine aangetroffen. Deze mosselen en oesters mogen dan ook niet worden verkocht, zo maakte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) afgelopen weekend bekend.

Giftige stof

Het gaat om een voorzorgsmaatregel met het oog op de volksgezondheid en in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is besloten dat het beter is om de mosselen en oesters niet in de handel te laten brengen. Tetrodotoxine (TTX) is een neurotoxine die wereldwijd verspreid in de natuur veel voorkomt. Het is een van de meest voorkomende gifstoffen die dieren aanmaken om zich te verdedigen. In bepaalde vissen (zoals de kogelvis), de blauw geringde octopus, in bepaalde amfibieën en reptielen (bijvoorbeeld padden) wordt hij aangetroffen. Schelpdieren maken niet zelf de toxine aan, maar via filtering van het water komt de stof in de schelpdieren. Door de hoge filtratie kan het ook weer snel verdwijnen.

Raap voorlopig geen mosselen of oesters

Alle mosselen en oesters uit de nabijgelegen gebieden moeten worden getest voordat ze in de handel worden gebracht. Particuliere vissers en recreanten krijgen het advies voorlopig geen mosselen of oesters te rapen uit de gebieden rond Yerseke, Ouwerkerk, Stavenisse en Sint Annaland, in verband met kans op besmetting. De NVWA benadrukt overigens wel dat consumenten zich geen zorgen hoeven te maken: “Oesters en mosselen in de winkel zijn veilig, ze worden getest voordat ze in de handel komen.”

De start van het mosselseizoen

De start van het mosselseizoen op woensdag 29 juni 2016 gaat wel gewoon door, zo laat het Nederlands Mosselbureau weten. De maanden juli en augustus zijn altijd belangrijk voor de mosselsector. Wouter van Zandbrink, voorzitter van de Vereniging De Mosselhandel: “Mosselen worden in de zomer volop gegeten, vooral op de terrassen aan de Belgische kust en in de Belgische grote steden. Gelukkig komt de belevering niet in het gedrang. De sector neemt daartoe zelf extra preventieve maatregelen en heeft begrip voor de voorzorgmaatregel van de NVWA in het kader van voedselveiligheid. Dit is immers van wezenlijk belang voor onze bedrijfstak.”

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    Dat mosselen in de zomermaanden giftig zijn is al honderden jaren bekend. In mijn jeugd was er een regel: Mosselen worden gegeten in de maanden met een “R” (vanaf september tot april). Maar de commercie wint het altijd van de gezondheid. Nu mag je het hele jaar mosselen eten, ook al word je er ziek van. Maar wat mij verbaast? De wetenschap, de commercie en de overheid, doen alsof er iets nieuws onder de zon is.